ارائه مدل پیش‌بینی تصادفات بر اساس مشخصات سرعت‌کاه‌ها در تقاطعات شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

4 مربی، دانشکده مهارت و کارآفرینی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

آمار بالای نرخ تصادفات نسبت به میزان جمعیت و شاخص مالکیت وسایل نقلیه در ایران، اهمیت کاهش تعداد تصادفات را بیش از گذشته مورد توجه مهندسان طراحی راه قرار داده است. سرعت یکی از موثرترین عوامل بروز تصادف است. یکی از ابزارهای فیزیکی کنترل سرعت وسایل نقلیه، استفاده از سرعت گیر و سرعت کاه در معابر است. در این پژوهش به بررسی تاثیر اجرای مناسب سرعت کاه‌ها بر کاهش سرعت وسایل نقلیه و همچنین کاهش تعداد تصادفات پرداخته شده است. به همین منظور، از طریق بررسی میدانی 64 سرعت کاه در سطح مناطق 2 و 10 شهر مشهد، سرعت وسایل نقلیه، قبل و بعد از نصب سرعت کاه ثبت شده است. همچنین پارامترهای مشخصات فیزیکی سرعت کاه‌ها مانند عرض سرعت کاه، ارتفاع سرعت کاه، فاصله سرعت کاه تا تقاطع، تعداد خطوط عبوری معابر و فاصله علائم هشدار دهنده تا سرعت کاه برداشت شده است. سپس با استفاده از تحلیل های آماری، میزان تاثیرگذاری هریک از پارامترهای مذکور بر کاهش سرعت وسایل نقلیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه، با استناد به آمار تصادفات معابر مورد نظر، در بازه زمانی قبل و بعد از نصب سرعت کاه، داده‌های بدست آمده، توسط نرم افزار Spss و روش رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از انجام تحلیل اولیه مشخص شد که هیچ یک از مدلهای رگرسـیون خطـی، مناسب پیش بینی تصادفات مذکور نبوده است. لـذا داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی چندگانه نمایی، تحلیل شدند (87/0=R2). نتایج تحلیل داده های مذکور نشان داد، استفاده از سرعت کاه در معابر و تقاطع ها، با جانمایی مناسب و رعایت استانداردهای لازم در طراحی و نصب آن، در کاهش تصادفات تاثیر گذار است. به گونه‌ای که می‌تواند حدود 17 درصد کاهش تصادفات را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of the Accident Predictive Model Based on Speed Hump Characteristics in Urban Intersections

نویسندگان [English]

