کلیدواژه‌ها = روسازی بتن غلتکی
بررسی تجربی رفتار شکست روسازی بتن غلتکی حاوی خرده آجر بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/tri.2024.406934.3175

سعید حسامی؛ سارا شیرزاد؛ راحل خمسی


بررسی استفاده از ماکرو الیاف بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 135-144

10.22034/tri.2021.122013

امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی