بررسی تاثیر خرده لاستیک ها بر کاهش ارتعاشات منتشره از خطوط ریلی در محیط اطراف

نویسنده

علم و صنعت ایران، مهندسی راه آهن

چکیده

تجربه های آزمایشات میدانی صورت گرفته در کشور هائی مانند آمریکا و کره جنوبی تاثیر مثبت بکارگیری یک لایه خرده لاستیک به عنوان زیر بالاست را در کاهش ارتعاشات محیطی منتشره ناشی از عبور قطار نشان داده است. لیکن در این مطالعات در خصوص محدوده موثر فرکانسی و میزان کاهش سرعت ارتعاشات محیطی اختلاف نظر وجود دارد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از کوپلاژ موجود در آزمایشگاه روسازی دانشکده مهندسی راه آهن و با استفاده از تجهیزات آزمایش ضربه- پاسخ ، رفتار دینامیکی خط بالاستی در دوحالت با و بدون لایه خرده لاستیک به عنوان لایه زیرین بالاست، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور با تحریک ریل، بالاست و تراورس در نقاط مختلف نمونه آزمایشگاهی میزان سرعت ارتعاشات در فواصل مشخصی از محور خط ارزیابی و نتایج در قالب نمودار های سرعت-زمان ، سرعت-فاصله و سرعت-فرکانس نسبت به نقطه تحریک ارائه شده است. تحلیل های صورت گرفته از برداشت های آزمایشات در محدوده فرکانسی 0 الی 500 هرتز، کاهش 17 تا 46 دسی بل را برای اعمال ضربه روی بالاست نشان داده که این مقدار برای اعمال ضربه روی تراورس و ریل به ترتیب بین 6 تا 32 دسی بل و 6 تا 47 دسی بل می باشد. نتایج ارزیابی کلی از نتایج آزمایشات صورت گرفته مبین آن است که لایه خرده لاستیک با محدوده دانه بندی 5 تا 50 میلیمتر و به ضخامت 20 سانتیمتر ، به میزان 6 الی47 دسی بل در ارتعاشات محدوده ی فرکانسی 32 تا 250 هرتز کاهش ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of TDA Effect on Reduction of Train Induced Vibrations

چکیده [English]

Field studies in many countries like USA and South Korea confirms the acceptable performance of TDA material as sub-ballast layer on reducing the train induced vibrations. However, comparing the achieved results in the mentioned studies shows some differences in the exact range of TDA performance frequency in vibration reduction. So in this study, dynamic behaviour of ballasted track with and without TDA as sub-ballast layer was evaluated with using impulse-response (IR) test equipment’s. For this purpose a prototype of ballasted track with and without TDA layer was established and many IR tests were carried out. The impact was imposed on the track by using a 93.5 kg falling hammer and the vertical particle velocity were monitored in the points located in the vicinity of the track by using Geophone. Depending on the position of impact, results were shown in three different kinds of velocity-time, velocity-distance and velocity-frequency curves. Processing the obtained results reveals the TDA efficiency in vibration reduction in the range of 0-500 Hz. The reduction magnitude varies between 17 to 46 dB when the impact imposed on ballast while it varies in the range of 6 to 32 and 6 to 47 when impact location were on sleeper and rail, respectively. As a result of this experimental study, TDA with particle size of 5 to 50 mm with 20 cm thickness creates 6 to 47 dB reduction in vibrations with frequency range of 32 to 250 Hz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TDA
  • vibration reduction on track
  • vibration’s velocity
  • performance frequency
  • dB in vibrations