کلیدواژه‌ها = راه آهن
بررسی تصمیم انتخاب حمل و نقل ریلی در سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/tri.2021.269310.2855

امیر صادقی؛ بشیر اسلامی؛ حمید رضا ضرغامی؛ محمود غلامی


ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست

دوره 19، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 161-182

10.22034/tri.2021.251099.2817

مسعود فتحعلی؛ سینا ارگی؛ مرتضی اسماعیلی؛ فریدون مقدس نژاد


برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1384

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری