نمایه نویسندگان

آ

 • آخوند، محسن ارائه یک مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین برنامه بهینه تامین قیر برای شرکت‌های پیمانکاری راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 249-268]
 • آرش پور، علیرضا بررسی مقررات بین المللی حمل و نقل ایمن سوخت مصرف شده هسته ای [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 255-268]
 • آرمان، سینا پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 249-262]
 • آزاد، ناصر طراحی مدل ابعاد اثرگذار بر تغییر نگرش مصرف کننده در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 251-262]
 • آقایاری هیر، محسن برآورد تقاضای سفر روستایی با روش‌‌های آمار فضایی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 367-386]
 • آقایی آرایی، عطا مقایسه مدول برجهندگی خاک طبیعی و اصلاح‌شده با آهک به عنوان اساس و زیراساس [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 1-22]
 • آقایی آرایی، عطا رفتار مقاومت سیکلی و نشست خاکهای شنی اشباع با تراکم بالا [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 17-42]
 • آقایی آرایی، عطا ارزیابی مقاومت فشاری و رفتار تنش- کرنش لایه اساس حاوی تراشه آسفالت [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 129-146]
 • آقایی آرایی، عطا ارزیابی آزمایشگاهی اثر انرژی تراکم و درصد رطوبت بر رفتار مکانیکی لایه اساس حاوی خرده مصالح آسفالتی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 63-84]

ا

 • ابراهیم زاده، محمد امین تحلیل و ارزیابی مدل سلسله مراتبی پایداری محیط زیستی فرودگاه ها [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 111-128]
 • ابراهیم زاده حسن آبادی، سام تحلیل اثر خودپنداره، خوداثربخشی و ویژگی‌های شخصیتی بر قصد استفاده از دوچرخه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 231-248]
 • ابراهیمیان، بابک تحلیل ظرفیت باربری شمع‌های دریایی در خلیج فارس با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط و بررسی اثر زمان [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 297-326]
 • اجل لوییان، رسول بهسازی خاک‌های ریزدانه منطقه فولاد مبارکه جهت استفاده در راه‌سازی با استفاده از سرباره‌های فولادی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 285-302]
 • احسانی، مهرداد توسعه مدل‌های پیش‌بینی برای مدول مرکب برشی و زاویه فاز ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 241-254]
 • احمدی، حوریه مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 1-24]
 • اسدی مشیزی، علی بررسی عملکرد مقاومت و سایش و اصطکاک سطحی روسازی بتن‌غلتکی پلیمری حاوی ‌رزین‌آکریلیک (رزین پایه آب) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 99-110]
 • اسلامی، علیرضا ارزیابی عملکرد سیستم کنترل تطبیقی اسکتس در حالت شناسایی ترافیک به صورت غیر خط مبنا و ارائه رویکردی جهت اصلاح آن [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 423-442]
 • اسماعیلی، مرتضی توسعه روشی جهت انتخاب سیستم روسازی (بالاستی- بدون بالاست) بر مبنای معیارهای فنی- اقتصادی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 43-62]
 • افتخاری، حمیدرضا سامانه فازی عصبی هشدار تصادف تعاملی مبتنی بر رفتار راننده در تصادفات زنجیره ای با استفاده از ارتباطات بین خودرویی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 339-352]
 • افکار، نوید بررسی تأثیر دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در ایمنی شبکه جاده‌ای به کمک روش سری زمانی (مطالعه موردی: آزادراه تبریز – زنجان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 121-134]
 • افندی زاده، شهریار برآورد مدل‌های پایه فعالیت مبنا و به‌کارگیری و پیاده‌سازی آن‌ها در ساختار برنامه اکتیویتی- سیم [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • افندی زاده، شهریار تعیین تاثیر استراتژی های مدیریت و کنترل ترافیک بر الگوی سفرهای برون شهری در زمان شیوع ویروس کرونا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 23-42]
 • افندی زاده، شهریار مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 1-24]
 • افندی زاده، شهریار مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 19-34]
 • اکبرزاده، میثم ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری و شناسایی نقاط بحرانی، مطالعه موردی شبکه معابر شهری اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 369-378]
 • اکبری، رضا بررسی عملکرد مدل های رگرسیون و شبکه عصبی در تخمین رابطه بین شاخص وضعیت روسازی (PCI) و شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • امامی، حسن پایش و مقایسه رویکردهای مختلف پیش‌بینی کوتاه مدت پارامترهای ترافیک شهری و شبیه-سازی آن به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی : (مطالعه موردی شهر لندن) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 443-462]
 • امیری دوماری، ُسجاد مدل تخصیص و مکان یابی پناهگاه برای طرح تخلیه ساکنین شهر های ساحلی در هنگام وقوع سیــــل (مدل چند سطحی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 327-342]
 • امینی، امیر ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 323-336]
 • امینی، امیر بررسی عملکرد مدل های رگرسیون و شبکه عصبی در تخمین رابطه بین شاخص وضعیت روسازی (PCI) و شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • امینی، ناهید تحلیل و ارزیابی مدل سلسله مراتبی پایداری محیط زیستی فرودگاه ها [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 111-128]
 • انصاری، کوروش برنامه ریزی مکانی انتخاب مسیر بهینه و ایمن دوچرخه در شهر مشهد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 289-306]
 • ایوبی نژاد، جلال مقایسه درصد فضای خالی نمونه های مارشال با مغزه های گرفته شده از لایه آسفالتی اجرا شده در محل [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 195-210]
 • ایوبی نژاد، جلال ارزیابی قابلیت رادار نفوذی زمین (GPR) در تعیین مقاومت کششی لایه آسفالتی اجرا شده [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 143-154]

ب

 • بابائی، محسن مدل انتقال‌ تکنولوژی پایدار در صنعت حمل‌ونقل ریلی با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 77-102]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دمای پایین قیر و مخلوط اسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 337-349]
 • باباگلی، رضوان بررسی تاثیر اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن با چگالی بالا بر خصوصیات دینامیکی مخلوط آسفالتی گرم [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 325-338]
 • باباگلی، رضوان ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی نیمه‌گرم بر عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی حاوی ضایعات پلی پروپیلن و نانورس [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 419-442]
 • باباگلی، رضوان بررسی و ارزیابی تأثیر افزودنی نانو کربنات کلسیم بر خصوصیات مکانیکی قیر و مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 467-488]
 • باباگلی، رضوان بررسی ویژگی‌های مکانیکی و دوام روسازی بتنی حاوی بتن بازیافتی و خرده پلاستیک (PET) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 321-342]
 • باباگلی، رضوان بررسی تأثیر پودر ضایعاتی شیشه بر عملکرد مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 387-404]
 • بازدار اردبیلی، پریسا اثر نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 41-54]
 • بروجردیان، امین میرزا ارزیابی شاخص تداخل وسیله نقلیه با موتورسیکلت بر اساس سرعت کاربران در تقاطعات شهری [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 71-84]
 • بنی اسد، زهرا عوامل موثر در مدت زمان رسیدن مصدومین سوانح ترافیکی به بیمارستان:مطالعه یک ساله در جنوب غربی ایران [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 207-216]
 • بنی اسدی، احسان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم پذیرش بازارگاه های الکترونیکی در میان رانندگان وسایط حمل ونقل باری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 191-204]
 • بهمنی، حسین مقاومت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی افزودنی رزین اپوکسی و سنگدانه های آهکی و سیلیسی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 303-322]
 • بیک لریان، مرتضی ارزیابی آزمایشگاهی خواص مکانیکی روسازی بتن قلیافعال، تحت حرارت بالا [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 307-320]

پ

 • پایدار، علی ارائه مدلی جهت انتخاب وسیله نقلیه توسط شهروندان در سفرهای درون شهری (کلان شهر تهران منطقه 6) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 263-280]
 • پلاسی، مسعود امکان سنجی کاربرد سنگدانه‏های بازیافتی بتنی در راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 343-352]
 • پورحیدری ممقانی، فرزین ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو کامپوزیت Nano-Al2O3 بر خواص دمای متوسط و بالا قیر و مخلوط آسفالتی گرم [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 351-364]
 • پورکرمانی، کسری بررسی اثرات همه‌گیری کووید-19 بر کارکرد بازرگانی حمل‌ونقل شناورهای مسافری در منطقه‌ی خلیج ‌فارس [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 129-142]
 • پورویس، داود توسعه روش ترکیبی نوار محدود و اجزای محدود به منظور تحلیل پل های جعبه ای طویل دارای دیافراگم [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 127-148]

ت

 • تقی زاده، وحید بررسی تأثیر دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در ایمنی شبکه جاده‌ای به کمک روش سری زمانی (مطالعه موردی: آزادراه تبریز – زنجان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 121-134]
 • تمیزی، علیرضا بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات تاکسی اینترنتی اسنپ (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-174]
 • توان، فرشید ارزیابی ویژگی‌های قطار حومه‌ای در برابر سایر وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 269-284]
 • تورتوم، احمد تحلیل خوشه بندی رانندگان درون شهری مبتنی بر رفتار ریسک پذیری و جرائم رانندگی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 211-236]
 • توسلی، امید تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر شهر مشهد جهت طراحی و اجرای زیرساخت‏های شهری و برون شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 155-166]
 • توسلی، نوید تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر شهر مشهد جهت طراحی و اجرای زیرساخت‏های شهری و برون شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 155-166]
 • توکلی، سهیل امکان سنجی پیاده سازی روش های مدیریت زمانی مکانی - روش جابجایی خطوط بین مسیر های رفت و برگشتی (مطالعه موردی بزرگراه شهید همت ) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 237-250]
 • توکلی، علی بررسی تأثیر ساختار شبکه‌ی معابر درون‌شهری بر ایمنی تردد با استفاده از تئوری چیدمان فضا (مطالعه‌ موردی: شهر مشهد) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 87-108]

ث

 • ثنایی زاهد، آسیه اولویت‌بندی عوامل موثر بر خرابی رویه‌های بتن آسفالتی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعه‌ی موردی: راه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و جنوبی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 379-398]

