بررسی تطبیقی تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی کالا

چکیده

با وجود اینکه هدف از وضع مقررات مسئولیت مدنی، جبران کا مل خسارات وارده به زیان دیده است، لیکن در کنوانسیونهای بین‌المللی ناظر به مسئولیت متصدیان حمل و نقل سقف معینی پیش‌بینی شده است، به این معنا که در صورت بروز هرگونه خسارت، اعم از فقدان یا تلف کالا، خسارت وارده به آن و یا تأخیر در تحویل، مسئولیت حمل کننده جز در مواردی که در خود مقررات پیش‌بینی شده است، از سقف معینی تجاوز نخواهد کرد. به این قاعده مقرردر کنوانسیونهای بین‌المللی، تحدید مسئولیت نامند. بررسی میزان مسئولیت متصدی حمل ونقل ریلی در کنوانسیون کوتیف، دریایی در کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ، هوایی در کنوانسیونهای ورشو، لاهه، گوآتمالا، مونترال و جاده‌ای بموجب کنوانسیون‌های CMR و معیار محاسبه آن ،موضوع بررسی شده در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Liability Limitation of Transportation Operator in the Contracts of International Transportation of Goods

چکیده [English]

Although the purpose of forming civil responsibility regulations is the full compensation of damages, it has been predicted a certain ceiling in international conventions which observe transportation operator’s responsibility. It means that in case of any damage such as losing or wasting goods, any damage to goods or delay in its delivery, the responsibility of the carrier wouldn’t be exceed of a certain ceiling, except in some cases which have been predicted in the rules. This arbitrary rule is called liability limitation. This article tries to investigate the amount of rail transportation operator’s liability in COTIF convention, sea transportation operator’s liability in Brussels and Hamburg conventions, air transportation operator’s liability in Warsaw, Hague, Guatemala, Montreal Conventions and road transportation operator’s liability in CMR conventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Limitation of responsibility
  • Carrier
  • the amount of compensation
  • Convention
  • goods