ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی

نویسندگان

دانشگاه گیلان، علوم انسانی

چکیده

صنعت حمل و نقل هوایی به دلیل مشکلات اقتصادی جوامع در سالهای اخیر با رکود و افت درآمد مواجه شده است. این صنعت همواره در جستجوی راههایی برای کاهش هزینه ها و افزایش بازده بوده است. شناخت بهتر رفتارهای مسافران در انتخاب شرکتها در این زمینه کمک بسیاری به شرکتها می کند. این موضوع در ایران نیز در سالهای اخیر با افزایش تعداد شرکتها، افزایش رقابت تجاری بین آنها و شرایط اقتصادی کشور توجه زیادی را به خود جلب نموده است. در این تحقیق که به بررسی رفتارهای مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی داخلی می پردازد، جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مسافران با استفاده از مشاورات صاحب نظران و اساتید دانشگاه، پرسشنامه ای طراحی و 21 معیار که تصور می رفت در انتخاب مسافران نقش مهمی داشته باشد تعیین شد و از مسافران خواسته شد تا بر اساس میزان اهمیت هر یک به آنها نمره دهند. این 21 معیار بر اساس میزان اهمیت از دیدگاه مسافران اولویت بندی شدند. علاوه بر این، این تحقیق در پی یافتن روابط مهم بین اولویت معیارها و گروههای مختلف مسافران بر اساس مشخصات فردی و ویژگیهای سفر آنها است. برای دست یابی به اهداف تحقیق 6 فرضیه مطرح و توسط آزمون های t، ANOVA و همگنی واریانس ها مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از این روش، معیارهایی که در گروههای مختلف مسافران تفاوت های قابل توجهی از نظر اهمیت و اولویت داشتند نیز مشخص شدند. در این تحقیق 8 فاکتور اصلی که مهمترین تاثیر را در فرآیند انتخاب مسافران داشتند مشخص شدند که به ترتیب شامل اجرای به موقع پروازها، ایمنی پرواز، قیمت بلیط، زمان مناسب پرواز، تعداد سوانح گذشته هر شرکت، میزان پاسخگویی در زمان بروز مشکل و تاخیر، نحوه فروش بلیط و امکان رزرو اینترنتی و نحوه برخورد خدمه و پرسنل هستند.نتایج این تحقیق مفاهیم کاربردی را برای خطوط هوایی در زمینه رقابت های تجاری فراهم می‌کند و زمینه هایی را برای انجام این نوع مطالعات در ایران معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Airline Selection Behavior of Iranian Domestic Travelers

چکیده [English]

Due to the economic problems of the different societies , air transports industries , have confronted serious recession and shortage of income , Air transport industry always looks for some methods to decrease it cost , while searching for ways to increase its outputs to get more familiar with the selection behavior of the passengers toward the selection of the airlines is a big help to the airlines . In Iran we have the same senario while more airlines are established and looking for more shine in Iran’s domestic air transport market .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airline marketing
  • Selection Criteria
  • Passenger domestic
  • Flights
  • Air transportation passenger behaviou