چ

 • چایچی نصرتی، فرشاد ارائه مدلی جهت انتخاب وسیله نقلیه توسط شهروندان در سفرهای درون شهری (کلان شهر تهران منطقه 6) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 263-280]
 • چهرقان، علیرضا پیش بینی حالت های حمل ونقل از نقاط خط سیر با استفاده از روش های تقویت کننده و یادگیری عمیق در حمل ونقل هوشمند [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 149-170]
 • چوبدار، حامین ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی مواد پوزولان مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 379-393]
 • چوبدار، حامین تاثیر نانو مواد و پلیمر ضایعاتی بر عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 443-456]
 • چوبدار، حامین ارزیابی عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی الفا اولفین آمورف [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 1-18]
 • چیت سازان، آذین ارزیابی آزمایشگاهی جایگزینی مصالح سنگی معمولی با مصالح خرده شیشه با رویکرد مقابله با آلودگی زیست محیطی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 489-499]
 • چیت سازان، آذین ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پودر لاستیک ضایعاتی و پودر ضایعاتی پلی اتیلن بازیافتی بر خواص عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی با رویکرد زیست محیطی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 35-48]

ح

 • حاجی زاده، محمد رضا مقایسه تاثیر الیاف مصنوعی میکرو و ماکرو بر خصوصیات مقاومتی روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن مقاومت خمشی پسماند [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 307-324]
 • حاجی کریمی، پوریا توسعه مدل‌های پیش‌بینی برای مدول مرکب برشی و زاویه فاز ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 241-254]
 • حجازی، امیرسیاوش پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 249-262]
 • حدادی، فرهاد شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه‌سواری با هدف بهبود ترافیک شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 359-378]
 • حسامی، سعید ارزیابی مقاومت رطوبتی و شیارشدگی مخلوط آسفالتی نیمه گرم اصلاح شده با افزودنی معدنی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 263-280]
 • حسنی، ابوالفضل مقایسه تاثیر الیاف مصنوعی میکرو و ماکرو بر خصوصیات مقاومتی روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن مقاومت خمشی پسماند [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 307-324]
 • حسنی، شاهین مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 19-34]
 • حسنی، علیرضا پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 249-262]
 • حسین زاده، حسن پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 249-262]
 • حسینی، میثم مسئله مسیریابی سبز خودرو وابسته به زمان برای تدارکات زنجیره سرد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 167-190]
 • حسینی دهدشتی، سیدعبدالله توسعه روش ترکیبی نوار محدود و اجزای محدود به منظور تحلیل پل های جعبه ای طویل دارای دیافراگم [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 127-148]
 • حسینی شکیب، مهرداد مدل انتقال‌ تکنولوژی پایدار در صنعت حمل‌ونقل ریلی با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 77-102]
 • حسینی شکیب، مهرداد بررسی و شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری حمل بار در بازار حمل و نقل چندوجهی در منطقه منا: یک پژوهش کیفی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 231-248]
 • حمیدی، محمد بررسی تأثیر ساختار شبکه‌ی معابر درون‌شهری بر ایمنی تردد با استفاده از تئوری چیدمان فضا (مطالعه‌ موردی: شهر مشهد) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 87-108]
 • حمیدی، ناصر تحلیل‌ و ارزیابی عوامل مؤثر بر حکمرانی‌خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 159-176]
 • حیدری، مهدی برنامه‌ریزی سیستم حمل‌ونقل برای توزیع اقلام دارویی درب منازل بیماران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 221-230]

خ

 • خانی سانیج، حامد مقاومت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی افزودنی رزین اپوکسی و سنگدانه های آهکی و سیلیسی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 303-322]
 • خانی سانیج، حامد ارزیابی رفتار سرعت رانندگان در جاده‌های دو طرفه کوهستانی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 25-40]
 • خاوری، فاطمه مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد سفرهای اجباری برون‌شهری [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 115-128]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی عملکرد مقاومت و سایش و اصطکاک سطحی روسازی بتن‌غلتکی پلیمری حاوی ‌رزین‌آکریلیک (رزین پایه آب) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 99-110]
 • خدادادی، مجتبی ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم اصلاح‌شده با نانو TiO2 و گرانول لاستیکی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 55-70]
 • خضری، مهدی ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 323-336]
 • خلیفه، وحید توسعه مدل پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک‌های رسی تثبیت شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 85-98]
 • خلیلی، احمد تحلیل اثرات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی در سطح منطقه بر نظام اسکان و اشتغال در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 463-478]
 • خمده، محمدرضا بررسی تأثیر پودر ضایعاتی شیشه بر عملکرد مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 387-404]
 • خمسه، عباس مدل انتقال‌ تکنولوژی پایدار در صنعت حمل‌ونقل ریلی با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 77-102]
 • خمسه، عباس بررسی و شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری حمل بار در بازار حمل و نقل چندوجهی در منطقه منا: یک پژوهش کیفی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 231-248]
 • خواجه دزفولی، امین توسعه روش ترکیبی نوار محدود و اجزای محدود به منظور تحلیل پل های جعبه ای طویل دارای دیافراگم [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 127-148]

