درباره نشریه

      حمل و نقل مقوله وسیعی است که از سویی به مباحث مهندسی ارتباط می ­یابد و از سوی دیگر وارد مقوله ­هایی چون علوم اجتماعی و علوم اقتصادی می­ شود. اهمیت این موضوع آن چنان است که ناهماهنگی­ های سیستم­ های وابسته به آن می­ تواند در همه ابعاد زندگی انسان تاثیر گذاشته و معضلات و مشکلات پیچیده­ای برای اجتماعات گوناگون فراهم کند. از این رو و به منظور آن که این مبحث بسیار مهم علمی بتواند حرکتی در مرزهای دانش داشته باشد و بتوان آخرین یافته های علمی و پژوهشی در زمینه­ های مختلف حمل و نقل را منتشر کرد، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، از سال 1383 اقدامات لازم برای انتشار یک مجله علمی و پژوهشی را فراهم کرد و توانست با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی این مجله را راه اندازی کند و در اسفند ماه 1383 اولین شماره پژوهشنامه حمل و نقل منتشر شد.  اعتبار علمی – پژوهشی (رتبه ب ) پژوهشنامه حمل و نقل طی نامه شماره 81/2910/3 مورخ1383/08/13وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.