نمایه نویسندگان

آ

 • آخوند، محسن استفاده از برنامه‌ریزی خطی جهت توزیع بهینه آسفالت از کارخانه‌ها به پروژه‌های متعدد (مطالعه موردی‌: پروژه‌های استان خوزستان) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 175-194]
 • آخوند، محسن استفاده از برنامه‌ریزی خطی جهت توزیع بهینه آسفالت از کارخانه‌ها به پروژه‌های متعدد (مطالعه موردی‌: استان خوزستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 157-176]
 • آخوند، محسن ارائه یک مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین برنامه بهینه تامین قیر برای شرکت‌های پیمانکاری راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 249-268]
 • آخوندزاده، الهام پیش بینی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از یادگیری ماشین مطالعه موردی راه اهن جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آدرسی، مصطفی بررسی آزمایشگاهی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد و تراشه آسفالتی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 23-38]
 • آذرمی، اکبر مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • آرش پور، علیرضا بررسی مقررات بین المللی حمل و نقل ایمن سوخت مصرف شده هسته ای [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 255-268]
 • آرمان، سینا پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 249-262]
 • آرمان، سینا ساخت مدل تحلیلی به منظور پیش‌بینی زاویه فاز (δ) در آزمایش رئومتر برشی دینامیکی (DSR) 1401 [(مقالات آماده انتشار)]
 • آروین، آرش اولویت‌بندی توسعه معابر شهری بر اساس اهمیت در تخلیه اضطراری، موردپژوهی شهر بوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزاد، علی بازنگری روش مونونوبه - اوکابه و ارایه راهکاری مکمل در طراحی لرزه ای دیوارهای حایل [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • آزاد، ناصر طراحی مدل ابعاد اثرگذار بر تغییر نگرش مصرف کننده در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 251-262]
 • آزاده‌دل، رضا بهینه‌سازی پارامتر شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 245-258]
 • آشنایی، حامد طراحی مدل زمانبندی حرکت قطار برای حداقل‌سازی زمان سفر مسافر با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه موردی: متروی تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقابیک، کیوان انتخاب دستگاه حفاری در تونل‌های با شرایط متنوع زمین شناسی )مطالعه موردی تونل متوسلیان( [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 323-337]
 • آقابیک، کیوان راستی‌آزمایی نتایج مطالعات کلان‌نگر ترافیک در سطح خرد (مطالعه موردی: شبکه معابر بزرگراهی کلانشهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقابیک، کیوان راستی‌آزمایی نتایج مطالعات کلان‌نگر ترافیک در سطح خرد (مطالعه موردی: شبکه معابر بزرگراهی کلانشهر تهران) [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]
 • آقاپوری، محمدرضا مکان‌یابی مناطق بالقوه وقوع حوادث جاده‌ای در محورهای ترانزیتی استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از مدلANP [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایاری هیر، محسن برآورد تقاضای سفر روستایی با روش‌‌های آمار فضایی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 367-386]
 • آقایی آرایی، عطا بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی برمشخصات تراکمی و ظرفیت باربری کالیفرنیا (CBR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایی آرایی، عطا رفتار مونوتونیک-پساسیکلی سرباره های فولاد اصلاح شده با ژئوگرید و خرده لاستیک به عنوان بالاست و زیربالاست خطوط راه آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایی آرایی، عطا رفتار مونوتونیک-پساسیکلی سرباره‌های فولاد اصلاح شده با ژئوگرید و خرده لاستیک به عنوان بالاست و زیربالاست خطوط راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 97-108]
 • آقایی آرایی، عطا بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی بر مشخصات تراکمی و نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 137-150]
 • آقایی آرایی، عطا بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 223-238]
 • آقایی آرایی، عطا مقایسه مدول برجهندگی خاک طبیعی و اصلاح‌شده با آهک به عنوان اساس و زیراساس [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 1-22]
 • آقایی آرایی، عطا رفتار مقاومت سیکلی و نشست خاکهای شنی اشباع با تراکم بالا [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 17-42]
 • آقایی آرایی، عطا ارزیابی مقاومت فشاری و رفتار تنش- کرنش لایه اساس حاوی تراشه آسفالت [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 129-146]
 • آقایی آرایی، عطا ارزیابی آزمایشگاهی اثر انرژی تراکم و درصد رطوبت بر رفتار مکانیکی لایه اساس حاوی خرده مصالح آسفالتی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 63-84]
 • آهنگری، حامد مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • آهنگری، کاوه تحلیل برگشتی داده‏های نشست‏ سنجی در حین حفاری تونل در محیط‌های شهری (مطالعه موردی: خط 6 متروی تهران) [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 56-79]
 • آیتی، اسماعیل روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT) [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • آیتی، اسماعیل محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران در سال 1383 [دوره 5، شماره 1، 1387]

ا

 • ابراهیم بیضایی، سید ارائه مدل های تعیین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • ابراهیم زاده، محمد امین تحلیل و ارزیابی مدل سلسله مراتبی پایداری محیط زیستی فرودگاه ها [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 111-128]
 • ابراهیم زاده، محمد امین تاثیر و ارزیابی ریسک ابتلا افراد به ویروس کرونا در مدهای مختلف حمل‌ونقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیم زاده حسن آبادی، سام تحلیل اثر خودپنداره، خوداثربخشی و ویژگی‌های شخصیتی بر قصد استفاده از دوچرخه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 231-248]
 • ابراهیمی، ایلناز عبور نرخ ارز بر ‌بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران: الگوی خود‌رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 179-194]
 • ابراهیمی، عادل بهبود پروتکل مسیریابی در شبکه‌های موردی بین خودرویی بر اساس چگالی و تحرک خودروها [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمیان، بابک تحلیل ظرفیت باربری شمع‌های دریایی در خلیج فارس با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط و بررسی اثر زمان [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 297-326]
 • ابطحی، سید مهدی تحلیل عوامل موثر بر شدت جراحات ناشی از تصادفات چند وسیله نقلیه با استفاده از روش درخت طبقه بندی و تصمیم گیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابطحی، سید مهدی شناسایی عوامل موثر بر شدت جراحات در تصادفات چند وسیله نقلیه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابطحی‌فروشانی، سیدمهدی‌ ارایه روشی جهت شناسایی و اولویت‌بندی نقاط مستعد مخاطرات درشبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 104-131]
 • ابوطالبی‌اصفهانی، محسن تعیین مسیر بهینه خطوط شبکه اتوبوسرانی با استفاده ازANP در محیط نرم‌افزارArcGIS جهت بهبود شاخص‌های مدیریتی و افزایش بهره‌وری سیستم [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • ابوطالبی اصفهانی، محسن بررسی اثر واکس‌های ساسوبیت و پارافین بر خصوصیات رئولوژی قیر [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 145-160]
 • ابوطالبی اصفهانی، محسن قیمت‌گذاری و بررسی اخذ عوارض عبور خودروها براساس صدمه وارده به روسازی با استفاده از سامانه هوشمند (مطالعه موردی: محورهای اصفهان) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 61-79]
 • ابوطالبی اصفهانی، محسن تاثیر اصلاحیه مقررات حمل ونقل بار بر خرابی و اضافه بارها با استفاده از سامانه هوشمند (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 15-34]
 • ابویی، محمد حسین شناسایی و ارزیابی معیارهای مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در صنعت حمل‌ونقل ریلی (مورد مطالعه: سازمان راه‌آهن استان یزد) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 291-306]
 • اتقائی، محمد ارایه مدل جهت ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر بر مبنای انتظارات رانندگان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-33]
 • اجل لوییان، رسول بهسازی خاک‌های ریزدانه منطقه فولاد مبارکه جهت استفاده در راه‌سازی با استفاده از سرباره‌های فولادی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 285-302]
 • اجلی، مهدی بررسی تأثیر ویژگی‌های ذینفعان بر عملکرد پروژه‌های بازیابی سوانح طبیعی: شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله (مورد مطالعه: سازمان هلال احمر) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 233-254]
 • احتشام‌راد، شیده ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 59-67]
 • احدی، حمید رضا مدل دینامیکی ارزیابی و سنجش مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی؛ مطالعة موردی کریدور ریلی بندرعباس- سرخس [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 211-226]
 • احدی، محمد رضا مدل‌سازی شاخص وضعیت روسازی (PCI) با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی انتشار برگشتی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]
 • احدی، محمدرضا محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران در سال 1383 [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • احدی، محمدرضا محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران در سال 1383 [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • احدی، محمدرضا مدل‌سازی تأخیر وسایل‌نقلیه در مناطق عملیاتی با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری در راه‌های دوخطه آزادراهی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 1-8]
 • احسانپور، اسماعیل تأثیر سرعت کاه برآرام سازی ترافیک در معابر شریانی اصلی و فرعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احسانی، مهرداد توسعه مدل‌های پیش‌بینی برای مدول مرکب برشی و زاویه فاز ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 241-254]
 • احسانی برون، علی اثر بخشی دوره های آموزش رانندگان حمل و نقل جا ده ای بر اساس مدل کرک پاتریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • احسانی بیرون، سیاوش اثر بخشی دوره های آموزش رانندگان حمل و نقل جا ده ای بر اساس مدل کرک پاتریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدپور، عباس بهینه‌سازی دوهدفه زمانبندی حرکت قطارها و تخصیص لکوموتیو [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 85-96]
 • احمدزادگان، فرهاد مقایسه تاثیر افزودنی زئولیت بصورت پودر و نانو بر عملکرد آسفالت ماستیک درشت‌دانه نیمه گرم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 207-217]
 • احمدزاده، خالد بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده‌‌ای استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، امین بررسی آزمایشگاهی رفتار فیزیکی و مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با مصالح سنگی سرباره‌ای [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 227-238]
 • احمدی، امین بررسی آزمایشگاهی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد و تراشه آسفالتی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 23-38]
 • احمدی، امین مقایسه شاخص‌های استاتیکی و دینامیکی مقاومت در برابر تغییر شکل برای سنجش پتانسیل شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی مصالح بازیافتی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 129-145]
 • احمدی، امین ارزیابی حساسیت رطوبتی و مقاومت شیارشدگی مخلوط‌های آسفالت گرم حاوی الیاف شیشه با استفاده از دستگاه چرخ محرک [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 247-261]
 • احمدی، حوریه مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 1-24]
 • احمدی، سعید ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی. 1000 [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، سعید ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 195-212]
 • احمدی، سعید بررسی آزمایشگاهی تاثیر ماده جاذب آلاینده بی کربنات سدیم بر خواص زیست محیطی و مکانیکی آسفالت داغ حاوی گوگرد فرآوری شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، فائق تجزیه وتحلیل عوامل درونی مدل الماس ملی مایکل پورتر بر توسعه مزیت رقابتی و ارائه مدل اثربخش (مورد مطالعه: بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]
 • احمدی، فائق بررسی و آنالیز نقش مولفه‌های بیرونی مدل الماس ملی مایکل پورتر در کسب، حفظ و توسعه توان رقابتی (مورد مطالعه: بنادر ودریانوردی بوشهر) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 55-73]
 • احمدی، نادر تحلیل ریسک مدیریت درآمد خطوط هوایی در شرایط امکان و عدم امکان رزرو گروهی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 97-116]
 • احمدیان چاشمی، شیرین تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه‌های مقیاس و طول مسافت در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • احمدی نژآد، سارا طراحی شبکه تغذیه‌کننده خط ریلی و تعیین فرکانس با استفاده از یک روش ابتکاری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 199-208]
 • احمدی نژاد، سارا طراحی شبکه تغذیه کننده خط ریلی و تعیین فرکانس با استفاده از یک روش ابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی نژاد، محمود مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • احمدی نژاد، محمود مقایسه نتایج مدلهای آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • احمدی نژاد، محمود ارزیابی مقاومت صیقلی سنگدانه های رویه راه در ایران [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • احمدی نژاد، محمود بررسی همبستگی بین ارزش صیقلی با دیگر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • احمدی نژاد، محمود مدل‌سازی یکپارچه حمل‌ونقل و کاربری زمین با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 95-112]
 • احمدی نژاد، محمود تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 13-38]
 • احمدی نژاد، محمود حل مسئله مکانیابی_ مسیریابی هاب برای شبکه مرسولات پستی برون‌شهری با رویکرد ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی نژاد، محمود زمانبندی چراغ راهنمایی در حالت اشباع با استفاده از یادگیری تقویتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخوان بهابادی، محمدجواد بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 14-30]
 • اخوان راد، مهسا بهینه‌سازی چندهدفه مسیریابی حرکت خودرو تحت شرایط عدم قطعیت با تأکید بر اقدامات سبز-ناب و رضایت مشتری (موردمطالعه: شرکت شهد پاک) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 113-134]
 • ارباب‌پور بیدگلی، محمد برآورد تقاضای سفر جاده‌ای با استفاده از روش‌های رگرسیون و شبکه عصبی(مطالعه موردی:آزادراه قم-تهران) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 337-354]
 • اردشیر لاریجانی، دانیال ارایه مدل تولید و جذب سفر خانه مبنای شغلی با رویکرد رگرسیون وزنی مکانی ( نمونه موردی شهر زنجان ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اردهالی زاده، سیدکمال بررسی تاثیر وضعیت روسازی و عملیات نگهداری بر تصادفات راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راه‌های استان تهران) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 257-277]
 • ارشادی، محمد مهدی تجزیه‌ و تحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا در ایران توسط مدل‌سازی پویائی‌شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 33-48]
 • ارشادی، محمدمهدی تجزیه‌وتحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا (COVID-19) در ایران توسط مدل‌سازی پویائی شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارشدی، محمد‌رضا مقایسه تاثیر استفاده از پلیمر ضایعاتی پلی‌اتیلن ترافثالات PET)1) بر‌عملکرد بتن آسفالتی حاوی قیر اصلاح نشده و اصلاح شده با لاستیک ضایعاتی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 347-361]
 • ا... رضائی، روح استفاده از بهینه‌سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ‌های سفر جداول دسته‌بندی متقاطع چندگانه [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • ارگی، سینا ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 161-182]
 • اژدر، ریحانه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی از دید گروه‌های مختلف اجتماعی (مطالعه‌ی موردی: قطار تهران-مشهد) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 223-238]
 • اسپرنیا، امین بررسی عملکرد پل های بتنی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی دورانی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 73-86]
 • استادی، سمیه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی بر خصوصیات رفتاری مخلوط آسفالت گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • استادی قاضیانی، سمیه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی بر خصوصیات رفتاری مخلوط آسفالت گرم [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 321-336]
 • اسدامرجی، مرتضی الگوی اولویت‌بندی قطعات جاده‌های کوهستانی از لحاظ ریسک ریزش بهمن با بکارگیری احتمال برخورد وسیله نقلیه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 180-192]
 • اسدامرجی، مرتضی مدل اولویت‌بندی عملگرهای سرویس در معماری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند شهرهای کشور با بکارگیری الگوی کوداس [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 131-146]
 • اسدزاده، احمد تأثیر تغییرات قیمت نفت و حجم کالاهای کانتینری بر هزینه حمل‌ونقل دریایی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 125-136]
 • اسدی، سمیه تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، سمیه تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 63-74]
 • اسدی، مهدی تاثیر پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل های بیه‌دار بر جریان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]
 • اسدی، یاسمن توانمندیهای مورد نیاز برای واگذاری تصمیمات سطح تاکتیکی خدمات اتوبوسرانی به اپراتورهای خصوصی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-19]
 • اسدی مشیزی، علی بررسی عملکرد مقاومت و سایش و اصطکاک سطحی روسازی بتن‌غلتکی پلیمری حاوی ‌رزین‌آکریلیک (رزین پایه آب) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 99-110]
 • اسفندیار، مسعود بررسی تأثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر عملکرد دمای بالا و پایین قیر 1400 [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسفیدانی، محمد رحیم آسیب‌شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارائه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسفیدانی، محمدرحیم آسیب‌شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارائه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی) [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 141-157]
 • اسگندری، کریم شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت بهینه ارتباط با مشتری در اداره کل حمل‌ونقل پایانه‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 145-164]
 • اسلامی، بشیر بررسی تصمیم انتخاب حمل و نقل ریلی در سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، علیرضا ارزیابی عملکرد سیستم کنترل تطبیقی اسکتس در حالت شناسایی ترافیک به صورت غیر خط مبنا و ارائه رویکردی جهت اصلاح آن [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 423-442]
 • اسلامی نژاد، سید احمد ارائه مدل ترکیبی به منظور پیش‌بینی تصادفات شهری بر اساس پارامترهای ساختار مکانی شبکه معابر (رویکرد مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 115-130]
 • اسماعیل دوست، محمد بررسی و شناسایی توسعه فناوری‌های سازگار با محیط زیست دریایی و کاهش گازهای گلخانه‌ای در بنادر جنوبی ایران (مورد مطالعه: بندر امام خمینی (ره)) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیل نیا امیری، مجتبی تحلیل هیدرولوژیکی و استاتیکی مقاوم‌سازی پل‌های آبرو مسیر ریلی مطهری- کاشمر با لوله بتنی پیش ساخته [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی تاثیر خرده لاستیک ها بر کاهش ارتعاشات منتشره از خطوط ریلی در محیط اطراف [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی عددی رفتار دال مسلح شده با الیاف فولادی به منظور بکارگیری در خطوط ریلی بدون بالاست [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]
 • اسماعیلی، مرتضی ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 161-182]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی عملکرد استفاده از ناحیه انتقال چند بخشی در خطوط ریلی به روش عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی اثر پارامترهای هندسی گروه شمع بر سرعت بحرانی خط ریلی قطار سریع‌السیر (مطالعه موردی: خط ریلی قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 69-88]
 • اسماعیلی، مرتضی توسعه روشی جهت انتخاب سیستم روسازی (بالاستی- بدون بالاست) بر مبنای معیارهای فنی- اقتصادی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 43-62]
 • اسمعیل پور قمشلو، رضا کاربرد روش تونل کاری کم عمق برای حفاری کراس اور در خاک‌های ضعیف (مطالعه موردی‌: متروی شیراز) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 45-60]
 • اشتهادی، رضا یک روش ابتکاری برای یک مسئله‌ی دو هدفه حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • اشراقی آرانی، مجتبی اثر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی بر مسافران و فرودگاه‌ها (مطالعه تطبیقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا) [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 184-199]
 • اشکان، فروغ بررسی نمودار نشست پی- نشست المانهای خاک سست مسلح شده با ژئوسنتتیک‌ها زیر پی نواری با استفاده از روش پردازش تصویری(PIV‌) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 250-262]
 • اصغرپور، حسین تأثیر تجارت از طریق حمل‌ونقل‌ دریایی بر اشتغال در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، محمدامین رویکردی جدید در جهت بهینه سازی شعاع قوس‌های افقی راه‌های نظامی کشور [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]
 • اصفهانیان، محسن بهینه‌سازی مصرف‌ سوخت قطار‌ دیزل-الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • اصفهانیان، محسن کنترل فازی طول و مکان پنجره آینده نگری در رویکرد کنترل آینده نگر برای کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 275-283]
 • ا... عباسیان، عزت اجزاء بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • اعظمی، شاهرود یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • افتخاری، حمیدرضا سامانه فازی عصبی هشدار تصادف تعاملی مبتنی بر رفتار راننده در تصادفات زنجیره ای با استفاده از ارتباطات بین خودرویی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 339-352]
 • افتخاری، قدرت ارائه‌ یک مدل یکپارچه کاربری زمین و حمل‌ونقل به منظور جانمایی جمعیت و اشتغال و زمان‌بندی بهینه احداث خطوط حمل‌ونقل همگانی با رویکرد توسعه پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • افرا، رضا ارزیابی مقاومت شیارشدگی و خستگی قیرلاستیکی ترکیب‌شده با قیر بازیابی شده [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 17-29]
 • افشارپور، مهلا مدل اثرات توأم دو متغیر کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی و قیمت بنزین بر تلفات حوادث ترافیکی با استفاده از داده‎های پانل [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 29-42]
 • افشار کاظمی، محمدعلی مدل هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 221-232]
 • افشاری، محمد بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی برمشخصات تراکمی و ظرفیت باربری کالیفرنیا (CBR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری، محمد بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی بر مشخصات تراکمی و نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 137-150]
 • افشاری، محمد بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 223-238]
 • افکار، صمد ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • افکار، نوید بررسی تأثیر دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در ایمنی شبکه جاده‌ای به کمک روش سری زمانی (مطالعه موردی: آزادراه تبریز – زنجان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 121-134]
 • افندی‌زاده، شهریار تحلیل زمان انتظار مسافران در ایستگاه‌های مترو با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی (مطالعه موردی متروی تهران) [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • افندی‌زاده، شهریار شناسایی مکان‌های پرتصادف جاده‌ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 33-45]
 • افندی‌زاده، شهریار تحلیل ریسک مدیریت درآمد خطوط هوایی در شرایط امکان و عدم امکان رزرو گروهی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 97-116]
 • افندی زاده، شهریار بررسی و ارزیابی شرایط تعادلی عرضه و تقاضا برای حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق مصرف [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • افندی زاده، شهریار طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • افندی زاده، شهریار مقایسه نتایج مدلهای آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • افندی زاده، شهریار برآورد زمان سفرحمل ونقل همگانی (اتوبوس) با بهره گیری از داده‌های نرم افزار SCATS و بلیط الکترونیک (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 146-162]
 • افندی زاده، شهریار <بررسی و تحلیل نقش انرژی های تجدیدپذیر موجود در سواحل مکران بر توسعه سیستم های حمل و نقل> [(مقالات آماده انتشار)]
 • افندی زاده، شهریار کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 35-44]
 • افندی زاده، شهریار تأثیر خودروهای خودران شخصی و اشتراکی بر روی انتخاب مد سفر با اهداف متفاوت با توجه به تغییرات سه متغیر زمان سفر، هزینه پارکینگ و هزینه بهره‌برداری (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 29-40]
 • افندی زاده، شهریار مدل‌سازی یکپارچه حمل‌ونقل و کاربری زمین با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 95-112]
 • افندی زاده، شهریار مدل انتخاب روش عبور عابر پیاده از معابر شریانی شهری با رویکرد متغیر پنهان [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 115-136]
 • افندی زاده، شهریار مدل تاثیر پارامترهای رفتاری بر روی انتخاب شیوه سفر [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 131-146]
 • افندی زاده، شهریار برآورد شاخص زمان سفر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 13-28]
 • افندی زاده، شهریار به‌کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل های تخصیص پویای میان‌نگر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 15-32]
 • افندی زاده، شهریار تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 13-38]
 • افندی زاده، شهریار مدل برآورد ماتریس‌های مبدأ و مقصد در مدل تخصیص دینامیکی در شرایط اشباع [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 47-60]
 • افندی زاده، شهریار برآورد مدل‌های پایه فعالیت مبنا و به‌کارگیری و پیاده‌سازی آن‌ها در ساختار برنامه اکتیویتی- سیم [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • افندی زاده، شهریار تعیین تاثیر استراتژی های مدیریت و کنترل ترافیک بر الگوی سفرهای برون شهری در زمان شیوع ویروس کرونا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 23-42]
 • افندی زاده، شهریار مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 1-24]
 • افندی زاده، شهریار مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 19-34]
 • افندی زاده، شهریار مدل مسیریابی خدمات تغذیه‌کننده‌های شبه همگانی با استفاده از خودروهای خودران در معابر شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • افندی زاده، شهریار مدل بهینه قیمت‌گذاری پویای عوارض در آزادراه‌های شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • افندی زاده، شهریار حل مسئله مکانیابی_ مسیریابی هاب برای شبکه مرسولات پستی برون‌شهری با رویکرد ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افندی زاده، شهریار مدل بهینه‌سازی توزیع زمانی سفرها در تخصیص ترافیک پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • افندی زاده، شهریار زمانبندی چراغ راهنمایی در حالت اشباع با استفاده از یادگیری تقویتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افندی زاده، شهریار تخمین پارامترهای موثر بر تصادفات رانندگی با استفاده از مدل های فضای حالت [(مقالات آماده انتشار)]
 • افندی زاده، شهریار مدل بهینه مکان یابی قطب در شبکه های حمل و نقل با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • افندی زاده، شهریار ارزیابی و مدل‌سازی تغییر خط رانندگان در جاده ها با توجه به عوامل ایمنی راه ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقبالی، حامد حل یک مدل ریاضی جدید برای مسأله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه با برداشت و تحویل همزمان توسط الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفه [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 53-65]
 • اقدسی، محمد توانمندیهای مورد نیاز برای واگذاری تصمیمات سطح تاکتیکی خدمات اتوبوسرانی به اپراتورهای خصوصی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-19]
 • اکبرپور، سعیده طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 79-92]
 • اکبرزاده، احمد ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، احمد ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 95-109]
 • اکبرزاده، محمود ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، محمود ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 95-109]
 • اکبرزاده، میثم ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری و شناسایی نقاط بحرانی، مطالعه موردی شبکه معابر شهری اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 369-378]
 • اکبرزاده، میثم بررسی عوامل مؤثر بر انواع شاخص‌های ایمنی جانشین در تداخلات بین عابر پیاده و خودرو: مطالعه موردی تقاطع و گذرگاه میان مقطعی در اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، میثم اولویت‌بندی توسعه معابر شهری بر اساس اهمیت در تخلیه اضطراری، موردپژوهی شهر بوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، آرین تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 13-38]
 • اکبری، حمیدرضا تاثیر کانی ساخت مصالح رسی در بازده طرح تثبیت بستر روسازی [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • اکبری، رضا بررسی عملکرد مدل های رگرسیون و شبکه عصبی در تخمین رابطه بین شاخص وضعیت روسازی (PCI) و شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • اکبری، مهدی امکان‌سنجی اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک و بررسی موردی آن در جاده ویژه گلستان [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • اکبری، هومن مدل سازی تخلفات رانندگان تاکسی های درون شهری با استفاده از مشخصه های راننده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری فرد، حسین بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 54-75]
 • اکبری نسرکانی، علی اصغر ارزیابی نتایج آزمایش شاخص صیقلی شدن سنگدانه ها روی مصالح سنگی ایران [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 223-232]
 • اکبری ورمزیار، میلاد اولویت‌بندی گزینه‌های طراحی مسیر راه آهن دورود- اندیمشک با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و تکنیک دیمتل (DEMATEL) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 129-154]
 • البدوی، امیر بهینه‌سازی معاملات خدمات حمل‌ونقل در بازارگاه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل با رویکرد حراج ترکیبی دوبل [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • الدین کرمانشاهی، شهاب تحلیل ظرفیت مقاطع پایه بزرگراهی (مطالعه موردی: بزرگراه شهیدخرازی اصفهان) [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • الدین موسوی اشکوری، شهاب برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • الله‌مرادی، حنانه مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات سامانه‌های ماهواره‌ای هدایت هواپیما [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 265-278]
 • اللهویرانلو، توفیق پیش‌بینی سفر با هدف خرید (برخط و برون‌خط) با بهره‌گیری از رویکرد تلفیقی گرگ خاکستری و یادگیری عمیق (نمونه موردی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الماسی، سید احمد برآورد تقاضای سفر جاده‌ای با استفاده از روش‌های رگرسیون و شبکه عصبی(مطالعه موردی:آزادراه قم-تهران) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 337-354]
 • الماسی، سید احمد کاربرد مدل‌های فضایی- مکانی در پیش‌بینی فراوانی تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: شبکه راه‌های اصلی استان همدان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 45-58]
 • الهی، سید مجید تعیین عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پیش‌بینی مصرف بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) در ایران توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 213-224]
 • الهیاری، سمیه یک روش ابتکاری برای یک مسئله‌ی دو هدفه حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • الوانچی، امین بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان [(مقالات آماده انتشار)]
 • الوانچی، امین بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 75-90]
 • الیاسی، محمدرضا پیش‌بینی تصادفات ناشی از بی‌احتیاطی با بهره‌گیری از مدل رگرسیون دوجمله‌ای منفی (مطالعه موردی: بزرگراه‌های برون‌شهری استان همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امام قلی زاده، سعید شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی با رویکرد دیمتل فازی در فرودگاه امام خمینی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 165-178]
 • امامی، حسن پایش و مقایسه رویکردهای مختلف پیش‌بینی کوتاه مدت پارامترهای ترافیک شهری و شبیه-سازی آن به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی : (مطالعه موردی شهر لندن) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 443-462]
 • امامی، مریم بررسی رقابت بین سامانه حمل‌ونقل همگانی و خودرو شخصی برای سفر به مرکز شهر با استفاده از رویکرد نظریه بازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امانی، بابک پیش بینی تولید سفرهای شهری با استفاده از منطق فازی بر مبنای مطالعه موردی شهر رشت [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • امیدوارپناه احمدآبادی، علی انتخاب استراتژی بازیابی برنامه اولیه پهلوگاه در شرایط وقوع اختلال [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدی نسب، فریدون ارزیابی اثر دوده سیلیس بر مشخصات نفوذ پذیری روسازی‌های بتنی حاوی الیاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیربیگی، محسن ارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب پورتفولیوی بهینه پروژه ها با توجه به اهداف استراتژیک سازمان مطالعه موردی: بخش ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن ج.ا.ا [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیربیگی، محسن ارایه یک مدل ریاضی جهت انتخاب پورتفولیوی بهینه پروژه‌ها با توجه به اهداف استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: بخش ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن ج.ا.ا) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 103-126]
 • امیری، اکبر ‏نوآوری سازگار با محیط زیست در صنعت حمل‌ونقل: یک رویکرد مبتنی بر تحلیل مرز دوگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، پژمان اولویت بندی شاخصه‌های TOD با استفاده از روش تصمیم سلسله‌مراتبی برای نمونه موردی کلانشهر تهران [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 81-90]
 • امیری، حسین بررسی جایگاه بخش حمل و نقل در رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • امیری، حمید‌رضا بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با الیاف [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 355-368]
 • امیری، ناهید بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده‌‌ای استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری دوماری، ُسجاد مدل تخصیص و مکان یابی پناهگاه برای طرح تخلیه ساکنین شهر های ساحلی در هنگام وقوع سیــــل (مدل چند سطحی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 327-342]
 • امین دوست، عاطفه توسعه مدل ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با گذاشت و برداشت همزمان و با هدف حداقل سازی هزینه و حداکثرسازی تامین تقاضای مشتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • امین راد، علی رضا شناسایی پدیده هیستریس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری راننده )قبل و بعد از آشفتگی جریان ترافیک( [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 47-67]
 • امین زاده تبریزی، سید محمد بررسی تاثیر میان‌لایه جاذب تنش (SAMI) بر مکانیزم شکست و خزش روکش‌های آسفالتی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]
 • امین زاده واحدی، آرمان آینده‌پژوهی آثار احداث موج‌شکن‌های مردمی بر جوامع پس‌کرانه (مطالعه موردی: شهرستان بندر لنگه) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 193-210]
 • امین طهماسبی، حمزه تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌جای بنزین در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستمها [(مقالات آماده انتشار)]
 • امین طهماسبی، حمزه رتبه‌بندی شرکت‌های مسافربری اتوبوس‌رانی برون‌شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 259-276]
 • امین طهماسبی، حمزه تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌جای بنزین در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم‌ها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 45-58]
 • امین طهماسبی، حمزه طراحی مدل علت - معلولی مسئله حوادث وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [(مقالات آماده انتشار)]
 • امین کوه‌بر، محمد ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بندر امام خمینی (ره) از دیدگاه مالکان شناور [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 335-348]
 • امین‌ناصری، محمدرضا بررسی عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوسها در ایستگاه‌ها و پیش‌بینی آن در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • امینی، امیر ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 323-336]
 • امینی، امیر بررسی عملکرد مدل های رگرسیون و شبکه عصبی در تخمین رابطه بین شاخص وضعیت روسازی (PCI) و شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • امینی، امیر تخمین عمق شیارشدگی مخلوط های آسفالتی حاوی قیر گرم لاستیکی با استفاده از شبکه عصبی و مدل رگرسیون غیرخطی "1401" [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، مهدی تأثیر ضعف های ساختاری در تحلیل شکست واژگونی خمشی شیروانی های سنگی (براساس تئوری مکانیک شکست) [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • امینی، مهدی تأثیر ضعف های ساختاری در تحلیل شکست واژگونی خمشی شیروانی های سنگی (براساس تئوری مکانیک شکست) [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • امینی، ناهید تحلیل و ارزیابی مدل سلسله مراتبی پایداری محیط زیستی فرودگاه ها [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 111-128]
 • امینی، وجیهه یک تحلیل کمی از تأثیر جنسیت بر میزان تمایل برای سفر با دوچرخه [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • امینیان‌پور، رضوان آینده‌پژوهی آثار احداث موج‌شکن‌های مردمی بر جوامع پس‌کرانه (مطالعه موردی: شهرستان بندر لنگه) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 193-210]
 • انصاری، کوروش برنامه ریزی مکانی انتخاب مسیر بهینه و ایمن دوچرخه در شهر مشهد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 289-306]
 • انصاری، مختار بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 34-52]
 • انصاری، مسعود مانیتورینگ سایش چرخهای قطار به منظور کنترل و برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • اوحدی، امین مانیتورینگ سایش چرخهای قطار به منظور کنترل و برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • اولیاء، محمد‌صالح ارایه مدلی برای اندازه‌گیری سرمایه‌های ساختاری در سازمان‌ها (موردمطالعه: سازمان راه‌آهن استان یزد) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 347-357]
 • اولی پور، مسعود تعیین عرض و چیدمان بهینه ژئوگرید ها در کوله خاک مسلح [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 31-41]
 • اویسی فر، مرتضی ارزیابی عددی خرابی روسازی های آسفالتی ناشی از درزهای طولی و عرضی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود Abaqus [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایار، پویان تعیین خطرپذیری قابل قبول با ملاحظه خسارت غیر مستقیم قابل قبول ناشی از حادثه زلزله در شریان حیاتی (حمل ونقل جاده ای) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 25-40]
 • ایازی، احسان مدل سازی تخلفات رانندگان تاکسی های درون شهری با استفاده از مشخصه های راننده [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایازی، احسان داده کاوی عوامل مرتبط در حمل اضافه‌تناژ وسایل نقلیه باری در معابر درون‌شهری تهران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 211-226]
 • ایران نژاد، الناز تحلیل ناهمگنی رفتار انتخاب وسیله با استفاده از مدل کلاس پنهان [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 61-74]
 • ایزدی، امیر توسعه مدل تخلیه شبکه حمل و نقل با رویکرد بررسی اثرات عملکرد شبکه حوزه اثر بر تخلیه مسیر (مطالعه موردی شهر آمل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزدی، طاهره بررسی عددی پدیده اثرپیستونی درون یکی از تونل های سیستم قطار شهری شیراز همراه با اثر فن ها [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • ایوبی نژاد، جلال بررسی شاخصهای مقاومتی بتن غلتکی حاوی الیاف پروپلین برای روسازی راهها [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 91-102]
 • ایوبی نژاد، جلال بررسی تأثیر تردد ناوگان باری دارای اضافه تناژ بر کاهش طول عمر روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از اطلاعات سامانه های توزین حین حرکت [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-186]
 • ایوبی نژاد، جلال مقایسه درصد فضای خالی نمونه های مارشال با مغزه های گرفته شده از لایه آسفالتی اجرا شده در محل [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 195-210]
 • ایوبی نژاد، جلال ارزیابی قابلیت رادار نفوذی زمین (GPR) در تعیین مقاومت کششی لایه آسفالتی اجرا شده [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 143-154]

