برآورد تقاضای انرژی بخش حمل و نقل خصوصی در کرمان؛ رهیافت مدل ذخیره فنی خودروها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مصرف انرژی در بخش حمل و نقل در میان همه بخش‌های مصرف کننده در رتبه دوم قرار دارد. در بخش حمل و نقل استفاده از انرژی بصورت پراکنده می‌باشد و در نتیجه مدیریت تقاضای انرژی و کنترل آلودگی بسیار دشوار است. از این رو پرداختن به عوامل تاثیرگذار بر تقاضا سوخت در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش برآورد میزان تقاضا سوخت خودروهای شخصی در بخش حمل و نقل شهرستان کرمان با استفاده از مدل ذخیره فنی خودروهادر سال 1394 است. با توجه به متغیرهای حجم موتور، نوع سوخت، سن خودرو سناریوهای مختلفی در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تاثیر را بر تقاضا سوخت خودرهایی با حجم موتور بین 1350 سی‌سی تا 1650 سی‌سی و با میانگین سنی 5 تا 10 سال می‌گذارند. و همچنین با افزایش ذخیره خودروهای تک‌گانه(بنزین سوز) در ناوگان حمل و نقل شخصی میزان تقاضا سوخت بطور قابل ملاحظه-ای افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimate Private Transport Energy Demand in Kerman Using a Technological Car Stock Model

نویسندگان [English]

  • Solmaz Ranjbar 1
  • Zeinolabedin Sadeghi 2
  • Abdolmajid Jalaee 3
1 Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics Shahid Bahonar University of Kerman
3 Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Energy consumption in the transport sector is ranked second among all consumer sectors and is responsible for almost a quarter of the total carbon dioxide (CO2) emissions produced. In the transport sector, the use of energy is scattered, and it is very difficult to manage energy demand and control pollution. Therefore, it is important to address the factors affecting fuel demand in this sector. The purpose of this study is to estimate the demand of private cars fuel in the transport sector of Kerman city using the technological car stock model in 2015. Considering the variables of engine capacity, fuel type, car age, different scenarios are considered. The results indicate that the greatest impact on fuel demand is the cars with engine size between 1350cc to 1650cc and average age of 5 to 10 years. As well as increasing the car stock of Gasoline-powered cars in the personal transport fleet, the demand for fuel increases substantially. Also, the impact of the explanatory variable of the model, including the annual mileage of the vehicle, specific energy consumption and stock of car, is estimated on the demand for fuel as a positive dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Demand؛ Transport
  • Technological Car Stock‌؛ Private Car fleet
-خاکساری علی و بازدار اردبیلی پریسا. (1385)، بررسی کشش پذیری تقاضای سوخت در حمل و نقل زمینی کشور، پژوهش­های اقتصادی، 6(1)، 11-1.
-سوبس باتاچاریا، (2011)، اقتصاد انرژی: مفاهیم، دیدگاه­ها، بازارها و حاکمیت، (مترجم:م بهمنی)، انتشارات نور علم سال.
-شاکری عباس، محمدی تیمور، جهانگرد اسفندیار، و موسوی میرحسین. (1389)، تخمین مدل ساختاری تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل ایران، مطالعات اقتصاد انرژی، 7(25)، 31-1.
-طارمی عذرا، متصدی زرندی سعید، و عابدی زهرا. (1392)، بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد میزان کاهش هزینه های خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران.
-فطرس محمدحسن، صحرایی راضیه، و یاوری معصومه. (1393)، برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل جاده­ای ایران، 1392-1357، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 2(7)، 42-23.
-قنبری علی، خضری محسن، و اعظمی آرش. (1387)،  شبیه سازی تابع تقاضای بنزین و نفت گاز در حمل و نقل زمینی ایران: با استفاده از الگوریتم ژنتیک، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(4)، 177-157.
-کاظمی عالیه، مدرس محمد، و مهرگان محمدرضا. (1390)، پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری: مطالعه موردی در ایران، مدیریت صنعتی، 3(7)، 132-117.
-مزرعتی محمد. (1386)، محاسبه متوسط عمر خودروها در ایران و اثر آن بر مصرف سوخت: متوسط راندمان در برابر جوان سازی ناوگان، مطالعات اقتصاد انرژی، 4(12)، 26-6.
-منهاج محمدباقر، کاظمی عالیه، شکوری گنجوی حامد، مهرگان محمدرضا، و تقی زاده محمدرضا.(1389)، پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه­های عصبی: مطالعه موردی در ایران، پژوهش­های مدیریت در ایران، 14(2)، 220-203.
-مهرگان نادر و قربانی وحید. (1388)، تقاضای کوتاه­مدت و بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل، پژوهشنامه حمل و نقل، 6(4)، 379-376.
-Aggarwal, P., & Jain, S. (2016). Energy demand and CO2 emissions from urban on-road transport in Delhi: current and future projections under various policy measures. Journal of Cleaner Production, 128, 48-61.
-Ahanchian, M., & Biona, J. B. M. (2014). Energy demand, emissions forecasts and mitigation strategies modeled over a medium-range horizon: The case of the land transportation sector in Metro Manila. Energy Policy, 66, 615-629.
-Anable, J., Brand, C., Tran, M., & Eyre, N. (2012). Modelling transport energy demand: A socio-technical approach. Energy policy, 41, 125-138.
-Chai, J., Lu, Q. Y., Wang, S. Y., & Lai, K. K. (2016). Analysis of road transportation energy consumption demand in China. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 48, 112-124.
-Daly, H. E., & Gallachóir, B. P. Ó. (2011). Modelling future private car energy demand in Ireland. Energy Policy, 39(12), 7815-7824.
-Daly, H. E., & Gallachóir, B. P. Ó. (2012). Future energy and emissions policy scenarios in Ireland for private car transport. Energy Policy, 51, 172-183.
-Daly, H., & Gallachóir, B. P. Ó. (2011). Modelling private car energy demand using a technological car stock model. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 16(2), 93-101.
-Forouzanfar, M., Doustmohammadi, A., & Hasanzadeh, S. (2012). Transport energy demand forecast using multi-level genetic programming. Applied Energy, 91(1), 496-503.
-Pietzcker, R. C., Longden, T., Chen, W., Fu, S., Kriegler, E., Kyle, P., & Luderer, G. (2014). Long-term transport energy demand and climate policy: alternative visions on transport decarbonization in energy-economy models. Energy, 64, 95-108.
-Sonmez, M., Akgüngör, A. P., & Bektaş, S. (2017). Estimating transportation energy demand in Turkey using the artificial bee colony algorithm. Energy, 122, 301-310.
-Travesset-Baro, O., Gallachóir, B. P., Jover, E., & Rosas-Casals, M. (2016). Transport energy demand in Andorra. Assessing private car futures through sensitivity and scenario analysis. Energy Policy, 96, 78-92.