نمایه نویسندگان

ا

 • ابطحی‌فروشانی، سیدمهدی‌ ارایه روشی جهت شناسایی و اولویت‌بندی نقاط مستعد مخاطرات درشبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 104-131]
 • اتقائی، محمد ارایه مدل جهت ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر بر مبنای انتظارات رانندگان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-33]
 • اخوان بهابادی، محمدجواد بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 14-30]
 • اسدامرجی، مرتضی الگوی اولویت‌بندی قطعات جاده‌های کوهستانی از لحاظ ریسک ریزش بهمن با بکارگیری احتمال برخورد وسیله نقلیه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 180-192]
 • اسدی، یاسمن توانمندیهای مورد نیاز برای واگذاری تصمیمات سطح تاکتیکی خدمات اتوبوسرانی به اپراتورهای خصوصی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-19]
 • اصفهانیان، محسن بهینه‌سازی مصرف‌ سوخت قطار‌ دیزل-الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • اعظمی، شاهرود یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • افندی زاده، شهریار برآورد زمان سفرحمل ونقل همگانی (اتوبوس) با بهره گیری از داده‌های نرم افزار SCATS و بلیط الکترونیک (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 146-162]
 • اقدسی، محمد توانمندیهای مورد نیاز برای واگذاری تصمیمات سطح تاکتیکی خدمات اتوبوسرانی به اپراتورهای خصوصی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-19]
 • اکبری فرد، حسین بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 54-75]
 • انصاری، مختار بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 34-52]
 • اولی پور، مسعود تعیین عرض و چیدمان بهینه ژئوگرید ها در کوله خاک مسلح [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 31-41]

ب

 • بازیار، محمدحسن ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-13]
 • باقری، سیدرامتین ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 26-42]
 • باقری، مرتضی تشخیص خرابی تیغه‏های سوزن راه آهن با استفاده از پردازش تصویر [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 116-124]
 • بامداد زیکساری، آرمین ارایه مدل پیش‌بینی عدد سازه‌ای موثر روسازی (SNeff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 64-76]
 • بزرگی امیری، علی ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 20-32]
 • بصیری، پیام یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • بهبهانی، سعید بهینه‌سازی مصرف‌ سوخت قطار‌ دیزل-الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]

پ

 • پورحسینی، رضا ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-13]
 • پیشوایی، میر سامان ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 20-32]

ج

 • جعفری، سپیده بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]

ح

 • حاجی محمدی، محمد ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-13]
 • حجازی، سید جعفر اولویت‌بندی اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای بر اساس ممیزی ایمنی راه (مطالعه موردی مسیر بین شهرستان‌های خرم‌آباد و الشتر استان لرستان) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-85]
 • حسامی، سعید ارایه مدل جهت ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر بر مبنای انتظارات رانندگان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-33]
 • حسینی‌نسب، سید محمدرضا ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • حقیقی، فرشیدرضا ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 52-65]

خ

 • خاکساری، علی تخمین مدل تأثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 1389- 1350 [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 10-25]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 14-30]
 • خداپرست مشهدی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه‌ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • خرمنی نودهی، رقیه ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • خزائی، سید علی نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 32-53]

د

 • دانشجو، فرهاد بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 34-52]
 • دریساوی بهمنشیر، رضا بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه‌ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • دیده‌ور، فرزاد یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]

ر

 • رئیسی، رامین تعیین عرض و چیدمان بهینه ژئوگرید ها در کوله خاک مسلح [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 31-41]
 • راستگو، سیما ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 52-65]
 • رجبیان، احمد بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • رحمان‌زاده، مرتضی مقایسه تاثیر فیلر پسماند زغالسنگ با فیلرهای پوزولانی بر ویژگی‌های مکانیکی مخلوط آسفالت گرم [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 86-103]
 • رحمانی، امید آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 76-96]
 • رحمتی، فرهاد یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • رحیمی، امیرمسعود ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 26-42]
 • رزمجویی، دامون بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]

ز

 • زیاری، حسن مقایسه فنی و اقتصادی روسازی مرکب با روسازی انعطاف‌پذیر رایج در ایران (مطالعه موردی آزاد راه قزوین- زنجان) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 42-51]

س

 • سامی، اشکان تأثیر کیفیت جاده در مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 125-145]
 • سعادت، محمد بهینه‌سازی مصرف‌ سوخت قطار‌ دیزل-الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • سعیدی، سید ناصر بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]
 • سلطانی، میلاد نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 32-53]
 • سلطانی محمدی، مسعود بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 34-52]
 • سیامردی، کیانوش آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 76-96]
 • سید مرتضی حسینی، راحله نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 32-53]

ش

 • شتاب بوشهری، سید نادر ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • شفیعی ماتک، میثم مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 57-70]
 • شهنی ‌دزفولیان، رضا ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 26-42]

ص

 • صادقی، زین العابدین بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 54-75]
 • صالح نیا، نرگس بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه‌ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • صالحی کلام، ارسلان آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 76-96]
 • صفوی، حمیدرضا ارایه روشی جهت شناسایی و اولویت‌بندی نقاط مستعد مخاطرات درشبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 104-131]

ط

 • طاهرخانی، حسن مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 57-70]
 • طاهری امیری، محمدجواد ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 52-65]
 • طلایی، محمد ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 20-32]