ب

 • بابائی، محسن مدل انتقال‌ تکنولوژی پایدار در صنعت حمل‌ونقل ریلی با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 77-102]
 • بابابیک، مصطفی افزایش برگشت پذیری شبکه حمل ونقل ریلی با تکیه بر مکانیابی بهینه سازمان قطار نجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • باباخانی، بهروز بررسی آزمایشگاهی تاثیر ماده جاذب آلاینده بی کربنات سدیم بر خواص زیست محیطی و مکانیکی آسفالت داغ حاوی گوگرد فرآوری شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابازاده، عباس مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 89-110]
 • بابازاده، علی مروری بر عملکرد مخلوط های آسفالت گرم حاوی تراشه های آسفالت بازیافتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باباگلی، رضوان تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • باباگلی، رضوان تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • باباگلی، رضوان بررسی و ارزیابی تأثیر افزودنی بنتونیت بر‌خصوصیات خستگی مخلوط آسفالتی گرم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-95]
 • باباگلی، رضوان بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی خاکستر بادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای اصلاح شده پلیمری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 96-113]
 • باباگلی، رضوان بررسی مشخصات مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با استفاده از تکنولوژی کف قیر [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 321-334]
 • باباگلی، رضوان مکانیابی پارکینگ‌های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی‌ (منطقه مورد مطالعه‌: بابلسر) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 87-104]
 • باباگلی، رضوان ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • باباگلی، رضوان بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای حاوی فیلر خاکستر ذغال سنگ و خاکستر پوسته برنج [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 87-107]
 • باباگلی، رضوان مقایسه فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی با روسازی آسفالتی و اولویت‌بندی پارامترهای موثر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: محور سه راهی پلاژ ساری به سمت بهنمیر) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 291-306]
 • باباگلی، رضوان امکان‌سنجی اجرایی، اقتصادی و فنی راه‌اندازی قطار تندرو مسیر تهران ـ شمال [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 75-89]
 • باباگلی، رضوان ارایه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده‌های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز) [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • باباگلی، رضوان ارایه مدلی برای انتخاب سرعت بر اساس مشخصه‌های طرح هندسی و ویژگی‌های حاشیه مسیر در راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راه‌های استان زنجان) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 91-112]
 • باباگلی، رضوان ارایه مدلی برای سیستم مدیریت روسازی راه‌های روستایی استان مازندران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 267-281]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی ویژگی‌های عملکردی قیر اصلاح‌شده با ترکیب افزودنی‌های نانو سیلیس و گیلسونیت [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 251-270]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 283-304]
 • باباگلی، رضوان بررسی تاثیر افزودنی نیمه گرم بر رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با گیلسونایت و پودر لاستیک [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 327-358]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دمای پایین قیر و مخلوط اسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 337-349]
 • باباگلی، رضوان بررسی تاثیر اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن با چگالی بالا بر خصوصیات دینامیکی مخلوط آسفالتی گرم [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 325-338]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی نیمه‌گرم بر عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی حاوی ضایعات پلی پروپیلن و نانورس [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 419-442]
 • باباگلی، رضوان بررسی و ارزیابی تأثیر افزودنی نانو کربنات کلسیم بر خصوصیات مکانیکی قیر و مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 467-488]
 • باباگلی، رضوان بررسی ویژگی‌های مکانیکی و دوام روسازی بتنی حاوی بتن بازیافتی و خرده پلاستیک (PET) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 321-342]
 • باباگلی، رضوان بررسی تأثیر پودر ضایعاتی شیشه بر عملکرد مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 387-404]
 • بابایی، حمید عارضه یابی، تحلیل کارایی و رتبه بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • بابایی، محسن روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان ظرفیت و دسترسی (اتصال) در شبکه های حمل و نقلی آسیب پذیر درون شهری* [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • بابایی، محسن مدل تخصیص بودجه سه‌هدفه نگهداری روسازی راه با استفاده از روش ترکیبی بهینه‌سازی پارامتریک و توابع حددار [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابایی، محسن ارزیابی عملکرد میدان‌های دوخطه استاندارد تحت شرایط تقاضای غیرقطعی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 87-102]
 • بابایی، محسن مدل تخصیص بودجه سههدفه نگهداری روسازی راه با استفاده از روش ترکیبی بهینهسازی پارامتریک و توابع حددار [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 129-146]
 • بادیانی، محمدرضا مقایسه نتایج مدل سازی روسازی انعطاف پذیر طراحی شده به دو روش آشتو و شل با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 375-389]
 • بازدار اردبیلی، پریسا مدل‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 139-147]
 • بازدار اردبیلی، پریسا بررسی ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازدار اردبیلی، پریسا بررسی ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 253-263]
 • بازدار اردبیلی، پریسا بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازدار اردبیلی، پریسا بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از روش ARDL [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 75-86]
 • بازدار اردبیلی، پریسا تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازدار اردبیلی، پریسا تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 113-126]
 • بازدار اردبیلی، پریسا بررسی نقش بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی در جذب حمل جاده‌ای کشور [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 13-24]
 • بازدار اردبیلی، پریسا بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-130]
 • بازدار اردبیلی، پریسا اثر نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 41-54]
 • بازیار، محمدحسن ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-13]
 • باقری، ایمان تحلیل پایداری خاکریزهای مسلح شده با ژئوسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، سیدرامتین ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 26-42]
 • باقری، علیرضا تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • باقری، علیرضا تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • باقری، محمد روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT) [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • باقری، مرتضی تشخیص خرابی تیغه‏های سوزن راه آهن با استفاده از پردازش تصویر [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 116-124]
 • باقری ساری، محمد ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • باقری سرشکی، عباس بهینه‌سازی تسلیح دیوار خاکی با تسمه‌های فولادی با بکارگیری الگوریتم فراابتکاری چندجهانی (MVO) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 309-321]
 • باکری، سعیده بررسی اندرکنش طولی خط و پل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • بامداد زیکساری، آرمین ارایه مدل پیش‌بینی عدد سازه‌ای موثر روسازی (SNeff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 64-76]
 • بانوئی، علی اصغر تأثیر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد از کانال خدمات حمل و نقل با استفاده از رویکرد حذف فرضی جزئی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باولی بهمئی، بهنام رویکردی جدید در جهت بهینه سازی شعاع قوس‌های افقی راه‌های نظامی کشور [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]
 • بت‌شکن، محمدهاشم الگویی برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران با تمرکز بر ظرفیتهای بازار سرمایه [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 239-262]
 • بختی، بهاره محاسبه ضریب اصلاح تصادفات (CMF) دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی شهرمشهد [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 89-96]
 • بخشی، ابوالحسن ارزیابی رضایت مندی شهروندان از وضعیت حمل ونقل عمومی شهری(مورد مطالعه شهر اراک) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 207-220]
 • بداق‌جمالی، جواد بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • بدیعی، اقدس ارائه مدلی جدید جهت به‌کارگیری تاکسی‌های هوشمند در کلان شهر تهران در راستای سازماندهی حمل و نقل عمومی: رویکرد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 31-54]
 • بدیعی، اقدس ارائه مدل بهینه پیش بینی مصرف ماهانه بنزین در کشور از طریق به‌کارگیری مدلهای اقتصادسنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • براتی، الهام تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه در مکانیابی بنادر خشک در ایران [دوره 12، شماره 3، 1394]
 • براتی، الهام تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه در مکانیابی بنادر خشک در ایران [دوره 12، شماره 3، 1394]
 • برادران، محمد مدل هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 221-232]
 • برادران، وحید بررسی عوامل موثر بر زمان سفر در سیستم حمل و نقل عمومی و پیش‌بینی زمان سفر مورد کاوی: سیستم اتوبوسرانی شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • برادران، وحید بررسی عوامل موثر بر زمان سفر در سیستم حمل و نقل عمومی و پیش‌بینی زمان سفر مورد کاوی: سیستم اتوبوسرانی شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • برادران، وحید قیمت‌گذاری عوارض آزادراه‌ها با توسعه مدل‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 83-104]
 • برادران رحمانیان، نصیر ارایه مدل پیش بینی واژگونی ناشی از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشیه راه [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • برادران رحمانیان، نصیر بررسی تأثیر تردد ناوگان باری دارای اضافه تناژ بر کاهش طول عمر روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از اطلاعات سامانه های توزین حین حرکت [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-186]
 • برجیان، علی بررسی کشش‌پذیری تقاضای پارکینگ عمومی نسبت به قیمت‌گذاری خدمات پارکینگ (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 99-114]
 • بردیونس، علی بررسی عملکرد سطحی آسفالت حفاظتی چیپ‌سیل بر روی اساس تثبیت‌شدۀ سیمانی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 135-148]
 • برزگران، جلال ارایه گزینه مناسب نگهداری و بهسازی روسازی آسفالتی با بکارگیری شاخص‌های ارزیابی ناهمواری و خرابی سطحی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 211-223]
 • برقی اسگویی، محمد مهدی بررسی تأثیر زیرساخت راه‌آهن بر حجم صادرات کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 155-164]
 • برگ‌گل، ایرج مدل سازی تخصیص کاربری‌ زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • بروجردیان، امین میرزا تعیین مدل فاصله بهینه عبورگاه‌ها در راه‌های یک خطه دو طرفه مجهز به سیستم‌های حمل و نقل هوشمند [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 77-92]
 • بروجردیان، امین میرزا بررسی تأثیر جهت حرکت وسیله نقلیه بر ایمنی عابر پیاده در تقاطع‌های شهری [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 299-308]
 • بروجردیان، امین میرزا اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص PET(مطالعه موردی تقاطع بزرگراه-وصال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بروجردیان، امین میرزا مقایسه ایمنی عابر پیاده در تداخل با اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌ها بر اساس شاخص‌های تداخلی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 119-133]
 • بروجردیان، امین میرزا شناسایی متغیرهای تأثیر گذار در ایمنی عابر پیاده در تداخل با موتورسیکلت در تقاطع بدون چراغ بر‌اساس شاخص زمان تا تصادف [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 33-47]
 • بروجردیان، امین میرزا اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص) PET1 مطالعه موردی: تقاطع بزرگراه-وصال( [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 127-142]
 • بروجردیان، امین میرزا شناسایی پارامترهای مؤثر در مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون‌شهری مشهد-سبزوار-تهران) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 203-222]
 • بروجردیان، امین میرزا بررسی تاثیر مشخصات عابران پیاده بر ایمنی آن‌ها در تداخلات ترافیکی ناحیه عملکردی تقاطع های بدون چراغ [(مقالات آماده انتشار)]
 • بروجردیان، امین میرزا ارزیابی شاخص تداخل وسیله نقلیه با موتورسیکلت بر اساس سرعت کاربران در تقاطعات شهری [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 71-84]
 • بری دیزجی، رضا مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102 راه آهن لرستان [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • بزرگی امیری، علی ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 20-32]
 • بصیری، پیام یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • بصیری، محمد حسین تجزیه‌وتحلیل رفتار سیستم ناوگان حمل‌ونقل معادن روباز با داده‌های دارای عدم قطعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بصیری، محمد حسین تجزیه ‌و تحلیل رفتار سیستم ناوگان حمل‌ونقل معادن روباز با داده‌های دارای عدم قطعیت [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 83-93]
 • بقال نژاد، عبدالصادق تاثیر عملکرد دفتر کنترل کیفیت "QC" در ارتقا فنی و کیفی پروژه‌های راه استان یزد [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 309-320]
 • بکیاسا، فرهاد انتخاب دستگاه حفاری در تونل‌های با شرایط متنوع زمین شناسی )مطالعه موردی تونل متوسلیان( [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 323-337]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی اثر دامنه تغییر مکان دوره‌ای برفشار و نشست پشت کوله پل‌های با دهانه کوچک یکپارچه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بمانا، سارا طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 79-92]
 • بمانا، کیوان محاسبه خسارت محورهای فوق‌سنگین در راهها بر اساس عملکرد عمر روسازی های انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • بنی اسد، زهرا عوامل موثر در مدت زمان رسیدن مصدومین سوانح ترافیکی به بیمارستان:مطالعه یک ساله در جنوب غربی ایران [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 207-216]
 • بنی اسدی، احسان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم پذیرش بازارگاه های الکترونیکی در میان رانندگان وسایط حمل ونقل باری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 191-204]
 • بهادری، آرش مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهادری، آرش مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 21-32]
 • بهارلو، علی مدلسازی شیروانی‌های سنگی در برابر شکست واژگونی خمشی در شرایط استاتیکی و دینامیکی (تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی) [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • بهاروندی، میلاد مکانیزم اولویت بندی تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری راه در شرایط عدم قطعیت ( مطالعه موردی: محور خرم آباد – درود ) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 15-34]
 • بهبهانی، حمید تحلیل زمان انتظار مسافران در ایستگاه‌های مترو با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی (مطالعه موردی متروی تهران) [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • بهبهانی، حمید ارزیابی اثر تراکم دسترسی‌ها بر میزان تصادفات درجاده های اصلی برون شهری [دوره 6، شماره 4، 1388]
 • بهبهانی، سعید بهینه‌سازی مصرف‌ سوخت قطار‌ دیزل-الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • بهبهانی، سعید کنترل فازی طول و مکان پنجره آینده نگری در رویکرد کنترل آینده نگر برای کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 275-283]
 • بهرام سحابی، دکتر بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • بهرامی سربندی، بابک بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • بهرامی نیا، غلام عباس ارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذاردرتصادفات جاده ای راههای استان مرکزی باروش ساختار معادلاتیSEM [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزاد، رضا ارایه مدل تولید و جذب سفر خانه مبنای شغلی با رویکرد رگرسیون وزنی مکانی ( نمونه موردی شهر زنجان ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزاد، رضا ارائه مدل رفتاری مسافران در سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی مسافران حمل و نقل عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزادی، غلامعلی ارایه مدل تولید و جذب سفر خانه مبنای شغلی با رویکرد رگرسیون وزنی مکانی ( نمونه موردی شهر زنجان ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزادی، غلامعلی ارائه مدل رفتاری مسافران در سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی مسافران حمل و نقل عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزادیان، رضا امکان‌پذیری ساخت روسازی‌های بتن بلوکی کاملاً نفوذپذیر در شرایط اقلیمی ایران با توجه به روش ICPI [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 87-110]
 • بهزادی شهربابک، سعید امکان‌سنجی اقتصادی بکارگیری قطارهای طویل در شبکه حمل ونقل ریلی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 195-209]
 • بهشتی، سید امیرحسین بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر مقاومت به شن زدگی و ترک خوردگی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی سیلیسی و آهکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنش فر، شهرزاد ارائه‌ یک مدل یکپارچه کاربری زمین و حمل‌ونقل به منظور جانمایی جمعیت و اشتغال و زمان‌بندی بهینه احداث خطوط حمل‌ونقل همگانی با رویکرد توسعه پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنی، حسین بررسی اثر رزین‌های اپوکسی بر حساسیت رطوبت مخلوط‌های آسفالتی با اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • بهمنی، حسین مقاومت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی افزودنی رزین اپوکسی و سنگدانه های آهکی و سیلیسی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 303-322]
 • بهمنی، مجتبی اثر بازگشتی مستقیم انرژی در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنام، الهام ارایه مدلی برای اندازه‌گیری سرمایه‌های ساختاری در سازمان‌ها (موردمطالعه: سازمان راه‌آهن استان یزد) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 347-357]
 • بهنامیان، جواد مسیریابی وسایل نقلیه در شبکه سیار با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری در پاسخگویی به تقاضای غیرقطعی: نگرشی جدید در مسئله مسیریابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنود، بهروز بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) برای استفاده در روسازی سطوح پروازی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 181-200]
 • بهنود، حمیدرضا ایجاد سیستم خبره در انتخاب نوع گذرگاه عابر پیاده در معابر بین تقاطعی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 195-206]
 • بهنود، حمیدرضا ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش‌های فرارتبه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنود، حمیدرضا اثرسنجی نصب دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت وسایل نقلیه در راه‌های چندخطه برون‌شهری [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 245-258]
 • بهنود، حمیدرضا ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش‌های فرارتبه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 233-250]
 • بهنیا، کامبیز افزایش برگشت پذیری شبکه حمل ونقل ریلی با تکیه بر مکانیابی بهینه سازمان قطار نجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • بودلائی، حسن طراحی مدل تعادل سریز کار- خانواده و خانواده-کار (مورد مطالعه: کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه‌های کشور) [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 181-202]
 • بودلایی، حسن طراحی مدل تعادل سریز کار-خانواده و خانواده-کار (مورد مطالعه کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه‌های کشور) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بویرحسنی، امید توسعة یک مدل ریاضی مکان‌یابی تسهیلات زنجیرة تأمین حلقه بستة‌ سبز با در نظر گرفتن اثر یادگیری [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 91-105]
 • بیات، آرش تاثیر الیاف ضایعاتی فرش ماشینی فرسوده بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن خود تراکم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 269-282]
 • بیات، روح الله بررسی نقش اسناد بالادستی در سیاست‌گذاری و اتخاذ استراتژی‌های خصوصی‌سازی در ایران )مطالعه موردی: صنعت حمل و نقل ریلی( [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 161-176]
 • بیرامی، رحیم بررسی تاثیر شیشه ضایعاتی و نانوذرات اکسید‏های فلزی بر روی مقاومت عریان شدگی مخلوط‏های آسفالتی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 97-112]
 • بیرژندی، صالحه ارزیابی سناریوهای بازسازی یا تغییر عملکرد پل با شاخص‌های حمل‌ونقل پایدار و ملاحظه هزینه‌های احداث و نگهداری (مطالعه موردی: پل فلزی شهر اصفهان) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 239-252]
 • بیک لریان، مرتضی ارزیابی آزمایشگاهی خواص مکانیکی روسازی بتن قلیافعال، تحت حرارت بالا [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 307-320]
 • بیک لریان، مرتضی مقایسه سرعت عبور پالس اولتراسنیک، در بتن قلیافعال و بتن معمولی، تحت حرارت بالا بر اساس آزمون XRD و SEM، جهت مصرف در روسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی، حمید حل مسئله مکانیابی_ مسیریابی هاب برای شبکه مرسولات پستی برون‌شهری با رویکرد ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی راد، حمید اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی جاده های برون شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی راد، حمید اولویت‌بندی عوامل موثر بر ایمنی جاده‌های برون شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 33-44]
 • بیگدلی راد، حمید مدل مسیریابی خدمات تغذیه‌کننده‌های شبه همگانی با استفاده از خودروهای خودران در معابر شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی راد، حمید مدل بهینه‌سازی توزیع زمانی سفرها در تخصیص ترافیک پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی راد، حمید زمانبندی چراغ راهنمایی در حالت اشباع با استفاده از یادگیری تقویتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی راد، حمید تخمین پارامترهای موثر بر تصادفات رانندگی با استفاده از مدل های فضای حالت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی راد، حمید مدل بهینه مکان یابی قطب در شبکه های حمل و نقل با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی راد، حمید ارزیابی و مدل‌سازی تغییر خط رانندگان در جاده ها با توجه به عوامل ایمنی راه ها [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پاچیده، قاسم تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • پاکدامن، مرتضی طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهری [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 185-206]
 • پاکشیر، امیرحسین مدلسازی جریان ترافیک و کنترل اندازه گیری رمپ با استفاده از روش فازی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-282]
 • پاک نیت، احسان بهسازی چسبندگی ماسه‌های سیلت‌دار به روش زیست میکروبی (مطالعه موردی ماسه‌های سیلت‌دار فیروزکوه ایران) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 85-94]
 • پایدار، حامد تحلیل مکانیک شکست ترک ستاره‌ای درز ریل و معرفی پارامترهای مؤثر بر نرخ رشد ترک [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 237-250]
 • پایدار، علی بررسی تاثیر وضعیت روسازی و عملیات نگهداری بر تصادفات راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راه‌های استان تهران) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 257-277]
 • پایدار، علی امکان‌سنجی اجرایی، اقتصادی و فنی راه‌اندازی قطار تندرو مسیر تهران ـ شمال [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 75-89]
 • پایدار، علی ارایه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده‌های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز) [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • پایدار، علی ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل مترو با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و تحلیل پوششی داده با رویکرد توسعه حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • پایدار، علی ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی‌های نیمه گرم ساسوبیت و رئوفالت بر خصوصیات خستگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالت [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • پایدار، علی بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) برای استفاده در روسازی سطوح پروازی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 181-200]
 • پایدار، علی ارائه مدلی جهت انتخاب وسیله نقلیه توسط شهروندان در سفرهای درون شهری (کلان شهر تهران منطقه 6) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 263-280]
 • پدرام، مهدی تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه‌های مقیاس و طول مسافت در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • پرنگ، سارا تحلیل تأثیر سرریز زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان‎های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرور، مریم بررسی و تحلیل نقش بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی استان خوزستان [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 85-98]
 • پرورش کاران، ابراهیم تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی در خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 271-296]
 • پرورش کاران، ابراهیم بررسی عملکرد و مشخصات مکانیکی مخلوط بتن غلتکی(RCC) حاوی مقادیر بالای خاکستر بادی، خرده لاستیک بازیافتی و نانوسیلیس با استفاده از بهینه‌سازی سطح پاسخ [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 381-395]
 • پرورش کاران، ابراهیم بررسی نتایج آزمایش خمش 4 نقطه‌ای تیرچه‌های مخلوط بتن غلتکی (RCC)حاوی خرده لاستیک و خرده آسفالت بازیافتی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 165-188]
 • پژمان‌زاد، پیمان بررسی ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 253-263]
 • پژمان زاد، پیمان بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • پژمان زاد، پیمان بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از روش ARDL [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 75-86]
 • پژمان زاد، پیمان تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژمان زاد، پیمان تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 113-126]
 • پژمان زاد، پیمان بررسی نقش بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی در جذب حمل جاده‌ای کشور [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 13-24]
 • پژوهان، صبا ارزیابی نفوذپذیری امولسیون‎های اندود‎ نفوذی تهیه شده با حلال‎های نفتی و بیولوژیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژوهان، صبا ارزیابی نفوذپذیری امولسیون‎های اندود‎ نفوذی تهیه شده با حلال‎های نفتی و بیولوژیکی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 211-219]
 • پلاسی، مسعود امکان سنجی کاربرد سنگدانه‏های بازیافتی بتنی در راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 343-352]
 • پلاسی، مسعود بررسی عملکرد ایمن حفاظ‌های بتنی (نیوجرسی)، کابلی و گاردریل سه ‌موج و دو موج حاشیه راه با استفاده از شبیه‌سازی به روش اجزاء محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • پناهی، روزبه تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • پورحسینی، رضا ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-13]
 • پورحیدری ممقانی، فرزین بررسی خصوصیات رئولوژیکی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک و گیلسونایت [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 13-30]
 • پورحیدری ممقانی، فرزین مدلسازی زمان مطلوب پیاده‌روی با توجه به هدف سفر و درنظرگیری متغیرهای فردی و محیطی (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 247-259]
 • پورحیدری ممقانی، فرزین ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی‌های نیمه گرم ساسوبیت و رئوفالت بر خصوصیات خستگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالت [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • پورحیدری ممقانی، فرزین ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی مخلوط اصلاح شده با مواد کامپوزیت [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 169-180]
 • پورحیدری ممقانی، فرزین بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوکامپوزیت اتیلن وینیل استات-مونتموریلونیت بر خصوصیات شیارشدگی و خستگی مخلوط آسفالتی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 283-295]
 • پورحیدری ممقانی، فرزین ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو کامپوزیت Nano-Al2O3 بر خواص دمای متوسط و بالا قیر و مخلوط آسفالتی گرم [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 351-364]
 • پورسلطانی، مصطفی بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از خرده آسفالت بر ویژگی های مخلوط میکروسرفیسینگ [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 237-247]
 • پور سید آقایی، محسن مدل‌سازی وضعیت ایمنی گذرگاه همسطح به کمک مهندسی ریسک [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • پورسید آقایی، محسن (یادداشت فنی) طرح ریزی خدمات داخل قطارهای ویژه با استفاده از QFD [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • پورسید آقایی، محسن ارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب پورتفولیوی بهینه پروژه ها با توجه به اهداف استراتژیک سازمان مطالعه موردی: بخش ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن ج.ا.ا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورسید آقایی، محسن ارایه یک مدل ریاضی جهت انتخاب پورتفولیوی بهینه پروژه‌ها با توجه به اهداف استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: بخش ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن ج.ا.ا) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 103-126]
 • پورسیدآقایی، محسن برنامه ریزی اعزام خدمه (رؤسا) در شبکه راه آهن ایران با استفاده از الگوریتم های تولید مأموریت و خطوط کاری [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • پورعبادالهان کویچ، محسن ارزیابی کارایی فنی و رتبه‌بندی فرودگاه‌های منتخب ایران به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 251-263]
 • پورکرمانی، کسری بررسی نوسان شاخص نرخ کرایه حمل نفتکش‌ها و انتقال آن بر قیمت‌های خرید و فروش نفتکش [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 225-235]
 • پورکرمانی، کسری شناسایی عوامل مؤثر در طراحی تعرفه‌های بندر [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 79-91]
 • پورکرمانی، کسری مدل‌سازی مالی و تجزیه‌وتحلیل لایروبی بنادر [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 165-174]
 • پورکرمانی، کسری بررسی اثرات همه‌گیری کووید-19 بر کارکرد بازرگانی حمل‌ونقل شناورهای مسافری در منطقه‌ی خلیج ‌فارس [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 129-142]
 • پورکرمانی، کسری بررسی وضعیت بازده سهام شرکت‌های حمل و نقل بازار بورس سنگاپور در زمان شیوع بیماری های همه‌گیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پور محمدی، محمد رضا تحلیل چالش های حمل و نقل پایدار در کلانشهرهای ایران مبتنی بر نظریه پیچیدگی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پور محمود، جعفر مدیریت جریان ترافیک هوایی پروازهای ورودی با رویکردMOGWO و NSGAII (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورنصیر، مریم برنامه‌ریزی جهت بهبود مدیریت شهری با شبیه‌سازی ترافیک در بندر امام خمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورویس، داود توسعه روش ترکیبی نوار محدود و اجزای محدود به منظور تحلیل پل های جعبه ای طویل دارای دیافراگم [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 127-148]
 • پوریاری، مقصود مدل دسترسی حمل و نقل به مراکز درمانی بر اساس سناریوی زلزله گسل ری (مطالعه موردی: محدوده طرح ترافیک شهر تهران) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 29-43]
 • پوریاری، مقصود تعیین خطرپذیری قابل قبول با ملاحظه خسارت غیر مستقیم قابل قبول ناشی از حادثه زلزله در شریان حیاتی (حمل ونقل جاده ای) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 25-40]
 • پوریاری، مقصود تعیین خسارت مستقیم قابل قبول ناشی از حادثه زلزله در شریان حیاتی (حمل ونقل جاده ای) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پویا، علیرضا طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهری [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 185-206]
 • پیردوانی، علی (یادداشت فنی) تحلیل حساسیت مدل محاسبه تأخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده در HCM [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • پیری، اسماعیل بررسی رهیافت‌های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان‌های سواره و پیاده در شهر قم [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 141-162]
 • پیشوایی، میر سامان ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 20-32]
 • پیشوایی، میر سامان مکان‌یابی بندرخشک با رویکرد مکان‌یابی محورها در شرایط عدم‌قطعیت تقاضا: مطالعه موردی ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 185-208]
 • پیکارجو، کامبیز تجزیه‌وتحلیل رابطه حمل‌ونقل هوایی و ارزش‌افزوده اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (مطالعه موردی: استان‌های ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیکارجو، کامبیز تجزیه‌وتحلیل رابطه حمل و نقل هوایی و ارزش‌افزوده اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (مطالعه موردی: استان‌های ایران) [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 103-120]
 • پیله وری سلماسی، نازنین طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 51-62]

ت

 • تائبی، امیر ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاک حاشیه خیابان‌های شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • تاج دینی، میلاد بررسی پارامترهای مقاومت برشی ماسه و آسفالت در المان سطح تماس [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 189-198]
 • تبریزیان، امیر مدل تاثیر پارامترهای رفتاری بر روی انتخاب شیوه سفر [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 131-146]
 • تجاری، مهرناز شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی با رویکرد دیمتل فازی در فرودگاه امام خمینی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 165-178]
 • تدین، علی بررسی پایداری شیروانی سنگی تحت اثر ناهمسانگردی ساختاری و فشار آب حفره‌ای به روش المان مجزا (مطالعه موردی) [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 11-32]
 • تدین، فرشته تحلیل تطبیقی کیفیت محیط پیرامون ایستگاه‌های مترو (مورد پژوهی: ایستگاه‌های مترو امام حسین و جابر انصاری کلانشهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، تقی تبیین مدل بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در حمل و نقل پایدار [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 195-206]
 • ترابیان اصفهانی، گلشن مدل دینامیکی ارزیابی و سنجش مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی؛ مطالعة موردی کریدور ریلی بندرعباس- سرخس [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 211-226]
 • ترحمی، فرهاد بررسی و تحلیل نقش بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی استان خوزستان [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 85-98]
 • تقدسی، علی بهینه سازی شاخص وضعیت روسازی راه (PCI) بر اساس مشخصات طرح اختلاط مارشال (مطالعه موردی منطقه 2 شهر تهران) [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 157-169]
 • تقی‌زاده، یاسر شناسایی مکان‌های پرتصادف جاده‌ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 33-45]
 • تقی زاده، هوشنگ مدیریت جریان ترافیک هوایی پروازهای ورودی با رویکردMOGWO و NSGAII (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی زاده، وحید بررسی تأثیر دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در ایمنی شبکه جاده‌ای به کمک روش سری زمانی (مطالعه موردی: آزادراه تبریز – زنجان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 121-134]
 • تمنایی، محمد رویکرد نظریه بازی برای مدل‌سازی رقابت در بازار حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کالا [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • تمیزی، علیرضا بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات تاکسی اینترنتی اسنپ (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-174]
 • تهمتنی، محمد الگوی سیستمی بهینه سازی موجودی انبار در بنادر بر اساس روش پویاِیی شناسی سیستمها [(مقالات آماده انتشار)]
 • توان، فرشید ارزیابی ویژگی‌های قطار حومه‌ای در برابر سایر وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 269-284]
 • تورتوم، احمد تحلیل خوشه بندی رانندگان درون شهری مبتنی بر رفتار ریسک پذیری و جرائم رانندگی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 211-236]
 • توسلی، امید بررسی پایداری شیروانی سنگی تحت اثر ناهمسانگردی ساختاری و فشار آب حفره‌ای به روش المان مجزا (مطالعه موردی) [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 11-32]
 • توسلی، امید مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 187-202]
 • توسلی، امید تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر شهر مشهد جهت طراحی و اجرای زیرساخت‏های شهری و برون شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 155-166]
 • توسلی، نوید تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر شهر مشهد جهت طراحی و اجرای زیرساخت‏های شهری و برون شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 155-166]
 • توکلی، سهیل امکان سنجی پیاده سازی روش های مدیریت زمانی مکانی - روش جابجایی خطوط بین مسیر های رفت و برگشتی (مطالعه موردی بزرگراه شهید همت ) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 237-250]
 • توکلی، علی محاسبه ضریب اصلاح تصادفات (CMF) دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی شهرمشهد [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 89-96]
 • توکلی، علی بررسی تأثیر ساختار شبکه‌ی معابر درون‌شهری بر ایمنی تردد با استفاده از تئوری چیدمان فضا (مطالعه‌ موردی: شهر مشهد) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 87-108]
 • توکلی، محمد ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شهرهای بندری (مطالعه موردی استان خوزستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی کاشانی، علی شناسایی مکان‌های پرتصادف جاده‌ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 33-45]
 • توکلی کاشانی، علی مدل اثرات توأم دو متغیر کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی و قیمت بنزین بر تلفات حوادث ترافیکی با استفاده از داده‎های پانل [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 29-42]
 • توکلی کاشانی، علی محاسبه ضریب اصلاح تصادفات(CMF) دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی شهرمشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی کاشانی، علی مدل‌سازی اثر مؤلفه‌های درونی و بیرونی منبع کنترل بر رفتار و تصادفات رانندگان ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی کاشانی، علی ارائه روشی نوین جهت ارزیابی عملکرد ایمنی ترافیک در سطح مناطق شهری- مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهرداری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا مسیریابی وسایط نقلیه و تعیین تعداد ماشین‌های جمع‌آوری زباله با استفاده از یک روش فراابتکاری - یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • توکلی مقدم، رضا حل یک مدل ریاضی جدید برای مسأله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه با برداشت و تحویل همزمان توسط الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفه [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 53-65]
 • توکلی مقدم، رضا مدل‌سازی مکان‌یابی ‌هاب زنجیره امدادرسانی در مدیریت بحران بر مبنای نیاز مصدومین تصادفات جاده‌ای [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 321-335]
 • توکلی مقدم، رضا مدل سازی ریاضی چندهدفه برای مسئله حمل و نقل سبز برای اقلام فاسد نشدنی در شرایط بحران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا مسیریابی پایدار وسایل نقلیه ناهمگن با تحویل و برداشت همزمان با لحاظ نمودن فاکتورهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به صورت یکپارچه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 227-250]
 • توکلی مقدم، رضا رقابت ایرلاین ها با استفاده از خوشه بندی بازیکنان در تئوری بازی‌ها [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 201-214]
 • توکلی مقدم، رضا مدل سازی ریاضی چندهدفه برای مسئله مسیریابی - مکان یابی ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی ناهمگن با پنجره‌ زمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 183-206]
 • توکلی مقدم، رضا بهینه سازی مدل استوار سه هدفه برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا بهینه سازی حملونقل نفت خام با الگوگیری از مساله بستهبندی ظرف [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]
 • تیموری، منیژه مدیریت جریان ترافیک هوایی پروازهای ورودی با رویکردMOGWO و NSGAII (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

ث

 • ثاقب ملکی، فرحان پیش بینی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از یادگیری ماشین مطالعه موردی راه اهن جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ثقه الاسلامی، عمیدالاسلام تدوین مدل توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل ریلی در شهر مشهد (نمونه موردی: خط 2 قطار شهری مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ثنایی زاهد، آسیه اولویت‌بندی عوامل موثر بر خرابی رویه‌های بتن آسفالتی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعه‌ی موردی: راه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و جنوبی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 379-398]

