کلیدواژه‌ها = روسازی آسفالتی
ارزیابی رفتار مکانیکی و خصوصیات مهندسی روسازی های بتن غلتکی حاوی الیاف مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.350222.3055

مجید صافحیان؛ علی نجف پور؛ مهدی روانشادنیا


انتخاب روشهای بهینه تعمیر و نگهداری برای روسازی‌های شمال کشور با توجه به نوع خرابی‌های موجود و تخصیص بهینه اقدامات اصلاحی برای آنها

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 147-162

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ فرشیدرضا حقیقی؛ معصومه رضاییان