دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان پل‌های مازندران-پل‌های مسیر ساری به محمودآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

محمدجواد طاهری امیری؛ احسان جهانی؛ میلاد همتیان؛ سمیرا خلیل پور


برآورد تقاضای انرژی بخش حمل و نقل خصوصی در کرمان؛ رهیافت مدل ذخیره فنی خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1397

سولماز رنجبر؛ زین العابدین صادقی؛ عبدالمجید جلایی


مدل پویای عوامل انسانی و وسیله نقلیه مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

محسن شفیعی نیک آبادی؛ امیر حکاکی


اثر بازگشتی مستقیم انرژی در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

حمیده شیخ شعاعی؛ مجتبی بهمنی؛ علیرضا شکیبایی


تحلیل عوامل موثر بر شدت جراحات ناشی از تصادفات چند وسیله نقلیه با استفاده از روش درخت طبقه بندی و تصمیم گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

امید رضا کیاست؛ محمود عامری؛ سید مهدی ابطحی


ارائه‌ یک مدل یکپارچه کاربری زمین و حمل‌ونقل به منظور جانمایی جمعیت و اشتغال و زمان‌بندی بهینه احداث خطوط حمل‌ونقل همگانی با رویکرد توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1397

شهرزاد بهمنش فر؛ نادر شتاب بوشهری؛ قدرت افتخاری


تخمین زمان سفر در شبکه‌های شهری با استفاده از داده‌های با بسامد کم حاصل از سامانه موقعیت‌یاب جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1397

علیرضا گنج خانلو؛ افشین شریعت مهیمنی؛ مجتبی رجبی بهاءآبادی


آسیب‌شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارائه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1397

محسن نظری؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ حبیب کمر خانی


روشی نوین برای مدل‌سازی اندرکنش پل-ریل به‌صورت الاستیک و غیرالاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1397

مریم نجفی زاده؛ احسان دهقانی


طراحی مدل تعادل سریز کار-خانواده و خانواده-کار (مورد مطالعه کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه‌های کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1397

ابوالفضل طالبی؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ حسن بودلایی


بررسی ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

پریسا بازدار اردبیلی


ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای کسب مزیت رقابتی بنادر در واردات محصولات فله ای در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

ابوالفضل شاه آبادی؛ ساناز رحمانی؛ محمدرضا فلاح؛ مهدی جعفری


مدل تخصیص بودجه سه‌هدفه نگهداری روسازی راه با استفاده از روش ترکیبی بهینه‌سازی پارامتریک و توابع حددار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

محسن بابایی


طراحی شبکه تغذیه کننده خط ریلی و تعیین فرکانس با استفاده از یک روش ابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1397

سید احسان سید ابریشمی؛ سارا احمدی نژاد


ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1397

مسعود کدخدایی؛ روزبه شاد


بهبود سامانه پیشنهادگر سفر و مسیر- مبتنی بر موقعیت‌مکانی با استفاده از الگوریتم‌های کشف الگوهای پرتکرار ترتیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1397

فرید نگهبانی؛ فرساد زمانی بروجنی


بررسی و مقایسه رفتار تک شمع و گروه شمع تحت اثر بار دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

10.22034/tri.2018.77152

شهاب حسن پور


ارزیابی اثرات چینش فضایی کاربری ها بر انتخاب وسیله سفر در جابجائی های درون شهری (موردمطالعه:منطقه هفت شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

شهاب الدین عیسی لو؛ محمود جمعه پور


ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

علی اصغر غلامرضاتبار دیوکلایی؛ رضوان باباگلی


مدل طراحی شبکه حمل و نقل بار بندر-پسکرانه با مکان‌یابی مراکز توزیع (مطالعه موردی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

محمد محمدپور عمران؛ روزبه قوسی؛ احمد طاهرخانی کدخدائی


شناسایی عوامل موثر بر شدت جراحات در تصادفات چند وسیله نقلیه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

امید رضا کیاست؛ محمود عامری؛ سید مهدی ابطحی


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی بر خصوصیات رفتاری مخلوط آسفالت گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

غلامحسین حامدی؛ سمیه استادی؛ مهیار عربانی


ارزیابی نفوذپذیری امولسیون‎های اندود‎ نفوذی تهیه شده با حلال‎های نفتی و بیولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

سیدحمیدرضا صاحب الزمانی؛ نادر محمودی نیا؛ صبا پژوهان؛ مسعود محمودی نیا


مسیریابی و زمانبندی وسایلنقلیه و توزیع همزمان کالاهای ضروری در عملیات‌ امداد بشردوستانه پس از بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

مهشاد سلیمانی؛ جواد رضائیان؛ ایرج مهدوی


تحلیل و قیاس ویژگی‌های میکروساختاری مغزه‌های آسفالتی میدانی و نمونه‌های آسفالتی آزمایشگاهی در انرژیهای تراکمی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

علی نصراله تبار آهنگر؛ محمود رضا کی منش؛ میثم رحیمی


تحلیل و اولویت بندی شدت قطعات حادثه خیز جاده ای بر اساس مدل قطعه بندی دینامیکی موجکی و مدل علت گرا (مطالعه موردی: محور خوی – ایواوغلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