ج

 • جبالبارزی، مجید مدلسازی غیرهمگن مخلوط آسفالتی با بکارگیری الگوریتم تولید و توزیع تصادفی سنگدانه‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • جبل عاملی، مانا توسعه مدل ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با گذاشت و برداشت همزمان و با هدف حداقل سازی هزینه و حداکثرسازی تامین تقاضای مشتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • جراحی، آرمین بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • جراحی، آرمین بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • جراحی، آرمین بررسی آزمایشگاهی عملکرد اثر پلیمر بر قیر و مخلوط‌های آسفالتی متخلخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • جراحی، آرمین بررسی آزمایشگاهی اثر پلیمر بر عملکرد قیر و مخلوط‌های آسفالتی متخلخل [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 165-176]
 • جراحی، آرمین بررسی تأثیر تردد ناوگان باری دارای اضافه تناژ بر کاهش طول عمر روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از اطلاعات سامانه های توزین حین حرکت [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-186]
 • جراحی، آرمین ارائه مدل پیش‌بینی تصادفات بر اساس مشخصات سرعت‌کاه‌ها در تقاطعات شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • جسمانی، مهراب بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • جعفری، اکبر بررسی و آنالیز نقش مولفه‌های بیرونی مدل الماس ملی مایکل پورتر در کسب، حفظ و توسعه توان رقابتی (مورد مطالعه: بنادر ودریانوردی بوشهر) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 55-73]
 • جعفری، اکبر‌ تجزیه وتحلیل عوامل درونی مدل الماس ملی مایکل پورتر بر توسعه مزیت رقابتی و ارائه مدل اثربخش (مورد مطالعه: بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]
 • جعفری، پریوش ابعاد و مولفه‌های مدل کسب و کار شرکتهای ریلی باری ایران و تعیین نحوه تعامل ابعاد با روش مدلسازی تفسیری ساختاری [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 161-174]
 • جعفری، پریوش ابعاد و مولفه‌های مدل کسب ‌و کار شرکتهای ریلی مسافری ایران و ارائه مدل تعاملی ابعاد با استفاده از مدلسازی تفسیری ساختاری [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 197-212]
 • جعفری، رضا تأثیر خودروهای خودران شخصی و اشتراکی بر روی انتخاب مد سفر با اهداف متفاوت با توجه به تغییرات سه متغیر زمان سفر، هزینه پارکینگ و هزینه بهره‌برداری (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 29-40]
 • جعفری، سپیده بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • جعفری، عزیزاله حل مسئله‌ی مکانیابی- مسیریابی با تحویل چندبخشی تقاضای مشتریان با استفاده از الگوریتم آنیل شبیه‌سازی شده [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 307-320]
 • جعفری، مهدی ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای کسب مزیت رقابتی بنادر در واردات محصولات فله ای در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفریان مقدم، احمد رضا بررسی کشش‌پذیری تقاضای پارکینگ عمومی نسبت به قیمت‌گذاری خدمات پارکینگ (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 99-114]
 • جلائی، سیدعبدالمجید مدیریت راهکارهای ارتقای ایمنی شبکه راه‎ها با لحاظ کردن پارامترهای اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلایی، عبدالمجید برآورد تقاضای انرژی بخش حمل و نقل خصوصی در کرمان؛ رهیافت مدل ذخیره فنی خودروها [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلوه زیده سرایی، امیررضا ارایه مدلی برای انتخاب سرعت بر اساس مشخصه‌های طرح هندسی و ویژگی‌های حاشیه مسیر در راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راه‌های استان زنجان) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 91-112]
 • جلیلوند، فرامرز تخمین هزینه نهایی استفاده از زیرساختار شبکه راه آهن ایران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • جلیلی، ارمان بررسی تأثیر ایوانیک بر مؤلفه‌های انرژی آزاد سطحی قیر و عملکرد عریان شدگی مخلوط گرم آسفالتی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 151-168]
 • جلیلی، سجاد پیش‌بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 129-140]
 • جمالی فرد، فرزاد تأثیر تغییرات قیمت نفت و حجم کالاهای کانتینری بر هزینه حمل‌ونقل دریایی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 125-136]
 • جمانی، علی اصغر بررسی تأثیر سیستم کنترل و هدایت خودکار کشتی جهت پهلودهی و جداسازی از اسکله (مورد مطالعه: اسکله‌های تجاری بندر امام خمینی (ره) ) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 71-80]
 • جمشیدی، داریوش بررسی نقش عوامل موثر بر قصد خرید مسافران از شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 267-284]
 • جمشیدی، رقیه ارائه مدل رفتاری مسافران در سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی مسافران حمل و نقل عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی، سمانه توسعة یک مدل ریاضی مکان‌یابی تسهیلات زنجیرة تأمین حلقه بستة‌ سبز با در نظر گرفتن اثر یادگیری [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 91-105]
 • جمشیدی، صدف مدل انتخاب روش عبور عابر پیاده از معابر شریانی شهری با رویکرد متغیر پنهان [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 115-136]
 • جمعه پور، محمود ارزیابی اثرات چینش فضایی کاربری ها بر انتخاب وسیله سفر در جابجائی های درون شهری (موردمطالعه:منطقه هفت شهر قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمعه پور، محمود ارزیابی اثرات تنوع مسکن بر انتخاب وسیلۀ سفر در جابه‌جایی‌های درون شهری(مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 127-139]
 • جهان، سعید بررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک فازی و شبکه عصبی در بهینه سازی سیستم پایش سلامت سازه ای پل [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهان، سعید بررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک فازی و شبکه عصبی در بهینه‌سازی سیستم پایش سلامت سازه‌ای پل [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 195-207]
 • جهان، علی بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای: مطالعه موردی مسیرسمنان –تهران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 123-132]
 • جهان، علی تحلیل شدت حوادث جاده ای با توجه به نوع خودور [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 93-106]
 • جهانتابی، آرش ارزیابی و مدلسازی سرعت خودروها در ورود به تونل‌های دو طرفه برون شهری [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 59-70]
 • جهانی، احسان بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان پل‌های مازندران-پل‌های مسیر ساری به محمودآباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانیان، حمید ارزیابی تاثیر سرباره کوره آهن گدازی در خصوصیات مقاومتی و لغزندگی نمونه های آسفالتی و رزینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوادی، سجاد بررسی تأثیر مشخصات شانه راه بر پارامترهای دینامیکی مؤثر بر واژگونی خودرو در فصل مشترک شانه- سواره رو قوس های افقی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]
 • جوادی، سجاد رویکردی جدید در جهت بهینه سازی شعاع قوس‌های افقی راه‌های نظامی کشور [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]
 • جوادی، سجاد بررسی آزمایشگاهی تاثیر ماده جاذب آلاینده بی کربنات سدیم بر خواص زیست محیطی و مکانیکی آسفالت داغ حاوی گوگرد فرآوری شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوادیان، رسول استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • جوانشیر، حسن ارزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری شش سیستم دستیار راننده جهت کاهش تصادفات و اولویت‌بندی آنها (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 293-308]
 • جوانشیر، حسن ارزیابی و مقایسه فنی تأثیر طرح زوج یا فرد با سیاست نرخ گذاری محدوده، در میزان کاهش آلاینده‌های تولید شده از تردد وسایل نقلیه (مطالعه موردی محدوده منتخب در شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانشیر، حسن بررسی تغییر میزان تمایل شهروندان تهرانی به استفاده از وسایل نقلیه غیر‌همگانی به هنگام اجرای سیاست نرخ گذاری در محدوده طرح زوج یا فرد و ارزیابی میزان آلاینده انتشار یافته ناشی از تردد وسایل نقلیه غیر‌همگانی (مطالعه موردی محدوده منتخب در شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانشیر، حسن ارزیابی و مقایسه فنی تأثیر طرح زوج یا فرد با سیاست نرخ‌گذاری محدوده، در میزان کاهش آلاینده‌های تولید شده از تردد وسایل نقلیه (مطالعه موردی: محدوده منتخب در شهر تهران) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]
 • جوانشیر، حسن مدلسازی تغییر سهم حمل و نقل غیرهمگانی و میزان انتشار آلاینده‌ها در اثر اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 203-216]
 • جوانمرد، سهیلا بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • جولای، فریبرز مسیریابی پایدار وسایل نقلیه ناهمگن با تحویل و برداشت همزمان با لحاظ نمودن فاکتورهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به صورت یکپارچه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 227-250]

چ

 • چاوشیان نائینی، سید فرهاد بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • چاوشیان نائینی، سید فرهاد بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 143-156]
 • چایچی مطلق، مرتضی طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهری [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 185-206]
 • چایچی نصرتی، فرشاد ارائه مدلی جهت انتخاب وسیله نقلیه توسط شهروندان در سفرهای درون شهری (کلان شهر تهران منطقه 6) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 263-280]
 • چهرقان، علیرضا پیش بینی حالت های حمل ونقل از نقاط خط سیر با استفاده از روش های تقویت کننده و یادگیری عمیق در حمل ونقل هوشمند [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 149-170]
 • چوبدار، امین استفاده از روش تاگوچی در بهینه‌سازی مخلوط بتن غلتکی(RCC) با افزودنی‌های بازیافتی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 171-185]
 • چوبدار، امین بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالت اصلاح شده با افزودنی‌های نیمه گرم [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 177-194]
 • چوبدار، امین ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر سرباره فولاد بر خصوصیات خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • چوبدار، امین ارزیابی پتانسیل شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای با افزودنی‌های پلیمری و غیرپلیمری [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 83-102]
 • چوبدار، امین ارایه مدل پیش‌بینی تأثیر استفاده از انواع سرعت‌گیر‌ها در تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها در کاهش تصادفات [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 67-80]
 • چوبدار، امین ارزیابی رفتار رانندگان وسایل نقلیه جاده‌ای در رعایت سر فاصله ایمن هنگام حرکت پشت وسایل نقلیه (مطالعه موردی: محور ساری- نکا) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 169-186]
 • چوبدار، امین ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی قیرهای اصلاح شده با پلیمر و بررسی رابطه آن با مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 91-102]
 • چوبدار، امین بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 169-180]
 • چوبدار، امین مدلسازی زمان مطلوب پیاده‌روی با توجه به هدف سفر و درنظرگیری متغیرهای فردی و محیطی (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 247-259]
 • چوبدار، امین بررسی استفاده از ماکرو الیاف بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 135-144]
 • چوبدار، امین استفاده از زباله‌های صنعتی و کشاورزی برای تولید مخلوط‌های روسازی بتن فشرده غلتکی پایدار حاوی سنگدانه‌های روسازی آسفالت بازیافتی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 14-1]
 • چوبدار، امین ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی مخلوط اصلاح شده با مواد کامپوزیت [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 169-180]
 • چوبدار، امین تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت مکانیکی و دوام بتن حاوی سرباره کنورتور [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 133-152]
 • چوبدار، امین مدلسازی تعاملات رفتاری راننده- عابرین پیاده در تقاطعات شهری بدون چراغ راهنمایی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 223-244]
 • چوبدار، امین بتن متراکم غلتکی با سنگدانه بتن بازیافتی جهت کاربرد در اساس روسازی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 255-266]
 • چوبدار، امین بررسی خصوصیات ریولوژیکی قیر حاوی افزودنی Nano-Sio2 [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 239-250]
 • چوبدار، امین ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 283-298]
 • چوبدار، حامین ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی مواد پوزولان مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 379-393]
 • چوبدار، حامین تاثیر نانو مواد و پلیمر ضایعاتی بر عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 443-456]
 • چوبدار، حامین ارزیابی عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی الفا اولفین آمورف [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 1-18]
 • چیت سازان، آذین ارزیابی آزمایشگاهی جایگزینی مصالح سنگی معمولی با مصالح خرده شیشه با رویکرد مقابله با آلودگی زیست محیطی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 489-499]
 • چیت سازان، آذین ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پودر لاستیک ضایعاتی و پودر ضایعاتی پلی اتیلن بازیافتی بر خواص عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی با رویکرد زیست محیطی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 35-48]

