موضوعات = اقتصاد حمل و نقل
بررسی ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

پریسا بازدار اردبیلی


بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

پریسا بازدار اردبیلی


تاثیر افزایش قیمت حمل و نقل بر شاخص قیمت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

زهرا دهقان شبانی؛ نازنین عظیم


بررسی اثرات نااطمینانی قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

سید هوشیار شیخ احمدی


تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمان زاد


بررسی کاربرد مدل جاذبه در تقاضای حمل و نقل هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22034/tri.2021.223907.2743

مهدی غلامی


تأثیر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد از کانال خدمات حمل و نقل با استفاده از رویکرد حذف فرضی جزئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22034/tri.2021.253350.2820

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان؛ سید محمد امین حسینی


تحلیل تأثیر سرریز زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان‎های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.277381.2885

زهرا دهقان شبانی؛ سارا پرنگ


تحلیل اقتصاد سنجی بازار کشتی های کانتینری با تاکید بر نرخ کرایه حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.351880.3065

سحر معتمدی؛ سیدناصر سعیدی؛ فاطمه حسین پور


ارائه مدلی جهت بودجه بندی حمل و نقل عمومی با استفاده از رگرسیون چند متغیره و پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22034/tri.2023.379807.3117

محمد همه وند؛ ایرج نوری؛ محمد صادق حری


بررسی وضعیت بازده سهام شرکت‌های حمل و نقل بازار بورس سنگاپور در زمان شیوع بیماری های همه‌گیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.366274.3093

کسری پورکرمانی


مدیریت راهکارهای ارتقای ایمنی شبکه راه‎ها با لحاظ کردن پارامترهای اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.397044.3154

محمدعلی زاینده رودی؛ نوید ندیمی؛ سیدعبدالمجید جلائی


بررسی اثر شوکهای کلان اقتصادی بر بخش حمل‌ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/tri.2024.445072.3231

پریسا بازدار اردبیلی؛ رویا سیفی‌پور


بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 117-130

10.22034/tri.2022.330569.3021

رویا سیفی پور؛ پریسا بازدار اردبیلی


بررسی اثر زیر ساخت‌های حمل و نقل بر توسعه گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-68

10.22034/tri.2021.198908.2629

رویا سیفی پور؛ آزاده محرابیان؛ فهیمه محمد ابراهیمی