حمید شیرمحمدی؛ فرهاد حدادی؛ افسانه سید نجیب


بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

پریسا بازدار اردبیلی


ارائه یک مدل انتخاب وسیله برای دانش‌آموزان در شهرهای میانی بزرگ (مطالعه موردی شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

علیرضا ماهپور؛ ابراهیم شاه ابراهیمی


ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

امیرمسعود رحیمی؛ محمود اکبرزاده؛ احمد اکبرزاده؛ آرش مظاهری


بررسی آزمایشگاهی عملکرد اثر پلیمر بر قیر و مخلوط‌های آسفالتی متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ آرمین جراحی


مدل سازی ریاضی چندهدفه برای مسئله حمل و نقل سبز برای اقلام فاسد نشدنی در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مریم عبدی؛ رضا توکلی مقدم


تجزیه‌وتحلیل رفتار سیستم ناوگان حمل‌ونقل معادن روباز با داده‌های دارای عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1398

محمد حسین بصیری؛ محمد رضا شریفی


ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شهرهای بندری (مطالعه موردی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

محمد توکلی؛ بابک ضیاء؛ کمال سخدری


بررسی تاثیر دما بر مقاومت شکست نمونه های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

منصور فخری؛ سید علی سیادتی


بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

ابراهیم شاه ابراهیمی؛ علیرضا ماهپور؛ پرهام قرائتی ثانی


اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص PET(مطالعه موردی تقاطع بزرگراه-وصال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

مصطفی شفاعتی؛ امین میرزا بروجردیان


تأثیر تجارت از طریق حمل‌ونقل‌ دریایی بر اشتغال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

خاطره علیلو؛ علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور


بهبود عملکرد شبکه‌های حمل‌ونقل شهری تحت وقوع شلوغی‌های ترافیکی بازگشت‌پذیر با استفاده از سیاست تعریض خیابان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

علی ریاحی سامانی؛ نادر شتاب بوشهری؛ محمد مهدی عبدی


بررسی تاثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترکهای انعکاسی روسازی مرکب فرودگاه‌ها با استفاده ازروش المانهای محدود تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

حسن طاهرخانی؛ حامد صفاری


تاثیر اسیدیته محیط بر مشخصات مکانیکی و حجمی خاک رس تورمی بستر روسازی راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

سعید غفارپور جهرمی؛ اشکان نوری


بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

منصور فخری؛ ابراهیم شاه ابراهیمی؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


اولویت بندی المان های فرودگاه امام خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

تینا سادات معین الدینی؛ علی عبدی؛ علیرضا سرکار


بررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک فازی و شبکه عصبی در بهینه سازی سیستم پایش سلامت سازه ای پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

مهران غلامی؛ سعید جهان؛ زهرا گواشیری


بررسی اثر خرده لاستیک ضایعاتی بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی زایکوترم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

ابراهیم شاه ابراهیمی؛ منصور فخری


مدل سازی تخلفات رانندگان تاکسی های درون شهری با استفاده از مشخصه های راننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ احسان ایازی؛ هومن اکبری؛ محمد سلیمانی ورکی


بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

امین الوانچی؛ نادر مقدم؛ سید محمدتقی حسینی


تحلیل رفتار دینامیکی ناوگان سریع‌السیر هنگام عبور از سوزن با مقاطع مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

شاهین یوسفی؛ محمد مهدی ناصری طاهری؛ مجید شهروی؛ حسن کشاورزیان؛ عاطفه مومن


ارزیابی رقابت‌پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

علی عشقی چهاربرج؛ حسین نظم فر؛ سعیده علوی


توسعه مدل ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با گذاشت و برداشت همزمان و با هدف حداقل سازی هزینه و حداکثرسازی تامین تقاضای مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مانا جبل عاملی؛ عاطفه امین دوست


تجزیه‌وتحلیل رابطه حمل‌ونقل هوایی و ارزش‌افزوده اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (مطالعه موردی: استان‌های ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

عباس عسکری مقدم؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز پیکارجو


رویکرد شبکه‌ای در توسعه بنادر کوچک تجاری (مطالعه موردی: بنادر کوچک استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

سیده معصومه صداقی؛ سامان زارع؛ هدا فصیحی کرمی


اثرسنجی پلیمر پلی بوتادین رابر بر عملکرد حرارتی و دمای بالای قیر و مخلوط آسفالتی داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمدوریا خورده بینان؛ محمود رضا کی منش؛ شمس نوبخت


الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


ارائه مدل عملکرد خزشی آسفالت با استفاده از گراف نیرو-جابجایی و اعتبارسنجی آن با الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

حسن دیواندری


بررسی سهم و نقش نیروی کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش حمل ونقل جاده‌ای کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

توحید حیدرزاده


بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

مهدی نوابی؛ محمدکاظم شربتدار؛ غلامعلی شفابخش


تحلیل چالش های حمل و نقل پایدار در کلانشهرهای ایران مبتنی بر نظریه پیچیدگی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