د

 • دادخواه، فرزاد ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 323-336]
 • داودی، محمدرضا طراحی و مدل‌سازی واحد ورودی – خروجی دیجیتال سیستم حفاظت خودکار قطار به‌منظور اعمال ترمز و مقایسه با نمونه واقعی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 399-418]
 • داودی‌کیا، عبداله بررسی ویژگی‌های مکانیکی و دوام روسازی بتنی حاوی بتن بازیافتی و خرده پلاستیک (PET) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 321-342]
 • دزفولی نژاد، مهدی ارائه یک مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین برنامه بهینه تامین قیر برای شرکت‌های پیمانکاری راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 249-268]
 • دوستی، علی مطالعه واکنش‌زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه‌ها در روسازی‌های بتنی با رویکرد کاهش ریسک خرابی در بتن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 177-196]

ذ

 • ذاکری، حمزه تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده آنالیز چند سطحی تصویر [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 227-240]
 • ذبیحیان، رسول ارزیابی عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده در خیابانهای شهری و ارائه مدلی برای پیش بینی این تصادفات(مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 171-190]
 • ذره پرور شجاع، الهام واکاوی پدیده یادگیری فناوری در پروژه قطار ملی مترو: یک رویکرد پیمایشی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 269-288]

ر

 • راجعیان، مریم تخصیص کمی ریسک در پروژه‌های BOT در راهسازی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 197-212]
 • راد، عباس رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 281-306]
 • رازانی، رامین بررسی ضرورت پیاده‌سازی روش‌های نوین رهگیری واگن و تعیین روش مناسب با رویکرد تحلیل همایی برای واگن‌های شبکه راه آهن ج.ا.ا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 69-86]
 • راهی، محمد توسعه مدل‌های پیش‌بینی برای مدول مرکب برشی و زاویه فاز ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 241-254]
 • رحمانی، ارسلان مسئله مسیریابی سبز خودرو وابسته به زمان برای تدارکات زنجیره سرد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 167-190]
 • رحیم زاده، ناهید برآورد تقاضای سفر روستایی با روش‌‌های آمار فضایی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 367-386]
 • رحیمی، امیرمسعود بررسی تأثیر دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در ایمنی شبکه جاده‌ای به کمک روش سری زمانی (مطالعه موردی: آزادراه تبریز – زنجان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 121-134]
 • رحیمی، امیرمسعود بهبود حل مسئله VRPSPD با الگوریتم جستجوی ممنوعه [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 49-62]
 • رحیمی، فرزاد شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه‌سواری با هدف بهبود ترافیک شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 359-378]
 • رستگار، سینا برنامه ریزی مکانی انتخاب مسیر بهینه و ایمن دوچرخه در شهر مشهد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 289-306]
 • رستمخانی، اکرم تدوین و اولویت بندی استراتژیهای قیمت گذاری حمل و نقل بار، با استفاده از تکنیک SWOT و QSPM مطالعه موردی: راه آهن ج.ا.ا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 213-226]
 • رشیدیان، پیمان ارزیابی قابلیت رادارنفوذی زمین در شناخت پتانسیل کاهش دوام لایه آسفالتی اجرا شده(مطالعه موردی استان کرمان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 55-68]
 • رشیدیان، پیمان مقایسه درصد فضای خالی نمونه های مارشال با مغزه های گرفته شده از لایه آسفالتی اجرا شده در محل [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 195-210]
 • رشیدیان، پیمان ارزیابی قابلیت رادار نفوذی زمین (GPR) در تعیین مقاومت کششی لایه آسفالتی اجرا شده [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 143-154]
 • رضایی فر، محمد حسین ارزیابی رفتار سرعت رانندگان در جاده‌های دو طرفه کوهستانی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 25-40]
 • رفعتی، امیر پایش و مقایسه رویکردهای مختلف پیش‌بینی کوتاه مدت پارامترهای ترافیک شهری و شبیه-سازی آن به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی : (مطالعه موردی شهر لندن) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 443-462]
 • رمضانیانپور، امیر محمد امکان سنجی کاربرد سنگدانه‏های بازیافتی بتنی در راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 343-352]
 • رنجبر، سجاد تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده آنالیز چند سطحی تصویر [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 227-240]

ز

 • زارع احمدآبادی، حبیب تعیین پیشران های سیاسی راه آهن باری ایران در افق 50 ساله [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 191-206]
 • زرین مهر، امیرعلی طراحی شبکه خطوط همگانی با استفاده از اولویت‌بندی حریصانه خطوط در شبکه‌های شطرنجی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 147-160]
 • زنجیرچی، سید محمود تعیین پیشران های سیاسی راه آهن باری ایران در افق 50 ساله [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 191-206]
 • زندیه، مصطفی رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 281-306]
 • زینالزاده، مسلم ارزیابی قابلیت رادارنفوذی زمین در شناخت پتانسیل کاهش دوام لایه آسفالتی اجرا شده(مطالعه موردی استان کرمان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 55-68]