ع

 • عباس‌قربانی، مجتبی ارایه مدل پیش‌بینی عدد سازه‌ای موثر روسازی (SNeff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 64-76]
 • عبداله زاده، غلامرضا ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 52-65]
 • عبدی، علی آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 76-96]
 • علی پور، مهدی اولویت‌بندی اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای بر اساس ممیزی ایمنی راه (مطالعه موردی مسیر بین شهرستان‌های خرم‌آباد و الشتر استان لرستان) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-85]
 • علی‌محمدلو، مسلم تحلیل مقطعی کارایی و تحلیل پویای بهره‌وری فرودگاه‌های کشور با استفاده از مدل تلفیقی DEA/AHP و شاخص مالم‌کوئیست [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 97-115]

غ

 • غیاثیان، حسین بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]

ف

 • فتح الهی، زهرا تشخیص خرابی تیغه‏های سوزن راه آهن با استفاده از پردازش تصویر [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 116-124]
 • فتوحی فیروزآبادی، علیرضا بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 14-30]
 • فرهنگ مقدم، بابک ارزیابی کمی و انتخاب سیستم بهینه اجرا جهت پروژه‌های آزادراهی با رویکرد AHP در وزارت راه و شهرسازی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 88-100]
 • فرهنگ مقدم، بابک ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 20-32]

ک

 • کاشانی، مصطفی‌ تأثیر کیفیت جاده در مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 125-145]
 • کاووسی، امیر ارایه مدل پیش‌بینی عدد سازه‌ای موثر روسازی (SNeff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 64-76]
 • کشاورزیان، مریم تخمین و پیش بینی ترافیک هوایی در کل دنیا [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 71-90]
 • کعبی، عامر بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]

گ

 • گل رو، امیر تشخیص خرابی تیغه‏های سوزن راه آهن با استفاده از پردازش تصویر [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 116-124]

م

 • مدرس، امیر مقایسه تاثیر فیلر پسماند زغالسنگ با فیلرهای پوزولانی بر ویژگی‌های مکانیکی مخلوط آسفالت گرم [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 86-103]
 • مظاهری، آرش ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 26-42]
 • معصومی، پرستو بررسی کارایی بخش حمل و نقل ریلی- مسافری کشور با استفاده از رهیافت DEA [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 42-56]
 • معمارنژاد، امیرمسعود برآورد زمان سفرحمل ونقل همگانی (اتوبوس) با بهره گیری از داده‌های نرم افزار SCATS و بلیط الکترونیک (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 146-162]
 • مقدس‌نژاد، فریدون ارایه مدل پیش‌بینی عدد سازه‌ای موثر روسازی (SNeff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 64-76]
 • منیری، علی مقایسه فنی و اقتصادی روسازی مرکب با روسازی انعطاف‌پذیر رایج در ایران (مطالعه موردی آزاد راه قزوین- زنجان) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 42-51]
 • موحدی، فاطمه ارزیابی کمی و انتخاب سیستم بهینه اجرا جهت پروژه‌های آزادراهی با رویکرد AHP در وزارت راه و شهرسازی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 88-100]
 • موسوی، سیده عالیه تحلیل مقطعی کارایی و تحلیل پویای بهره‌وری فرودگاه‌های کشور با استفاده از مدل تلفیقی DEA/AHP و شاخص مالم‌کوئیست [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 97-115]
 • موسوی جرف، سید کاظم بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 77-89]
 • مومنی‌مژده، امیرحسین ‌ ارایه روشی جهت شناسایی و اولویت‌بندی نقاط مستعد مخاطرات درشبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 104-131]
 • مویدفر، رضا تاثیر ازدحام جمعیت در ساعات پیک بر استفاده مسافران از مترو [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 91-101]
 • میرزابابایی، پیمان مقایسه فنی و اقتصادی روسازی مرکب با روسازی انعطاف‌پذیر رایج در ایران (مطالعه موردی آزاد راه قزوین- زنجان) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 42-51]

ن

 • ناجی میدانی، علی‌اکبر بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه‌ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • نجفی، امیرعباس ارزیابی کمی و انتخاب سیستم بهینه اجرا جهت پروژه‌های آزادراهی با رویکرد AHP در وزارت راه و شهرسازی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 88-100]
 • نداف، عبدالرضا تحلیل مقطعی کارایی و تحلیل پویای بهره‌وری فرودگاه‌های کشور با استفاده از مدل تلفیقی DEA/AHP و شاخص مالم‌کوئیست [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 97-115]
 • نهاوندی، نسیم الگوی اولویت‌بندی قطعات جاده‌های کوهستانی از لحاظ ریسک ریزش بهمن با بکارگیری احتمال برخورد وسیله نقلیه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 180-192]
 • نورزایی، عصمت الله ارزیابی کمی و انتخاب سیستم بهینه اجرا جهت پروژه‌های آزادراهی با رویکرد AHP در وزارت راه و شهرسازی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 88-100]
 • نیک پسند، حمید تاثیر ازدحام جمعیت در ساعات پیک بر استفاده مسافران از مترو [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 91-101]

ه

ی

 • یوسفی خوشبخت، مجید یک روش اصلاحی جمعیت مورچگان ترکیب شده با الگوریتم‌های ابتکاری درج و جابه‌جایی برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه همراه با پنجره‌های زمانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]