محمد رضا پور محمدی؛ میر ستار صدر موسوی؛ شهریور روستایی؛ محمدتقی معبودی


بررسی دقت و عوامل تأثیرگذار بر ضریب پرداخت بهای بتن آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

رامک حمیدی جو؛ امیر کاووسی


تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌جای بنزین در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستمها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

حمزه امین طهماسبی؛ سید جمال‌الدین رضوی‌نسب


افزایش برگشت پذیری شبکه حمل ونقل ریلی با تکیه بر مکانیابی بهینه سازمان قطار نجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

مصطفی بابابیک؛ کامبیز بهنیا؛ نوید خادمی


ارائه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

اسفندیار عطائی؛ رامین صادقیان؛ مریم حامدی


ارزیابی و مقایسه فنی تأثیر طرح زوج یا فرد با سیاست نرخ گذاری محدوده، در میزان کاهش آلاینده‌های تولید شده از تردد وسایل نقلیه (مطالعه موردی محدوده منتخب در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

امیر طیرانی یوسف آبادی؛ محمود صفارزاده؛ حسن جوانشیر؛ علیرضا ماهپور


زمانبندی ناوگان در شرایط فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

ملیحه نیک سیرت


کنش بلوغ هوش کسب و کار بر حمل و نقل هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

چنگیز والمحمدی؛ علی اکبر حدادی هرندی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ نوید نظافتی


تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

سید امیر حسین هاشمی؛ سمیه اسدی؛ علی زهتابچی


بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی برمشخصات تراکمی و ظرفیت باربری کالیفرنیا (CBR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

ایرج رحمانی؛ محمد افشاری؛ عطا آقایی آرایی؛ ناهید عطارچیان؛ امیرسعید سلامت؛ حسین حسنی


مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

آرش بهادری؛ امیر رضا ممدوحی؛ علیرضا سرکار


نسبت تنش برشی در بستر محافظت نشده در شرایط با و بدون سنگچین در دهانه پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

امیر محجوب


بررسی ضرورت تصویب قانون جامع حمل و نقل هوایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

جعفر سلمان زاده


بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

محمدمهدی خبیری؛ محمد حمیدی نیا؛ مهدی مخبری


ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه در آزادراه ها 1000

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

احمد منصوریان؛ میلاد صفیی آریان؛ علیرضا سرکار


محاسبه ضریب اصلاح تصادفات(CMF) دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی شهرمشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

علی توکلی کاشانی


مطالعه تاثیر پیاده سازی برنامه های استراتژیک بازاریابی نوآورانه بر ایجاد مزیت رقابتی پایدارشرکت های فعال در خوشه صنایع ریلی استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

رضا یادگاری؛ کمال الدین رحمانی؛ فرزین مدرس خیابانی


ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش‌های فرارتبه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

شادی ساریخانی؛ حمیدرضا بهنود؛ امیر عباس رصافی


تاثیر افزایش قیمت حمل و نقل بر شاخص قیمت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

زهرا دهقان شبانی؛ نازنین عظیم


تجزیه‌وتحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا (COVID-19) در ایران توسط مدل‌سازی پویائی شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

زینب رحیمی ریسه؛ محمدمهدی ارشادی؛ سیدحمیدرضا شهابی حقیقی


ارایه یک مدل چندهدفه یکپارچه برای مکانیابی- مسیریابی و موجودی تسهیلات امدادی با در نظر گرفتن چند مد حمل و نقل و تور پوششی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

اسفندیار عطائی؛ رامین صادقیان؛ مریم حامدی


ارزیابی اثر نانومواد بر خصوصیات مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی درشت دانه (SMA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

حمیدرضا زورمند؛ محمود عامری


ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی. 1000

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

مهدی معظمی گودرزی؛ فریدون مقدس نژاد؛ کوروش نادری؛ سعید احمدی


رویکرد اختیارات نامتعارف در تسهیم ریسک درآمد آزادراه‌های مشارکت عمومی-خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

آیدا رحیمی گلخندان؛ محمود گلابچی


راستی‌آزمایی نتایج مطالعات کلان‌نگر ترافیک در سطح خرد (مطالعه موردی: شبکه معابر بزرگراهی کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

کیوان آقابیک؛ مهرداد غلامی شه بندی؛ رضا گلشن خواص


طرح اختلاط مخلوط‌های آسفالتی گرم کف قیری با استفاده از روش آماری پاسخ سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

امیر کاووسی؛ سیدمحسن متولی زاده


ارائه الگوریتمی به منظور کشف ساختار اجتماعات در شبکه همکاری رانندگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای بار در کشور (رویکرد مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

حامد کلانتری؛ مهدی غضنفری؛ محمد فتحیان؛ کامران شهانقی


تأثیر بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه در سرعت دستیابی به پروفیل سرعت بهینه حرکت قطار (به منظور کاهش مصرف انرژی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

محمدعلی صندیدزاده؛ فرزاد سلیمانی؛ مریم عسکریان ابیانه


بررسی اثرات نااطمینانی قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

سید هوشیار شیخ احمدی


شناسایی عوامل پنهان موثر بر پذیرش قیمت‌گذاری تراکم: نمونه موردی طرح قیمت‌گذاری دوره مبنای تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

