موضوعات = سیستمهای حمل و نقل هوشمند
تخمین زمان سفر در شبکه‌های شهری با استفاده از داده‌های با بسامد کم حاصل از سامانه موقعیت‌یاب جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1397

علیرضا گنج خانلو؛ افشین شریعت مهیمنی؛ مجتبی رجبی بهاءآبادی


بهبود سامانه پیشنهادگر سفر و مسیر- مبتنی بر موقعیت‌مکانی با استفاده از الگوریتم‌های کشف الگوهای پرتکرار ترتیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1397

فرید نگهبانی؛ فرساد زمانی بروجنی


طراحی و پیاده سازی یک سیستم پایش وضعیت روی یک واگن قطار باری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.233546.2773

زهرا صفایی؛ بهمن قربانی واقعی


مدل هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 221-232

10.22034/tri.2021.119316

محمد برادران؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدرضا معتدل