به‌کارگیری شاخص ریسک براساس معیار دسترسی برای افزایش قابلیت‌‌اطمینان شبکه جاده‌ای استان کردستان

چکیده

بروز سوانح طبیعی امری اجتناب ‌‌ناپذیر است و خسارت‌های فراوانی را نیز درپی ‌دارد. در این ‌میان، برقراری ارتباط در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای باتوجه به اهمیت و جایگاه آن خصوصاً در شرایط اضطراری بسیار حائز اهمیت ‌است. عملکرد مناسب شبکه راه‌ها می‌تواند باعث کاهش اثرات حادثه در این شرایط شود و شبکه‌ای که نتواند دسترسی لازم را فراهم نماید، دارای قابلیت‌ اطمینان اندکی ‌است‌ و موجب آسیب‌های گسترده‌تری نیز می‌شود. استان کردستان به‌لحاظ داشتن موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی ویژه، درمعرض آسیب‌های ناشی از وقوع حوادث طبیعی قرار دارد. لذا تأمین دسترسی و کاهش این آسیب‌ها دارای اهمیت ‌است. در این پژوهش برمبنای حجم وسیعی از اطلاعات، یک شاخص‌ ‌‌ریسک برای شبکه‌ راه‌های ‌استان ‌کردستان برآورد شده ‌است. جهت اعتبارسنجی این شاخص، ضمن تحلیل‌ حساسیت آن، نتایج کار با خسارت‌های حوادث گذشته مقایسه شده‌است. در ادامه به‌کمک این‌ شاخص، با تعیین مسیرهای دارای ریسک، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در کمان‌های شبکه با هدف افزایش قابلیت ‌‌اطمینان و کاهش میزان ریسک در شبکه انجام‌شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Index Implementation Based on Accessibility Criterion for Improving Reliability of Kurdistan Province Road Network

چکیده [English]

The Occurrence of natural disasters is an unavailable phenomenon that can cause massive destruction. In emergency situations the appropriate functioning of the road network is a matter of considerable importance. The proper behavior of the road network in the disaster area can mitigate the impacts of catastrophe. On the other hand, when the required accessibility can’t be provided by the road network, the reduced reliability will itself lead to even greater devastation.
Due to its geographic location and physical characteristics, Kurdistan province is vulnerable to natural hazards. Therefore the provision of accessibility in emergency situations with the aim of reducing the extent of damage is of top priority in this region.
In the present study, based on a massive amount of data, a risk index for the road network of Kurdistan province was developed. For validation of this index, using a sensitivity analysis, the results were compared with real data reported from previous hazards. Applying the risk index, the routes with a higher risk were identified and with the dual purpose of increasing reliability and reducing the risk factor in the network, the selected routes were financially prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk index
  • accessibility
  • vulnerability
  • Network Reliability
  • Network behavior