تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

یافتن مناسب ترین مسیر در حمل و نقل های دریایی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. درحمل و نقل دریایی، مناسب ترین مسیر، لزوما کوتاه ترین مسیر نبوده و متغیرهای مختلفی مثل ایمنی، مقدار سوخت مصرفی و ... با درجات اهمیت متفاوت در این تصمیم گیری نقش ایفا می‌کنند. به بیان دیگر، تنها با برقراری حالت بهینه ای از تمامی متغیرهای تاثیر گذار، مسیر بهینه مشخص می شود و در طول زمان احتمال تغییر آن وجود دارد. آشکار است که تخمین رفتار شناور در امواج و تحلیل آنها بر اساس معیارهای حرکت شناور، نقش بی بدیلی در راستای انتخاب مسیر مناسب ایفا می کند.این مقاله به بیان جایگاه بررسی رفتار شناور در انتخاب مسیر حرکت پرداخته و با بیان روش کلی اعمال محدودیت های حرکت، از دو معیار شتاب قائم در پل فرماندهی و غلتش عرضی به منظور تحلیل حرکات استفاده نموده است. بر این اساس می‌توان به صورت مستمر، مسیر حرکت مناسب شناور در طی ساعات پیش رو را تشخیص و نهایتا موجبات صرفه جویی در مصرف سوخت و سرعت در حمل و نقل را در عین حفظ ایمنی و برآورده شدن معیارهای حرکت فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Motions Evaluation in Ship Routing

نویسندگان [English]

  • <P>R. Panahi 1
  • M. S. Seif 2
1 Research Assistant, Department of Mechanics, Sharif University of Technology
2 Associate Professor, Department of Mechanics, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In specified limits of weather and sea conditions, the term optimum transportation is used to address maximum safety and crew comfort, minimum fuel consumption, minimum time underway, or any desired combination of these factors. Before defining such a goal function to optimize the transportation, one has to know about the ship reaction in waves. In other words, ship motions evaluation in different sea conditions is the base of ship routing.In this paper slamming rules as an important criterion in ship motions and its probability is investigated and predicted. By applying different motion’s constraints, evaluation of ship motions is also applicable. Limitations in maximum vertical acceleration of bridge and maximum roll angle are considered as the main criteria and speed polar diagram is plotted according to such restrictions. This yields the regions with minimum risk of damage and maximum safety. It must be remembered that the general method presented here, is also applicable for other sea keeping criteria and all types of floating bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ship routing
  • slamming
  • vertical acceleration
  • bridges
  • safety