کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
طرح اختلاط مخلوط‌های آسفالتی گرم کف قیری با استفاده از روش آماری پاسخ سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

امیر کاووسی؛ سیدمحسن متولی زاده


تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده آنالیز چند سطحی تصویر

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 227-240

10.22034/tri.2022.326387.3009

سجاد رنجبر؛ فریدون مقدس نژاد؛ حمزه ذاکری


تشخیص خرابی تیغه‏های سوزن راه آهن با استفاده از پردازش تصویر

دوره 13، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 116-124

زهرا فتح الهی؛ امیر گل رو؛ مرتضی باقری


استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1385

سید محمد سادات حسینی؛ رسول جوادیان؛ منوچهر وزیری