موضوعات = حمل و نقل - سوخت و انرژی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل بهینه پیش بینی مصرف ماهانه بنزین در کشور از طریق به‌کارگیری مدلهای اقتصادسنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

اقدس بدیعی؛ مهدی غضنفری


2. بررسی و تحلیل ارتباط بین عوامل موثر بر توسعه پایدار شبکه توزیع سوخت: مورد مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

سمیه قضاوت؛ بهروز دری نوکورانی؛ مصطفی زندیه؛ مسعود ربیعه


3. بهینهسازی حملونقل نفت خام با الگوگیری از مسئله بسته‌بندی ظرف با هزینه و اندازه متفاوت (VCSBPP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

سید مسعود طحانیان قمی؛ مریم حامدی؛ رضا توکلی مقدم