یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار

نویسندگان

1 صنعتی امیرکبیر تهران، ریاضی و علوم کامپیوتر

2 ازاد اسلامی واحد همدان، ریاضی

چکیده

مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار (CVRP) یکی از مشهورترین مسائل بهینه‌سازی ترکیباتی است که تاکنون بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است و امروزه توجه بسیاری از دانشمندان و محققین را به خود جلب کرده است. بنابراین بسیاری از روش‌های دقیق، ابتکاری و فراابتکاری در دهه‌های اخیر برای حل آن ارائه شده‌اند. در این مقاله، به علت ضعف‌های موجود در الگوریتم نمونه مورچگان، نسخه‌ای اصلاحی از این الگوریتم به نام MEAS برای حل مسئله CVRP ارائه می‌گردد. به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم MEAS، 26 مثال استاندارد از 50 تا 199 مشتری از ادبیات موجود در نظر گرفته شده و نتایج آن با دیگر الگوریتم‌های فراابتکاری مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی با دیگر الگوریتم‌ها رقابت‌پذیر است. به علاوه این الگوریتم جواب‌های بسیار نزدیک نسبت به بهترین جواب‌های تاکنون پیدا شده برای بیشتر مثال‌ها بدست آورده است به طوری که 20 بهترین جواب تاکنون بدست آمده نیز تولید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Optimization Meta-heuristic Algorithm for the Capacitated Vehicle Routing Problem

چکیده [English]

The Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) is one of the most famous and widely studied problems in combinatorial optimization that nowadays it has been received much attention by researchers and scientists. So, many exact, heuristic and meta-heuristic algorithms have been proposed to solve it in recent decades. In this paper, aimed at the disadvantages existed in the current Elite Ant System (EAS), a modification of this algorithm called MEAS is proposed for solving CVRP. This new algorithm can avoid premature convergence and exploit more strong solutions. In order to assess the efficiency of the MEAS, 26 standard instances involving from 50 to 199 customers from the literature were studied and their results were compared with other well-known meta-heuristic algorithms. The results indicate that the proposed algorithm is competitive with other algorithms. In addition, the proposed algorithm finds closely the best known solutions for most of the instances in which twenty best known solutions are also found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacitated vehicle routing problem
  • Elite Ant System Algorithm
  • General Updating
  • Combinatorial Optimization Problems