تاثیر و ارزیابی ریسک ابتلا افراد به ویروس کرونا در مدهای مختلف حمل‌ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده عمران، هنر و معماری علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده عمران، هنر و معماری علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده عمران، هنر و معماری علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

همه‌گیری ویروس کرونا تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر انتخاب مدهای حمل‌ونقلی توسط شهروندان گذاشته است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط 150 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری شهر تهران پاسخ داده شده است، با کمک روش تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی احتمال ریسک ابتلا در مدهای حمل‌و‌نقلی مختلف پرداخته شده است. ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻻت در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ که عبارتند از: عامل اول شرایط اقتصادی، عامل دوم در معرض بودن، عامل سوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عامل چهارم سلامت فردی. مردان به سبب فعالیت بیشتر خارج از خانه بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند. افرادی که از مد حمل‌ونقل همگانی استفاده کرده‌اند با اینکه سلامتی بیشتری داشته‌اند، اما به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. همانطور که نتیجه شد با افزایش سن به دلیل کاهش سلامت فردی میزان ابتلا به ویروس افزایش یافته است. ابتلا در گروه کم‌درآمد بیشتر است و خطر برای این گروه بیشتر است، زیرا این افراد بالاجبار از مد حمل‌ونقل همگانی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Risk of Coronavirus (COVID) Infection in different Modes of Transportation in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Amin Ebrahimzadeh 1
  • Seyed Ebrahim Abdolmanafi 2
  • Amir Reza Khosrozadeh 3
1 Ph.D., Candidate, Civil Engineering, Majoring in Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering, Arts and Architecture, Tehran Science and Research, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Civil Engineering, Majoring in Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering, Arts and Architecture, Tehran Science and Research, Tehran, Iran.
3 M.Sc., Grad., Civil Engineering, Majoring in Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering, Arts and Architecture, Tehran Science and Research, Tehran, Iran.
چکیده [English]

realized coronavirus epidemic covid has a significant impact on citizens' fashion choices. In this study, using a questionnaire that is distributed among patients in the masih daneshvari hospital in Tehran, using exploratory factor analysis, the risk of infection in different modes has been investigated. All questions are included in each... The first factor is economic conditions, the second factor is being exposed, the third factor is compliance with health protocols and the fourth factor is individual health. Men are more at risk due to more activity outside the home. People who have used public transportation mode are healthier but have been infected with the Corona virus. As a result, the incidence of the virus has increased with age due to a decrease in a personal health. The incidence is higher in the lower income group and the risk is higher for this group because these people are forced to use public transportation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation Modes
  • Corona Virus
  • Exploratory Factor Analysis
  • Health Protocols
-نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن. (1395).
-Adhikari, S. P. et al., (2020). Epidemiology, Causes, Clinical Manifestation and Diagnosis, Prevention and Control of Coronavirus Disease (COVID-19) During the Early Outbreak Period: A Scoping Review. Infectious diseases of poverty, 9(1), 1-12.
-Assessment, R. R., Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK–ninth update, European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm.
-Bai, Y. et al., (2020). Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19.  Jama. 323(14), 1406-1407.
-Du, Z. et al., (2020). Risk for Transportation of 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) from Wuhan to Cities in China. med Rxiv.
-Eckert, E. A. (2000). The retreat of plague from Central Europe, 1640-1720: A Geometrical Approach. Bulletin of the History of Medicine, 74(1), 1-28.
-Keeling, M. J. and C. A. Gilligan, (2000). Meta Population Dynamics of Bubonic Plague. Nature, 407(6806), 903-906.
-Lounibos, L. P., (2002). Invasions by insect vectors of human disease. Annual Review of Entomology, 2002. 47(1),
233-266.
-Twigg, G., (2003).The black death: a problem of population-wide infection. Local Population Studies, 71, 40-52.
-Yamagishi, T. et al., (2020). Descriptive study of COVID-19 outbreak among passengers and crew on Diamond Princess Cruise ship, Yokohama Port, Japan, 20 January to February 2020. Euro surveillance, 25(23), 2000272.