بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری اندودهای سنگدانه‌ای

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول زیربنایی کشور هاست. نوع و کاربرد انواع اقدامات پیشگیرانه برای نگهداری روسازی های آسفالتی و بتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی و تحقیق قرار گرفته است. کاهش هزینه ها و اقدامات کاهش دهنده زمان ترمیم راهها از جمله نکاتی است که با استفاده از اندودهای سنگدانه‌ای تحقق می یابد. تحقیقات نشان داده اند که صرف کردن نسبت ناچیزی از کل هزینه ها به اقدامات نگهداری باعث کاهش بسیار زیادی در هزینه های تعمیرات و ترمیم روسازی ها خواهد شد. یکی از افدامات پیشگیرانه برای نگهداری روسازی های آسفالتی، استفاده از اندودهای سنگدانه ای است که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی گیرد. در این مقاله ضمن معرفی و شناسایی اندودهای سنگدانه ای، نحوه طراحی، ساخت و اجرای انواع اندودهای سنگدانه ای ارایه می شود. هدف از این تحقیق معرفی انواع مختلف اندودهای سنگدانه ای و ارزیابی عملکرد آزمایشگاهی اندودهای مختلف است. در ساخت این نوع آسفالت سعی شده تا از امکانات موجود در کشور استفاده گردیده و تا حد امکان شرایط موجود در کشور شبیه سازی شود. در این تحقیق خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری و همچنین میزان اندود کنندگی اندودهای سنگدانه‌ای و مقایسه انواع اندودهای سنگدانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aggregate Type on Friction and Permeability of Chip Seal Mixtures

نویسندگان [English]

  • <P>M .Fakhri 1
  • E. Amousoltani 2
1 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Khaajeh Nassir Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 MSc. School of Civil Engineering, Khaajeh Nassir Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Road maintenance and management is one of the most important tasks for road administration in every country. Application of preventive maintenance has been the subject of research for several years. Chip Seal is an option in preventive maintenance reducing the cost and time of rehabilitation. The outcome of the previous researches has revealed that spending a small portion of total cost for maintenance resulted in reduced pavement rehabilitation costs. In this paper after introducing and identification of chip seals, the design and construction of different chip seal is presented. The main purpose of this research is introducing different type of chip seal and evaluating their performance in the laboratory. To fabricate the chip seals effort was made to use the facilities available and simulate the real conditions in the country. In this research, friction, permeability and coating properties of different chip seals was evaluated to make a comparison between different chip seals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seal coat
  • chip seals
  • friction
  • Permeability
  • sand patch