بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراورس اصطکاکی در افزایش مقاومت جانبی خط آهن

نویسنده

علم و صنعت ایران، مهندسی راه آهن

چکیده

درز ریل ها در قوس هایی با شعاع کمتر از 400 متر در راه آهن بدلیل عدم امکان تامین مقاومت جانبی خط، جوشکاری نمی شوند. باقیماندن درزها در خط باعث افزایش هزینه ها و حجم فعالیت های نگهداری می شود. هم چنین باعث ظاهر شدن خرابی هایی نظیر تغییر شکل پلاستیک تاج ریل ، شکستگی تراورس ، خرابی پابند ها و بطورکلی زوال سریع هندسه قائم و افقی خط می گردد. در این مقاله، ابتدا راهکارهای افزایش مقاومت جانبی بررسی شده و یکی از راهکارها که استفاده از طرح ابتکاری تراورس اصطکاکی (که در آن سطح زیرین تراورس به جای مسطح بودن ، به صورت زیگزاگی بر جسته شده تا مقاومت جانبی ناشی از سطح زیرین تراورس افزایش یابد) می باشد، تشریح شده است. در این مقاله تاثیر این نوع تراورس با انجام آزمایشهای تعیین مقاومت جانبی خط بررسی شده است. آزمایشهای انجام شده بصورت آزمایش تراورس منفرد بوده و نتایج آن نشان داده است که مقاومت جانبی خط با تراورس اصطکاکی در مقایسه با تراورس عادی در حدود 59.1 % افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Research of Frictional Sleeper’s Effect on the Lateral Resistance of Railway Tracks

چکیده [English]

In conventional railways, especially in mountainous areas, there are a lot of curves with small radius (around 220-250). In these kinds of tracks, providing the lateral resistance of tracks is so difficult. Therefore, rail joints are not welded together. Thus, leaving the rail joints in tracks increase the maintenance cost, repair work, possession time and, finally, decrease the capacity of railway line. Up to now, different methods have been suggested for increasing the lateral resistance of tracks. In this paper, new frictional sleepers are designed with cross-wise ridges at the underside in order to utilize more internal frictions, potential of the crushed stone ballast, by forming a coarse toothing with adequate dimensions.
An experiment has been done on a track with and without frictional sleepers in SRE LAB-IUST. It was found that the lateral resistance of the railway track increases %59.1 by using frictional sleepers. According to test results, rail joints in curves with the radius less than 400 m can be welded by employing frictional sleepers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway track
  • ballasted track
  • lateral resistance
  • sleeper
  • rail joints
  • conventional railways