ارزیابی اثر تراکم دسترسی‌ها بر میزان تصادفات درجاده های اصلی برون شهری

نویسندگان

علم و صنعت ایران، عمران

چکیده

امروزه روند رو به رشد تصادفات در راهها و تلفات و خسارتهای ناشی از اینگونه حوادث باعث ضایع شدن و به هدر رفتن سرمایه‌های کشور می‌شوند. بنابراین سرمایه گذاری صحیح روی شناخت هر یک از عوامل سه گانه تصادف (راه، راننده و وسیله نقلیه)، بررسی اصولی مشکلات این عوامل و بیان راه حلهای کاربردی می‌تواند تا حد زیادی از بروز اینگونه حوادث بکاهد. یکی از معضلات اساسی شبکه راههای کشور وجود دسترسی‌های فراوان به راههای اصلی می‌باشد؛ به‌نحوی که این دسترسی‌ها که معمولاً فاقد شرایط لازم طراحی، عملکردی و کنترلی می‌باشند بصورت مکانهای تصادف‌خیز درآمده‌اند. هدف از این تحقیق تعیین مقدار تأثیر تراکم دسترسی‌های حاشیه‌ای بر نرخ تصادفات در راههای کشور می‌باشد. برای این منظور با معرفی پارامترهای دخیل در تصادفات، تحلیل آماری توصیفی و مدلهای آماری رگرسیونی ارائه می‌شوند تا نوع ارتباط میان نرخ تصادفات جاده‌ای و عوامل اصلی وقوع آن از جمله تراکم دسترسی‌ها در جاده‌های کشور مشخص گردد. از مهمترین نتایج تحقیق، اینست که با افزایش و کاهش تراکم دسترسی‌ها، نرخ تصادفات نیز با نسبتی افزایش یا کاهش می‌یابد. زمانیکه تراکم دسترسی‌ها اندک است، رشد نرخ تصادفات همراه با افزایش تراکم دسترسی‌ها روندی ملایم دارد اما هنگامیکه تراکم دسترسی‌ها از حدی بیشتر می‌شود، نرخ تصادفات رشد قابل توجهی پیدا می‌کند. بنابراین علاوه بر تراکم دسترسی، عوامل مهم دیگری نیز در وقوع تصادفات بخصوص در راههای با تعداد زیاد دسترسی؛ نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Access Driveways on Accident Rates In Iranian Main Roads

چکیده [English]

Studying different accidents statistics in Iran country, we can conclude that existence of improper accesses and construction of unsystematic access driveways have caused many accidents to occur in country roads. Statistics reveal that about 37 percent of interurban accidents have occurred at intersections, which is the highest percentage in the study of the conditions of roads and highways. Installations, estates, residential complexes, industrial and agricultural business places, whether existed before or made after the construction of roads or highways, have to use them, so they need entrance to or exit from them.
Also, in cities or city vicinities, rapid economic growth has caused an increased demand in access driveways along roads and highways which, in turn, reduces highway capacity and safety. So, accessibility and mobility, or road capacity and safety, need coordination.
Considering what was said above, by studying and evaluating factors involved in interurban accidents, especially in marginal accesses, recognizing disorders related to these factors and presenting practical solutions, it is possible to diminish number of accidents, their intensities, and related fatalities and damage.

It has been decades since researches about ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • access driveways
  • accident rate
  • access density
  • main roads