امیر رضا ممدوحی


ارائه مدل بهینه پیش بینی مصرف ماهانه بنزین در کشور از طریق به‌کارگیری مدلهای اقتصادسنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

اقدس بدیعی؛ مهدی غضنفری


تحلیلی بر وضعیت شبکه حمل و نقل عمومی شهر اردبیل با تاکید بر شبکه اتوبوسرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

محمد حسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ الهام شکرزاده فرد


اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی جاده های برون شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

علی عبدی کردانی؛ زهرا مصدق؛ حمید بیگدلی راد


تحلیل تطبیقی کیفیت محیط پیرامون ایستگاه‌های مترو (مورد پژوهی: ایستگاه‌های مترو امام حسین و جابر انصاری کلانشهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

همایون نورائی؛ مهین نسترن؛ سیدمحمد شکرانی؛ سحر عابد کوران؛ سجاد کشمیری؛ فرشته تدین


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از فیلر خاکستر پوسته برنج بر مشخصات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

محمد زارعی؛ علی عبدی کردانی؛ حبیب سلطانی اقدم


بررسی و تحلیل ارتباط بین عوامل موثر بر توسعه پایدار شبکه توزیع سوخت: مورد مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

سمیه قضاوت؛ بهروز دری نوکورانی؛ مصطفی زندیه؛ مسعود ربیعه


تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمان زاد


<بررسی و تحلیل نقش انرژی های تجدیدپذیر موجود در سواحل مکران بر توسعه سیستم های حمل و نقل>

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

سعید عبدالهی لاشکی؛ شهریار افندی زاده؛ ُسید مرتضی طباطبایی


ارائه مدل قیمت گذاری رقابتی در حمل و نقل کالاهای ریل پسندزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

محمدامین رضاپور؛ غلامرضا شیرازیان


تحلیل آلودگی صوتی در داخل سالن های فرودگاه (مطالعه موردی: فرودگاه امام خمینی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

امیر اسماعیل فروهید؛ امیرحسین نعمتیان


مدل سازی ریاضی چندهدفه برای مسئله مسیریابی - مکان یابی ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی ناهمگن با پنجره‌ زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

عذرا قبادی؛ رضا توکلی مقدم؛ محمد فلاح؛ حامد کاظمی پور


بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده‌‌ای استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

خالد احمدزاده؛ ناهید امیری؛ احمد محمدی؛ حمید ناصری


پیش‌بینی تصادفات ناشی از بی‌احتیاطی با بهره‌گیری از مدل رگرسیون دوجمله‌ای منفی (مطالعه موردی: بزرگراه‌های برون‌شهری استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

سید فرزین فائزی؛ محمدرضا الیاسی


بررسی رقابت بین سامانه حمل‌ونقل همگانی و خودرو شخصی برای سفر به مرکز شهر با استفاده از رویکرد نظریه بازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

مریم امامی؛ حسین حق شناس


بهینه سازی مدل استوار سه هدفه برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

عاطفه کهفی؛ سید محمد سیدحسینی؛ رضا توکلی مقدم


تحلیل آماری و ارائه مدل پیش بینی تصادفات منجر به جرح و فوت عابرین پیاده در معابر روستایی گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

ندا کامبوزیا؛ محمود عامری؛ سید محسن حسینیان


اثر بخشی دوره های آموزش رانندگان حمل و نقل جا ده ای بر اساس مدل کرک پاتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

علیرضا کوشکی جهرمی؛ علی احسانی برون؛ سیاوش احسانی بیرون


پهنه بندی نقشه ایران بر اساس حساسیت روسازی بتنی JPCP به عوامل اقلیمی هر منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22034/tri.2021.210584.2699

محمودرضا کی منش؛ حمیدرضا ربانی نژاد


ارایه مدل تولید و جذب سفر خانه مبنای شغلی با رویکرد رگرسیون وزنی مکانی ( نمونه موردی شهر زنجان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22034/tri.2021.222483.2740

غلامعلی بهزادی؛ دانیال اردشیر لاریجانی؛ رضا بهزاد


بررسی کاربرد مدل جاذبه در تقاضای حمل و نقل هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22034/tri.2021.223907.2743

مهدی غلامی


مدل‌سازی پیش‌بینی تصادفات محور اسفراین-بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/tri.2021.229092.2758

مصطفی قدوسی؛ رضا محمدی؛ سجاد نامور؛ محمد خجسته؛ فاطمه رحیمی؛ هوشمند مرادویسی


مروری بر خصوصی سازی و جداسازی عمودی و تأثیر آن ها بر بهره وری راه آهن های جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/tri.2021.194318.2599

مژگان هاشمی؛ مسعود یقینی


توسعه مدل ریسک ایمنی شبکه ریلی مبتنی بر ریزش تونل به کمک شبکه بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22034/tri.2021.177836.2538

شاهین شعبانی؛ جبار علی ذاکری؛ وحید رضایی تبار؛ آزاده قنبرپور


طراحی و پیاده سازی یک سیستم پایش وضعیت روی یک واگن قطار باری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.233546.2773