س

 • سادات حسینی، سیدمحمد امکان سنجی پیاده سازی روش های مدیریت زمانی مکانی - روش جابجایی خطوط بین مسیر های رفت و برگشتی (مطالعه موردی بزرگراه شهید همت ) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 237-250]
 • ساشاپور، میلاد مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 19-34]
 • سرکار، علیرضا تعیین عوامل موثر بر توزیع سفرهای تفریحی و فرهنگی در کلان شهرها [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 353-368]
 • سعیدی، امید بررسی و تحلیل موانع سیاسی- مدیریتی توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر اهواز [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 103-126]
 • سلطانی، محمدرضا ارزیابی عملکرد سیستم کنترل تطبیقی اسکتس در حالت شناسایی ترافیک به صورت غیر خط مبنا و ارائه رویکردی جهت اصلاح آن [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 423-442]
 • سلیمانی، شیدا ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری و شناسایی نقاط بحرانی، مطالعه موردی شبکه معابر شهری اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 369-378]
 • سنگین آبادی، محسن بررسی شدت تصادفات بر اساس جذب انرژی در فرآیند برخورد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 353-366]
 • سیدنژاد، سیدامیرعلی بهبود حل مسئله VRPSPD با الگوریتم جستجوی ممنوعه [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 49-62]

ش

 • شرافتی مقدم، احسان تحلیل اثرات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی در سطح منطقه بر نظام اسکان و اشتغال در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 463-478]
 • شریعت مهیمنی، افشین ارزیابی عملکرد سیستم کنترل تطبیقی اسکتس در حالت شناسایی ترافیک به صورت غیر خط مبنا و ارائه رویکردی جهت اصلاح آن [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 423-442]
 • شمشیرگران، امیرحسین تحلیل ظرفیت باربری شمع‌های دریایی در خلیج فارس با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط و بررسی اثر زمان [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 297-326]
 • شهبازی رازلیقی، یوسف مدل تشریک‌مساعی بخش دولتی با بخش غیردولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری، انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه چند موردی) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 405-422]
 • شیرمحمدی، حمید شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه‌سواری با هدف بهبود ترافیک شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 359-378]
 • شیرمحمدی، حمید تحلیل خوشه بندی رانندگان درون شهری مبتنی بر رفتار ریسک پذیری و جرائم رانندگی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 211-236]

ص

 • صادقی سیاهکلایی، مجتبی بررسی ویژگی‌های مکانیکی و دوام روسازی بتنی حاوی بتن بازیافتی و خرده پلاستیک (PET) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 321-342]
 • صارمی، حمیدرضا کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • صالحی، روح الله بهسازی خاک‌های ریزدانه منطقه فولاد مبارکه جهت استفاده در راه‌سازی با استفاده از سرباره‌های فولادی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 285-302]
 • صبحی، سعید ارزیابی مقاومت رطوبتی و شیارشدگی مخلوط آسفالتی نیمه گرم اصلاح شده با افزودنی معدنی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 263-280]
 • صبحیه، محمد حسین مدل تشریک‌مساعی بخش دولتی با بخش غیردولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری، انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه چند موردی) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 405-422]
 • صبوری، هادی بررسی شدت تصادفات بر اساس جذب انرژی در فرآیند برخورد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 353-366]
 • صحرایی، سمیه بررسی تأثیر روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بر جریان سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل ایران [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 217-230]
 • صفارزاده، آرمان شناسایی نقاط بحرانی شبکه قطار شهری با استفاده از مفاهیم شبکه‌های زمانمند مطالعه موردی: شبکه قطار شهری تهران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 43-54]
 • صفارزاده، محمود شناسایی نقاط بحرانی شبکه قطار شهری با استفاده از مفاهیم شبکه‌های زمانمند مطالعه موردی: شبکه قطار شهری تهران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 43-54]
 • صفری محمدی، احمد ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 323-336]
 • صفری محمدی، احمد بررسی عملکرد مدل های رگرسیون و شبکه عصبی در تخمین رابطه بین شاخص وضعیت روسازی (PCI) و شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • صفوی، علی کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • صمدپور، الهام برنامه‌ریزی سیستم حمل‌ونقل برای توزیع اقلام دارویی درب منازل بیماران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 221-230]
 • صندیدزاده، محمدعلی طراحی و مدل‌سازی واحد ورودی – خروجی دیجیتال سیستم حفاظت خودکار قطار به‌منظور اعمال ترمز و مقایسه با نمونه واقعی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 399-418]
 • صولتی، سجاد پیش بینی حالت های حمل ونقل از نقاط خط سیر با استفاده از روش های تقویت کننده و یادگیری عمیق در حمل ونقل هوشمند [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 149-170]
 • صیامی، قدیر برنامه ریزی مکانی انتخاب مسیر بهینه و ایمن دوچرخه در شهر مشهد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 289-306]

ظ

 • ظاهری، محمد برآورد تقاضای سفر روستایی با روش‌‌های آمار فضایی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 367-386]

