طراحی و شبیه سازی الگوریتم کنترل تردد قطارها در دو شبکه ریلی متفاوت بصورت ایمن

نویسنده

دانشگاه علم وصنعت ایران، مهندسی راه آهن

چکیده

پیشرفتهای روز افزون کنترل قطارها در یک شبکه ریلی با هدف تامین ایمنی ، کاهش تاخیرات و دقت در عملکرد صورت می گیرد.همچنین توسعه شبکه ریلی سبب ایجاد نقاط تقاطع بین شبکه های مجزای ریلی شده است، که بعضا بهره برداری آنها متفاوت می باشد. افزایش تعداد و سرعت قطارها، در صورتی محقق می شود که ایمنی قطارها تضمین شود. در این مقاله الگوریتم حرکت ایمن چند قطار متوالی با ایجاد بلاک متغیر مدلسازی می شود. در این راستا، ابتدا الگوریتم حرکت یک قطار در یک شبکه ریلی مستقل و سپس حرکت n قطار متوالی در دو شبکه ریلی با بهره برداران متفاوت بصورت ایده ال مدلسازی می شود. زمانهای تاخیر تبادل و پردازش اطلاعات بین دو شبکه ریلی و قطارها مدلسازی شده و بارعایت فاصله ایمن بین قطارها ، الگوریتم کنترل تردد قطارها استخراج می شود. در صورتی که خط توسط یک قطار بواسطه خرابی مسدود شود، الگوریتم برای قطارهای بعدی بصورتی طراحی می گردد که پس از انتقال قطار معیوب به خط فرعی، بلاک متغیر از قطار معیوب به قطار بعدی آن تغییر موضع می دهد. در ادامه قطار ها باید بتوانند مدت زمان از دست رفته را جبران سازی نمایند. در نهایت با شبیه سازی سیستم کنترل تردد بر روی سه قطار متوالی با درنظر گرفتن ملاحظات عملی ، صحت عملکرد آن بصورت ایمن نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Simulation of Trains Safe-Traffic Control Algorithm on Two Different Railway networks

چکیده [English]

Improvements of trains control in a railway network may provide safety, reduction of delay and fine performance. Also Intersection points between the railway network is created by developing more railways with different contractors and operators. In this paper, an algorithm for controlling train traffic is designed based on variable block in such a way that not only safety is guaranteed but also headway is decreased. In this regard, a train movement in single railway, movement of consecutive trains and delay of information exchange and processing between two railways network with different operators is modeled and traffic algorithm is developed considering safety distance between trains. If the rail lines is blocked by a train due to malfunction, Algorithm is designed in such a way that after transferring failed train to branch line, variable block is redefined between another trains to compensate lost time. Finally, fine performance and safety of designed algorithm is demonstrated by simulation on three consecutive trains considering actual constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • signaling
  • Variable Block System
  • Railway Network Delays
  • safety