بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده هواشناسی ، تهران، و مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی فارس، شیراز

2 استادیار، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی فارس، شیراز، صندوق پستی 1194-71555

3 کارشناس، هواشناسی هوانیروز، تهران، ایران

چکیده

مه یکی از پدیده‌‌های هواشناسی است که با تشکیل آن دید افقی و عمودی کاهش می‌یابد. با وجود مفید بودن آن در کشاورزی از نظر جلوگیری از یخ زدگی گیاهان میوه‌دار، در بروز خسارات جانی و مالی در بخش حمل و نقل نقش مهمی را ایفا می‌کند. این پدیده طبیعی و مخرب در هوانوردی مشکلات عمده‌ای ایجاد کرده و از عملیات پروازی جلوگیری می‌نماید. به طور کلی برای پراکنده کردن مه و به دنبال آن شفاف نمودن هوای سطح زمین ابتدا باید از نحوه شکل‌گیری و انواع آن شناخت لازم را کسب کرد و سپس در مورد نحوه بکارگیری فنآوریهای نوین برای پراکنده کردن آن اقدام نمود. در این مقاله پس از مروری بر نحوه شکل‌گیری و ساختار فیزیکی مه، اطلاعات، آمار و نمودارهای روزهای مه‌آلود سی شهر کشور تهیه و نقشه‌های پهنه‌بندی آن ها به دست آمدند، سپس نتایج تحقیقات میدانی و عملیات مه‌زدایی که در نقاط مختلف کشور ایران انجام شده اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام آزمون های میدانی نشان دهندة موفقیت روش بارورسازی با استفاده از دی‌اکسیدکربن مایع توسط خودروی سیار جهت پراکنش مه‌های اَبَرسرد به عنوان یکی از بهترین روشهاست که در فاصله 30 دقیقه بعد از بذرپاشی موجب شفاف شدن هوا و باز شدن میدان دید میشود. نتایج موفق این آزمون میدانی مؤید این واقعیت است که روشهای موفق بارورسازی می توانند در به منظور پراکنش مه و شفاف‌سازی جو به کار گرفته شود. در بخش پایانی از مقاله مدل‌سازی عددی فرآیندهای خردفیزیکی بارورسازی ابر اَبَرسرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Low Level Cloud Seeding, Aimed at Fog Dispersion for the Purpose of Safety Upgrading in Mountainous Roads

نویسندگان [English]

  • <P>J. B. Jamali 1
  • S. Javanmard . Assistant Professer 2
  • M. Heidari 3
1 Assistant Professor, Atmospheric Science and Meteorological Research Centre, Meteorological Organisation, Tehran, P.O. Box 14965-114
2 Fars Province Applied Meteorological Research Center, Shiraz, P.O. Box 71585-1169
3 Army Aviation Meteorology Office
چکیده [English]

Fog is one of the meteorological events that helps reducing the horizontal and vertical visibility. Despite usefulness in agriculture and protection of plants against freezing; it has an important role in life and property damages in transportation sector. This natural and destructive event causes major difficulties in aviation and prevents flight operations. Generally, for fog dispersion and clearing weather, it is necessary to have knowledge about formation and types of fogs and investigate them in detail. New technologies for fog dissipation must then be applied for fog dispersion using cloud seeding technology. In this paper, after reviewing the processes of formation of fog and its physical construction, long term data and diagrams of foggy days in 30 cities of Iran were made and consequently zoning maps were produced. Field research results of fog dissipation in different regions of Iran were then discussed.Results of field tests indicate that cloud seeding method using liquid carbon dioxide by moving vehicle for super - cooled fog is one of the best methods and causes clearing weather and increasing visibility field after 30 minutes. The successful results of tests indicate that cloud seeding method could be applied for fog dissipation and clearing the atmosphere. In last part of the paper, numerical microphysical processes of super - cooled cloud seeding are discussed.