بهینه سازی برنامه ریزی حمل و نقل با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع

چکیده

هدف این تحقیق توسعه الگوریتم بهینه‌سازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی حمل و نقل با کارائی وانعطاف‌پذیری بالا است. در این مقاله ابتدا با بکارگیری مدلی جامع، انواع مسائل موجود در برنامه‌ریزی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع مختلف مورد دسته‌بندی قرار گرفته است. با توجه به نتایج چشمگیر ارائه شده توسط روشهای ابتکاری پیشرفته، روش جستجوی ممنوع برای توسعه الگوریتم مورد نظر انتخاب گردیده است. الگوریتم طراحی شده که دارای ویژگی های جدید و متفاوت با الگوریتم های موجود است، قابلیت کاربرد در گستره وسیعی از انواع مسائل برنامه ریزی حمل و نقل را داراست. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، نتایج این الگوریتم با موفق‌ترین روشهای ارائه شده در این حوزه مقایسه گردیده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که این الگوریتم از توانائی بالائی برای ارائه جوابهای با کیفیت بالا در مقایسه با بهترین الگوریتم های ارائه شده تا کنون برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Tabu Search Algorithm for Vehicle routing and scheduling Problem

چکیده [English]

The most important operational decision related to transportation in the supply chain planning is the routing and scheduling of deliveries. Vehicle Routing and Scheduling Problem (VRSP) is a significant task in both supply chain planning and distribution optimization. A very large body of research and modeling literature has been devoted to address VRSP. But most of them concentrated on hypothetical or simplified problems and disregarded many practical aspects of such problems. On the other hand, many practical problems have been tackled by different commercial systems for this class of problems, but little has been published about them. The primary objective of ...