ارزیابی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر مشخصات مکانیکی و مقاومت سایشی روسازی بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22034/tri.2021.106958

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون زباله‌های پلاستیکی، تجزیه ناپذیر بودن و همچنین مشکلات مربوط به دفن بهداشتی این مواد، مصرف دوباره زباله‌های پلاستیکی پس از فرآوری در راه‌ها می‌تواند مزایای اقتصادی و محیط زیستی فراوانی داشته باشد. طبق گزارشات سالانه مرکز اطلاعات صنعتی و تکنولوژیکی وزارت صنایع و معادن در سال 1396 برای ضایعات بطری‌های پلاستیکی حاصل از مصرف نوشیدنی‌ها و سایر انواع پلاستیک‌های از جنس PET ، مجموعاً به میزان قابل توجه 3/509 هزار تن می‌باشد. همچنین در روسازی‌های بتنی، مقاومت سایشی از جمله فاکتورهای مهم دوام است که همواره مشکل‌ساز بوده و موجب هزینه-های سنگین تعمیر و نگهداری می‌شود و اکثر روش‌های بهبود آن نیز پرهزینه می‌باشد. در این پژوهش PET بازیافتی در درصدهای جایگزینی 5، 10، 15، 20، 25 و 30 به صورت حجمی جایگزین ریزدانه طبیعی گردید و در مجموع 7 طرح کلی ساخته شد و مشخصات بتن تازه و بتن سخت شده از قبیل: مشخصت مکانیکی و مقاومت سایشی نمونه‌های ساخته شده با درصدهای جایگزینی ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدین قرار است که: جایگزینی PET بازیافتی با مصالح سنگی طبیعی هم‌اندازه موجب کاهش اسلامپ و وزن مخصوص بتن تازه شد، افزایش درصد جایگزینی PET زوال بیشتر مشخصات مکانیکی را بهمراه داشت بطوریکه جایگزینی تا 30 درصد موجب کاهش مقاومت فشاری، کششی غیر مستقیم و خمشی به ترتیب تا 36، 42 و 22 درصد نسبت به نمونه شاهد شد، PET بازیافتی ریزدانه موجب بهبود مقاومت سایشی بتن شد که با افزایش درصد جایگزینی مقاومت سایشی بطور کلی افزایش یافت. با توجه به بررسی مشخصات مکانیکی و مقایسه با حداقل-های پیشنهادی آیین نامه‌های مختلف و همچنین نظر به مقاومت سایشی نمونه‌ها، لذا در این پژوهش جایگزینی 20 درصد PET بازیافتی با ریزدانه به عنوان محتمل‌ترین درصد جایگزینی بهینه معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Recycled Plastic (PET) Effects on Mechanical Properties and Abrasion Resistance of Concrete Pavements

نویسندگان [English]

 • Bashir Moradi 1
 • Abolfazl Hassani 2
 • Hamed Rooholamini 3
1 M.Sc., Grad., Highway and Transportation Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor, Highway and Transportation Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Highway and Transportation Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The vulnerability of non-biodegradable wastes and their exploiting to reduce contamination of environment has been abundantly attracted the engineers’ attention. In addition, the abrasion resistance of concrete pavement is one of the prominent factors of durability causing non-affordable maintenance and rehabilitation costs. Thus, utilizing plastic wastes either as aggregate replacement or fiber is considered as an eco-friendly idea. Recently, numerous studies have been carried out to investigate the effects of PET (with different shapes and sizes) on mechanical properties and durability characteristics of concrete. In the present research, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30% by volume fraction of natural river sand in concrete mixes were replaced with recycled PET and specifications of fresh and hardened concrete so as to evaluate mechanical properties and abrasion resistance of concrete specimens. The obtained results revealed that replacing recycled PET aggregates with natural sand decreases slump and fresh density of concrete. Nevertheless, the mechanical properties were degraded as PET content increased. Furthermore, the results that replacing up to 30 percent of PET resulted in reducing compressive, splitting tensile and flexural strength, respectively, 36, 42 and 22 percent compared to control sample. In addition, replacing fine recycled PET improved the abrasion resistance of concrete. According to criteria implied by standards, the experimental results admitted that replacing 20% of fine recycled PET resulted in the most possible mechanical behavior and abrasion resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete Pavement
 • Waste Plastic
 • Polyethylene Terephthalate(PET)
 • Mechanical Properties
 • Abrasion Resistance
 1. "گزارشات عملکرد سالانه مرکز اطلاعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش های مربوط به سال 1396 و 1395"­، آدرس الکترونیکی:
 2. http://www.mimt.gov.ir/web_directory/13543%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87.html.

   

  -ACI Committee. (2009), “ACI 211.1-91: Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete”.