ح

 • حاج رجبی، آرزو اثرسنجی نصب دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت وسایل نقلیه در راه‌های چندخطه برون‌شهری [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 245-258]
 • حاجیان، پوریا اولویت‌بندی توسعه معابر شهری بر اساس اهمیت در تخلیه اضطراری، موردپژوهی شهر بوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجیان، حوریا ارائه مدلی جدید جهت به‌کارگیری تاکسی‌های هوشمند در کلان شهر تهران در راستای سازماندهی حمل و نقل عمومی: رویکرد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 31-54]
 • حاجی زاده، محمد رضا مقایسه تاثیر الیاف مصنوعی میکرو و ماکرو بر خصوصیات مقاومتی روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن مقاومت خمشی پسماند [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 307-324]
 • حاجی زمانی، زینب طراحی مدل زمانبندی حرکت قطار برای حداقل‌سازی زمان سفر مسافر با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه موردی: متروی تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی کریمی، پوریا توسعه مدل‌های پیش‌بینی برای مدول مرکب برشی و زاویه فاز ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 241-254]
 • حاجی کریمی، پوریا بررسی تأثیر اضافه‌کردن پودر لاستیک بر مشخصات ویسکوالاستیک غیرخطی قیر [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 209-220]
 • حاجی کریمی، پوریا بررسی تأثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر عملکرد دمای بالا و پایین قیر 1400 [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی کریمی، پوریا پیش‌بینی مشخصات رئولوژیکی قیر و ماستیک آسفالتی حاوی پودر لاستیک با استفاده از مدل میکرومکانیکی خودسازگار تعمیم‌یافته (GSCS) 1401 [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی محمدی، محمد ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-13]
 • حاجی میرزاجان، امیر تحلیل هیدرولوژیکی و استاتیکی مقاوم‌سازی پل‌های آبرو مسیر ریلی مطهری- کاشمر با لوله بتنی پیش ساخته [(مقالات آماده انتشار)]
 • حامدی، حمیدرضا ارائه مدل خستگی آزمایشگاهی برای مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) [دوره 12، شماره 3، 1394]
 • حامدی، غلامحسین مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی بر خصوصیات رفتاری مخلوط آسفالت گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • حامدی، غلامحسین بررسی تاثیر شیشه ضایعاتی و نانوذرات اکسید‏های فلزی بر روی مقاومت عریان شدگی مخلوط‏های آسفالتی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 97-112]
 • حامدی، غلامحسین مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی بر خصوصیات رفتاری مخلوط آسفالت گرم [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 321-336]
 • حامدی، محسن ارایه چارچوب سیاست‌گذاری باز در حوزه حمل و نقل [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 137-150]
 • حامدی، مریم ارائه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حامدی، مریم ارایه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 147-164]
 • حامدی، مریم ارایه یک مدل چندهدفه یکپارچه برای مکانیابی- مسیریابی و موجودی تسهیلات امدادی با در نظر گرفتن چند مد حمل و نقل و تور پوششی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حامدی، مریم ارایه یک مدل چندهدفه یکپارچه برای مکان‌یابی- مسیریابی و موجودی تسهیلات امدادی با در نظر گرفتن چند مد حمل و نقل و تور پوششی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 49-66]
 • حامدی، مریم بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 183-206]
 • حامدی، مریم بهینه سازی حملونقل نفت خام با الگوگیری از مساله بستهبندی ظرف [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]
 • حبیب زاده بیژنی، سحر طراحی شبکه حمل و نقل پسماندهای صنعتی خطرناک با در نظر گرفتن ریسک وابسته به زمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، مجید مدلسازی و حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با پنجره‌های زمانی نیمه نرم در گراف‌های چندگانه [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • حبیبیان، میقات‌ ارایه‌ روشی شاخص مبنا برای ارزیابی پایداری اقتصادی حمل‌ونقل [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 19-31]
 • حبیبی نوخندان، مجید بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران و نقش آن در حمل و نقل جاده ای [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • حجازی، امیرسیاوش پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 249-262]
 • حجازی، سید جعفر اولویت‌بندی اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای بر اساس ممیزی ایمنی راه (مطالعه موردی مسیر بین شهرستان‌های خرم‌آباد و الشتر استان لرستان) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-85]
 • حجت، امیر ارزیابی عملکرد لرزه ای پل سفید اهواز و روش بهسازی آن [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • حداد، عبدالحسین بررسی و تحلیل سختی بستر ماسه ای زیر بناهای حمل و نقل با استفاده از آزمایش های امواج سطحی پیوسته و بارگذاری صفحه [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • حداد، عبدالحسین امکان‌سنجی اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک و بررسی موردی آن در جاده ویژه گلستان [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • حدادزاده شکیبا، علی چالشهای اجتماعی- حقوقی وسایل نقلیه خودران (بدون راننده) و سیاستهای موجود در قبال آنها [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 215-236]
 • حدادی، فرهاد تحلیل و اولویت بندی شدت قطعات حادثه خیز جاده ای بر اساس مدل قطعه بندی دینامیکی موجکی و مدل علت گرا (مطالعه موردی: محور خوی – ایواوغلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حدادی، فرهاد شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه‌سواری با هدف بهبود ترافیک شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 359-378]
 • حدادی هرندی، علی اکبر کنش بلوغ هوش کسب و کار بر حمل و نقل هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • حدادی هرندی، علی اکبر کنش بلوغ هوش کسب و کار بر حمل و نقل هوشمند [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 217-233]
 • حری، محمد صادق ارائه مدلی جهت بودجه بندی حمل و نقل عمومی با استفاده از رگرسیون چند متغیره و پویایی سیستم [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسامی، سعید ارایه مدل جهت ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر بر مبنای انتظارات رانندگان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-33]
 • حسامی، سعید بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از خرده آسفالت بر ویژگی های مخلوط میکروسرفیسینگ [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 237-247]
 • حسامی، سعید ارزیابی مقاومت رطوبتی و شیارشدگی مخلوط آسفالتی نیمه گرم اصلاح شده با افزودنی معدنی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 263-280]
 • حسن‌پور، اسماعیل تجزیه وتحلیل عوامل درونی مدل الماس ملی مایکل پورتر بر توسعه مزیت رقابتی و ارائه مدل اثربخش (مورد مطالعه: بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]
 • حسن‌پور، مصطفی مدل‌سازی و حل ابتکاری مسئله برنامه‌ریزی موجودی با ملاحظه تنوع در روش‌های حمل‌ونقل [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 275-290]
 • حسن پور، شهاب بررسی و مقایسه رفتار تک شمع و گروه شمع تحت اثر بار دینامیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور، شهاب ارزیابی تأثیر دامنه‌ی خمیری بر میزان آبشستگی و خاصیت خودترمیمی خاک‌های رسی با مواد افزودنی نانورس [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 251-266]
 • حسن پور، شهاب بررسی و مقایسه رفتار تک شمع و گروه شمع تحت اثر بار دینامیکی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 235-246]
 • حسن پور قروقچی، اسماعیل بررسی و آنالیز نقش مولفه‌های بیرونی مدل الماس ملی مایکل پورتر در کسب، حفظ و توسعه توان رقابتی (مورد مطالعه: بنادر ودریانوردی بوشهر) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 55-73]
 • حسن‌زاده، سالار تنظیم برخط ضرایب کنترل‌کننده PID به روش جدول‌بندی بهره فازی برای سیستم پانتوگراف قطارهای برقی پرسرعت [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 363-373]
 • حسن زاده خباز، احسان بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس و پلیمر بر خصوصیات رئولوژیکی قیر و شیارشدگی مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 151-168]
 • حسن زاده خباز، احسان ارزیابی خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی مصالح سرباره فولاد قوس الکتریک [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 19-32]
 • حسن زاده خباز، احسان ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد قیر و مخلوط اصلاح شده با نانوسیلیس/گیلسونایت/پلیمر استایرن بوتادین استایرن [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 49-60]
 • حسنقلی پور، طهمورث آسیب‌شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارائه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنقلی پور، طهمورث آسیب‌شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارائه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی) [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 141-157]
 • حسن میرابی مقدم، محمد مدلهای ایمنی برای راههای شهری ایران [دوره 6، شماره 3، 1388]
 • حسن میرابی مقدم، محمد مدل برآورد تعداد تصادفات برای راههای شهری ایران [دوره 6، شماره 3، 1388]
 • حسن میرابی مقدم، محمد کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از یک روش ابتکاری [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • حسن‌نایبی، عرفان زمانبندی حرکت قطارهای مسافری با رویکرد بهینه‌سازی بر پایه شبیه‌سازی گسسته-پیشامد [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 95-117]
 • حسنوند، داریوش بررسی و تحلیل نقش بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی استان خوزستان [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 85-98]
 • حسنی، ابوالفضل بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • حسنی، ابوالفضل مدل سازی تأثیر درصد مصالح سنگی شکسته در مقاومت مارشال آسفالت با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • حسنی، ابوالفضل تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشی رویه های بتنی [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • حسنی، ابوالفضل ارایه مدل خستگی در تیرهای بتن غلتکی مسلح شده با الیاف ماکروسنتتیک [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 185-195]
 • حسنی، ابوالفضل ارزیابی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر مشخصات مکانیکی و مقاومت سایشی روسازی بتنی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 113-132]
 • حسنی، ابوالفضل مقایسه تاثیر الیاف مصنوعی میکرو و ماکرو بر خصوصیات مقاومتی روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن مقاومت خمشی پسماند [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 307-324]
 • حسنی، حسین بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی برمشخصات تراکمی و ظرفیت باربری کالیفرنیا (CBR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، شاهین مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 19-34]
 • حسنی، علیرضا پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 249-262]
 • حسنی، نعمت مدل دسترسی حمل و نقل به مراکز درمانی بر اساس سناریوی زلزله گسل ری (مطالعه موردی: محدوده طرح ترافیک شهر تهران) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 29-43]
 • حسنی، نعمت تعیین خطرپذیری قابل قبول با ملاحظه خسارت غیر مستقیم قابل قبول ناشی از حادثه زلزله در شریان حیاتی (حمل ونقل جاده ای) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 25-40]
 • حسنی نسب، سید شهاب تأثیر اقدامات آرام‌سازی بر سرعت جریان ترافیک با استفاده از روش‌های آماری [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 359-374]
 • حسنی نسب، سید شهاب پیش‌بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 129-140]
 • حسین باقری پور، محمد شبکه عصبی- فازی و بهینه‌یابی هزینه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی مقاومت مارشال1 در تثبیت خاک با امولسیون و سیمان [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • حسین پور، فاطمه اندازه‌گیری اثرات سرریز بنادر بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل اقتصادسنجی فضایی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 207-222]
 • حسین پور، فاطمه تحلیل اقتصاد سنجی بازار کشتی های کانتینری با تاکید بر نرخ کرایه حمل و نقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین خسروی، محمد مدلسازی شیروانی‌های سنگی در برابر شکست واژگونی خمشی در شرایط استاتیکی و دینامیکی (تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی) [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • حسین زاده، حسن پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 249-262]
 • حسین زاده، حسن ساخت مدل تحلیلی به منظور پیش‌بینی زاویه فاز (δ) در آزمایش رئومتر برشی دینامیکی (DSR) 1401 [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین نظری منفرد، حامد افزودن سرباره و پودر سنگ آهک به بتن جهت افزایش دوام آن در محیط سولفاتی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • حسینی، سیدامیرمحمد مدل‌سازی سطح شدت حوادث وسایل‌نقلیه ریلی با روش لوجیت چندگانه به تفکیک قطار باری و قطار مسافری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید رسول زمانبندی حرکت قطارهای مسافری با رویکرد بهینه‌سازی بر پایه شبیه‌سازی گسسته-پیشامد [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 95-117]
 • حسینی، سید عباس بررسی تاثیر فناوری‌های نوین در زمینه توسعه لجستیک و حمل و نقل پسکرانه ای بنادر جنوبی ایران (مطالعه موردی بندر امام خمینی (ره)) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیدعظیم بررسی و ارزیابی سیستم مناسب روسازی راه‌آهن سریع‌السیر با استفاده از روش DEMATEL فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید علی ارزیابی حساسیت رطوبتی و مقاومت شیارشدگی مخلوط‌های آسفالت گرم حاوی الیاف شیشه با استفاده از دستگاه چرخ محرک [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 247-261]
 • حسینی، سید محمد امین تأثیر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد از کانال خدمات حمل و نقل با استفاده از رویکرد حذف فرضی جزئی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید محمدتقی بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید محمدتقی بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 75-90]
 • حسینی، سیدمحمد سادات امکان‌سنجی اقتصادی بکارگیری قطارهای طویل در شبکه حمل ونقل ریلی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 195-209]
 • حسینی، سیدمهرداد ارایه مدلی برای مکان‌یابی بهینه دوربینهای کنترل‌سرعت در راه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 68-80]
 • حسینی، سیده الهه مطالعه تطبیقی جایگاه مرور زمان در مطالبه خسارت در حمل و نقل هوایی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 107-117]
 • حسینی، مجتبی بررسی پتانسیل روانگرایی ماسه تثبیت شده با افزودنی سیمان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 257-266]
 • حسینی، محمود مطالعه عددی و آزمایشگاهی میراگرهای تسلیمی و ایجاد حرکت الاکلنگی در سازه فولادی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 170-183]
 • حسینی، میثم مدل و الگوریتم حل مسئله مکانیابی جایگاه های سوخت برای خودروهای دوگانه سوز به منظور مینیمم کردن انتشار گازهای گلخانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، میثم مدل و الگوریتم حل مسئله مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت برای خودروهای دوگانه‌سوز به‌منظور مینیمم‌کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 121-142]
 • حسینی، میثم مسئله مسیریابی سبز خودرو وابسته به زمان برای تدارکات زنجیره سرد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 167-190]
 • حسینیان، سید محسن تحلیل آماری و ارائه مدل پیش بینی تصادفات منجر به جرح و فوت عابرین پیاده در معابر روستایی گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینیان، سیده نگار ارزیابی چالش‌های عدم تحقق پذیری سیستم حمل و نقل غیرموتوری در منطقه یک مشهد [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 235-246]
 • حسینی پویا، سیدمحسن شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 211-234]
 • حسینی خواه چوشلی، سحر تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر توسعه حمل و نقل پایدار در شهر قزوین [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 147-156]
 • حسینی دهدشتی، سیدعبدالله توسعه روش ترکیبی نوار محدود و اجزای محدود به منظور تحلیل پل های جعبه ای طویل دارای دیافراگم [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 127-148]
 • حسینی سرخوش، سید مهدی تأثیر سطح خدمات و ریسک ادراک شده بر قصد استفاده از خدمات برخط (مطالعه موردی: سامانه خدمات حمل و نقل هوشمند اسنپ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی شکیب، مهرداد مدل انتقال‌ تکنولوژی پایدار در صنعت حمل‌ونقل ریلی با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 77-102]
 • حسینی شکیب، مهرداد بررسی و شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری حمل بار در بازار حمل و نقل چندوجهی در منطقه منا: یک پژوهش کیفی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 231-248]
 • حسینی عقدا، سید ابوذر تاثیر عملکرد دفتر کنترل کیفیت "QC" در ارتقا فنی و کیفی پروژه‌های راه استان یزد [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 309-320]
 • حسینی‌نژاد، سیده فاطمه مدل‌سازی مکان‌یابی ‌هاب زنجیره امدادرسانی در مدیریت بحران بر مبنای نیاز مصدومین تصادفات جاده‌ای [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 321-335]
 • حسینی‌نسب، سید محمدرضا ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • حفظی، افشین اثر انعطاف پذیری و رفتار خاک برپاسخ لرزه ای برشگیر پل ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقانی و مسعود اکبری، محمود مدل‌سازی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل زمینی ایران با استفاده از شبکه عصبی [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • حقایقی، سید ابوالحسن مدلسازی عددی رفتار سیلاب در محورهای مواصلاتی احداث شده در مناطق با توپوگرافی هموار [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 65-83]
 • حق دوست، محدثه طراحی شبکه مکان‌یابی محور قابل اعتماد تحت اختلال گسترده با امکان برقراری ارتباط مستقیم بین غیر‌محورها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • حق‌شناس، نیما تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک واگن مسافری شش درجه آزادی و استفاده از جاذب دینامیکی در حالت تشدید اولیه و بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 23-46]
 • حق شناس، حسین مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • حق شناس، حسین مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • حق شناس، حسین مدل ترکیبی مکان‌یابی بنادر خشک و تحلیل پوششی داده‌ها در شبکه‌های حمل ترکیبی کالا [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • حق شناس، حسین ارزیابی سناریوهای بازسازی یا تغییر عملکرد پل با شاخص‌های حمل‌ونقل پایدار و ملاحظه هزینه‌های احداث و نگهداری (مطالعه موردی: پل فلزی شهر اصفهان) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 239-252]
 • حق شناس، حسین بررسی رقابت بین سامانه حمل‌ونقل همگانی و خودرو شخصی برای سفر به مرکز شهر با استفاده از رویکرد نظریه بازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق شناس، حسین بررسی عوامل مؤثر بر انواع شاخص‌های ایمنی جانشین در تداخلات بین عابر پیاده و خودرو: مطالعه موردی تقاطع و گذرگاه میان مقطعی در اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق شناس، مجید تأثیر سرعت کاه برآرام سازی ترافیک در معابر شریانی اصلی و فرعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق لسان، مسعود تحلیل میزان خوانایی فضاهای ایستگاه‌های مترو شهری به روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: ایستگاه ائل گلی و کهن تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقی، فرشیدرضا ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 52-65]
 • حقیقی، فرشیدرضا ساخت مدل تصمیم به عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 263-274]
 • حقیقی، فرشیدرضا تعیین دوره بهینه تعمیر و نگهداری به منظور حداقل سازی هزینه چرخه عمر در پلهای راه آهن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 235-254]
 • حقیقی، فرشیدرضا انتخاب روشهای بهینه تعمیر و نگهداری برای روسازی‌های شمال کشور با توجه به نوع خرابی‌های موجود و تخصیص بهینه اقدامات اصلاحی برای آنها [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 147-162]
 • حقیقی، فرشیدرضا ساخت مدل احتمال عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • حقیقی، فرشیدرضا ارزیابی اثربخشی نوشتار افقی سطح راه بر روی کاهش سرعت رانندگان وسائل نقلیه [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 111-122]
 • حقیقی، فرشیدرضا تحلیل جامع روش‌های شناسایی نقاط پرتصادف براساس مطالعه میدانی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]
 • حقیقی، فرشیدرضا بهینه‌سازی استراتژی‌های نگهداری و تعمیر پل‌های بتنی راه‌آهن شمال و شمالشرق 2 (محور زیرآب- گرگان) با استفاده از الگوریتم‌ بهینه‌سازی انبوه ذرات چندهدفه [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 251-271]
 • حقیقی، فرشیدرضا ارزیابی ریسک پل‌های شهر بابلسر از منظر ساختار شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 207-222]
 • حقیقی، فرشیدرضا ‌ارزیابی ریسک برخورد خودرو-خودرو در مسیرهای گردش به چپ تقاطع [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقی، فرشیدرضا مدل انتخاب سرعت وسایل نقلیه در برخورد با آرام سازهای فیزیکی و ادراکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکاکی، امیر مدل پویای عوامل انسانی و وسیله نقلیه مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت در شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمدی، حسین مطالعه تطبیقی جایگاه مرور زمان در مطالبه خسارت در حمل و نقل هوایی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 107-117]
 • حمیدی، محسن تدوین استراتژی بکارگیری قطارهای سریع السیر ریلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1393]
 • حمیدی، محمد بررسی تأثیر ساختار شبکه‌ی معابر درون‌شهری بر ایمنی تردد با استفاده از تئوری چیدمان فضا (مطالعه‌ موردی: شهر مشهد) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 87-108]
 • حمیدی، ناصر تحلیل‌ و ارزیابی عوامل مؤثر بر حکمرانی‌خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 159-176]
 • حمیدی اورتی، مبین ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • حمیدی جو، رامک بررسی دقت و عوامل تأثیرگذار بر ضریب پرداخت بهای بتن آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی جو، رامک بررسی دقت و عوامل تأثیرگذار بر ضریب پرداخت بهای بتن آسفالتی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 187-198]
 • حمیدی نیا، محمد بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی نیا، محمد بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 75-88]
 • حیات پور، حمزه بررسی پتانسیل روانگرایی ماسه تثبیت شده با افزودنی سیمان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 257-266]
 • حیاتی، پرهام بررسی و مطالعه عرض و محل تشکیل ترک‌ها در روسازی‌های بتنی تحت بارهای ناشی از اختلاف دما و چرخ هواپیمای B777-300 در سطوح پروازی فرودگاه [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 363-374]
 • حیاتی، پرهام ارزیابی درجه عملکردی قیر اصلاح شده با پودرلاستیک ضایعاتی به کمک آزمایش های شارپ و شارپ پلاس1000 [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 103-114]
 • حیاتی، پرهام بررسی پارامترهای موثر در تولید قیر امولسیون و تغییر نوع مصالح بر عملکرد مخلوط اسلاری سیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیاتی، پرهام بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر مقاومت به شن زدگی و ترک خوردگی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی سیلیسی و آهکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدرآبادی‌زاده، نسرین مدل‌سازی عدد جریان مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش رگرسیون چند‌جمله‌ای تکاملی 2 [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 15-28]
