ارائه و توسعه‌ی مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه ؛ مطالعه موردی: مهرآباد

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران، عمران و محیط زیست

2 دانشگاه تهران، دانشکده صنایع

چکیده

فرودگاه‌ها به عنوان زیرساخت‌های مهم حمل‌ونقل هوایی، ارتباط جریان‌های مسافر و کالا بین روش ترابری هوایی و دیگر روش‌های حمل را برقرار می‌سازند. به همین دلیل فرودگاه محل تعامل سه جزء اصلی سیستم حمل‌ونقل هوایی، یعنی فرودگاه، شرکت هواپیمایی و مسافر (یا هر استفاده‌کننده‌ی دیگر) می‌باشد. استفاده‌ی مناسب و موثر از فضاهای بخش هوایی از مهم‌ترین اهداف مدیریت فرودگاه‌های حال حاضر جهان می‌باشد. یکی از مهم‌ترین این فضاها، گیت‌های (محل توقف هواپیماها در اپرون) فرودگاه بوده و برنامه‌ریزی توقف هواپیماها در آن بسیار حیاتی می‌باشد. در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا پس از ارائه و توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی عددصحیح مختلط جهت تخصیص پروازها به گیت‌های فرودگاه، از آن به عنوان نرم‌افزار (موتور) تخصیص گیت در طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری استفاده نماییم. از طریق مقایسه‌ی نتایج حاصل از تخصیص مدل با نتایج تخصیص دستی، مدل را اعتبارسنجی نموده و با ایجاد تغییرات در وزن توابع هدف مدل، میزان حساسیت مدل را نسبت به این توابع نیز ارزیابی می‌نماییم. اهداف مورد نظر برای این تحقیق متمرکز بر هزینه بوده و به عنوان نمونه (مطالعه‌ی موردی) کاربرد فرآیند تخصیص گیت در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد برای ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری در اتخاذ تصمیمات تخصیص گیت به پروازهای مسافری این فرودگاه تشریح می‌گردد. نتایج علاوه بر مشخص نمودن توانایی‌ها و اعتبار مدل پیشنهادی، نشان‌دهنده‌ی نبود تفاوت چشمگیر در میزان حساسیت مدل نسبت به دو تابع هدف آن با یکدیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Mathematical Model in Designing a DSS for Optimizing Gate Allocation at airport (Case study: Mehrabad)

چکیده [English]

Airports as important air transportation infrastructures prepare passenger and cargo flow connection between air and other transport modes. Reasonably, airport is the place to relevance three main components of air transportation, airport, airline and passenger (or any other user). Effective and adequate utilization of the airside areas is the first principle objective for airport management all over the world. One of the most important parts of airside area, which has vital need for scheduling aircraft’s suspension, is gates (the aircraft’s suspension place). In this research we present and develop a mixed-integer programming model for allocating flights to gates, and use it as the gate allocation engine for designing a Decision Support System. By the comparison between the model and manual allocation result, we will examine the model’s reliability and by making changes in the model’s objective function’s scale, we evaluate the model’s sensitivity on these objectives. Main purpose of research has direct focus on cost, and as an example (case study), we describe the application of this process at Tehran Mehrabad International Airport to develop a DSS for making gate allocation decisions for their passenger flights. The results don’t show any salient difference in the model’s sensation on the two objective functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airport Operations
  • Gate Allocation
  • Decision support system
  • Objective Function’s Scale