  • Armin Jarrahi 1
  • Hossein Saedi 2
  • Mohammad Yazdani 3
  • Ali Hatefy Shafty 4
1 Assistant Professor, Civil Department, Engineering Faculty, Khayyam University, Mashhad, Iran.
2 Ph.D., Grad., Technical Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Civil Department, Engineering Faculty, Khayyam University, Mashhad, Iran.
4 M.Sc., Grad., Skills and Entrepreneurship Faculty, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The high statistics of accidents compared to the population and vehicle ownership index in Iran has put reducing the number of accidents more than ever before on the agenda of road engineers. Speed is one of the most effective factors in causing accidents. One of the physical tools for controlling the speed of vehicles is the use of speed bumps and humps in the streets. This study examines the effect of proper implementation of speed humps on reducing the speed of vehicles, as well as reducing the number of accidents. To this end, the speed of vehicles before and after installing 64 speed humps in areas 2 and 10 of Mashhad was recorded through field research. In addition, the physical specifications of speed bumps, such as width, height, distance from intersections, number of lanes on the streets, and distance from warning signs to speed bumps, were measured. Then, using statistical analyses, the effectiveness of each of these parameters in reducing vehicle speed was evaluated. Furthermore, based on the accident statistics of the targeted streets, data before and after installing speed bumps were analyzed using SPSS software and regression analysis. After conducting the initial analysis, it was found that none of the linear regression models were suitable for predicting the accidents. Therefore, the data were analyzed using a nonlinear multiple regression model (R^2=0.87). The results of the analysis showed that the use of speed bumps can have a significant impact on reducing accidents in streets and intersections, provided that proper safety measures are taken into account in their design and installation. In fact, speed bumps can lead to a reduction of approximately 17% in accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speed Humps
  • Modeling
  • Accident Prediction
  • Accident Reduction
  • Intersection
-استاندارد معابر شهری و آرام سازی ترافیک (۱۳۹۳). شهرداری تهران، کمیسیون فنی و تدوین استاندارد.
-افندی­زاده، شهریار، آرمان، محمدعلی، و فراهانی، بهزاد (1390). بررسی اثرات اقدامات آرام­سازی ترافیکی بر بهبود سطح ایمنی محل. اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی، تهران.
-اکبری مرزانکی، عزت اله (1397). بهینه سازی مکان یابی سرعت گیرها و سرعت‌کاه­ها در معابر شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال.
-حاجی علی، پوریا (1394). بررسی تاثیر سرعت­کاه­ها بر پارامترهای جریان ترافیکی(مطالعه موردی: شهر اصفهان). پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
-ساعدی، حسین، و دیواندری، حسن (1397). مدل سازی سرعت عملکردی و ارائه­ی راهکار اقتصادی به منظور افزایش ایمنی در قوس­های افقی (مطالعه­ی موردی: محور مشهد-تربت حیدریه). فصلنامه علمی راهور، 7 (24­)، 92-67.
-شریفی راد، امیر (1396). بررسی تأثیر روش­های آرام سازی بر سرعت جریان ترافیک با استفاده از روش­های آماری. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی.
-طباطبائی، سیدعلی، و رحمن، علی (1387). ارزیابی عملکرد سرعت­گیرها و سرعت­کاه­ها در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها. هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران.
-کوچکی گل­افزائی، بابک (1395). بررسی تاثیر استفاده از انواع سرعت­گیرها در تقاطع­ها و دوربرگردان­ها بر تصادفات و سرعت وسایل نقلیه (مطالعه موردی: شهر قائمشهر). پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، موسسه آموزش عالی آریان.
-گل رو، امیر، کرمانشاهی، شهاب الدین، و دریایی، داریوش (1385). تحلیل و ارزیابی تأثیر انواع سرعتگیر بر افزایش شاخص اعتمادپذیری در شبکه معابر شهری. هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
-سلمانی، محمد، رمضان زاده لسبویی، محمد، و دریکوند، مسلم (۱۳۸٧). بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده­ای و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن. پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره65، 104-87.
-مشکینی، ابوالفضل، غلامحسینی، رحیم، و زادولی خواجه، شاهرخ (۱۳۹۳). بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درون شهری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن (مطالعه موردی: شهر زنجان). سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
-Antic´ , B., Pešic´ , D., Vujanic´ , M., & Lipovac, K. (2013). The influence of speed bumps heights to the decrease of the vehicle speed – Belgrade experience. Safety Science, 57, 303–312.
-Ewing, R. (1999). Traffic calming state of the practice slide seminar. Institute of Transportation Engineers. Federal Highway Administration September.
-Johansson, C., Rosander, P., & Leden, L. (2011). Distance between speed humps and pedestrian crossings: Does it matter? Accident Analysis & Prevention, 43(5), 1846-1851.
-Kanjanavapastit, A., & Thitinaruemit, A. (2013). Estimation of a speed humps profile using quarter car model. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 88, 265-273.
-Marek, J. C., & Walgren, S. (1998). Mid-block speed control: Chicanes and speed humps. Compendium of papers for the 68th annual meeting of institute for transportation engineers. Toronto, Canada, Institute of Transportation Engineers.   November.
-Shahdah, U. E., & Azam, A. (2021). Safety and mobility effects of installing speed-humps within unconventional median U-turn intersections. Ain Shams Engineering Journal, 12(2), 1451-1462.
-Smith, D. J. (2002). Temporary speed hump impact evaluation (Doctoral dissertation). Iowa State University.
-Smith, D. J., Knapp, K., & Hallmark, S. (2002). Speed impacts of temporary speed humps in small Iowa cities. Ames, Centre for Transportation Research and Education, Iowa State University.
-Yeo, J., Lee, J., Cho, J., Kim, D. K., & Jang, K. (2020). Effects of speed humps on vehicle speed and pedestrian crashes in South Korea. Journal of Safety Research, 75, 78-86.