ع

 • عالم تبریز، اکبر رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 281-306]
 • عاملی، علیرضا ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو کامپوزیت Nano-Al2O3 بر خواص دمای متوسط و بالا قیر و مخلوط آسفالتی گرم [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 351-364]
 • عاملی، علیرضا ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی مواد پوزولان مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 379-393]
 • عاملی، علیرضا تاثیر نانو مواد و پلیمر ضایعاتی بر عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 443-456]
 • عاملی، علیرضا ارزیابی عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی الفا اولفین آمورف [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 1-18]
 • عباسی، محمدحسین مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد سفرهای اجباری برون‌شهری [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 115-128]
 • عبدی کردانی، علی تحلیل و ارزیابی مدل سلسله مراتبی پایداری محیط زیستی فرودگاه ها [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 111-128]
 • عساکره، عادل تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر شهر مشهد جهت طراحی و اجرای زیرساخت‏های شهری و برون شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 155-166]
 • عسگری، علی کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • عشوری، فاطمه طراحی مدل ابعاد اثرگذار بر تغییر نگرش مصرف کننده در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 251-262]
 • عصاریان، محمد شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های حمل‌ونقل هوشمند در حوزه اینترنت نسل پنجم (5G) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 343-358]
 • عصری، امیر بررسی و شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری حمل بار در بازار حمل و نقل چندوجهی در منطقه منا: یک پژوهش کیفی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 231-248]
 • عظیمی، پیمان تخمین ضریب ضربه در پل‌های قوسی بنایی تحت اثر حرکت قطار پرسرعت پردیس [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 205-220]
 • عقیلی لطف، میلاد امکان سنجی کاربرد سنگدانه‏های بازیافتی بتنی در راهسازی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 343-352]
 • علی‌اکبری، علیرضا بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-114]
 • علیان، محمد بررسی اثر الیاف پارافیبر بر مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالت بازیافتی گرم کارخانه‌ای و انتخاب یک ترکیب مناسب [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 85-102]
 • علیخانی، سعید بررسی تاثیر اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن با چگالی بالا بر خصوصیات دینامیکی مخلوط آسفالتی گرم [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 325-338]
 • علی عباسپور، رحیم پیش بینی حالت های حمل ونقل از نقاط خط سیر با استفاده از روش های تقویت کننده و یادگیری عمیق در حمل ونقل هوشمند [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 149-170]
 • عموزاده عمرانی، محسن بررسی تاثیر اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن با چگالی بالا بر خصوصیات دینامیکی مخلوط آسفالتی گرم [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 325-338]
 • عموزاده عمرانی، محسن بررسی و ارزیابی تأثیر افزودنی نانو کربنات کلسیم بر خصوصیات مکانیکی قیر و مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 467-488]
 • عموزاده عمرانی، محسن بررسی ویژگی‌های مکانیکی و دوام روسازی بتنی حاوی بتن بازیافتی و خرده پلاستیک (PET) [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 321-342]

غ

 • غفارزاده، احمد تحلیل‌ و ارزیابی عوامل مؤثر بر حکمرانی‌خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 159-176]
 • غلامی، علی توسعه مدل و نرم‌افزاری برای ارزیابی کارآیی گزینه های ترنزیشن چراغ‌های هماهنگ شده [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 281-296]
 • غنی‌زاده، علیرضا توسعه مدل پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک‌های رسی تثبیت شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 85-98]

ف

 • فتحعلی، مسعود توسعه روشی جهت انتخاب سیستم روسازی (بالاستی- بدون بالاست) بر مبنای معیارهای فنی- اقتصادی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 43-62]
 • فرازمند، حسن بررسی تأثیر روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بر جریان سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل ایران [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 217-230]
 • فرج‌اللهی، محمد مهدی تعیین تاثیر استراتژی های مدیریت و کنترل ترافیک بر الگوی سفرهای برون شهری در زمان شیوع ویروس کرونا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 23-42]
 • فرج اللهی، امین ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو کامپوزیت Nano-Al2O3 بر خواص دمای متوسط و بالا قیر و مخلوط آسفالتی گرم [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 351-364]
 • فرج اللهی، امین ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی مواد پوزولان مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 379-393]
 • فرج اللهی، امین تاثیر نانو مواد و پلیمر ضایعاتی بر عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 443-456]
 • فرج اللهی، امین ارزیابی عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی الفا اولفین آمورف [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 1-18]
 • فرزانه موحد، علی بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-114]
 • فرزین، ایمان نقش خطر درک شده در توسعه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در پذیرش اتومبیل خودران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 109-120]
 • فرهاد، حمید اولویت‌بندی عوامل موثر بر خرابی رویه‌های بتن آسفالتی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعه‌ی موردی: راه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و جنوبی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 379-398]
 • فسنقری، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های حمل‌ونقل هوشمند در حوزه اینترنت نسل پنجم (5G) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 343-358]
 • فلاح زواره، محسن بررسی شدت تصادفات بر اساس جذب انرژی در فرآیند برخورد [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 353-366]
 • فیروزی، محمد علی بررسی و تحلیل موانع سیاسی- مدیریتی توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر اهواز [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 103-126]

ق

 • قاسمی، نسیم کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • قاضی نوری، سیدسپهر واکاوی پدیده یادگیری فناوری در پروژه قطار ملی مترو: یک رویکرد پیمایشی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 269-288]
 • قاضی نوری، سیدسروش واکاوی پدیده یادگیری فناوری در پروژه قطار ملی مترو: یک رویکرد پیمایشی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 269-288]
 • قضاوی، محمود مقایسه مدول برجهندگی خاک طبیعی و اصلاح‌شده با آهک به عنوان اساس و زیراساس [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 1-22]
 • قوسی، روزبه برنامه‌ریزی سیستم حمل‌ونقل برای توزیع اقلام دارویی درب منازل بیماران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 221-230]

