نمایه نویسندگان

ا

 • احمدیان چاشمی، شیرین تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه‌های مقیاس و طول مسافت در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی تاثیر خرده لاستیک ها بر کاهش ارتعاشات منتشره از خطوط ریلی در محیط اطراف [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • اکبری، حمیدرضا تاثیر کانی ساخت مصالح رسی در بازده طرح تثبیت بستر روسازی [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • امیری، حسین بررسی جایگاه بخش حمل و نقل در رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • امینی، وجیهه یک تحلیل کمی از تأثیر جنسیت بر میزان تمایل برای سفر با دوچرخه [دوره 10، شماره 4، 1392]

ب

 • باباگلی، رضوان تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • باباگلی، رضوان تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1392]

پ

 • پدرام، مهدی تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه‌های مقیاس و طول مسافت در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • پژمان زاد، پیمان بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر [دوره 10، شماره 4، 1392]

ح

 • حبیبی، مجید مدلسازی و حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با پنجره‌های زمانی نیمه نرم در گراف‌های چندگانه [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • حقانی و مسعود اکبری، محمود مدل‌سازی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل زمینی ایران با استفاده از شبکه عصبی [دوره 10، شماره 3، 1392]

ر

 • راستگو، سیما ارزیابی ریسک‌ در پروژه‌های پل‌سازی با استفاده از آنالیز درخت خطای فازی [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • رضا ممدوحی، امیر تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو [دوره 10، شماره 2، 1392]

ز

 • زیاری، حسن تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • زیاری، حسن تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری [دوره 10، شماره 3، 1392]

س

 • سرکار، علیرضا تحلیل رابطه سرعت- چگالی در جریان مختلط بزرگراههای برون شهری [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • سلیمانی کرمانی، محمدرضا مکانیابی پایانه‌های مسافربری برونشهری با استفاده از مدل بهینه‌سازی چند معیاره در شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1392]

ش

 • شهریاری هولاسو، حبیب ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1392]

ص

 • صادقی، حسین مدل‌سازی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل زمینی ایران با استفاده از شبکه عصبی [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • صفارزاده، محمود تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • صفارزاده، محمود تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو [دوره 10، شماره 2، 1392]

ع

 • عرفانی نسب، رضا تحلیل رابطه سرعت- چگالی در جریان مختلط بزرگراههای برون شهری [دوره 10، شماره 3، 1392]

ف

 • فخاری، مریم بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراورس اصطکاکی در افزایش مقاومت جانبی خط آهن [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • فهیمی‌فر، احمد تحلیل الاستوپلاستیک تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با درنظرگرفتن اثر تراوش [دوره 10، شماره 4، 1392]

ک

 • کردبچه، حمید تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه‌های مقیاس و طول مسافت در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • کریمی، حسین مدلسازی و حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با پنجره‌های زمانی نیمه نرم در گراف‌های چندگانه [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • کیانی مقدم، منصور تعیین تعداد بهینه برجک های کنترل کامیون ها در مبادی ورودی ترمینال کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف [دوره 10، شماره 3، 1392]
 • کیانی مقدم، منصور تعیین تعداد بهینه برجک های کنترل کامیون ها در مبادی ورودی ترمینال کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف [دوره 10، شماره 3، 1392]

گ

 • گرکانی، گیتا تاثیر کانی ساخت مصالح رسی در بازده طرح تثبیت بستر روسازی [دوره 10، شماره 2، 1392]

ل

 • لاله سیاه، میترا تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی موثر بر حمل و نقل جاده ای کشور [دوره 10، شماره 3، 1392]

م

 • محمدی، نسترن طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • مرادی، حمید طراحی و شبیه سازی الگوریتم کنترل تردد قطارها در دو شبکه ریلی متفاوت بصورت ایمن [دوره 10، شماره 2، 1392]
 • مزرعه، سعید مکانیابی پایانه‌های مسافربری برونشهری با استفاده از مدل بهینه‌سازی چند معیاره در شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1392]
 • موسوی، میرحسین بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر [دوره 10، شماره 4، 1392]

ن

 • ناصر سعیدی، سید تعیین تعداد بهینه برجک های کنترل کامیون ها در مبادی ورودی ترمینال کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف [دوره 10، شماره 3، 1392]

و

 • وظیفه دوست، مجید تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی موثر بر حمل و نقل جاده ای کشور [دوره 10، شماره 3، 1392]

ه

 • هادی یوسفی، سید بررسی اثر ضرایب سختی و میرایی سیستم تعلیق بر سرعت بحرانی واگن قطار در مسیرهای مستقیم و قوس‌دار [دوره 10، شماره 3، 1392]

ی