کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

علی اصغر غلامرضاتبار دیوکلایی؛ رضوان باباگلی


بررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک فازی و شبکه عصبی در بهینه سازی سیستم پایش سلامت سازه ای پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

مهران غلامی؛ سعید جهان؛ زهرا گواشیری


مدل هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 221-232

10.22034/tri.2021.119316

محمد برادران؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدرضا معتدل


جستجوی بهترین مدل‌های معماری در شبکه عصبی برای مدلسازی پارامترهای مکانیکی نرمال شده بتن

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 41-60

10.22034/tri.2021.137050

سیدامیرحسین هاشمی؛ علیرضا عاملی؛ سید محمد جواد شفیعی شالکه؛ الهه السادات هاشمی


تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد جاده‌ای

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-50

10.22034/tri.2021.120369

ابوالفضل خویشداری؛ حامد خانی سانیج؛ جواد ذاکر هرفته؛ محسن دهقان بنادکی


مدل‌سازی شاخص وضعیت روسازی (PCI) با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی انتشار برگشتی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-60

امین فرج اللهی؛ محمد رضا احدی؛ عباسعلی طایفی نصرآبادی


ارایه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده‌های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز)

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-14

رضوان باباگلی؛ علیرضا عاملی؛ علی اصغر غلامرضاتبار؛ علی پایدار


برآورد تقاضای سفر جاده‌ای با استفاده از روش‌های رگرسیون و شبکه عصبی(مطالعه موردی:آزادراه قم-تهران)

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 337-354

سید احمد الماسی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمد ارباب‌پور بیدگلی؛ امیرحسین فانی


مدل‌سازی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل زمینی ایران با استفاده از شبکه عصبی

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1392

حسین صادقی؛ محمود حقانی و مسعود اکبری


پیش بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1389

محمد مهدی خوشرفتار؛ سید مسعود سید آبادی