اهداف و چشم انداز

پژوهشنامه حمل و نقل با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشگران و انتشار آخرین یافته ­های علمی در زمینه حمل و نقل منتشر می­­ شود.

مهم­ترین محورهای موضوعی پژوهشنامه حمل ­و نقل (به ترتیب الفبا) عبارتند از:

  • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
  • برنامه­ ریزی حمل و نقل
  • روسازی راه و راه آهن
  • سیستم­ های هوشمند حمل و نقل
  • مدیریت بحران در حمل و نقل
  • مهندسی ارزش در حمل و نقل
  • مهندسی ایمنی حمل و نقل
  • مهندسی ترافیک
  • مهندسی حمل و نقل و جنبه­ های زیست محیطی
  • مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (پل، تونل، سازه­های دریایی، فرودگاه و ...) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.