   

  -Al-Manaseer, A. and T. Dalal, (1997), “Concrete containing plastic aggregates”. Concrete International,. 19(8), pp. 47-52.

   

  -ASTM, C., 192/C 192M–02. (2002), “Standard practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory”. West Conshohocken (PA): ASTM International.

   

  -ASTM, C., 143/C 143M–03, (2010), “Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete”. Annual Book of ASTM Standards,. 4.

  -ASTM C496 / C496M, (2011), “Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens”.

   

  -ASTM, C78, (2010), “Standard test method for flexural strength of concrete” (using simple beam with third-point loading). in American society for testing and materials.

   

  -Albano, C., Camacho, N., Hernandez, M., Matheus, A., & Gutierrez, A., (2009),“Influence of content and particle size of waste pet bottles on concrete behavior at different w/c ratios”. Waste Management, 29(10), pp.2707-2716.

   

  -Azhdarpour, A. M., Nikoudel, M. R., & Taheri, M., (2016),“The effect of using polyethylene terephthalate particles on physical and strength-related properties of concrete; a laboratory evaluation”. Construction and building Materials, 109, pp.55-62.

   

  -Bartolome, L., et al., (2012), “Recent developments in the chemical recycling of PET, in Material recycling-trends and perspectives”. Intech Open.

   

  -Choi, Y.-W., et al., (2005), “Effects of waste PET bottles aggregate on the properties of concrete”. Cement and concrete research, 35(4), pp. 776-781.

   

  -EN, B., 1338 (2003),“Concrete paving blocks. Requirements and test methods”. British Standards,(London, UK), 2003: p. 76.

   

  -Frigione, M., (2010), “Recycling of PET bottles as fine aggregate in concrete”. Waste management,. 30(6), pp. 1101-1106.

   

  -Geyer, R., J.R. Jambeck, and K.L. Law, (2017), “Production, use, and fate of all plastics ever made”. Science advances, 3(7),
  p. e1700782.

   

  -Gourmelon, G., (2015), “Global plastic production rises, recycling lags”. Vital Signs, 22, pp. 91-95.

   

  -Gu, L., & Ozbakkaloglu, T., (2016), “Use of recycled plastics in concrete: A critical review”. Waste Management, 51, pp.19-42

   

  -Hama, S. M., & Hilal, N. N., (2019), “Fresh properties of concrete containing plastic aggregate”. In Use of Recycled Plastics in Eco-efficient Concrete, Woodhead Publishing,

  1. 85-114.

   

  -Islam, M.J., M.S. Meherier, and A.R. Islam, (2016), “Effects of waste PET as coarse aggregate on the fresh and harden properties of

   

  -(2008), “Concrete, Construction and Building materials”, 125, pp. 946-951.

   

  -khalil, w.i. and k.j. khalaf, (2017),
  “eco-friendly concrete containing pet plastic waste aggregate”. Diyala Journal of Engineering Sciences, 10(1), pp. 92-105.

   

  -Nibudey, R., et al., (2013), “Strength and fracture properties of post consumed waste plastic fiber reinforced concrete”. International Journal of Civil, Structural, Environmental and Infrastructure Engineering Research and Development (IJCSEIERD), 3(2), pp. 9-16.

  -Pacheco-Torgal, F., (2019), “Introduction to the use of recycled plastics in eco-efficient concrete, in Use of Recycled Plastics in Eco-efficient Concrete”., Elsevier, pp. 1-8.

   

  -Ragaert, K., L. Delva, and K. Van Geem, (2017), “Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste”. Waste Management, 69, pp. 24-58.

   

  -Ramadevi, K. and R. Manju, (2012). “Experimental investigation on the properties of concrete with plastic PET (bottle) fibres as fine aggregates”. International journal of emerging technology and advanced engineering, 2(6), pp. 42-46.

   

  -Saikia, N. and J. de Brito, (2014). “Mechanical properties and abrasion behaviour of concrete containing shredded PET bottle waste as a partial substitution of natural aggregate”. Construction and building materials, 52, pp. 236-244.

   

  -Saxena, Rajat, Trilok Gupta, Ravi K. Sharma, Sandeep Chaudhary, and Abhishek Jain. (2018),  “Assessment of Mechanical and Durability Properties of Concrete Containing PET Waste”, Scientia Iranica.

   

  -Siddique, R., (2007), “Waste materials and by-products in concrete”. Springer Science & Business Media.

   

  -Siddique, R., J. Khatib, and I. Kaur, (2008), “Use of recycled plastic in concrete”: a review. Waste management, 28(10),
  pp. 1835-1852.

   

  -Sosoi, G., et al., (2018),  “Wastes as aggregate substitution in polymer concrete”. Procedia Manufacturing, 22, pp. 347-351.