زهرا صفایی؛ بهمن قربانی واقعی


اثر انعطاف پذیری و رفتار خاک برپاسخ لرزه ای برشگیر پل ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.235891.2782

هادی دشتی؛ افشین حفظی؛ علیرضا فیوض


تحلیل و مقایسه ایمنی و قابلیت اعتماد سیستم های اینترلاکینگ کامپیوتری با افزونگی‌های مختلف به روش زنجیره های پیوسته زمان مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.254855.2825

محمدعلی صندیدزاده؛ مسعود محمدکریمی


طراحی شبکه حمل و نقل پسماندهای صنعتی خطرناک با در نظر گرفتن ریسک وابسته به زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.246098.2807

سحر حبیب زاده بیژنی؛ هادی صاحبی


تأثیر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد از کانال خدمات حمل و نقل با استفاده از رویکرد حذف فرضی جزئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22034/tri.2021.253350.2820

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان؛ سید محمد امین حسینی


کاربرد روش ترکیبی شبکه عصبی موجک و الگوریتم بهینه‌سازیTLBO به‌منظور مدل‌سازی مدول برجهندگی مصالح زیراساس سنگدانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/tri.2021.269667.2856

علیرضا غنی‌زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده


تحلیل پایداری خاکریزهای مسلح شده با ژئوسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/tri.2021.273387.2872

سعید غفارپور جهرمی؛ ایمان باقری


طراحی مدل زمانبندی حرکت قطار برای حداقل‌سازی زمان سفر مسافر با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه موردی: متروی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/tri.2021.259577.2841

زینب حاجی زمانی؛ حامد آشنایی؛ هادی صاحبی


بررسی تصمیم انتخاب حمل و نقل ریلی در سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/tri.2021.269310.2855

امیر صادقی؛ بشیر اسلامی؛ حمید رضا ضرغامی؛ محمود غلامی


بررسی عوامل مؤثر بر انواع شاخص‌های ایمنی جانشین در تداخلات بین عابر پیاده و خودرو: مطالعه موردی تقاطع و گذرگاه میان مقطعی در اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22034/tri.2021.273305.2870

رضا واسعی زاده؛ حسین حق شناس؛ میثم اکبرزاده


ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌ های آسفالتی با بررسی رفتار خزش دینامیکی و تغییرشکل دائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22034/tri.2021.280811.2890

سیدمحمدحسین دهناد؛ حسین زنجیرانی فراهانی


تحلیل تأثیر سرریز زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان‎های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.277381.2885

زهرا دهقان شبانی؛ سارا پرنگ


ارائه چارچوب سیاست گذاری صنعت حمل و نقل در پساکووید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.280883.2891

محمد مسعود فرامرزی؛ اسماعیل ملک اخلاق


مدیریت جریان ترافیک هوایی پروازهای ورودی با رویکردMOGWO و NSGAII (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.296330.2930

هوشنگ تقی زاده؛ منیژه تیموری؛ جعفر پور محمود؛ مرتضی هنرمند عظیمی


طراحی یک شبکه زنجیره تأمین دارویی تحت شرایط عدم قطعیت و لجستیک معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.221600.2737

دانیال فروغی؛ حمیدرضا کیا


برنامه‌ریزی جهت بهبود مدیریت شهری با شبیه‌سازی ترافیک در بندر امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.245260.2804

مریم پورنصیر؛ علیرضا سالک


بررسی آزمایشگاهی تاثیر ماده جاذب آلاینده بی کربنات سدیم بر خواص زیست محیطی و مکانیکی آسفالت داغ حاوی گوگرد فرآوری شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.300084.2936

سجاد جوادی؛ سعید احمدی؛ علی اکبر مشیری امین؛ بهروز باباخانی


انتخاب استراتژی بازیابی برنامه اولیه پهلوگاه در شرایط وقوع اختلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.301696.2940

علی امیدوارپناه احمدآبادی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


مقایسه سرعت عبور پالس اولتراسنیک، در بتن قلیافعال و بتن معمولی، تحت حرارت بالا بر اساس آزمون XRD و SEM، جهت مصرف در روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/tri.2022.318620.2989

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری در صنعت حمل و نقل هوایی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی تابان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/tri.2022.298837.2935

محمد صادقی فر؛ آذر کفاش پور؛ عبدالله نعامی


تدوین مدل توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل ریلی در شهر مشهد (نمونه موردی: خط 2 قطار شهری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/tri.2022.307248.2960

محمدباقر قاسم‌زاده؛ محمد هادی مهدی نیا؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ عمیدالاسلام ثقه الاسلامی


استراتژی کنترلی توقف اتوبوس‌ها در تمام ایستگاه‌های افق زمانی در شرایط امکان سبقت و عدم امکان سبقت برای اتوبوس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/tri.2022.334603.3030

مسعود میرزایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


بررسی و ارزیابی سیستم مناسب روسازی راه‌آهن سریع‌السیر با استفاده از روش DEMATEL فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/tri.2022.329161.3018

