ارزیابی ریسک‌ در پروژه‌های پل‌سازی با استفاده از آنالیز درخت خطای فازی

نویسنده

موسسه آمزش عالی طبری، مهندسی عمران

چکیده

تحلیل درخت خطا یکی از کارآمدترین روش‌های ارزیابی ریسک است. در این تحلیل، دلایل وقوع یک رویداد نامطلوب، به شکل گرافیکی و با استفاده از دریچه‌های منطقی مشخص می‌شوند. تعیین احتمال وقوع رویداد نامطلوب در بسیاری موارد از جمله صنعت ساخت‌ به دلیل دسترسی محدود به اطلاعات بسیار مشکل و یا حتی غیرممکن است. در این حالت استفاده از عملیات ریاضیاتی فازی که از نظر محاسباتی ساده‌اند و نیازی به اطلاعات مفصل تجربی ندارند، می‌توانند به عنوان ابزاری مفید واقع شوند. در این مقاله نیز با بکارگیری رویکرد تحلیل درخت خطای مبتنی بر منطق فازی، ابتدا دلایل اصلی وقوع ریسک توقف، هنگام انجام برخی از فعالیت‌های ساخت پروژه‌های پل‌سازی برای شناسایی استراتژی‌های کاهش ریسک مناسب و سپس احتمال شکست استراتژی‌های تقلیل با هدف بهبود استراتژی‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. استفاده از چنین روشی می‌تواند با تقلیل یا حذف دلایل اصلی، سبب مدیریت اثربخش‌تر مدیران در پروژه‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk assessment in bridge construction projects by using the Fuzzy fault tree analysis

چکیده [English]

Fault tree analysis is considered as one of the most effective methods of risk assessment. In this analysis, reasons attributed to the occurrence of an undesired event are specified in graphical form using logical gates. In several cases including construction industry, determining the possibility of an undesired event is so difficult or even impossible, due to the limited availability of data. In this condition, using fuzzy arithmetic operations which are computationally simple and does not require any detailed empirical information can be applied as useful tools. In this article, analysis approach of fault tree based on fuzzy logic is used to firstly evaluate major reasons related to stop risk occurrence, at the time when some construction activities of bridge constructing are executed to identify the appropriate risk mitigation strategies and then to estimate the probability of mitigation strategies failure in order to improve the strategies. Such method can cause more effective management of managers in projects by reducing or eliminating the major causes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Fault Tree Analysis
  • Top Event
  • Fuzzy Probability