 • حیدرآبادی زاده، نسرین کاربرد روش ترکیبی شبکه عصبی موجک و الگوریتم بهینه‌سازیTLBO به‌منظور مدل‌سازی مدول برجهندگی مصالح زیراساس سنگدانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدرزاده، توحید بررسی سهم و نقش نیروی کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش حمل ونقل جاده‌ای کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدرزاده، توحید بررسی سهم و نقش نیروی کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]
 • حیدری، محمد بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • حیدری، مهدی اثرسنجی نصب دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت وسایل نقلیه در راه‌های چندخطه برون‌شهری [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 245-258]
 • حیدری، مهدی برنامه‌ریزی سیستم حمل‌ونقل برای توزیع اقلام دارویی درب منازل بیماران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 221-230]
 • حیدری اناری، علی رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل مسافری درون شهری به کمک روش تاپسیس [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 159-168]
 • حیدری اناری، علی رتبه‌‌بندی مدهای مختلف حمل و نقل برون شهری براساس اهداف اقتصاد مقاومتی به کمک روش تاپسیس [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 117-127]
 • حیدری اناری، علی ارائه مدل لجستیک امدادی در مقابل زلزله مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی- مطالعه موردی در شهر اردبیل [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 153-172]
 • حیدری پناه، علی مدل سازی تأثیر درصد مصالح سنگی شکسته در مقاومت مارشال آسفالت با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • حیدری نوقابی، حمیدرضا بررسی عملکرد استفاده از ناحیه انتقال چند بخشی در خطوط ریلی به روش عددی [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خاتمی، سید محمد امین تعیین عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پیش‌بینی مصرف بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) در ایران توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 213-224]
 • خادمی، نوید افزایش برگشت پذیری شبکه حمل ونقل ریلی با تکیه بر مکانیابی بهینه سازمان قطار نجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاکسار، حسن کاربرد مدل‌های فضایی- مکانی در پیش‌بینی فراوانی تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: شبکه راه‌های اصلی استان همدان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 45-58]
 • خاکسار، حسن ارائه روشی نوین جهت ارزیابی عملکرد ایمنی ترافیک در سطح مناطق شهری- مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهرداری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاکساری، علی تخمین مدل تأثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 1389- 1350 [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 10-25]
 • خالقی پور، امید ارزیابی تأثیر دامنه‌ی خمیری بر میزان آبشستگی و خاصیت خودترمیمی خاک‌های رسی با مواد افزودنی نانورس [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 251-266]
 • خان‌فرخانی، امید طراحی و تحلیل ایمنی واحد کنترل درب در سیستم درب‌های جدا کننده سکو منطبق بر متروی تهران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 259-270]
 • خان‌فرخانی، امید تنظیم برخط ضرایب کنترل‌کننده PID به روش جدول‌بندی بهره فازی برای سیستم پانتوگراف قطارهای برقی پرسرعت [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 363-373]
 • خان فرخانی، امید طراحی سیستم کنترل خودکار سرعت قطار با استفاده از کنترل کنندة LQR؛ مطالعة موردی: قطارهای مسافری مشهد تا نیشابور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 185-198]
 • خانی زاده، محمد علی امکان سنجی مسیر تراموا در محدوده مرکزی (بافت تاریخی – فرهنگی) شهر شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانی سانیج، حامد ارزیابی فنی کاربرد مصالح سخت و آبدوست (باطله‌های معدن چغارت بافق یزد) در مخلوط‌های آسفالتی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 39-55]
 • خانی سانیج، حامد نقش کیفیت و مدت زمان خواب رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین در تصادفات ناشی از خواب‌آلودگی (مطالعه‌ی موردی محور مهریز-انار استان یزد) [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 135-151]
 • خانی سانیج، حامد بررسی اثر رزین‌های اپوکسی بر حساسیت رطوبت مخلوط‌های آسفالتی با اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • خانی سانیج، حامد تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد جاده‌ای [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]
 • خانی سانیج، حامد مقاومت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی افزودنی رزین اپوکسی و سنگدانه های آهکی و سیلیسی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 303-322]
 • خانی سانیج، حامد ارزیابی رفتار سرعت رانندگان در جاده‌های دو طرفه کوهستانی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 25-40]
 • خاوری، فاطمه مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد سفرهای اجباری برون‌شهری [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 115-128]
 • خبیری، محمد مهدی اثر کاربرد سنگدانه‌های باطله معدنی بر عملکرد مقاومتی روسازی بتن غلتکی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 119-134]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 14-30]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی اثرات دانه‌بندی و شکل سنگدانه‌ها بر مقاومت لغزندگی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 218-236]
 • خبیری، محمدمهدی تعیین و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تقاضای حمل‌ونقل هوایی داخلی از دیدگاه مسافرین [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 81-93]
 • خبیری، محمدمهدی برآورد تقاضای سفر جاده‌ای با استفاده از روش‌های رگرسیون و شبکه عصبی(مطالعه موردی:آزادراه قم-تهران) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 337-354]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی عملکرد سطحی آسفالت حفاظتی چیپ‌سیل بر روی اساس تثبیت‌شدۀ سیمانی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 135-148]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 75-88]
 • خبیری، محمدمهدی ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی عملکرد مقاومت و سایش و اصطکاک سطحی روسازی بتن‌غلتکی پلیمری حاوی ‌رزین‌آکریلیک (رزین پایه آب) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 99-110]
 • خجسته، محمد مدل‌سازی پیش‌بینی تصادفات محور اسفراین-بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خداپرست مشهدی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه‌ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • خدادادی، احمد اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • خدادادی، مجتبی ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم اصلاح‌شده با نانو TiO2 و گرانول لاستیکی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 55-70]
 • خدادادی-حسن کیاده، نعیما بررسی الگوی تصادفات در وضعیت مه گرفتگی و عوامل مرتبط با آن در شمال ایران در سال‌های 1393-1397. [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایی، علی ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 19-27]
 • خراشادی زاده، آرزو پیش‌بینی مشخصات رئولوژیکی قیر و ماستیک آسفالتی حاوی پودر لاستیک با استفاده از مدل میکرومکانیکی خودسازگار تعمیم‌یافته (GSCS) 1401 [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرسند، محمد بررسی و تحلیل نقش بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی استان خوزستان [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 85-98]
 • خرقانی، مهدی بررسی اثر پارامترهای هندسی گروه شمع بر سرعت بحرانی خط ریلی قطار سریع‌السیر (مطالعه موردی: خط ریلی قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 69-88]
 • خرمنی نودهی، رقیه ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • خرمی نژاد، مهدی طراحی سیستم کنترل خودکار سرعت قطار با استفاده از کنترل کنندة LQR؛ مطالعة موردی: قطارهای مسافری مشهد تا نیشابور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 185-198]
 • خزائی، سید علی نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 32-53]
 • خزائی، سید علی اثر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی بر تاخیر و لغو پروازها [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 135-148]
 • خزائی، سیدعلی مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات سامانه‌های ماهواره‌ای هدایت هواپیما [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 265-278]
 • خسروانی، احسان شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب خطوط کشتیرانی منظم کانتینری به بنادر (مورد کاوی: بندر شهید رجایی) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • خسرو زاده، امیر رضا تاثیر و ارزیابی ریسک ابتلا افراد به ویروس کرونا در مدهای مختلف حمل‌ونقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی ‏نژاد، علی ‏اکبر تقاضای خودروهای تجاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 47-63]
 • خضری، مهدی ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 323-336]
 • خلیفه، وحید ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • خلیفه، وحید توسعه مدل پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک‌های رسی تثبیت شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 85-98]
 • خلیل پور، سمیرا بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان پل‌های مازندران-پل‌های مسیر ساری به محمودآباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیلی، احمد تحلیل اثرات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی در سطح منطقه بر نظام اسکان و اشتغال در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 463-478]
 • خلیلی، محسن بهینه‌سازی پارامتر شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 245-258]
 • خمده، محمدرضا بررسی تأثیر پودر ضایعاتی شیشه بر عملکرد مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 387-404]
 • خمسه، عباس مدل انتقال‌ تکنولوژی پایدار در صنعت حمل‌ونقل ریلی با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 77-102]
 • خمسه، عباس بررسی و شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری حمل بار در بازار حمل و نقل چندوجهی در منطقه منا: یک پژوهش کیفی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 231-248]
 • خواجه امینیان، محسن بررسی اثر رزین‌های اپوکسی بر حساسیت رطوبت مخلوط‌های آسفالتی با اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • خواجه دزفولی، امین تعیین حداقل ضخامت روسازی دال‌خط راه آهن به کمک روش AASHTO [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 69-85]
 • خواجه دزفولی، امین توسعه روشی ساده به منظور پیش‌بینی عمر خستگی روسازی دال‌خط راه‌آهن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 65-81]
 • خواجه دزفولی، امین توسعه روش ترکیبی نوار محدود و اجزای محدود به منظور تحلیل پل های جعبه ای طویل دارای دیافراگم [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 127-148]
 • خورده بینان، محمدوریا اثرسنجی پلیمر پلی بوتادین رابر بر عملکرد حرارتی و دمای بالای قیر و مخلوط آسفالتی داغ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوش الحان، فرید زمان‌بندی دو هدفه امکانی استوار خطوط مترو در حالت رد- توقف [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشدل، امین شناسایی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات راه های برون‌شهری و اولویت‌بندی راهکارها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و سیستم استنتاج فازی (FIS) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 163-184]
 • خویشداری، ابوالفضل تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد جاده‌ای [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]
 • خویشداری، ابوالفضل ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • خیاط، بهنام ساخت مدل تحلیلی به منظور پیش‌بینی زاویه فاز (δ) در آزمایش رئومتر برشی دینامیکی (DSR) 1401 [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیامی، مجید ارزیابی پایداری ترانشه‌های مستعد لغزش با استفاده از تکنیک فتوگرامتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرالدین*، علی یادداشت فنی بررسی رفتار غیرخطی عرشه پلهای بتن‌آرمه به کمک روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • خیراله زاده بائی، محمد حسین مطالعه عوامل مؤثر در بروز حوادث دریایی شناورهای با تناژ ناخالص کمتر از 500 (مورد مطالعه: آبراه‌های خوزستان) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 277-295]
 • خیری، رضا شناسایی متغیرهای تأثیر گذار در ایمنی عابر پیاده در تداخل با موتورسیکلت در تقاطع بدون چراغ بر‌اساس شاخص زمان تا تصادف [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 33-47]

د

 • دادخواه، فرزاد ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 323-336]
 • دادخواه تهرانی، فرزاد تخمین عمق شیارشدگی مخلوط های آسفالتی حاوی قیر گرم لاستیکی با استفاده از شبکه عصبی و مدل رگرسیون غیرخطی "1401" [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارپرنیان، پیمان ارزیابی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط آسفالتی گرم حاوی افزودنی ضد عریان شدگی با بکارگیری قیر لاستیکی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 169-183]
 • دارپرنیان، پیمان مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت لاستیکی و آسفالت معمولی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 225-239]
 • دارپرنیان، پیمان ارزیابی خصوصیات ﻣﺼﺎﻟﺢ زاﺋﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻣﺨﻠﻮط‌ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 297-308]
 • دارش، ریحانه ارزیابی تاثیر استفاده از الیاف بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 199-210]
 • دانشجو، فرهاد شناسایی سیستم و ارزیابی دینامیکی آزمایشگاهی تیر‌های بتنی خسارت دیده در پل‌ها [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • دانشجو، فرهاد بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 34-52]
 • دانشیار گروه عمران، * یادداشت فنی بررسی رفتار غیرخطی عرشه پلهای بتن‌آرمه به کمک روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • دانه کار، افشین مکان‌یابی محل استقرار موانع صوتی در معابر اصلی شهر کرج با استفاده از روش تاپسیس [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • داودی، سید محمدرضا طراحی زنجیره تأمین بر اساس برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای میانگین-ارزش در معرض خطر شرطی با امکان اختلال در مراکز توزیع [(مقالات آماده انتشار)]
 • داودی، محمدرضا طراحی و مدل‌سازی واحد ورودی – خروجی دیجیتال سیستم حفاظت خودکار قطار به‌منظور اعمال ترمز و مقایسه با نمونه واقعی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 399-418]
 • داودی‌کیا، عبداله بررسی ویژگی‌های مکانیکی و دوام روسازی بتنی حاوی بتن بازیافتی و خرده پلاستیک (PET) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 321-342]
 • داوودی، تاجیک ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی [دوره 7، شماره 4، 1389]
 • دبیری، نورالدین مدل‌سازی و حل ابتکاری مسئله برنامه‌ریزی موجودی با ملاحظه تنوع در روش‌های حمل‌ونقل [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 275-290]
 • درآینده، بهزاد شناسایی و الویت بندی راهکارهای اصلاح نقاط پرتصادف با استفاده از مدل تلفیقی BWM-TOPSIS گروهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درخشانی، عی بهینه‌سازی تسلیح دیوار خاکی با تسمه‌های فولادی با بکارگیری الگوریتم فراابتکاری چندجهانی (MVO) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 309-321]
 • درفش، مسعود راهکارهای بهبود عملیات بندری در بندر آبادان [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 241-249]
 • دریایی، داریوش (یادداشت فنی) تحلیل حساسیت مدل محاسبه تأخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده در HCM [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • دریساوی بهمنشیر، رضا بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه‌ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • دری نوکورانی، بهروز بررسی و تحلیل ارتباط بین عوامل موثر بر توسعه پایدار شبکه توزیع سوخت: مورد مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دزفولی نژاد، مهدی طراحی یک مدل تصمیم‌گیری در مورد خرید یا اجاره کارخانه آسفالت [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 309-322]
 • دزفولی نژاد، مهدی استفاده از برنامه‌ریزی خطی جهت توزیع بهینه آسفالت از کارخانه‌ها به پروژه‌های متعدد (مطالعه موردی‌: پروژه‌های استان خوزستان) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 175-194]
 • دزفولی نژاد، مهدی استفاده از برنامه‌ریزی خطی جهت توزیع بهینه آسفالت از کارخانه‌ها به پروژه‌های متعدد (مطالعه موردی‌: استان خوزستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 157-176]
 • دزفولی نژاد، مهدی ارائه یک مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین برنامه بهینه تامین قیر برای شرکت‌های پیمانکاری راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 249-268]
 • دسومی، محمدحنیف پیش‌بینی سفر با هدف خرید (برخط و برون‌خط) با بهره‌گیری از رویکرد تلفیقی گرگ خاکستری و یادگیری عمیق (نمونه موردی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشتی، هادی اثر انعطاف پذیری و رفتار خاک برپاسخ لرزه ای برشگیر پل ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • دقیقی اصلی، علیرضا بررسی اثرات بلایای طبیعی(سیل) بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 337-346]
 • دلیری، حسن ارزیابی پایداری توسعه بخش حمل و نقل در استانهای ایران با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 200-217]
 • دهستانی، مهدی ارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک ماسه‌ سیمانی‌ مسلح به الیاف پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 263-273]
 • دهقان، زهره پیش‌بینی عمر خستگی آسفالت حاوی الیاف پلی‌اتیلن بازیافتی براساس پارامترهای انرژی تلف شده در دما و فرکانس متغیر [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 93-110]
 • دهقان بنادکی، محسن تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد جاده‌ای [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]
 • دهقان شبانی، زهرا تاثیر افزایش قیمت حمل و نقل بر شاخص قیمت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان شبانی، زهرا تأثیر افزایش قیمت حمل و نقل بر شاخص قیمت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 127-144]
 • دهقان شبانی، زهرا تحلیل تأثیر سرریز زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان‎های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی، احسان روشی نوین برای مدل‌سازی اندرکنش پل-ریل به‌صورت الاستیک و غیرالاستیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی، احسان مقایسه روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای در برآورد رفتار لرزه‌ای پل‌های قوسی فولادی در جهت طولی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 123-144]
 • دهقانی، حمیدرضا مقایسه روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای در برآورد رفتار لرزه‌ای پل‌های قوسی فولادی در جهت طولی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 123-144]
 • دهقانی فیل ابادی، علی ارائه مدلی برای بهبود مستمر کیفیت خدمات بارویکرد اولویت بندی اقدامات اصلاحی با استفاده از تصمیم گیری چند دوره‌ای در محیط فازی نوع-2 (مورد مطالعه: کیفیت خدمات اتوبوس شهری شهرکرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهناد، سیدمحمدحسین ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌ های آسفالتی با بررسی رفتار خزش دینامیکی و تغییرشکل دائم [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهناد، سیدمحمدحسین بررسی رفتار تعقیب خودرو در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی: بزرگراه مدرس تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهناد، سیدمحمدحسین راهکارهای بهبود نگرش و افزایش تمایل شهروندان به دوچرخه‌سواری در سفرهای درون‌شهری (مطالعه موردی، شهر قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دورودیان، محدثه مکان‌یابی بندرخشک با رویکرد مکان‌یابی محورها در شرایط عدم‌قطعیت تقاضا: مطالعه موردی ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 185-208]
 • دوستار، محمد ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • دوستی، علی مطالعه واکنش‌زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه‌ها در روسازی‌های بتنی با رویکرد کاهش ریسک خرابی در بتن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 177-196]
 • دولت پور، امین بررسی و مقایسه فناوری‌های جدید کنترل تراکم به منظور اصلاح روش‌های کنترل و تضمین کیفیت تراکم لایه‌های خاکی در پروژه‌های راهسازی کشور [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 206-177]
 • دیده‌ور، فرزاد یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • دیواندری، حسن بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی خاکستر بادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای اصلاح شده پلیمری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 96-113]
 • دیواندری، حسن ارزیابی عملکرد آسفالت گرم اصلاح شده با خاکستر پوسته برنج [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 175-194]
 • دیواندری، حسن مدلسازی عمق شیارشدگی آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 15-33]
 • دیواندری، حسن ارائه مدل عملکرد خزشی آسفالت با استفاده از گراف نیرو-جابجایی و اعتبارسنجی آن با الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیواندری، حسن ارایه مدل عملکرد خزشی آسفالت با استفاده از گراف نیرو- جابه‌جایی و اعتبارسنجی آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 45-62]
 • دیواندری، حسن ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر حاوی خاکستر پسماند زغال‌سنگ با استفاده از آزمایش رئومتر برشی دینامیکی [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذاکر، امید مدل سازی و تحلیل وضعیت شبکه معابر شهری در زمان وقوع بحران (مطالعه موردی: گرگان- گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذاکر هرفته، جواد تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد جاده‌ای [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]
 • ذاکری، جبار‌علی تأثیر وجود تراورس آویزان در رفتار دینامیکی خط‌آهن با ریل موجدار در راه‌آهن شمال‌شرق [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • ذاکری، جبار علی بررسی آزمایشگاهی مقاومت خزشی ریل با چهار نوع پابند‌ تراورس بتنی خط ریلی بالاستی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 165-173]
 • ذاکری، جبار علی توسعه مدل ریسک ایمنی شبکه ریلی مبتنی بر ریزش تونل به کمک شبکه بیزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذاکری، جبار علی بررسی عملکرد استفاده از ناحیه انتقال چند بخشی در خطوط ریلی به روش عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذاکری، جبارعلی بررسی تأثیر فرم‌های هندسی مختلف ‌کوهان بر عبور ماسه از خطوط در مناطق کویری راه‌آهن [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 349-362]
 • ذاکری، حمزه ارزیابی خودکار خرابی روسازی با استفاده از انتقال ویژه رادون و ارائه شاخص کلی وضعیت روسازی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 249-258]
 • ذاکری، حمزه تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده آنالیز چند سطحی تصویر [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 227-240]
 • ذبیحیان، رسول بررسی شاخصهای مقاومتی بتن غلتکی حاوی الیاف پروپلین برای روسازی راهها [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 91-102]
 • ذبیحیان، رسول ارزیابی عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده در خیابانهای شهری و ارائه مدلی برای پیش بینی این تصادفات(مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 171-190]
 • ذره پرور شجاع، الهام واکاوی پدیده یادگیری فناوری در پروژه قطار ملی مترو: یک رویکرد پیمایشی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 269-288]
 • ذره پرور شجاع، الهام واکاوی پدیده یادگیری فناوری در پروژه قطار ملی مترو: یک رویکرد پیمایشی (123) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذگردی، سید حسام الدین پیش بینی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از یادگیری ماشین مطالعه موردی راه اهن جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذهب صنیعی، علی ارائه روشی نوین جهت ارزیابی عملکرد ایمنی ترافیک در سطح مناطق شهری- مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهرداری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذوالقدری، محمد (یادداشت فنی) طرح ریزی خدمات داخل قطارهای ویژه با استفاده از QFD [دوره 4، شماره 1، 1386]