سیدعظیم حسینی؛ حسین ملکی طولابی


تحت عنوان: (آنالیز حساسیت روسازی بتنی JPCP به چرخه های ذوب و انجماد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/tri.2022.353425.3070

محمودرضا کی منش؛ محمدرضا محمدعلیها؛ حمیدرضا ربانی نژاد


مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار دو سطحی چند هدفه پایدار با تحویل و برداشت همزمان برای محصولات فسادپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/tri.2022.349148.3066

رضا شکری بوسجین؛ حمیدرضا کیا


اثر پدیده پیرشدگی بر مقاومت شکست نمونه های قیر و ارزیابی مدل پیش بینی چقرمگی شکست براساس معیارهای MTS و GMTS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/tri.2022.197129.2611

سعید شاکر؛ محمود رضا کی منش


ارزیابی پارامتر های موثر بهبود اقتصادی فرودگاه زنجان با استفاده از روش TOPSIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/tri.2022.342691.3042

پردیس کیامهر؛ محمود صفارزاده


مکان یابی مراکز امداد و نجات با استفاده از مدل ترکیبی AHP و GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/tri.2022.338832.3038

مریم زمانی


مدل سازی و تحلیل وضعیت شبکه معابر شهری در زمان وقوع بحران (مطالعه موردی: گرگان- گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/tri.2022.348014.3053

امید ذاکر


واکاوی پدیده یادگیری فناوری در پروژه قطار ملی مترو: یک رویکرد پیمایشی (123)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22034/tri.2022.376559.3108

الهام ذره پرور شجاع؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدسروش قاضی نوری


اولویت‌بندی توسعه معابر شهری بر اساس اهمیت در تخلیه اضطراری، موردپژوهی شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22034/tri.2023.337262.3034

آرش آروین؛ میثم اکبرزاده؛ پوریا حاجیان


بررسی اثر کربن بلک بر قیر و حساسیت رطوبتی آسفالت متخلخل و SMA با استفاده از پارامترهای انرژی آزاد سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.355641.3074

حسن طاهرخانی؛ مهدی فرجی


ارزیابی رفتار مکانیکی و خصوصیات مهندسی روسازی های بتن غلتکی حاوی الیاف مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.350222.3055

مجید صافحیان؛ علی نجف پور؛ مهدی روانشادنیا


تحلیل اقتصاد سنجی بازار کشتی های کانتینری با تاکید بر نرخ کرایه حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.351880.3065

سحر معتمدی؛ سیدناصر سعیدی؛ فاطمه حسین پور


شمارش خودکار احجام گردشی تقاطع با استفاده از دستگاه‌های موجود کنترل چراغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.350674.3058

علی غلامی


تشخیص خرابی در پل‌ها به روش غیرمستقیم برمبنای شتاب نقطه تماسی وسیله متحرک و پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.354791.3073

محسن محمد کریمی حسین آبادی؛ رضا مرشد


تأثیر سطح خدمات و ریسک ادراک شده بر قصد استفاده از خدمات برخط (مطالعه موردی: سامانه خدمات حمل و نقل هوشمند اسنپ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.355651.3075

محمدرضا زاهدی؛ سید مهدی حسینی سرخوش


بررسی الگوی تصادفات در وضعیت مه گرفتگی و عوامل مرتبط با آن در شمال ایران در سال‌های 1393-1397.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.355442.3076

نعیما خدادادی-حسن کیاده؛ عنایت اله همایی راد؛ هانیه شافعی کوهستانی؛ لیلا کوچکی نژاد ارم ساداتی؛ زهره سلمعلیان


بررسی رفتار تعقیب خودرو در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی: بزرگراه مدرس تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.356479.3077

سیدمحمدحسین دهناد؛ سجاد عبدی شیجانی؛ عباس رمضانی خوانساری


مروری بر عملکرد مخلوط های آسفالت گرم حاوی تراشه های آسفالت بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.357985.3079

علی بابازاده؛ حسن طاهرخانی


امکان سنجی مسیر تراموا در محدوده مرکزی (بافت تاریخی – فرهنگی) شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.359937.3082

محمد علی خانی زاده؛ علی سلطانی


زمان‌بندی دو هدفه امکانی استوار خطوط مترو در حالت رد- توقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.359971.3083

سید امیر نصری؛ فرید خوش الحان


مدل‌سازی سطح شدت حوادث وسایل‌نقلیه ریلی با روش لوجیت چندگانه به تفکیک قطار باری و قطار مسافری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.364047.3087

نوید ندیمی؛ سید صابر ناصر علوی؛ سیدامیرمحمد حسینی


طراحی مدل علت - معلولی مسئله حوادث وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.365723.3089

سید جمال الدین رضوی نسب؛ حمزه امین طهماسبی


توسعه مدل تخلیه شبکه حمل و نقل با رویکرد بررسی اثرات عملکرد شبکه حوزه اثر بر تخلیه مسیر (مطالعه موردی شهر آمل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.364632.3088

