تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت، دانشکده عمران

چکیده

در همه جای دنیا پروژه‌های زیادی با امولسیون قیر برای بازیافت سرد درجا استفاده شده است که نتایج قابل قبولی به همراه داشته است. با این وجود در برخی پروژه‌های بازیافت سرد درجا مشکلاتی نظیر شیار‌شدگی، ترک‌های حرارتی و عریان شدگی گزارش شده که باعث شده نیاز به افزودنی‌ها برای کاهش شیارشدگی و مشکلات روسازی بازیافت شده با امولسیون قیر به شدت احساس شود.
از آنجایی که تحقیقات محدودی در زمینه‌ی تاثیر افزودنی‌ها بر خواص آسفالت‌های بازیافتی در دنیا انجام شده است، در این تحقیق از سیمان و آهک به عنوان دو نوع افزودنی که در بازیافت سرد با امولسیون قیر بیشتر بکار گرفته شده‌اند، استفاده شده است که از سیمان و آهک بصورت پودری و همچنین از پلیمر SBS نیز به عنوان افزودنی دیگر با و بدون سیمان و آهک استفاده شده است و تاثیر هر کدام بر خواص مخلوط‌های بازیافتی نظیر استقامت مارشال، دوام، مدول برجهندگی و تغییر‌شکل دائمی، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان داد که1 SBS، سیمان و آهک باعث افزایش استقامت مارشال، مدول برجهندگی و همچنین افزایش مقاومت در برابر رطوبت و تغییر شکل‌های دائمی می‌شود. بعلاوه مخلوط‌های حاوی سیمان و SBS نسبت به سایر نمونه‌ها نتایج بهتری را در برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cement and lime on performance properties cold recycling asphalt mixtures with SBS modified emulsion

چکیده [English]

All over the world there are many projects used bitumen emulsion for cold in-place recycling (CIR) with good results. However, some emulsion CIR projects reported rutting, thermal cracking and asphalt stripping problems, caused to use additives to decrease rutting and emulsion CIR pavement distresses.
Since limited researches have been conducted to investigate the effect of additives on the recycled asphalt mixtures properties, in this research cement and lime used as additives in CIR mixtures. We used cement and lime in the form of powder and SBS as additive with or without cement and lime to evaluate the effect of each additive on the mechanical properties such as Marshall stability, durability, resilient modulus and permanent deformation.
Result indicate that SBS, cement and lime increase Marshall Stability, Resilient Modulus, moisture resistance and resistance to permanent deformation. Furthermore, mixtures which contain both cement and SBS have better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold Recycling
  • Resilient Modulus
  • Rutting
  • Bitumen Emulsion
  • SBS polymer
  • cement
  • lime