ر

 • رئیسی، رامین تعیین عرض و چیدمان بهینه ژئوگرید ها در کوله خاک مسلح [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 31-41]
 • رئیسی، صدیق رتبه‌‌بندی مدهای مختلف حمل و نقل برون شهری براساس اهداف اقتصاد مقاومتی به کمک روش تاپسیس [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 117-127]
 • رئیسی، صدیق ارائه مدل لجستیک امدادی در مقابل زلزله مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی- مطالعه موردی در شهر اردبیل [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 153-172]
 • رابطی مقدم، مسعود ارزیابی پایداری ترانشه‌های مستعد لغزش با استفاده از تکنیک فتوگرامتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • راجعیان، مریم تخصیص کمی ریسک در پروژه‌های BOT در راهسازی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 197-212]
 • راد، عباس تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • راد، عباس رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 281-306]
 • رادفر، رضا تبیین مدل بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در حمل و نقل پایدار [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 195-206]
 • رادفر، رضا طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 51-62]
 • رازانی، رامین بررسی ضرورت پیاده‌سازی روش‌های نوین رهگیری واگن و تعیین روش مناسب با رویکرد تحلیل همایی برای واگن‌های شبکه راه آهن ج.ا.ا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 69-86]
 • راستگو، سیما ارزیابی ریسک‌ در پروژه‌های پل‌سازی با استفاده از آنالیز درخت خطای فازی [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • راستگو، سیما ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 52-65]
 • راستی برزکی، مرتضی رویکرد نظریه بازی برای مدل‌سازی رقابت در بازار حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کالا [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • راهی، محمد توسعه مدل‌های پیش‌بینی برای مدول مرکب برشی و زاویه فاز ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 241-254]
 • راهی، محمد بررسی تأثیر اضافه‌کردن پودر لاستیک بر مشخصات ویسکوالاستیک غیرخطی قیر [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 209-220]
 • راهی، محمد بررسی تأثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر عملکرد دمای بالا و پایین قیر 1400 [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهی، محمد پیش‌بینی مشخصات رئولوژیکی قیر و ماستیک آسفالتی حاوی پودر لاستیک با استفاده از مدل میکرومکانیکی خودسازگار تعمیم‌یافته (GSCS) 1401 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربانی نژاد، حمیدرضا پهنه بندی نقشه ایران بر اساس حساسیت روسازی بتنی JPCP به عوامل اقلیمی هر منطقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربانی نژاد، حمیدرضا تحت عنوان: (آنالیز حساسیت روسازی بتنی JPCP به چرخه های ذوب و انجماد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربّی، مجتبی ارزیابی مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه آسفالت و افزودنی ساسوبیت [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 187-198]
 • ربیعه، مسعود بررسی و تحلیل ارتباط بین عوامل موثر بر توسعه پایدار شبکه توزیع سوخت: مورد مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربیعی، شهره پیش بینی تولید سفرهای شهری با استفاده از منطق فازی بر مبنای مطالعه موردی شهر رشت [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • رجایی، حسین تحلیل تنش های برشی در جان تیر ورقهای با جان عمیق موج دار [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • رجبیان، احمد بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • رجبی بهاءآبادی، مجتبی تخمین زمان سفر در شبکه‌های شهری با استفاده از داده‌های با بسامد کم حاصل از سامانه موقعیت‌یاب جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی بهاءآبادی، مجتبی برآورد سهم مؤلفه‌های اصلی تغییرپذیری زمان‌ سفر با استفاده از تجزیه واریانس [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمان‌زاده، مرتضی مقایسه تاثیر فیلر پسماند زغالسنگ با فیلرهای پوزولانی بر ویژگی‌های مکانیکی مخلوط آسفالت گرم [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 86-103]
 • رحمانی، ارسلان مسئله مسیریابی سبز خودرو وابسته به زمان برای تدارکات زنجیره سرد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 167-190]
 • رحمانی، امید آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 76-96]
 • رحمانی، ایرج بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی برمشخصات تراکمی و ظرفیت باربری کالیفرنیا (CBR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، ایرج بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی بر مشخصات تراکمی و نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 137-150]
 • رحمانی، ایرج بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 223-238]
 • رحمانی، ساناز ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای کسب مزیت رقابتی بنادر در واردات محصولات فله ای در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، کمال الدین مطالعه تاثیر پیاده سازی برنامه های استراتژیک بازاریابی نوآورانه بر ایجاد مزیت رقابتی پایدارشرکت های فعال در خوشه صنایع ریلی استان مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانیان، مجتبی بهینه‌سازی میزان کاهش زمان سفر از طریق طرح پرش-توقف در خطوط قطار شهری (مطالعه موردی: خط2 متروی تهران) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 195-214]
 • رحمانی سامانی، حمید بررسی عملکرد پل های بتنی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی دورانی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 73-86]
 • رحمتی، فرهاد یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • رحمتی، مریم طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 51-62]
 • رحمتی یامی، محسن شناسایی پارامترهای مؤثر در مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون‌شهری مشهد-سبزوار-تهران) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 203-222]
 • رحیم‌اف، کامران تحلیل زمان انتظار مسافران در ایستگاه‌های مترو با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی (مطالعه موردی متروی تهران) [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • رحیم زاده، ناهید برآورد تقاضای سفر روستایی با روش‌‌های آمار فضایی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 367-386]
 • رحیمی، آرمان تعیین تناسب بهینه انواع شیوه‌های حمل‌ونقل با استفاده از مدل جاپای بوم‌شناختی در شهر سنندج [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • رحیمی، ابوالفضل تجزیه مصرف انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: بخش حمل و نقل ایران) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 175-194]
 • رحیمی، امیرمسعود ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 26-42]
 • رحیمی، امیرمسعود تعیین مسیر بهینه خطوط شبکه اتوبوسرانی با استفاده ازANP در محیط نرم‌افزارArcGIS جهت بهبود شاخص‌های مدیریتی و افزایش بهره‌وری سیستم [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • رحیمی، امیرمسعود ارزیابی تأثیر دسترسی‌ها بر عملکرد و ایمنی راه‌های بین‌شهری [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 15-31]
 • رحیمی، امیرمسعود ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، امیرمسعود ارزیابی تأثیر میزان کاربرد تابلوهای راهنمایی و رانندگی در درک آنها توسط رانندگان ایرانی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 17-28]
 • رحیمی، امیرمسعود ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 95-109]
 • رحیمی، امیرمسعود کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو بر اساس دو پارامتر وابسته زمان واکنش و زمان واکنش در توقف (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 195-210]
 • رحیمی، امیرمسعود بررسی تأثیر دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در ایمنی شبکه جاده‌ای به کمک روش سری زمانی (مطالعه موردی: آزادراه تبریز – زنجان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 121-134]
 • رحیمی، امیرمسعود بهبود حل مسئله VRPSPD با الگوریتم جستجوی ممنوعه [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 49-62]
 • رحیمی، فاطمه مدل‌سازی پیش‌بینی تصادفات محور اسفراین-بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، فرزاد شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه‌سواری با هدف بهبود ترافیک شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 359-378]
 • رحیمی، مهدی مدل‌سازی اثر مؤلفه‌های درونی و بیرونی منبع کنترل بر رفتار و تصادفات رانندگان ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، میثم تحلیل و قیاس ویژگی‌های میکروساختاری مغزه‌های آسفالتی میدانی و نمونه‌های آسفالتی آزمایشگاهی در انرژیهای تراکمی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، میثم تحلیل و قیاس ویژگی‌های میکروساختاری مغزه‌های آسفالتی میدانی و نمونه‌های آسفالتی آزمایشگاهی در انرژی‌های تراکمی مختلف [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]
 • رحیمی الماسی، فرشته الگویی برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران با تمرکز بر ظرفیتهای بازار سرمایه [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 239-262]
 • رحیمی ریسه، زینب تجزیه‌وتحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا (COVID-19) در ایران توسط مدل‌سازی پویائی شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی ریسه، زینب تجزیه‌ و تحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا در ایران توسط مدل‌سازی پویائی‌شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 33-48]
 • رحیمی گلخندان، آیدا رویکرد اختیارات نامتعارف در تسهیم ریسک درآمد آزادراه‌های مشارکت عمومی-خصوصی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی گلخندان، آیدا رویکرد اختیارات نامتعارف در تسهیم ریسک درآمد آزادراه‌های مشارکت عمومی-خصوصی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 157-176]
 • رزمجویی، دامون بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]
 • رزمجویی، دامون ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بندر امام خمینی (ره) از دیدگاه مالکان شناور [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 335-348]
 • رزمجویی، دامون راهکارهای بهبود عملیات بندری در بندر آبادان [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 241-249]
 • رزمجویی، دامون الگوی سیستمی بهینه سازی موجودی انبار در بنادر بر اساس روش پویاِیی شناسی سیستمها [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزمی، جعفر مسیریابی پایدار وسایل نقلیه ناهمگن با تحویل و برداشت همزمان با لحاظ نمودن فاکتورهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به صورت یکپارچه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 227-250]
 • رستگار، سینا برنامه ریزی مکانی انتخاب مسیر بهینه و ایمن دوچرخه در شهر مشهد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 289-306]
 • رستگاری، محمد تاثیر عملکرد دفتر کنترل کیفیت "QC" در ارتقا فنی و کیفی پروژه‌های راه استان یزد [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 309-320]
 • رستمخانی، اکرم تدوین و اولویت بندی استراتژیهای قیمت گذاری حمل و نقل بار، با استفاده از تکنیک SWOT و QSPM مطالعه موردی: راه آهن ج.ا.ا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 213-226]
 • رستم زاده، رضا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت بهینه ارتباط با مشتری در اداره کل حمل‌ونقل پایانه‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 145-164]
 • رستمی، توحید ایجاد سیستم خبره در انتخاب نوع گذرگاه عابر پیاده در معابر بین تقاطعی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 195-206]
 • رسول میرقادری، سید ارزیابی عملکرد لرزه ای پل سفید اهواز و روش بهسازی آن [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • رسولی، سید علیرضا مدلی در راستای بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر توسعه فناوری ها با تمرکز بر معیارهای توسعه ترانزیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 107-120]
 • رسولی، علی اکبر مکان‌یابی مناطق بالقوه وقوع حوادث جاده‌ای در محورهای ترانزیتی استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از مدلANP [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسولی، محمدرضا ارتقاء عملیات حمل و نقل هوایی هوشمند با استفاده از رویکرد فرآیندکاوی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 153-170]
 • رسولی اسفنجانی، بهزاد بررسی تأثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر عملکرد دمای بالا و پایین قیر 1400 [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدیان، پیمان ارزیابی قابلیت رادارنفوذی زمین در شناخت پتانسیل کاهش دوام لایه آسفالتی اجرا شده(مطالعه موردی استان کرمان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 55-68]
 • رشیدیان، پیمان مقایسه درصد فضای خالی نمونه های مارشال با مغزه های گرفته شده از لایه آسفالتی اجرا شده در محل [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 195-210]
 • رشیدیان، پیمان ارزیابی قابلیت رادار نفوذی زمین (GPR) در تعیین مقاومت کششی لایه آسفالتی اجرا شده [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 143-154]
 • رصافی، امیر عباس ارزیابی استفاده از مدل فعالیت‌-مبنا در قیاس با مدل سفر-‌مبنا برای برآورد تقاضای سفر کلان‌شهر تهران [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • رصافی، امیر عباس ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش‌های فرارتبه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • رصافی، امیرعباس مدل ترکیبی مکان‌یابی بنادر خشک و تحلیل پوششی داده‌ها در شبکه‌های حمل ترکیبی کالا [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • رصافی، امیرعباس ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش‌های فرارتبه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 233-250]
 • رضائی، حمید بررسی و ارائه مدل قیمت‌گذاری عوارض آزاد‌راه‌ها بر مبنای سهم تغییر وسیله، تغییر مسیر، تغییر زمان سفر و میزان تمایل به‌پرداخت کاربران (نمونه موردی: آزادراه تهران_ساوه) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 359-370]
 • رضائی، حمید تحلیل ناهمگنی رفتار انتخاب وسیله با استفاده از مدل کلاس پنهان [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 61-74]
 • رضائیان، جواد مسیریابی و زمانبندی وسایلنقلیه و توزیع همزمان کالاهای ضروری در عملیات‌ امداد بشردوستانه پس از بحران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائیان، جواد بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • رضا امیری حسینی، حمید اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • رضاپور، محمدامین ارائه مدل قیمت گذاری رقابتی در حمل و نقل کالاهای ریل پسندزمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضازاده، راضیه سنجش عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت از سکونت در محلات بلافصل ایستگاه‌های مترو [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • رضا زمانی ثانی، سید ارزیابی اثر تراکم دسترسی‌ها بر میزان تصادفات درجاده های اصلی برون شهری [دوره 6، شماره 4، 1388]
 • رضا گلشن خواص، مهندس طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • رضا ممدوحی، امیر تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • رضایی، روح الله چالشهای اجتماعی- حقوقی وسایل نقلیه خودران (بدون راننده) و سیاستهای موجود در قبال آنها [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 215-236]
 • رضایی ارجرودی، عبدالرضا بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • رضایی ارجرودی، عبدالرضا بررسی پارامترهای مقاومت برشی ماسه و آسفالت در المان سطح تماس [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 189-198]
 • رضاییان، معصومه تعیین دوره بهینه تعمیر و نگهداری به منظور حداقل سازی هزینه چرخه عمر در پلهای راه آهن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 235-254]
 • رضاییان، معصومه انتخاب روشهای بهینه تعمیر و نگهداری برای روسازی‌های شمال کشور با توجه به نوع خرابی‌های موجود و تخصیص بهینه اقدامات اصلاحی برای آنها [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 147-162]
 • رضایی تبار، وحید توسعه مدل ریسک ایمنی شبکه ریلی مبتنی بر ریزش تونل به کمک شبکه بیزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی فر، محمد حسین ارزیابی رفتار سرعت رانندگان در جاده‌های دو طرفه کوهستانی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 25-40]
 • رضایی کرمانشاه، محمدرضا تأثیر عوامل مؤثر بر ظرفیت کمانشی تیرهای پیوستة پل‌ها با مقطع I شکل تک متقارن [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • رضوانی، محمدعلی مانیتورینگ سایش چرخهای قطار به منظور کنترل و برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • رضوانی، مهرداد قیمت‌گذاری و بررسی اخذ عوارض عبور خودروها براساس صدمه وارده به روسازی با استفاده از سامانه هوشمند (مطالعه موردی: محورهای اصفهان) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 61-79]
 • رضوانی، مهرداد تاثیر اصلاحیه مقررات حمل ونقل بار بر خرابی و اضافه بارها با استفاده از سامانه هوشمند (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 15-34]
 • رضوی، حمید رضا شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی با رویکرد دیمتل فازی در فرودگاه امام خمینی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 165-178]
 • رضویان امرئی، سید علی ارزیابی و مدلسازی سرعت خودروها در ورود به تونل‌های دو طرفه برون شهری [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 59-70]
 • رضوی‌نسب، سید جمال‌الدین تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌جای بنزین در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستمها [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی نسب، سید جمال الدین تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌جای بنزین در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم‌ها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 45-58]
 • رضوی نسب، سید جمال الدین طراحی مدل علت - معلولی مسئله حوادث وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفعتی، امیر پایش و مقایسه رویکردهای مختلف پیش‌بینی کوتاه مدت پارامترهای ترافیک شهری و شبیه-سازی آن به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی : (مطالعه موردی شهر لندن) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 443-462]
 • رمضانپور، اسماعیل ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • رمضان زاده، سعید تأثیر سرعت کاه برآرام سازی ترافیک در معابر شریانی اصلی و فرعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضان زاده، سعید شناسایی و الویت بندی راهکارهای اصلاح نقاط پرتصادف با استفاده از مدل تلفیقی BWM-TOPSIS گروهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانیانپور، امیر محمد امکان سنجی کاربرد سنگدانه‏های بازیافتی بتنی در راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 343-352]
 • رمضانی خوانساری، عباس بررسی رفتار تعقیب خودرو در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی: بزرگراه مدرس تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، سجاد تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده آنالیز چند سطحی تصویر [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 227-240]
 • رنجبر، سولماز برآورد تقاضای انرژی بخش حمل و نقل خصوصی در کرمان؛ رهیافت مدل ذخیره فنی خودروها [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر مالی دره، نیما ارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک ماسه‌ سیمانی‌ مسلح به الیاف پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 263-273]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد لرزه ای پل سفید اهواز و روش بهسازی آن [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • رهبر، امیرحسین دستیابی به آیندۀ حمل‌ونقل پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو (مطالعه موردی: حمل‌و‌نقل درون‌شهری همدان) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 205-222]
 • رهبرنیا، مقصود بهینه‌سازی پارامتر شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 245-258]
 • روانشادنیا، مهدی ارزیابی رفتار مکانیکی و خصوصیات مهندسی روسازی های بتن غلتکی حاوی الیاف مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روح‌الامینی، حامد ارایه مدل خستگی در تیرهای بتن غلتکی مسلح شده با الیاف ماکروسنتتیک [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 185-195]
 • روح‌الامینی، حامد مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر سرباره‌ی مس بر خواص مخلوط‌های آسفالتی بازیافتی سرد درجا با قیرهای امولسیونی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 390-403]
 • روح الامینی، حامد پهنه‌بندی تعیین قیر مناسب براساس شاخص عملکردی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • روح الامینی، حامد ارزیابی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر مشخصات مکانیکی و مقاومت سایشی روسازی بتنی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 113-132]
 • روح الامینی، حامد ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاح شده دو-پارامتری شکست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 233-248]
 • روح الامینی، حامد تاثیر الیاف ضایعاتی فرش ماشینی فرسوده بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن خود تراکم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 269-282]
 • روح اله معافی مدنی، سید تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشی رویه های بتنی [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • روحانی، مهرسا ارزیابی تاثیر مواد یخ‌زدا بر حساسیت رطوبتی و مقاومت شکست نمونه‌های آسفالتی در دمای پایین [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 285-297]
 • روستا، علیرضا بررسی نقش عوامل موثر بر قصد خرید مسافران از شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 267-284]
 • روستایی، شهریور تحلیل چالش های حمل و نقل پایدار در کلانشهرهای ایران مبتنی بر نظریه پیچیدگی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشن بخت، کریم انتخاب دستگاه حفاری در تونل‌های با شرایط متنوع زمین شناسی )مطالعه موردی تونل متوسلیان( [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 323-337]
 • روغنیان، عماد طراحی شبکه مکان‌یابی محور قابل اعتماد تحت اختلال گسترده با امکان برقراری ارتباط مستقیم بین غیر‌محورها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • ریاحی سامانی، علی بهبود عملکرد شبکه‌های حمل‌ونقل شهری تحت وقوع شلوغی‌های ترافیکی بازگشت‌پذیر با استفاده از سیاست تعریض خیابان‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زاده محمد، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر دامنه تغییر مکان دوره‌ای برفشار و نشست پشت کوله پل‌های با دهانه کوچک یکپارچه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، سامان رویکرد شبکه‌ای در توسعه بنادر کوچک تجاری (مطالعه موردی: بنادر کوچک استان خوزستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، سامان رویکرد شبکه‌ای در توسعه بنادر کوچک تجاری (مطالعه موردی: بنادر کوچک استان خوزستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 195-206]
 • زارع احمدآبادی، حبیب تعیین پیشران های سیاسی راه آهن باری ایران در افق 50 ساله [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 191-206]
 • زارع میرحسینی، امیرحسین توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-46]
 • زارع میرحسینی، امیرحسین ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • زارعی، حمید ارزیابی کمی عدالت در حمل و نقل همگانی چندوسیله ای شهری شامل مترو، اتوبوس و BRT (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 45-58]
 • زارعی، ذوالفقار ارزیابی اثر عمق ترانشه در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور خودروهای سنگین [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • زارعی، ذوالفقار ارزیابی تاثیر سرباره کوره آهن گدازی در خصوصیات مقاومتی و لغزندگی نمونه های آسفالتی و رزینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، محمد ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از فیلر خاکستر پوسته برنج بر مشخصات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، محمد ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از فیلر خاکستر پوسته برنج بر مشخصات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]
 • زاهدی، محسن تأثیر اقدامات آرام‌سازی بر سرعت جریان ترافیک با استفاده از روش‌های آماری [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 359-374]
 • زاهدی، محسن پیش‌بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 129-140]
 • زاهدی، محمدرضا تأثیر سطح خدمات و ریسک ادراک شده بر قصد استفاده از خدمات برخط (مطالعه موردی: سامانه خدمات حمل و نقل هوشمند اسنپ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاوه، فخرالدین تدوین برنامه راهبردی برای بهبود بهره‌برداری از ظرفیت‌های ترانزیت ریلی ایران برمبنای تحلیل SWOT [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • زاینده رودی، محمدعلی مدیریت راهکارهای ارتقای ایمنی شبکه راه‎ها با لحاظ کردن پارامترهای اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرندی مقدم، محسن تحلیل اثرات اقتصادی نااطمینانی تورم بر سرمایه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 181-192]
 • زروک، یاسر بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • زرین مهر، امیرعلی طراحی شبکه خطوط همگانی با استفاده از اولویت‌بندی حریصانه خطوط در شبکه‌های شطرنجی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 147-160]
 • زعفریان، طاهره تقاضای خودروهای تجاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 47-63]
 • زکی‌پور، مهدی‌ تعیین عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پیش‌بینی مصرف بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) در ایران توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 213-224]
 • زلفی‌گل، سجاد طراحی شهری و تحلیل کیفیت حمل و نقل در تحریک توسعه محلات سنتی (نمونه موردی: محله آقاجانی بیگ شهر همدان) [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 149-158]
 • زمانی، مریم مکان یابی مراکز امداد و نجات با استفاده از مدل ترکیبی AHP و GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانیان، علیرضا آسیب‌شناسی نظام مند حمل‌ونقل جاده‌ای ایران در بخش صادرات کالا و ارایه راهکارهای مرتبط بر اساس رویکرد SWOT [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 41-58]
 • زمانی بروجنی، فرساد بهبود سامانه پیشنهادگر سفر و مسیر- مبتنی بر موقعیت‌مکانی با استفاده از الگوریتم‌های کشف الگوهای پرتکرار ترتیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی لنجانی، مهدی ارزیابی پایداری ترانشه‌های مستعد لغزش با استفاده از تکنیک فتوگرامتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیرانی فراهانی، حسین ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌ های آسفالتی با بررسی رفتار خزش دینامیکی و تغییرشکل دائم [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیرچی، سید محمود تعیین پیشران های سیاسی راه آهن باری ایران در افق 50 ساله [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 191-206]
 • زندپور، اسماعیل تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر توسعه حمل و نقل پایدار در شهر قزوین [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 147-156]
 • زندیه، مصطفی بررسی و تحلیل ارتباط بین عوامل موثر بر توسعه پایدار شبکه توزیع سوخت: مورد مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زندیه، مصطفی رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 281-306]
 • زهتابچی، علی تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA [(مقالات آماده انتشار)]
 • زهتابچی، علی تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 63-74]
 • زهتابیان، محمد مجید تحلیل هیدرولوژیکی و استاتیکی مقاوم‌سازی پل‌های آبرو مسیر ریلی مطهری- کاشمر با لوله بتنی پیش ساخته [(مقالات آماده انتشار)]
 • زهدی، امیر بررسی تأثیر ویژگی‌های ذینفعان بر عملکرد پروژه‌های بازیابی سوانح طبیعی: شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله (مورد مطالعه: سازمان هلال احمر) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 233-254]
 • زهرایی پور، محمدرضا شناسایی و اولویت بندی ‌شاخص‌های موثر بر توسعه حمل و نقل هوایی (موردکاوی: شهر چابهار) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 137-150]
 • زورمند، حمیدرضا ارزیابی اثر نانومواد بر خصوصیات مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی درشت دانه (SMA) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیاری، حسن محاسبه خسارت محورهای فوق‌سنگین در راهها بر اساس عملکرد عمر روسازی های انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • زیاری، حسن محاسبه خسارت محورهای فوق‌سنگین در راهها بر اساس عملکرد عمر روسازی های انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • زیاری، حسن تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • زیاری، حسن تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • زیاری، حسن مقایسه فنی و اقتصادی روسازی مرکب با روسازی انعطاف‌پذیر رایج در ایران (مطالعه موردی آزاد راه قزوین- زنجان) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 42-51]
 • زیاری، حسن بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی خاکستر بادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای اصلاح شده پلیمری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 96-113]
 • زیاری، حسن قابلیت رادار نفوذی زمین در شناخت خرابی ناشی از رطوبت در لایه های مخلوط آسفالتی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • زیاری، حسن مدلسازی غیرهمگن مخلوط آسفالتی با بکارگیری الگوریتم تولید و توزیع تصادفی سنگدانه‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیاری، حسن ارزیابی اثر دوده سیلیس بر مشخصات نفوذ پذیری روسازی‌های بتنی حاوی الیاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینالزاده، مسلم ارزیابی قابلیت رادارنفوذی زمین در شناخت پتانسیل کاهش دوام لایه آسفالتی اجرا شده(مطالعه موردی استان کرمان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 55-68]