ک

 • کاشانی نوین، محمد ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دمای پایین قیر و مخلوط اسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 337-349]
 • کی منش، محمود رضا ارزیابی قابلیت رادارنفوذی زمین در شناخت پتانسیل کاهش دوام لایه آسفالتی اجرا شده(مطالعه موردی استان کرمان) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 55-68]
 • کی منش، محمود رضا ارزیابی عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده در خیابانهای شهری و ارائه مدلی برای پیش بینی این تصادفات(مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 171-190]
 • کی منش، محمود رضا مقایسه درصد فضای خالی نمونه های مارشال با مغزه های گرفته شده از لایه آسفالتی اجرا شده در محل [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 195-210]
 • کی منش، محمودرضا ارزیابی قابلیت رادار نفوذی زمین (GPR) در تعیین مقاومت کششی لایه آسفالتی اجرا شده [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 143-154]

گ

 • گلچین، بابک بررسی اثر الیاف پارافیبر بر مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالت بازیافتی گرم کارخانه‌ای و انتخاب یک ترکیب مناسب [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 85-102]
 • گل نرگسی، سیامک اولویت‌بندی عوامل موثر بر خرابی رویه‌های بتن آسفالتی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعه‌ی موردی: راه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و جنوبی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 379-398]
 • گهرپور، علی اصغر ارزیابی ویژگی‌های قطار حومه‌ای در برابر سایر وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 269-284]
 • گودرزی، مجید بررسی و تحلیل موانع سیاسی- مدیریتی توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر اهواز [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 103-126]

ل

 • لشنی زند، فرشاد مقایسه مدول برجهندگی خاک طبیعی و اصلاح‌شده با آهک به عنوان اساس و زیراساس [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 1-22]

م

 • ماکوئی، احمد برنامه‌ریزی سیستم حمل‌ونقل برای توزیع اقلام دارویی درب منازل بیماران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 221-230]
 • ماهپور، علیرضا ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم اصلاح‌شده با نانو TiO2 و گرانول لاستیکی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 55-70]
 • محبوبی اردکانی، احمد رضا ارزیابی مقاومت فشاری و رفتار تنش- کرنش لایه اساس حاوی تراشه آسفالت [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 129-146]
 • محبوبی اردکانی، احمدرضا ارزیابی آزمایشگاهی اثر انرژی تراکم و درصد رطوبت بر رفتار مکانیکی لایه اساس حاوی خرده مصالح آسفالتی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 63-84]
 • محسنی مطلق، سیدعلی ارزیابی شاخص تداخل وسیله نقلیه با موتورسیکلت بر اساس سرعت کاربران در تقاطعات شهری [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 71-84]
 • محمدحسنی، رضا بررسی ضرورت پیاده‌سازی روش‌های نوین رهگیری واگن و تعیین روش مناسب با رویکرد تحلیل همایی برای واگن‌های شبکه راه آهن ج.ا.ا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 69-86]
 • محمدحسنی، رضا مدل‌سازی چهارمرحله‌ای تقاضای حمل‌ونقل برای شهرهای با جمعیت صد هزار تا سیصد هزار نفر [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 175-194]
 • محمدی، علی مدل‌سازی چهارمرحله‌ای تقاضای حمل‌ونقل برای شهرهای با جمعیت صد هزار تا سیصد هزار نفر [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 175-194]
 • محمدی، نبی اله تحلیل‌ و ارزیابی عوامل مؤثر بر حکمرانی‌خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 159-176]
 • محمدی نسب، مهدی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم پذیرش بازارگاه های الکترونیکی در میان رانندگان وسایط حمل ونقل باری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 191-204]
 • مرادیان، محمد جواد عوامل موثر در مدت زمان رسیدن مصدومین سوانح ترافیکی به بیمارستان:مطالعه یک ساله در جنوب غربی ایران [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 207-216]
 • مردوخ پور، علیرضا ارزیابی آزمایشگاهی خواص مکانیکی روسازی بتن قلیافعال، تحت حرارت بالا [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 307-320]
 • مروتی شریف آبادی، علی تعیین پیشران های سیاسی راه آهن باری ایران در افق 50 ساله [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 191-206]
 • مشک آبادی، رامین بررسی اثر الیاف پارافیبر بر مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالت بازیافتی گرم کارخانه‌ای و انتخاب یک ترکیب مناسب [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 85-102]
 • معمارزاده، غلامرضا تحلیل‌ و ارزیابی عوامل مؤثر بر حکمرانی‌خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 159-176]
 • معمارمنتظرین، سروش ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری و شناسایی نقاط بحرانی، مطالعه موردی شبکه معابر شهری اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 369-378]
 • معمارمنتظرین، سروش شناسایی نقاط بحرانی شبکه قطار شهری با استفاده از مفاهیم شبکه‌های زمانمند مطالعه موردی: شبکه قطار شهری تهران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 43-54]
 • مفیدی شمیرانی، مجید تحلیل اثرات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی در سطح منطقه بر نظام اسکان و اشتغال در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 463-478]
 • مقدس نژاد، فریدون بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-114]
 • مقدس نژاد، فریدون تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده آنالیز چند سطحی تصویر [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 227-240]
 • مقدسی نژاد، فریدون ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم اصلاح‌شده با نانو TiO2 و گرانول لاستیکی [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 55-70]
 • ملوک زاده، هانیه طراحی شبکه خطوط همگانی با استفاده از اولویت‌بندی حریصانه خطوط در شبکه‌های شطرنجی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 147-160]
 • ممدوحی، امیر رضا مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد سفرهای اجباری برون‌شهری [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 115-128]
 • ممدوحی، امیر رضا نقش خطر درک شده در توسعه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در پذیرش اتومبیل خودران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 109-120]
 • منجم، سعید امکان سنجی پیاده سازی روش های مدیریت زمانی مکانی - روش جابجایی خطوط بین مسیر های رفت و برگشتی (مطالعه موردی بزرگراه شهید همت ) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 237-250]
 • منصورزاده، سیدمحمد ارزیابی مقاومت فشاری و رفتار تنش- کرنش لایه اساس حاوی تراشه آسفالت [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 129-146]
 • منصورزاده، سیدمحمد ارزیابی آزمایشگاهی اثر انرژی تراکم و درصد رطوبت بر رفتار مکانیکی لایه اساس حاوی خرده مصالح آسفالتی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 63-84]
 • منصورقناعی، محمدحسین ارزیابی آزمایشگاهی خواص مکانیکی روسازی بتن قلیافعال، تحت حرارت بالا [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 307-320]
 • منصوری، زهرا تعیین پیشران های سیاسی راه آهن باری ایران در افق 50 ساله [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 191-206]
 • منصوری، زهرا تعیین عوامل موثر بر توزیع سفرهای تفریحی و فرهنگی در کلان شهرها [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 353-368]
 • منیعی، سحر توسعه مدل‌های پیش‌بینی برای مدول مرکب برشی و زاویه فاز ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 241-254]
 • مهوری حبیب آبادی، مرجان توسعه روشی جهت انتخاب سیستم روسازی (بالاستی- بدون بالاست) بر مبنای معیارهای فنی- اقتصادی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 43-62]
 • موسوی، مونا برآورد مدل‌های پایه فعالیت مبنا و به‌کارگیری و پیاده‌سازی آن‌ها در ساختار برنامه اکتیویتی- سیم [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • میرزاحسین، حمید برآورد مدل‌های پایه فعالیت مبنا و به‌کارگیری و پیاده‌سازی آن‌ها در ساختار برنامه اکتیویتی- سیم [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • میرزاحسین، حمید مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 1-24]
 • میرزاحسین، حمید مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 19-34]