غلامرضا شیرازیان؛ مرضیه ناییجی؛ امیر ایزدی


تعیین خسارت مستقیم قابل قبول ناشی از حادثه زلزله در شریان حیاتی (حمل ونقل جاده ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.366197.3092

مقصود پوریاری؛ کیارش ناصراسدی


راهکارهای بهبود نگرش و افزایش تمایل شهروندان به دوچرخه‌سواری در سفرهای درون‌شهری (مطالعه موردی، شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.367144.3096

سیدمحمدحسین دهناد؛ سجاد عبدی شیجانی


الگوی سیستمی بهینه سازی موجودی انبار در بنادر بر اساس روش پویاِیی شناسی سیستمها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.368917.3098

دامون رزمجویی؛ محمد هاشم موسوی حقیقی؛ محمد تهمتنی


‌ارزیابی ریسک برخورد خودرو-خودرو در مسیرهای گردش به چپ تقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.369359.3102

فرشیدرضا حقیقی؛ اکرم عزیززاده


مدل بهینه قیمت‌گذاری پویای عوارض در آزادراه‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.375889.3107

شهریار افندی زاده؛ مهدی گنج خانلو؛ حمید میرزاحسین


ارائه روشی نوین جهت ارزیابی عملکرد ایمنی ترافیک در سطح مناطق شهری- مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22034/tri.2023.387423.3134

علی توکلی کاشانی؛ پیام معینی؛ علی ذهب صنیعی؛ حسن خاکسار


ارائه مدل رفتاری مسافران در سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی مسافران حمل و نقل عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/tri.2023.349966.3054

غلامعلی بهزادی؛ رضا بهزاد؛ رقیه جمشیدی


ارزیابی تاثیر سرباره کوره آهن گدازی در خصوصیات مقاومتی و لغزندگی نمونه های آسفالتی و رزینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/tri.2023.366149.3091

محمودرضا کی منش؛ حمید جهانیان؛ ذوالفقار زارعی؛ محمود عامری


بررسی خصوصیات بتن آسفالتی بازیافتی حاوی نانوسیلیس و جوان کننده روغن موتور ضایعاتی و روغن خوراکی ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/tri.2023.379417.3116

حسن طاهرخانی؛ مرتضی ناجی


پیش بینی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از یادگیری ماشین مطالعه موردی راه اهن جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22034/tri.2023.383746.3122

سید حسام الدین ذگردی؛ فرحان ثاقب ملکی؛ الهام آخوندزاده


حل مسئله مکانیابی_ مسیریابی هاب برای شبکه مرسولات پستی برون‌شهری با رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22034/tri.2023.385465.3128

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ سعیده عبدلی؛ حمید بیگدلی


مدل انتخاب سرعت وسایل نقلیه در برخورد با آرام سازهای فیزیکی و ادراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22034/tri.2023.369357.3101

فرشیدرضا حقیقی؛ امیرقاسم ملک


مدل بهینه‌سازی توزیع زمانی سفرها در تخصیص ترافیک پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22034/tri.2023.391962.3143

شهریار افندی زاده؛ احمد Ebadi؛ نوید کلانتری؛ حمید بیگدلی راد


شناسایی و الویت بندی راهکارهای اصلاح نقاط پرتصادف با استفاده از مدل تلفیقی BWM-TOPSIS گروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22034/tri.2023.378525.3124

سعید رمضان زاده؛ بهزاد درآینده؛ موسی محمودی


بررسی پارامترهای موثر در تولید قیر امولسیون و تغییر نوع مصالح بر عملکرد مخلوط اسلاری سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22034/tri.2023.366918.3095

علی لطیفی؛ پرهام حیاتی؛ احمد گلی


ارائه مدلی جهت بودجه بندی حمل و نقل عمومی با استفاده از رگرسیون چند متغیره و پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22034/tri.2023.379807.3117

محمد همه وند؛ ایرج نوری؛ محمد صادق حری


برآورد سهم مؤلفه‌های اصلی تغییرپذیری زمان‌ سفر با استفاده از تجزیه واریانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22034/tri.2023.384477.3125

مجتبی رجبی بهاءآبادی


ارزیابی اثر دوده سیلیس بر مشخصات نفوذ پذیری روسازی‌های بتنی حاوی الیاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22034/tri.2023.384568.3132

حسن زیاری؛ احسان سبحانی فرد؛ فریدون امیدی نسب


زمانبندی چراغ راهنمایی در حالت اشباع با استفاده از یادگیری تقویتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

10.22034/tri.2023.396364.3152

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ علیرضا موحدی؛ حمید بیگدلی راد


بررسی وضعیت بازده سهام شرکت‌های حمل و نقل بازار بورس سنگاپور در زمان شیوع بیماری های همه‌گیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.366274.3093

کسری پورکرمانی


تحلیل هیدرولوژیکی و استاتیکی مقاوم‌سازی پل‌های آبرو مسیر ریلی مطهری- کاشمر با لوله بتنی پیش ساخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.393632.3147

ابراهیم هادیزاده رئیسی؛ مجتبی اسماعیل نیا امیری؛ امیر حاجی میرزاجان؛ میلاد طاهریان؛ محمد مجید زهتابیان