ژ

 • ژاله، عاطفه یک مدل ساختاری از عوامل پنهان در انتخاب سرویس دبستان [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 241-256]
 • ژولیده، هیوا مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]

س

 • ساجدی نژاد، آرمان زمانبندی حرکت قطارهای مسافری با رویکرد بهینه‌سازی بر پایه شبیه‌سازی گسسته-پیشامد [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 95-117]
 • سادات حسینی، سید محمد اندازه گیری میزان حواس‌پرتی رانندگان در معابر مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سادات حسینی، سیدمحمد امکان سنجی پیاده سازی روش های مدیریت زمانی مکانی - روش جابجایی خطوط بین مسیر های رفت و برگشتی (مطالعه موردی بزرگراه شهید همت ) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 237-250]
 • سادات خلردی، سیدفرهاد مدلسازی عمق شیارشدگی آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 15-33]
 • ساریخانی، شادی ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش‌های فرارتبه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساریخانی، شادی ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش‌های فرارتبه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 233-250]
 • ساشاپور، میلاد مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 19-34]
 • ساعدی، حسین ارائه مدل پیش‌بینی تصادفات بر اساس مشخصات سرعت‌کاه‌ها در تقاطعات شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالاری، مجید یک روش ابتکاری برای یک مسئله‌ی دو هدفه حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • سالک، علیرضا برنامه‌ریزی جهت بهبود مدیریت شهری با شبیه‌سازی ترافیک در بندر امام خمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالک بافقی، محمدرضا بررسی اثرات دانه‌بندی و شکل سنگدانه‌ها بر مقاومت لغزندگی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 218-236]
 • سامانی مجد، سعید ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاک حاشیه خیابان‌های شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • سامی، اشکان تأثیر کیفیت جاده در مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 125-145]
 • سبحانیان، سیدمحمدهادی تأثیر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد از کانال خدمات حمل و نقل با استفاده از رویکرد حذف فرضی جزئی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبحانی‌فرد، احسان مدلسازی غیرهمگن مخلوط آسفالتی با بکارگیری الگوریتم تولید و توزیع تصادفی سنگدانه‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبحانی فرد، احسان ارزیابی اثر دوده سیلیس بر مشخصات نفوذ پذیری روسازی‌های بتنی حاوی الیاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستاری، مجید بررسی رفتار رئولوژیکی قیرهای اصلاح شده با خاکستر ضایعات صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 1-18]
 • ستاری، مجید بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) برای استفاده در روسازی سطوح پروازی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 181-200]
 • سجادزاده، حسن طراحی شهری و تحلیل کیفیت حمل و نقل در تحریک توسعه محلات سنتی (نمونه موردی: محله آقاجانی بیگ شهر همدان) [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 149-158]
 • سجادی، پیام ارزیابی عملکرد میدان‌های دوخطه استاندارد تحت شرایط تقاضای غیرقطعی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 87-102]
 • سجادی، سیدرضا ارزیابی عملکرد آسفالت گرم اصلاح شده با خاکستر پوسته برنج [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 175-194]
 • سخدری، کمال ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شهرهای بندری (مطالعه موردی استان خوزستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سراوکی، فرشاد بررسی مدول برجهندگی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمر PET با استفاده از روش مدلسازی پاسخ سطح [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • سرتیبی، زهرا مدل اثرات توأم دو متغیر کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی و قیمت بنزین بر تلفات حوادث ترافیکی با استفاده از داده‎های پانل [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 29-42]
 • سرکار، علیرضا تحلیل رابطه سرعت- چگالی در جریان مختلط بزرگراههای برون شهری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • سرکار، علیرضا رفتار مخلوط آسفالتی ترک خورده تحت بارگذاری موجی شکل با استفاده از آزمایش خمش نیم دایره (SCB) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 149-159]
 • سرکار، علیرضا اولویت بندی المان های فرودگاه امام خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرکار، علیرضا مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرکار، علیرضا اولویت‌بندی المان‌های فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]
 • سرکار، علیرضا ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه در آزادراه ها 1000 [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرکار، علیرضا مقایسه تاثیر افزودنی زئولیت بصورت پودر و نانو بر عملکرد آسفالت ماستیک درشت‌دانه نیمه گرم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 207-217]
 • سرکار، علیرضا بررسی تاثیر میان‌لایه جاذب تنش (SAMI) بر مکانیزم شکست و خزش روکش‌های آسفالتی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]
 • سرکار، علیرضا مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 21-32]
 • سرکار، علیرضا بررسی تأثیر ایوانیک بر مؤلفه‌های انرژی آزاد سطحی قیر و عملکرد عریان شدگی مخلوط گرم آسفالتی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 151-168]
 • سرکار، علیرضا ارایه مدلی برای پیش‌بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه در آزادراه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 143-154]
 • سرکار، علیرضا ارزیابی اثر عمق ترانشه در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور خودروهای سنگین [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • سرکار، علیرضا تعیین عوامل موثر بر توزیع سفرهای تفریحی و فرهنگی در کلان شهرها [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 353-368]
 • سرکار، علیرضا بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر مقاومت به شن زدگی و ترک خوردگی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی سیلیسی و آهکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سروری قره آغاج، سامان رقابت ایرلاین ها با استفاده از خوشه بندی بازیکنان در تئوری بازی‌ها [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 201-214]
 • سعادت، محمد بهینه‌سازی مصرف‌ سوخت قطار‌ دیزل-الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • سعادت، محمد کنترل فازی طول و مکان پنجره آینده نگری در رویکرد کنترل آینده نگر برای کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 275-283]
 • سعدی مسگری، محمد رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • سعید سیف، محمد تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • سعیدی، امید بررسی و تحلیل موانع سیاسی- مدیریتی توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر اهواز [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 103-126]
 • سعیدی، سید ناصر بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]
 • سعیدی، سیدناصر تحلیل اقتصاد سنجی بازار کشتی های کانتینری با تاکید بر نرخ کرایه حمل و نقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدیان طبسی، ماشاالله ارائه مدل مکانیابی امکانات پارک سوار و حل آن با الگوریتم ژنتیک در محیط GIS [دوره 6، شماره 3، 1388]
 • سقائی، محسن ارزیابی رضایت مندی شهروندان از وضعیت حمل ونقل عمومی شهری(مورد مطالعه شهر اراک) [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 207-220]
 • سقایی، محسن تحلیلی بر مشکلات حاکم بر فرودگاه‌های ایران از دیدگاه مکانی(مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی اصفهان) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 151-167]
 • سلامت، امیرسعید بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی برمشخصات تراکمی و ظرفیت باربری کالیفرنیا (CBR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت بخش، علیرضا ارائه و حل مدل برنامه‌ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی : یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • سلطانی، علی امکان سنجی مسیر تراموا در محدوده مرکزی (بافت تاریخی – فرهنگی) شهر شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی، محمدرضا ارزیابی عملکرد سیستم کنترل تطبیقی اسکتس در حالت شناسایی ترافیک به صورت غیر خط مبنا و ارائه رویکردی جهت اصلاح آن [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 423-442]
 • سلطانی، میلاد نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 32-53]
 • سلطانی، میلاد اثر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی بر مسافران و فرودگاه‌ها (مطالعه تطبیقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا) [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 184-199]
 • سلطانی، میلاد اثر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی بر تاخیر و لغو پروازها [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 135-148]
 • سلطانی، میلاد بررسی پیشرفت‌های حقوقی نظام مسئولیت در کنوانسیون مونترال در حمل و نقل هوایی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 223-234]
 • سلطانی اقدم، حبیب ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از فیلر خاکستر پوسته برنج بر مشخصات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی اقدم، حبیب ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از فیلر خاکستر پوسته برنج بر مشخصات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]
 • سلطانی محمدی، مسعود بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 34-52]
 • سلمان زاده، جعفر بررسی ضرورت تصویب قانون جامع حمل و نقل هوایی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلمانی، بهزاد ارزیابی کارایی فنی و رتبه‌بندی فرودگاه‌های منتخب ایران به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 251-263]
 • سلمانی بی‌شک، محمدرضا بررسی تأثیر زیرساخت راه‌آهن بر حجم صادرات کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 155-164]
 • سلمانی بی شک، محمدرضا تأثیر تغییرات قیمت نفت و حجم کالاهای کانتینری بر هزینه حمل‌ونقل دریایی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 125-136]
 • سلمانی مجاوری، حمیدرضا تبیین مدل بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در حمل و نقل پایدار [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 195-206]
 • سلمعلیان، زهره بررسی الگوی تصادفات در وضعیت مه گرفتگی و عوامل مرتبط با آن در شمال ایران در سال‌های 1393-1397. [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، شیدا ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری و شناسایی نقاط بحرانی، مطالعه موردی شبکه معابر شهری اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 369-378]
 • سلیمانی، فرزاد تأثیر بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه در سرعت دستیابی به پروفیل سرعت بهینه حرکت قطار (به منظور کاهش مصرف انرژی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، فرزاد تأثیر بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه در سرعت دستیابی به پروفیل سرعت بهینه حرکت قطار (به منظور کاهش مصرف انرژی) [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 31-48]
 • سلیمانی، مهشاد مسیریابی و زمانبندی وسایلنقلیه و توزیع همزمان کالاهای ضروری در عملیات‌ امداد بشردوستانه پس از بحران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی کرمانی، محمد‌رضا پهنه‌بندی تعیین قیر مناسب براساس شاخص عملکردی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • سلیمانی کرمانی، محمدرضا کنترل کیفی بازیافت مقاومت لغزشی سنگدانه ها [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • سلیمانی کرمانی، محمدرضا ارتقاء ارزش صیقل پذیری (PSV)سنگدانه ها [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 121-129]
 • سلیمانی کرمانی، محمدرضا تأثیر نمک‌پاشی زمستانی بر مقاومت لغزشی سطح جاده‌ها [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 187-193]
 • سلیمانی کرمانی، محمدرضا مکانیابی پایانه‌های مسافربری برونشهری با استفاده از مدل بهینه‌سازی چند معیاره در شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • سلیمانی ورکی، محمد مدل سازی تخلفات رانندگان تاکسی های درون شهری با استفاده از مشخصه های راننده [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی، جعفر بررسی نقش اسناد بالادستی در سیاست‌گذاری و اتخاذ استراتژی‌های خصوصی‌سازی در ایران )مطالعه موردی: صنعت حمل و نقل ریلی( [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 161-176]
 • سلیمی، نورالدین شناسایی و ارزیابی معیارهای مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در صنعت حمل‌ونقل ریلی (مورد مطالعه: سازمان راه‌آهن استان یزد) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 291-306]
 • سلیمی، نورالدین ارایه مدلی برای اندازه‌گیری سرمایه‌های ساختاری در سازمان‌ها (موردمطالعه: سازمان راه‌آهن استان یزد) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 347-357]
 • سمسارزاده دهکردی، محمدرضا ارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذاردرتصادفات جاده ای راههای استان مرکزی باروش ساختار معادلاتیSEM [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنگین آبادی، محسن بررسی شدت تصادفات بر اساس جذب انرژی در فرآیند برخورد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 353-366]
 • سهرابی، روح‌الله دستیابی به آیندۀ حمل‌ونقل پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو (مطالعه موردی: حمل‌و‌نقل درون‌شهری همدان) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 205-222]
 • سوداگری، جواد تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشی رویه های بتنی [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • سوزا، جورج اثر افزودنی لاستیکی RAR بر عملکرد آسفالت با دانه‎بندی پیوسته و میان‎تهی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 157-174]
 • سیاحی، فاطمه امکان‌پذیری ساخت روسازی‌های بتن بلوکی کاملاً نفوذپذیر در شرایط اقلیمی ایران با توجه به روش ICPI [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 87-110]
 • سیادتی، سید علی بررسی تاثیر دما بر مقاومت شکست نمونه های آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیادتی، سیدعلی بررسی تاثیر دما بر مقاومت شکست نمونه‌های آسفالتی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 221-232]
 • سیاره، جعفر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب خطوط کشتیرانی منظم کانتینری به بنادر (مورد کاوی: بندر شهید رجایی) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • سیاره، جعفر شناسایی و اولویت بندی ‌شاخص‌های موثر بر توسعه حمل و نقل هوایی (موردکاوی: شهر چابهار) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 137-150]
 • سیامردی، کیانوش آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 76-96]
 • سیاوش نیا، مهدی تاثیر روش الکترواسمزی همراه با تزریق کلرید استرانسیم بر خصوصیات مهندسی خاک های ریزدانه خمیری بستر راه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 121-134]
 • سید ابریشمی، سید احسان طراحی شبکه تغذیه کننده خط ریلی و تعیین فرکانس با استفاده از یک روش ابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید ابریشمی، سید احسان طراحی شبکه تغذیه‌کننده خط ریلی و تعیین فرکانس با استفاده از یک روش ابتکاری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 199-208]
 • سید ابریشمی، سید احسان شناسایی پارامترهای مؤثر در مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون‌شهری مشهد-سبزوار-تهران) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 203-222]
 • سیدالحسینی، سید مسلم تدوین مدل توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل ریلی در شهر مشهد (نمونه موردی: خط 2 قطار شهری مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید حسینی، سید محمد ارزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری شش سیستم دستیار راننده جهت کاهش تصادفات و اولویت‌بندی آنها (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 293-308]
 • سیدحسینی، سید محمد بهینه سازی مدل استوار سه هدفه برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید مرتضی حسینی، راحله نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 32-53]
 • سید نجیب، افسانه تحلیل و اولویت بندی شدت قطعات حادثه خیز جاده ای بر اساس مدل قطعه بندی دینامیکی موجکی و مدل علت گرا (مطالعه موردی: محور خوی – ایواوغلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدنژاد، سیدامیرعلی بهبود حل مسئله VRPSPD با الگوریتم جستجوی ممنوعه [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 49-62]
 • سیدی، ایمان بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 183-206]
 • سیفی، حامد ارزیابی عملکرد قیر حاوی میکرو الیاف سلولزی و پلیمر اس بی اس و اس بی آر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 239-256]
 • سیفی پور، رویا بررسی اثر زیر ساخت‌های حمل و نقل بر توسعه گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 59-68]
 • سیفی پور، رویا بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-130]

ش

 • شاد، روزبه ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاد، روزبه اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 39-50]
 • شاد، روزبه ارزیابی روش‌های قیمت‌گذاری تراکم ترافیک در کلان‌شهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 111-128]
 • شادکام، شیوا پایش شاخص‌های حمل و نقل پایدار در جهت ارتقاء کیفیت محیط‌‌های شهری (‌نمونه موردی‌:‌محله زندهای همدان) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 45-58]
 • شافعی کوهستانی، هانیه بررسی الگوی تصادفات در وضعیت مه گرفتگی و عوامل مرتبط با آن در شمال ایران در سال‌های 1393-1397. [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکر، سعید اثر پدیده پیرشدگی بر مقاومت شکست نمونه های قیر و ارزیابی مدل پیش بینی چقرمگی شکست براساس معیارهای MTS و GMTS [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکری، عباس برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی CO2، NOx و SO2 در بخش حمل و نقل [دوره 11، شماره 2، 1393]
 • شاکری، فاطمه عارضه یابی، تحلیل کارایی و رتبه بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • شامی، سپیده یک اثرسنجی از قیمت‌گذاری دوره‌مبنا محدوده طرح ترافیک تهران، مدل رفتار سفر کاربران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 149-164]
 • شاه آبادی، ابوالفضل ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای کسب مزیت رقابتی بنادر در واردات محصولات فله ای در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه ابراهیمی، ابر اهیم بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 143-156]
 • شاه ابراهیمی، ابراهیم ارائه یک مدل انتخاب وسیله برای دانش‌آموزان در شهرهای میانی بزرگ (مطالعه موردی شهر اردبیل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه ابراهیمی، ابراهیم بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه ابراهیمی، ابراهیم بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه ابراهیمی، ابراهیم بررسی اثر خرده لاستیک ضایعاتی بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی زایکوترم [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه ابراهیمی، ابراهیم بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 35-44]
 • شاه ابراهیمی، ابراهیم ارایه یک مدل انتخاب وسیله برای دانش‌آموزان در شهرهای میانی بزرگ (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 185-194]
 • شاه حسینی، فاطمه ارایه مدل سرعت موج شوک در امواج گلوگاهی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-28]
 • شاه نظری، مرتضی بررسی و ارزیابی شرایط تعادلی عرضه و تقاضا برای حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق مصرف [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • شاه وردی، محمد کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 35-44]
 • شاهی، جلیل مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • شاهی‏، جلیل مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • شتاب بوشهری، سید نادر ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • شتاب بوشهری، نادر ارائه‌ یک مدل یکپارچه کاربری زمین و حمل‌ونقل به منظور جانمایی جمعیت و اشتغال و زمان‌بندی بهینه احداث خطوط حمل‌ونقل همگانی با رویکرد توسعه پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • شتاب بوشهری، نادر بهبود عملکرد شبکه‌های حمل‌ونقل شهری تحت وقوع شلوغی‌های ترافیکی بازگشت‌پذیر با استفاده از سیاست تعریض خیابان‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی، امیر عباس ارزیابی ریسک بهداشت حرفه ای و محیطی در حمل و نقل فرآورده‌های نفتی به وسیله روش تلفیقی William Fine-Dematel-Anp در محیط فازی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 271-289]
 • شجاعی، امیرعباس رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل مسافری درون شهری به کمک روش تاپسیس [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 159-168]
 • شرافتی مقدم، احسان تحلیل اثرات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی در سطح منطقه بر نظام اسکان و اشتغال در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 463-478]
 • شربتدار، محمدکاظم بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شربتدار، محمدکاظم بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 59-74]
 • شریعت مهیمنی، افشین روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان ظرفیت و دسترسی (اتصال) در شبکه های حمل و نقلی آسیب پذیر درون شهری* [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • شریعت مهیمنی، افشین تخمین زمان سفر در شبکه‌های شهری با استفاده از داده‌های با بسامد کم حاصل از سامانه موقعیت‌یاب جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعت مهیمنی، افشین ارزیابی عملکرد سیستم کنترل تطبیقی اسکتس در حالت شناسایی ترافیک به صورت غیر خط مبنا و ارائه رویکردی جهت اصلاح آن [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 423-442]
 • شریعتی، مهدی مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 135-148]
 • شریفی، امیر شناسایی عوامل مؤثر در طراحی تعرفه‌های بندر [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 79-91]
 • شریفی، محمد رضا تجزیه‌وتحلیل رفتار سیستم ناوگان حمل‌ونقل معادن روباز با داده‌های دارای عدم قطعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی راد، امیر تأثیر اقدامات آرام‌سازی بر سرعت جریان ترافیک با استفاده از روش‌های آماری [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 359-374]
 • شریفی قزوینی، محمدرضا طراحی زنجیره تأمین بر اساس برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای میانگین-ارزش در معرض خطر شرطی با امکان اختلال در مراکز توزیع [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریقی، محمدرضا تجزیه ‌و تحلیل رفتار سیستم ناوگان حمل‌ونقل معادن روباز با داده‌های دارای عدم قطعیت [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 83-93]
 • شعبانی، شاهین ارایه مدل پیش بینی واژگونی ناشی از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشیه راه [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • شعبانی، شاهین مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • شعبانی، شاهین ارزیابی تاثیر ایمنی میدان در کاهش تصادفات تقاطع [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • شعبانی، شاهین تخمین ضریب بهبود تصادف برای بهسازی شانه راه با توسعه مدل پیش بینی تصادف به روش بیز تجربی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 59-70]
 • شعبانی، شاهین ارزیابی مقاومت شیارشدگی و خستگی قیرلاستیکی ترکیب‌شده با قیر بازیابی شده [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 17-29]
 • شعبانی، شاهین ارزیابی درجه عملکردی قیر اصلاح شده با پودرلاستیک ضایعاتی به کمک آزمایش های شارپ و شارپ پلاس1000 [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 103-114]
 • شعبانی، شاهین توسعه مدل ریسک ایمنی شبکه ریلی مبتنی بر ریزش تونل به کمک شبکه بیزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی، شاهین ارزیابی عملکرد قیر حاوی میکرو الیاف سلولزی و پلیمر اس بی اس و اس بی آر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 239-256]
 • شعبانی صمغ آبادی، حسام مدل بهینه مکان یابی قطب در شبکه های حمل و نقل با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفابخش، غلامعلی مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • شفابخش، غلامعلی بررسی و تحلیل سختی بستر ماسه ای زیر بناهای حمل و نقل با استفاده از آزمایش های امواج سطحی پیوسته و بارگذاری صفحه [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • شفابخش، غلامعلی امکان‌سنجی اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک و بررسی موردی آن در جاده ویژه گلستان [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • شفابخش، غلامعلی بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفابخش، غلامعلی بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 59-74]
 • شفاعتی، مصطفی بررسی تأثیر جهت حرکت وسیله نقلیه بر ایمنی عابر پیاده در تقاطع‌های شهری [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 299-308]
 • شفاعتی، مصطفی اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص PET(مطالعه موردی تقاطع بزرگراه-وصال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفاعتی، مصطفی مقایسه ایمنی عابر پیاده در تداخل با اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌ها بر اساس شاخص‌های تداخلی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 119-133]
 • شفاعتی، مصطفی شناسایی متغیرهای تأثیر گذار در ایمنی عابر پیاده در تداخل با موتورسیکلت در تقاطع بدون چراغ بر‌اساس شاخص زمان تا تصادف [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 33-47]
 • شفاعتی، مصطفی اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص) PET1 مطالعه موردی: تقاطع بزرگراه-وصال( [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 127-142]
 • شفیع آبادی، حامد ارزیابی تأثیر انعطاف‌پذیری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد عملیاتی در حمل‌ونقل دریایی (مورد مطالعه: سازمان بنادر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 109-124]
 • شفیعی، سید مجتبی کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 35-44]
 • شفیعی، مرتضی طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 79-92]
 • شفیعیان، محمد حسن طراحی یک مدل تصمیم‌گیری در مورد خرید یا اجاره کارخانه آسفالت [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 309-322]
 • شفیعی شالکه، سید محمد جواد جستجوی بهترین مدل‌های معماری در شبکه عصبی برای مدلسازی پارامترهای مکانیکی نرمال شده بتن [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 41-60]
 • شفیعی فر، مهدی طرح بهینه مقطع اسکله های وزنی بلوکی با استفاده از روش برنامه ریزی درجه دو متوالی [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • شفیعی ماتک، میثم مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 57-70]
 • شفیعی نیک آبادی، محسن مدل پویای عوامل انسانی و وسیله نقلیه مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت در شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفیعی نیک آبادی، محسن بهینه‌سازی چندهدفه مسیریابی حرکت خودرو تحت شرایط عدم قطعیت با تأکید بر اقدامات سبز-ناب و رضایت مشتری (موردمطالعه: شرکت شهد پاک) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 113-134]
 • شکرانی، سیدمحمد تحلیل تطبیقی کیفیت محیط پیرامون ایستگاه‌های مترو (مورد پژوهی: ایستگاه‌های مترو امام حسین و جابر انصاری کلانشهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکرانی، سیدمحمد تحلیل تطبیقی کیفیت محیط پیرامون ایستگاه‌های مترو (مورد مطالعه: ایستگاه‌های مترو امام حسین و جابر انصاری کلان شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 213-234]
 • شکرزاده فرد، الهام تحلیلی بر وضعیت شبکه حمل و نقل عمومی شهر اردبیل با تاکید بر شبکه اتوبوسرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکری بوسجین، رضا مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار دو سطحی چند هدفه پایدار با تحویل و برداشت همزمان برای محصولات فسادپذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکیبایی، علیرضا اثر بازگشتی مستقیم انرژی در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمسایی، سکینه بررسی نقش بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی در جذب حمل جاده‌ای کشور [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 13-24]
 • شمس کوپائی، ژاله نقش کیفیت و مدت زمان خواب رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین در تصادفات ناشی از خواب‌آلودگی (مطالعه‌ی موردی محور مهریز-انار استان یزد) [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 135-151]
 • شمشیرگران، امیرحسین تحلیل ظرفیت باربری شمع‌های دریایی در خلیج فارس با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط و بررسی اثر زمان [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 297-326]
 • شهاب، محمد رضا بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای: مطالعه موردی مسیرسمنان –تهران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 123-132]
 • شهابی، خلیل بررسی نحوه ارزیابی حمل و نقل مواد نفتی توسط کشتی‌های نفتکش در راستای توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 53-63]
 • شهابی‌حقیقی، سید حمیدرضا رتبه‌‌بندی مدهای مختلف حمل و نقل برون شهری براساس اهداف اقتصاد مقاومتی به کمک روش تاپسیس [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 117-127]
 • شهابی‌حقیقی، سید حمیدرضا ارائه مدل لجستیک امدادی در مقابل زلزله مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی- مطالعه موردی در شهر اردبیل [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 153-172]
 • شهابی حقیقی، سیدحمیدرضا تجزیه‌وتحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا (COVID-19) در ایران توسط مدل‌سازی پویائی شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهابی حقیقی، سیدحمیدرضا تجزیه‌ و تحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا در ایران توسط مدل‌سازی پویائی‌شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 33-48]
 • شهانقی، کامران ارائه الگوریتمی به منظور کشف ساختار اجتماعات در شبکه همکاری رانندگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای بار در کشور (رویکرد مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهبازی، حبیب سطح بهینه یارانه کرایه حمل و نقل عمومی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهبازی رازلیقی، یوسف مدل تشریک‌مساعی بخش دولتی با بخش غیردولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری، انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه چند موردی) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 405-422]
 • شهروی، مجید تحلیل رفتار دینامیکی ناوگان سریع‌السیر هنگام عبور از سوزن با مقاطع مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهروی، مجید ارزیابی رفتار دینامیکی واگن متروی تهران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 61-70]
 • شهریاری هولاسو، حبیب ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • شهنی‌ دزفولیان، رضا تعیین عدد سازه‌ای موثر روسازی بر اساس شاخص ناهمواری و خرابی سطحی با استفاده از مدل‌های رگرسیون و شبکه عصبی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 207-221]
 • شهنی ‌دزفولیان، رضا ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 26-42]
 • شهنی دزفولیان، رضا ارایه گزینه مناسب نگهداری و بهسازی روسازی آسفالتی با بکارگیری شاخص‌های ارزیابی ناهمواری و خرابی سطحی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 211-223]
 • شورابی ثانی، سامان سیستم هوشمند تشخیص آسیب ناشی از زلزله در پایه‌های پل با استفاده از تکنیک آشکار‌سازی اختلاف فاز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 114-129]
 • شوش پاشا، عیسی ارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک ماسه‌ سیمانی‌ مسلح به الیاف پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 263-273]
 • شیخ احمدی، سید هوشیار بررسی اثرات نااطمینانی قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا مدل سازی تخلفات رانندگان تاکسی های درون شهری با استفاده از مشخصه های راننده [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا داده کاوی عوامل مرتبط در حمل اضافه‌تناژ وسایل نقلیه باری در معابر درون‌شهری تهران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 211-226]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا انتخاب استراتژی بازیابی برنامه اولیه پهلوگاه در شرایط وقوع اختلال [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا استراتژی کنترلی توقف اتوبوس‌ها در تمام ایستگاه‌های افق زمانی در شرایط امکان سبقت و عدم امکان سبقت برای اتوبوس‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ شریعتی کرمانی، بهناز تعیین میزان فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی :‌شریان‌های حمل و نقلی منطقه غرب شهر کرمان) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 75-90]
 • شیخ شعاعی، حمیده اثر بازگشتی مستقیم انرژی در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ‌ فرد، عباس ارزیابی اثربخشی نوشتار افقی سطح راه بر روی کاهش سرعت رانندگان وسائل نقلیه [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 111-122]
 • شیرازیان، سید غلامرضا بررسی و مطالعه عرض و محل تشکیل ترک‌ها در روسازی‌های بتنی تحت بارهای ناشی از اختلاف دما و چرخ هواپیمای B777-300 در سطوح پروازی فرودگاه [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 363-374]
 • شیرازیان، غلامرضا ارایه‌ روشی شاخص مبنا برای ارزیابی پایداری اقتصادی حمل‌ونقل [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 19-31]
 • شیرازیان، غلامرضا ارائه مدل قیمت گذاری رقابتی در حمل و نقل کالاهای ریل پسندزمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرازیان، غلامرضا توسعه مدل تخلیه شبکه حمل و نقل با رویکرد بررسی اثرات عملکرد شبکه حوزه اثر بر تخلیه مسیر (مطالعه موردی شهر آمل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرزاد، مجید مدلی در راستای بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر توسعه فناوری ها با تمرکز بر معیارهای توسعه ترانزیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 107-120]
 • شیرزادی بابکان، علی رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • شیرزادی بابکان، علی رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • شیرمحمدی، حمید تحلیل و اولویت بندی شدت قطعات حادثه خیز جاده ای بر اساس مدل قطعه بندی دینامیکی موجکی و مدل علت گرا (مطالعه موردی: محور خوی – ایواوغلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرمحمدی، حمید شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه‌سواری با هدف بهبود ترافیک شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 359-378]
 • شیرمحمدی، حمید تحلیل خوشه بندی رانندگان درون شهری مبتنی بر رفتار ریسک پذیری و جرائم رانندگی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 211-236]
 • شیرینی، بهرام رویکردی جدید در جهت بهینه سازی شعاع قوس‌های افقی راه‌های نظامی کشور [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]

ص

 • صابری زاده، مهدی بررسی اثرات بلایای طبیعی(سیل) بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 337-346]
 • صاحب‌الزمانی، سید حمیدرضا مقایسه‌ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با قیر پلیمری و گرانول خشک پلیمری [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 369-380]
 • صاحب‌الزمانی، سید حمیدرضا ارزیابی نفوذپذیری امولسیون‎های اندود‎ نفوذی تهیه شده با حلال‎های نفتی و بیولوژیکی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 211-219]
 • صاحب الزمانی، سیدحمیدرضا ارزیابی نفوذپذیری امولسیون‎های اندود‎ نفوذی تهیه شده با حلال‎های نفتی و بیولوژیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صاحب الزمانی، سیدحمیدرضا اثر افزودنی لاستیکی RAR بر عملکرد آسفالت با دانه‎بندی پیوسته و میان‎تهی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 157-174]
 • صاحب جمع نیا، نوید ارائه و توسعه‌ی مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه ؛ مطالعه موردی: مهرآباد [دوره 9، شماره 4، 1391]
 • صاحبی، هادی طراحی شبکه حمل و نقل پسماندهای صنعتی خطرناک با در نظر گرفتن ریسک وابسته به زمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صاحبی، هادی طراحی مدل زمانبندی حرکت قطار برای حداقل‌سازی زمان سفر مسافر با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه موردی: متروی تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادق حسینی، سیدمحمد مطالعه تطبیقی جایگاه مرور زمان در مطالبه خسارت در حمل و نقل هوایی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 107-117]
 • صادقی، امیر بررسی تصمیم انتخاب حمل و نقل ریلی در سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، حسین مدل‌سازی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل زمینی ایران با استفاده از شبکه عصبی [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • صادقی، زین العابدین بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 54-75]
 • صادقی، زین العابدین برآورد تقاضای انرژی بخش حمل و نقل خصوصی در کرمان؛ رهیافت مدل ذخیره فنی خودروها [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، سکینه بررسی تأثیر زیرساخت راه‌آهن بر حجم صادرات کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 155-164]
 • صادقیان، رامین ارائه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقیان، رامین ارایه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 147-164]
 • صادقیان، رامین ارایه یک مدل چندهدفه یکپارچه برای مکانیابی- مسیریابی و موجودی تسهیلات امدادی با در نظر گرفتن چند مد حمل و نقل و تور پوششی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقیان، رامین ارایه یک مدل چندهدفه یکپارچه برای مکان‌یابی- مسیریابی و موجودی تسهیلات امدادی با در نظر گرفتن چند مد حمل و نقل و تور پوششی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 49-66]
 • صادقیان، محسن تاثیر عملکرد دفتر کنترل کیفیت "QC" در ارتقا فنی و کیفی پروژه‌های راه استان یزد [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 309-320]
 • صادقی سروستانی، آیلین حل مسئله‌ی مکانیابی- مسیریابی با تحویل چندبخشی تقاضای مشتریان با استفاده از الگوریتم آنیل شبیه‌سازی شده [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 307-320]
 • صادقی سیاهکلایی، مجتبی بررسی ویژگی‌های مکانیکی و دوام روسازی بتنی حاوی بتن بازیافتی و خرده پلاستیک (PET) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 321-342]
 • صادقی فر، محمد طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری در صنعت حمل و نقل هوایی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی تابان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقیلر، امیرعلی تأثیر وجود تراورس آویزان در رفتار دینامیکی خط‌آهن با ریل موجدار در راه‌آهن شمال‌شرق [دوره 5، شماره 1، 1387]
 • صادقیه، احمد مدل‌سازی ریاضی و ارایه یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت برای مسأله مسیریابی- موجودی چندمحصولی، چندوسیله‌ای همراه با جریان معکوس [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 177-194]
 • صارمی، حمیدرضا کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • صارمی، مریم ارزیابی کارایی فنی و رتبه‌بندی فرودگاه‌های منتخب ایران به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 251-263]
 • صافحیان، مجید ارزیابی رفتار مکانیکی و خصوصیات مهندسی روسازی های بتن غلتکی حاوی الیاف مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالح فرد، رضا مقایسه نتایج مدل سازی روسازی انعطاف پذیر طراحی شده به دو روش آشتو و شل با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 375-389]
 • صالح نیا، نرگس بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه‌ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • صالحی، احسان کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو بر اساس دو پارامتر وابسته زمان واکنش و زمان واکنش در توقف (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 195-210]
 • صالحی، روح الله بهسازی خاک‌های ریزدانه منطقه فولاد مبارکه جهت استفاده در راه‌سازی با استفاده از سرباره‌های فولادی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 285-302]
 • صالحی، محسن بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • صالحی صدقیانی، جمشید کنش بلوغ هوش کسب و کار بر حمل و نقل هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی صدقیانی، جمشید کنش بلوغ هوش کسب و کار بر حمل و نقل هوشمند [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 217-233]
 • صالحی کلام، ارسلان تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • صالحی کلام، ارسلان تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • صالحی کلام، ارسلان آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 76-96]
 • صالحی کلام، ارسلان شناسایی پدیده هیستریس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری راننده )قبل و بعد از آشفتگی جریان ترافیک( [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 47-67]
 • صالحی مازندرانی، محمد چالشهای اجتماعی- حقوقی وسایل نقلیه خودران (بدون راننده) و سیاستهای موجود در قبال آنها [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 215-236]
 • صباغی، مرتضی بررسی اثر پارامترهای هندسی گروه شمع بر سرعت بحرانی خط ریلی قطار سریع‌السیر (مطالعه موردی: خط ریلی قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 69-88]
 • صبحی، سعید ارزیابی مقاومت رطوبتی و شیارشدگی مخلوط آسفالتی نیمه گرم اصلاح شده با افزودنی معدنی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 263-280]
 • صبحی، سعید بررسی تاثیر نرخ بارگذاری آزمایش خمش نیم دایره ای بر پارامترهای مختلف مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی در دمای متوسط [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 163-176]
 • صبحیه، محمد حسین مدل تشریک‌مساعی بخش دولتی با بخش غیردولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری، انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه چند موردی) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 405-422]
 • صبوری، هادی بررسی شدت تصادفات بر اساس جذب انرژی در فرآیند برخورد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 353-366]
 • صحرایی، سمیه بررسی تأثیر روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بر جریان سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل ایران [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 217-230]
 • صداقی، سیده معصومه رویکرد شبکه‌ای در توسعه بنادر کوچک تجاری (مطالعه موردی: بنادر کوچک استان خوزستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صداقی، سیده معصومه رویکرد شبکه‌ای در توسعه بنادر کوچک تجاری (مطالعه موردی: بنادر کوچک استان خوزستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 195-206]
 • صداقی، سیده معصومه آینده‌پژوهی آثار احداث موج‌شکن‌های مردمی بر جوامع پس‌کرانه (مطالعه موردی: شهرستان بندر لنگه) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 193-210]
 • صدرایی، سروش طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهری [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 185-206]
 • صدر موسوی، میر ستار تحلیل چالش های حمل و نقل پایدار در کلانشهرهای ایران مبتنی بر نظریه پیچیدگی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدیق پور، محمد یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • صدیق پور، محمد یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • صفاپور، پروین تثبیت لایه اساس با استفاده از تکنولوژی نوین سیمان و امولسیون (مطالعه موردی احداث راه اصلی دوغارون- هرات افغانستان) [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • صفاپور، پروین شبکه عصبی- فازی و بهینه‌یابی هزینه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی مقاومت مارشال1 در تثبیت خاک با امولسیون و سیمان [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • صفاخواه، سروش تحلیل شدت حوادث جاده ای با توجه به نوع خودور [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 93-106]
 • صفارزاده، آرمان شناسایی نقاط بحرانی شبکه قطار شهری با استفاده از مفاهیم شبکه‌های زمانمند مطالعه موردی: شبکه قطار شهری تهران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 43-54]
 • صفارزاده، سروشا ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 59-67]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • صفارزاده، محمود مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • صفارزاده، محمود مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • صفارزاده، محمود تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • صفارزاده، محمود تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • صفارزاده، محمود الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس) [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • صفارزاده، محمود الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس) [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • صفارزاده، محمود مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • صفارزاده، محمود مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • صفارزاده، محمود استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • صفارزاده، محمود تأثیر ناهمواری روسازی و روشنائی بر سرعت جریان آزاد در آزاد راهها [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • صفارزاده، محمود تأثیر ناهمواری روسازی و روشنائی بر سرعت جریان آزاد در آزاد راهها [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • صفارزاده، محمود بررسی عددی و ریاضیاتی مدل تعقیب خودروی رانندگی پاسخ سریع [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • صفارزاده، محمود بررسی عددی و ریاضیاتی مدل تعقیب خودروی رانندگی پاسخ سریع [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • صفارزاده، محمود ارائه و توسعه‌ی مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه ؛ مطالعه موردی: مهرآباد [دوره 9، شماره 4، 1391]
 • صفارزاده، محمود ارائه و توسعه‌ی مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه ؛ مطالعه موردی: مهرآباد [دوره 9، شماره 4، 1391]
 • صفارزاده، محمود تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • صفارزاده، محمود تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • صفارزاده، محمود شناسایی پدیده هیستریس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری راننده )قبل و بعد از آشفتگی جریان ترافیک( [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 47-67]
 • صفارزاده، محمود ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 59-67]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی و مقایسه فنی تأثیر طرح زوج یا فرد با سیاست نرخ گذاری محدوده، در میزان کاهش آلاینده‌های تولید شده از تردد وسایل نقلیه (مطالعه موردی محدوده منتخب در شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود بررسی تغییر میزان تمایل شهروندان تهرانی به استفاده از وسایل نقلیه غیر‌همگانی به هنگام اجرای سیاست نرخ گذاری در محدوده طرح زوج یا فرد و ارزیابی میزان آلاینده انتشار یافته ناشی از تردد وسایل نقلیه غیر‌همگانی (مطالعه موردی محدوده منتخب در شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی و مقایسه فنی تأثیر طرح زوج یا فرد با سیاست نرخ‌گذاری محدوده، در میزان کاهش آلاینده‌های تولید شده از تردد وسایل نقلیه (مطالعه موردی: محدوده منتخب در شهر تهران) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]
 • صفارزاده، محمود بررسی و ارائه مدل قیمت‌گذاری عوارض آزاد‌راه‌ها بر مبنای سهم تغییر وسیله، تغییر مسیر، تغییر زمان سفر و میزان تمایل به‌پرداخت کاربران (نمونه موردی: آزادراه تهران_ساوه) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 359-370]
 • صفارزاده، محمود اثربخشی اجرای همزمان اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادفات (مطالعه موردی: محور ملایر- جوکار) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 149-160]
 • صفارزاده، محمود شناسایی نقاط بحرانی شبکه قطار شهری با استفاده از مفاهیم شبکه‌های زمانمند مطالعه موردی: شبکه قطار شهری تهران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 43-54]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی پارامتر های موثر بهبود اقتصادی فرودگاه زنجان با استفاده از روش TOPSIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفاری، حامد بررسی تاثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترکهای انعکاسی روسازی مرکب فرودگاه‌ها با استفاده ازروش المانهای محدود تعمیم یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفاری، حامد بررسی تأثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترک‌های انعکاسی ‌روسازی مرکب فرودگاه‌ها با استفاده از روش المان محدود تعمیم یافته [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 49-63]
 • صفایی، زهرا طراحی و پیاده سازی یک سیستم پایش وضعیت روی یک واگن قطار باری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفایی، ناصر ارایه مدل تغییر موقعیت کانتینرخالی تحت شرایط عدم قطعیت مبتنی بر اثر ریسک ادغام [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 177-184]
 • صفرخانی تبریزی، شیرین شبیه‌سازی دینامیک حرکت قطار در راه آهن شهری [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • صفرزاده، ایمان مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 187-202]
 • صفری، احمد تخمین عمق شیارشدگی مخلوط های آسفالتی حاوی قیر گرم لاستیکی با استفاده از شبکه عصبی و مدل رگرسیون غیرخطی "1401" [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری، محمد بررسی عملکرد ایمن حفاظ‌های بتنی (نیوجرسی)، کابلی و گاردریل سه ‌موج و دو موج حاشیه راه با استفاده از شبیه‌سازی به روش اجزاء محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری، نفیسه بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • صفری، نفیسه بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • صفری محمدی، احمد ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 323-336]
 • صفری محمدی، احمد بررسی عملکرد مدل های رگرسیون و شبکه عصبی در تخمین رابطه بین شاخص وضعیت روسازی (PCI) و شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • صفوی، حمیدرضا ارایه روشی جهت شناسایی و اولویت‌بندی نقاط مستعد مخاطرات درشبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 104-131]
 • صفوی، علی کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • صفی آریان، میلاد ارایه مدلی برای پیش‌بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه در آزادراه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 143-154]
 • صفیی آریان، میلاد ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه در آزادراه ها 1000 [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلاحی پروین، اسماعیل برنامه ریزی اعزام خدمه (رؤسا) در شبکه راه آهن ایران با استفاده از الگوریتم های تولید مأموریت و خطوط کاری [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • صلاحی مقدم، آرسام مدل‌سازی تأخیر وسایل‌نقلیه در مناطق عملیاتی با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری در راه‌های دوخطه آزادراهی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 1-8]
 • صمدپور، الهام برنامه‌ریزی سیستم حمل‌ونقل برای توزیع اقلام دارویی درب منازل بیماران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 221-230]
 • صمدی، عباس دستیابی به آیندۀ حمل‌ونقل پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو (مطالعه موردی: حمل‌و‌نقل درون‌شهری همدان) [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 205-222]
 • صمدی ویک، قاسم ارزیابی اثر الیاف بر خصوصیات مکانیکی بتن حاوی تراشه آسفالت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 33-46]
 • صندید زاده، محمدعلی طراحی سیستم کنترل خودکار سرعت قطار با استفاده از کنترل کنندة LQR؛ مطالعة موردی: قطارهای مسافری مشهد تا نیشابور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 185-198]
 • صندیدزاده، محمدعلی طراحی و تحلیل ایمنی واحد کنترل درب در سیستم درب‌های جدا کننده سکو منطبق بر متروی تهران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 259-270]
 • صندیدزاده، محمدعلی تنظیم برخط ضرایب کنترل‌کننده PID به روش جدول‌بندی بهره فازی برای سیستم پانتوگراف قطارهای برقی پرسرعت [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 363-373]
 • صندیدزاده، محمدعلی تأثیر بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه در سرعت دستیابی به پروفیل سرعت بهینه حرکت قطار (به منظور کاهش مصرف انرژی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صندیدزاده، محمدعلی تأثیر بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه در سرعت دستیابی به پروفیل سرعت بهینه حرکت قطار (به منظور کاهش مصرف انرژی) [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 31-48]
 • صندیدزاده، محمدعلی تحلیل و مقایسه ایمنی و قابلیت اعتماد سیستم های اینترلاکینگ کامپیوتری با افزونگی‌های مختلف به روش زنجیره های پیوسته زمان مارکوف [(مقالات آماده انتشار)]
 • صندیدزاده، محمدعلی طراحی و مدل‌سازی واحد ورودی – خروجی دیجیتال سیستم حفاظت خودکار قطار به‌منظور اعمال ترمز و مقایسه با نمونه واقعی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 399-418]
 • صندیدزاده، محمدعلی طراحی و مدل‌سازی شبکه‌ریلی (خط 7 متروی تهران) با ایجاد مسیرسازی جهت افزایش سرویس‌دهی خط و تضمین ایمنی به روش شبکه‌های پتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صولتی، سجاد پیش بینی حالت های حمل ونقل از نقاط خط سیر با استفاده از روش های تقویت کننده و یادگیری عمیق در حمل ونقل هوشمند [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 149-170]
 • صولتی‌فر، نادر بهینه‌سازی پارامتر شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 245-258]
 • صیامی، قدیر برنامه ریزی مکانی انتخاب مسیر بهینه و ایمن دوچرخه در شهر مشهد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 289-306]

ض

 • ضرغامی، حمید رضا بررسی تصمیم انتخاب حمل و نقل ریلی در سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضیاء، بابک ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شهرهای بندری (مطالعه موردی استان خوزستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضیاء علوی، سید محمد مقایسه‌ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با قیر پلیمری و گرانول خشک پلیمری [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 369-380]
 • ضیائی، آرش مدل‌سازی عدد جریان مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش رگرسیون چند‌جمله‌ای تکاملی 2 [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 15-28]

ط

 • طاری بخش، میلاد بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • طالبی، ابوالفضل طراحی مدل تعادل سریز کار-خانواده و خانواده-کار (مورد مطالعه کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه‌های کشور) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالبی، ابوالفضل طراحی مدل تعادل سریز کار- خانواده و خانواده-کار (مورد مطالعه: کارکنان بخش کن