موضوعات = ترافیک
ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

امیرمسعود رحیمی؛ محمود اکبرزاده؛ احمد اکبرزاده؛ آرش مظاهری


مدیریت جریان ترافیک هوایی پروازهای ورودی با رویکردMOGWO و NSGAII (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.296330.2930

هوشنگ تقی زاده؛ منیژه تیموری؛ جعفر پور محمود؛ مرتضی هنرمند عظیمی


برنامه‌ریزی جهت بهبود مدیریت شهری با شبیه‌سازی ترافیک در بندر امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.245260.2804

مریم پورنصیر؛ علیرضا سالک


شمارش خودکار احجام گردشی تقاطع با استفاده از دستگاه‌های موجود کنترل چراغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.350674.3058

علی غلامی


کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-158

10.22034/tri.2022.309743.2964

نسیم قاسمی؛ علی صفوی؛ حمیدرضا صارمی؛ علی عسگری


به‌کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل های تخصیص پویای میان‌نگر

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 15-32

10.22034/tri.2021.277267.2884

شهریار افندی زاده؛ محمد فلاح؛ نوید کلانتری