دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 78، فروردین 1403، صفحه 1-300 
تاثیر و ارزیابی ریسک ابتلا افراد به ویروس کرونا در مدهای مختلف حمل‌ونقل

صفحه 197-210

10.22034/tri.2023.351926.3060

محمد امین ابراهیم زاده؛ سیدابراهیم عبدالمنافی؛ امیر رضا خسرو زاده