کلیدواژه‌ها = حمل و نقل هوشمند
مدل هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 221-232

10.22034/tri.2021.119316

محمد برادران؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدرضا معتدل


برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور

دوره 4، شماره 4، بهمن 1386

مسعود طبیبی؛ محمد فتحیان؛ شهاب الدین موسوی اشکوری