تحلیل داده‌های خرابی تجهیزات علائم در راه‌آهن ایران با استفاده از تکنیک های داده کاوی

چکیده

حمل ایمن بار و مسافر برای مدیران حمل‌ونقل ریلی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به‌کارگیری روش‌های ایمن حمل‌ونقل، نیازمند شناخت کامل از عوامل به وجود آورنده شرایط غیر ایمن است که این امر با یادگیری از تجربیات گذشته محقق می‌گردد. سیستم علائم و ارتباطات راه‌آهن یکی از بخش‌های بسیار مهمی است که کنترل خرابی قطعات و تجهیزات علائمی و ارتباطی و در نتیجه فراهم نمودن شرایط ایمن حرکت قطارها بخشی از وظایف آن است. در این مقاله به تحلیل داده‌های مربوط به خرابی تجهیزات علائم الکتریکی و ارتباطی در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. برای این منظور، تعداد 30235 اطلاعات ثبت شده مربوط به خرابی‌های تجهیزات علائم الکتریکی و ارتباطی از پایگاه داده راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال‌های 1390 و 1391انتخاب شده است. برای تحلیل این اطلاعات از تکنیک قوانین انجمنی Apriori و تکنیک درخت تصمیم C5.0 استفاده شده است. مراحل اجرای پروژه داده کاوی بر اساس متدلوژی CRISP-DM انجام شده است. نتیجه این تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع خرابی‌ها و کاهش آن‌ها و در نتیجه تأمین ایمنی تردد قطارها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Data analysis of failures of signaling and communication equipment in Iranian Railways using data mining techniques

چکیده [English]

Carrying passenger and freight safely in all aspects to their destinations is of utmost importance for railway administrators. Undergoing safety procedures and developing safety systems requires awareness of what is causing unsafe conditions, which can be done by learning from the past. The department of Signaling & Communication is one of the most important departments in Iranian Railways, which carries out the control of failures in signaling and communication equipment and thus provides the safe condition for train movements. This research has been performed to analyze past failures data of the signaling and communication equipment in Iranian Railway (RAI). For this purpose, some 30,235 failure records from the RAI signaling and communication database were selected from years 2011 and 2012. The Apriori association rule technique, C5.0 decision tree technique, and CRISP-DM methodology are applied. Determining the rules and the relationships among the system attributes and predicting their values, it will be possible to take necessary actions to prevent or mitigate the failures and thus provide the safety in rail transportation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data mining
  • CRISP Reference Model
  • Failures of signaling and communication equipment
  • Iranian railways