ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-22

سید محمدرضا حسینی‌نسب؛ سید نادر شتاب بوشهری؛ رقیه خرمنی نودهی


بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل

دوره 13، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 1-9

حسین غیاثیان؛ احمد رجبیان؛ سپیده جعفری


ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی

دوره 13، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-13

محمد حاجی محمدی؛ رضا پورحسینی؛ محمدحسن بازیار


مدل‌سازی تأخیر وسایل‌نقلیه در مناطق عملیاتی با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری در راه‌های دوخطه آزادراهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-8

محمدرضا احدی؛ آرسام صلاحی مقدم؛ پیمان غلامین؛ مهدی نصرالهی


مدل ترکیبی مکان‌یابی بنادر خشک و تحلیل پوششی داده‌ها در شبکه‌های حمل ترکیبی کالا

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-18

سید سینا مهری؛ امیرعباس رصافی؛ حسین حق شناس


قابلیت رادار نفوذی زمین در شناخت خرابی ناشی از رطوبت در لایه های مخلوط آسفالتی

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-14

حسن زیاری؛ محمود رضا کی منش؛ کیوان کیانفر


ارایه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده‌های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز)

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-14

رضوان باباگلی؛ علیرضا عاملی؛ علی اصغر غلامرضاتبار؛ علی پایدار


اولویت‌بندی المان‌های فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-14

تینا سادات معین الدینی؛ علی عبدی؛ علیرضا سرکار


بررسی اندرکنش طولی خط و پل

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-12

10.22034/tri.2021.138276

سعیده باکری؛ سعید محمدزاده


ارزیابی اثر عمق ترانشه در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور خودروهای سنگین

دوره 19، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 1-12

10.22034/tri.2021.313907.2976

ذوالفقار زارعی؛ سید جواد میر محمد صادقی؛ علیرضا سرکار


تاثیر پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل های بیه‌دار بر جریان

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 1-14

10.22034/tri.2022.328780.3016

مهدی اسدی؛ امیر محجوب؛ فواد کیلانه ئی


مقایسه مدول برجهندگی خاک طبیعی و اصلاح‌شده با آهک به عنوان اساس و زیراساس

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-22

10.22034/tri.2022.366118.3090

عطا آقایی آرایی؛ محمود قضاوی؛ فرشاد لشنی زند


مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار

دوره 20، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-24

10.22034/tri.2022.350734.3059

شهریار افندی زاده؛ حوریه احمدی؛ حمید میرزاحسین