کلیدواژه‌ها = کشش غیر مستقیم
مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت لاستیکی و آسفالت معمولی

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 225-239

پیمان دارپرنیان؛ علی عبدی


بررسی آزمایشگاهی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد و تراشه آسفالتی

دوره 14، شماره 3، آذر 1396، صفحه 23-38

امین احمدی؛ منصور فخری؛ علیرضا عاملی؛ مصطفی آدرسی


بررسی و ارزیابی تأثیر افزودنی بنتونیت بر‌خصوصیات خستگی مخلوط آسفالتی گرم

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 81-95

علیرضا عاملی؛ رضوان باباگلی؛ محمد کاشانی نوین