نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، اسماعیل روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT) [دوره 3، شماره 1، 1385]

ا

 • احمدی نژاد، محمود مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • افندی زاده، شهریار بررسی و ارزیابی شرایط تعادلی عرضه و تقاضا برای حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق مصرف [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • افندی زاده، شهریار طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • امانی، بابک پیش بینی تولید سفرهای شهری با استفاده از منطق فازی بر مبنای مطالعه موردی شهر رشت [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • امینی، مهدی تأثیر ضعف های ساختاری در تحلیل شکست واژگونی خمشی شیروانی های سنگی (براساس تئوری مکانیک شکست) [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • امینی، مهدی تأثیر ضعف های ساختاری در تحلیل شکست واژگونی خمشی شیروانی های سنگی (براساس تئوری مکانیک شکست) [دوره 3، شماره 3، 1385]

ب

 • باقری، علیرضا تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • باقری، علیرضا تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • باقری، محمد روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT) [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • باقری ساری، محمد ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • بری دیزجی، رضا مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102 راه آهن لرستان [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • بهرامی سربندی، بابک بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]

پ

 • پورسیدآقایی، محسن برنامه ریزی اعزام خدمه (رؤسا) در شبکه راه آهن ایران با استفاده از الگوریتم های تولید مأموریت و خطوط کاری [دوره 3، شماره 3، 1385]

ج

 • جسمانی، مهراب بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • جوادیان، رسول استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک [دوره 3، شماره 3، 1385]

ح

 • حداد، عبدالحسین بررسی و تحلیل سختی بستر ماسه ای زیر بناهای حمل و نقل با استفاده از آزمایش های امواج سطحی پیوسته و بارگذاری صفحه [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • حسنی، ابوالفضل مدل سازی تأثیر درصد مصالح سنگی شکسته در مقاومت مارشال آسفالت با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • حسنی، ابوالفضل تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشی رویه های بتنی [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • حسین نظری منفرد، حامد افزودن سرباره و پودر سنگ آهک به بتن جهت افزایش دوام آن در محیط سولفاتی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • حیدری پناه، علی مدل سازی تأثیر درصد مصالح سنگی شکسته در مقاومت مارشال آسفالت با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 3، 1385]

خ

 • خیرالدین*، علی یادداشت فنی بررسی رفتار غیرخطی عرشه پلهای بتن‌آرمه به کمک روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]

د

 • دانشجو، فرهاد شناسایی سیستم و ارزیابی دینامیکی آزمایشگاهی تیر‌های بتنی خسارت دیده در پل‌ها [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • دانشیار گروه عمران، * یادداشت فنی بررسی رفتار غیرخطی عرشه پلهای بتن‌آرمه به کمک روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]

ر

 • راد، عباس تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • ربیعی، شهره پیش بینی تولید سفرهای شهری با استفاده از منطق فازی بر مبنای مطالعه موردی شهر رشت [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • رضا گلشن خواص، مهندس طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • رضایی کرمانشاه، محمدرضا تأثیر عوامل مؤثر بر ظرفیت کمانشی تیرهای پیوستة پل‌ها با مقطع I شکل تک متقارن [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • روح اله معافی مدنی، سید تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشی رویه های بتنی [دوره 3، شماره 4، 1385]

س

ش

 • شاه نظری، مرتضی بررسی و ارزیابی شرایط تعادلی عرضه و تقاضا برای حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق مصرف [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • شاهی، جلیل مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • شفابخش، غلامعلی بررسی و تحلیل سختی بستر ماسه ای زیر بناهای حمل و نقل با استفاده از آزمایش های امواج سطحی پیوسته و بارگذاری صفحه [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • شفیعی فر، مهدی طرح بهینه مقطع اسکله های وزنی بلوکی با استفاده از روش برنامه ریزی درجه دو متوالی [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1385]

ص

 • صفاپور، پروین تثبیت لایه اساس با استفاده از تکنولوژی نوین سیمان و امولسیون (مطالعه موردی احداث راه اصلی دوغارون- هرات افغانستان) [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • صفارزاده، محمود تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • صفارزاده، محمود تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • صلاحی پروین، اسماعیل برنامه ریزی اعزام خدمه (رؤسا) در شبکه راه آهن ایران با استفاده از الگوریتم های تولید مأموریت و خطوط کاری [دوره 3، شماره 3، 1385]

ع

 • عربانی، مهیار پیش بینی تولید سفرهای شهری با استفاده از منطق فازی بر مبنای مطالعه موردی شهر رشت [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • عربانی، مهیار پیش بینی تولید سفرهای شهری با استفاده از منطق فازی بر مبنای مطالعه موردی شهر رشت [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • عربانی، مهیار پیش بینی تولید سفرهای شهری با استفاده از منطق فازی بر مبنای مطالعه موردی شهر رشت [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • عربزاده، ابوالفضل تأثیر عوامل مؤثر بر ظرفیت کمانشی تیرهای پیوستة پل‌ها با مقطع I شکل تک متقارن [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • علم و صنعت ایران، دانشگاه مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • علی ذاکری، جبار شناسایی گذرگاه های پرخطر ریلی- جاده ای بر اساس شاخص خطر [دوره 3، شماره 3، 1385]

ف

 • فخری، منصور تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس [دوره 3، شماره 3، 1385]

ق

 • قارونی نیک، مرتضی مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102 راه آهن لرستان [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • قاری قرآن، علیرضا شناسایی سیستم و ارزیابی دینامیکی آزمایشگاهی تیر‌های بتنی خسارت دیده در پل‌ها [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • قاری قرآن، علیرضا شناسایی سیستم و ارزیابی دینامیکی آزمایشگاهی تیر‌های بتنی خسارت دیده در پل‌ها [دوره 3، شماره 2، 1385]

ک

 • کاووسی، امیر ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • کتیبه، همایون مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102 راه آهن لرستان [دوره 3، شماره 2، 1385]

م

 • مجدالدین میرحسینی، سید بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 4، 1385]
 • مجدی، عباس تأثیر ضعف های ساختاری در تحلیل شکست واژگونی خمشی شیروانی های سنگی (براساس تئوری مکانیک شکست) [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • محمد سادات حسینی، سید استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • محمودیان، مجتبی تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • مرتضی مرندی، سید تثبیت لایه اساس با استفاده از تکنولوژی نوین سیمان و امولسیون (مطالعه موردی احداث راه اصلی دوغارون- هرات افغانستان) [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • مستوفی‌نژاد، داود افزودن سرباره و پودر سنگ آهک به بتن جهت افزایش دوام آن در محیط سولفاتی [دوره 3، شماره 2، 1385]
 • میرجلیلی، علیرضا طرح بهینه مقطع اسکله های وزنی بلوکی با استفاده از روش برنامه ریزی درجه دو متوالی [دوره 3، شماره 3، 1385]
 • میرزا بروجردیان، امین تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه [دوره 3، شماره 1، 1385]
 • میرمحمد صادقی، سیدجواد توسعه یک روش جهت تحلیل ارتعاشی و ارتجاعی (عملکردی) سیستم جرم و فنر روسازی قطار‌های سبک شهری [دوره 3، شماره 1، 1385]

و

 • وزیری، منوچهر استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک [دوره 3، شماره 3، 1385]

ی

 • یلداشخان، ماهان توسعه یک روش جهت تحلیل ارتعاشی و ارتجاعی (عملکردی) سیستم جرم و فنر روسازی قطار‌های سبک شهری [دوره 3، شماره 1، 1385]