مدیریت راهکارهای ارتقای ایمنی شبکه راه‎ها با لحاظ کردن پارامترهای اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.397044.3154

محمدعلی زاینده رودی؛ نوید ندیمی؛ سیدعبدالمجید جلائی


بررسی تأثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر عملکرد دمای بالا و پایین قیر 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.391482.3142

مسعود اسفندیار؛ محمد راهی؛ بهزاد رسولی اسفنجانی؛ پوریا حاجی کریمی


ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر حاوی خاکستر پسماند زغال‌سنگ با استفاده از آزمایش رئومتر برشی دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.389570.3138

حسن دیواندری؛ پویان نظریان؛ محمد امین یوسف تبار


تخمین پارامترهای موثر بر تصادفات رانندگی با استفاده از مدل های فضای حالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.415139.3186

شهریار افندی زاده؛ حمید بیگدلی راد


پیش‌بینی سفر با هدف خرید (برخط و برون‌خط) با بهره‌گیری از رویکرد تلفیقی گرگ خاکستری و یادگیری عمیق (نمونه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/tri.2023.412304.3179

محمدحنیف دسومی؛ علی نادران؛ توفیق اللهویرانلو


مدل بهینه مکان یابی قطب در شبکه های حمل و نقل با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/tri.2023.402570.3167

شهریار افندی زاده؛ حسام شعبانی صمغ آبادی؛ حمید بیگدلی راد


ارزیابی و مدل‌سازی تغییر خط رانندگان در جاده ها با توجه به عوامل ایمنی راه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/tri.2023.406121.3172

شهریار افندی زاده؛ حمید بیگدلی راد


ساخت مدل تحلیلی به منظور پیش‌بینی زاویه فاز (δ) در آزمایش رئومتر برشی دینامیکی (DSR) 1401

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/tri.2023.398288.3157

حسن حسین زاده؛ سینا آرمان؛ بهنام خیاط


ارزیابی پایداری ترانشه‌های مستعد لغزش با استفاده از تکنیک فتوگرامتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/tri.2023.386412.3129

مجید خیامی؛ مسعود رابطی مقدم؛ مهدی زمانی لنجانی؛ علی علی پور منصورخانی


بررسی ظرفیت عملی خط مترو در تاثیر الگو توزیع ساعتی و ورود و خروج مسافر به ایستگاه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22034/tri.2023.407855.3176

شهریار افندی زاده؛ امیرحسین حمزه ای؛ حمید بیگدلی راد


رتبه‌بندی شرکت‌های تاکسی اینترنتی با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL و ANP و ARAS (مورد مطالعه: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22034/tri.2023.392167.3144

حمزه امین طهماسبی؛ احسان فلاحی آرزودار؛ مهرزاد جمشیدی گیلانی


مدل بهینه سازی قابلیت اطمینان با رویکرد ارتقاء سطح کیفی خدمات در صنعت ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22034/tri.2023.392239.3145

رضا نادری کیا؛ داود طالبی؛ فرزانه نظری زاده؛ محمدمهدی موحدی


ارزیابی تأثیر ویژگی‌های سطحی و عملکردی روسازی راه‌ها در کاهش پدیده مخرب جزایر گرمایش شهری: یک مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22034/tri.2023.396110.3151

محمد جواد امانی؛ رشید تن زاده؛ فریدون مقدس نژاد


مدل برنامه‌ریزی غیرخطی برای زمان‌بندی و مسیریابی سیستم‌های حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/tri.2023.409583.3178

شهریار افندی زاده؛ اشکان صفری؛ حمید بیگدلی راد


مدل‌سازی ‌عوامل موثر بر احتمال وقوع تصادف و پیش‌بینی تعداد تصادفات رانندگان تاکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/tri.2023.416931.3193

مرتضی اسدامرجی؛ قاسم درمنکی قراهانی؛ بابک ابراهیمیان


ارزیابی تأثیر اجرای طرح موتور یار بر ایمنی تردد موتورسیکلت سواران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/tri.2024.391423.3141

اسماعیل احسانپور؛ مجید حق شناس


پیش‌بینی سفر با هدف خرید (برخط و برون‌خط) با بهره‌گیری از رویکرد یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/tri.2024.413502.3180

محمدحنیف دسومی؛ علی نادران؛ توفیق اللهویرانلو


ارائه یک روش کنترل بهینه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در سیستم‌های سیگنالینگ راه‌آهن با استفاده از یادگیری تقویتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/tri.2024.406433.3174

محمدعلی صندیدزاده؛ مجید آذین‌فر؛ محمد دارابی؛ ناصر مزینی؛ فرزاد سلیمانی


تحلیل شدت تصادفات رانندگان بومی و غیربومی در قوس‌های افقی راه‌های دوخطه برون‌شهری با استفاده از GIS و الگوریتم جنگل تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/tri.2024.413567.3181

مرتضی صفری؛ میثم عفتی؛ مهیار عربانی


بررسی تجربی رفتار شکست روسازی بتن غلتکی حاوی خرده آجر بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/tri.2024.406934.3175

سعید حسامی؛ سارا شیرزاد؛ راحل خمسی