موضوعات = زیرساختهای حمل و نقل -پل
نسبت تنش برشی در بستر محافظت نشده در شرایط با و بدون سنگچین در دهانه پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

امیر محجوب


اثر انعطاف پذیری و رفتار خاک برپاسخ لرزه ای برشگیر پل ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.235891.2782

هادی دشتی؛ افشین حفظی؛ علیرضا فیوض


تشخیص خرابی در پل‌ها به روش غیرمستقیم برمبنای شتاب نقطه تماسی وسیله متحرک و پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.354791.3073

محسن محمد کریمی حسین آبادی؛ رضا مرشد


ارزیابی سیستم‌های متداول سازه‌ای در پل‌های عابر پیاده فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/tri.2024.397731.3204

سیدشهاب امامزاده


توسعه روش ترکیبی نوار محدود و اجزای محدود به منظور تحلیل پل های جعبه ای طویل دارای دیافراگم

دوره 20، شماره 3، مهر 1402، صفحه 127-148

10.22034/tri.2021.262969.2846

داود پورویس؛ امین خواجه دزفولی؛ سیدعبدالله حسینی دهدشتی


تاثیر پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل های بیه‌دار بر جریان

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 1-14

10.22034/tri.2022.328780.3016

مهدی اسدی؛ امیر محجوب؛ فواد کیلانه ئی


بررسی عملکرد پل های بتنی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی دورانی

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 73-86

10.22034/tri.2022.309245.2963

امین اسپرنیا؛ مهران غلامی؛ حمید رحمانی سامانی