ن

 • ناصری، علیرضا بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-114]
 • ندیمی، نوید توسعه مدل پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک‌های رسی تثبیت شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 85-98]
 • نظری، محسن تدوین و اولویت بندی استراتژیهای قیمت گذاری حمل و نقل بار، با استفاده از تکنیک SWOT و QSPM مطالعه موردی: راه آهن ج.ا.ا [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 213-226]
 • نظری زاده، فرزانه رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 281-306]
 • نعامی، عبدالله طراحی مدل ابعاد اثرگذار بر تغییر نگرش مصرف کننده در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 251-262]
 • نهاوندی، شعله بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات تاکسی اینترنتی اسنپ (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-174]
 • نهاوندی، نسیم تخصیص کمی ریسک در پروژه‌های BOT در راهسازی [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 197-212]
 • نیک اختر، حجت تحلیل خوشه بندی رانندگان درون شهری مبتنی بر رفتار ریسک پذیری و جرائم رانندگی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 211-236]

و

 • وزیری کنگ علیائی، سید جواد مقایسه تاثیر الیاف مصنوعی میکرو و ماکرو بر خصوصیات مقاومتی روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن مقاومت خمشی پسماند [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 307-324]
 • ویسه، سهراب مطالعه واکنش‌زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه‌ها در روسازی‌های بتنی با رویکرد کاهش ریسک خرابی در بتن [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 177-196]

ه

 • هاشم پور، ارحام بررسی مقررات بین المللی حمل و نقل ایمن سوخت مصرف شده هسته ای [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 255-268]

ی

 • یداللهی، مهناز عوامل موثر در مدت زمان رسیدن مصدومین سوانح ترافیکی به بیمارستان:مطالعه یک ساله در جنوب غربی ایران [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 207-216]
 • یزدان پناه، مهدی تحلیل اثر خودپنداره، خوداثربخشی و ویژگی‌های شخصیتی بر قصد استفاده از دوچرخه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی) [دوره 20، شماره 3، 1402، صفحه 231-248]
 • یزدانی، مهدی تخمین ضریب ضربه در پل‌های قوسی بنایی تحت اثر حرکت قطار پرسرعت پردیس [دوره 20، شماره 4، 1402، صفحه 205-220]