اعتبار علمی – پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل طی نامه شماره 81/2910/3 مورخ 13/08/1383 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به معاونت پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل ابلاغ گردیده است. به منظور انتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای تحت عنوان پژوهشنامه حمل و نقل را منتشر می کند. فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است. این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir و در پایگاه اطلاع رسانی منطقه ای علوم و تکنولوژی www.ricest.ac.ir و در پایگاه اطلاع رسانی www.magiran.com ، در سامانه سنم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://isj.iup.ir، گوگل اسکالر و در شبکه اجتماعی لینکدین (LinkedIn)  نمایه می شود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته‌ی اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نمونه فرم تعهد نویسندگان (تعهد اخلاق نشر) اینجا کلیک کنید.

این فصلنامه از سایت "همانندجو"  و  "همیاب سینا وب" برای مشابهت‌یابی مقالات استفاده می‌کند. برای دریافت راهنمای دریافت گواهی از سایت همانندجو اینجا کلیک کنید.

 فرآیند بررسی اولیه، داوری، پذیرش و چاپ  مقالات در این نشریه رایگان است.

روش ارجاع دهی نشریه پژوهشنامه حمل ونقل APA است.

 مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

  • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار

  • برنامه ریزی حمل و نقل

  • روسازی راه و راه آهن

  • سیستم های هوشمند حمل و نقل

  • مدیریت بحران در حمل و نقل

  • مهندسی ارزش در حمل و نقل

  • مهندسی ایمنی حمل و نقل

  • مهندسی ترافیک

  • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی

  • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل ( پل، تونل، سازه های دریایی، فرودگاه و ... ) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب"، در ارزیابی سال 1400 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 78، فروردین 1403، صفحه 1-300 

تاثیر و ارزیابی ریسک ابتلا افراد به ویروس کرونا در مدهای مختلف حمل‌ونقل

صفحه 197-210

10.22034/tri.2023.351926.3060

محمد امین ابراهیم زاده؛ سیدابراهیم عبدالمنافی؛ امیر رضا خسرو زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان