مدل‌سازی به منظور شناسایی و اولویت‌دهی قوس‌های قائم خطرناک از منظر ایمنی و تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/tri.2022.115175

چکیده

مدیریت سرعت در راه‌ها یکی از مهمترین و اثربخش‌ترین اقدامات در پیش‌گیری از وقوع و کاهش شدت تصادفات و صدمات وارده به استفاده کنندگان از راه می‌باشد. زیراکه بخش قابل توجهی از تلفات و جراحات حاصله از تصادفات جاده‌ای به دلیل عدم رعایت سرعت مجاز است. از این رو به عنوان مطالعه موردی محور ارومیه-اشنویه در استان آذربایجان غربی با استفادهاز دستگاه RSP مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات ترافیکی از سامانه‌های تردد برخطی مرتبط با سال 1396 استخراج گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که در این مسیر می‌توان قوس‌ها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد بخش‌های 1 تا 5 که سرعت خودروها دارای میانگین 35 کیلومتر بر ساعت است و در بخش 6-10 که سرعت خودروها دارای میانگین 45 کیلومتر بر ساعت است و در بخش 11-14 که سرعت خودروها دارای میانگین 50 کیلومتر بر ساعت است. تمام این سرعت‌ها در حالی برداشت شده که سرعت مسیر 110 کیلومتر بر ساعت است و نشان می‌دهد که قوس‌ها دارای شیب تندی بوده و در بخش 1-5 که بیشترین کاهش سرعت وجود داشت قوس خطرناک تری از نظر ایمنی و امکان تصادفات وجود دارد که رانندگان سرعت خود به نسبت زیادی کاهش داده‌اند. در نهایت پیشنهاد می‌گردد به منظور تعیین سرعت در قوس‌ها از میانگین سرعت 85 درصد خودرها در آن قوس‌ها استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling to identify and prioritize dangerous vertical curve from the perspective of safety and accidents

نویسنده [English]

  • Alireza Mahpour
Assistant Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Road speed management is one of the most important and effective measures to prevent and reduce the severity of traffic accidents and injuries to road users. Because a significant proportion of the fatalities and injuries resulting from road accidents are permitted due to speeding. Therefore, as a case study of Urmia-Ashnoye axis in West Azarbaijan province was investigated using RSP. Traffic information was extracted from online traffic systems related to in 2017. The results show that the arcs can be divided into three categories: Sections 1 to 5, with car speeds averaging 35 km / h, and Sections 10-6 with car speeds averaging 45 km / h 14 that cars have an average speed of 50 km / h. All of these speeds were taken while the track speed was 110 km / h, indicating that the arches had steep slopes, and in sections 1-5 that had the most deceleration there was a more dangerous arc in terms of safety and the likelihood of accidents involving speed drivers. Have reduced themselves to a great extent. Finally, it is recommended to use an average speed of 85% of the cars in those arches to determine the speed in the arches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Vertical Arc
  • Speed
  • Safety
-آقابیک، ک. و احمدپور، ط.، (1394)، "مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات در قوس‌های افقی"، مجله جاده، دوره 23، شماره 85، زمستان، ص. 246-213.
 
-منصوریان، ا. رحیمی، ا.م. و وجدانی، م.ر.، (1392­)­، "ارزیابی تاثیر ارتفاع دید راننده در تعیین طول قوس قائم و ارایه رابطه مناسب برای طراحی قوس قائم در ایران"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 
-عبدالهی، ر. و حق‌شناس، ح.، (1397)، "مدل سازی همزمان تاثیر عوامل هندسی"، توپوگرافی و دسترسی راه در تصادفات راه­های برون شهری با عامل سازی و رگرسیون خطی تعمیم یافته (مطالعه موردی: راه­های استان کرمان)، فصلنامه مهندسی حمل‌و‌نقل.
 
-خاوندی خیاوی، ع.ر. و کریمی، ا.، (1393)­، "بررسی تاثیر پارامترهای طرح هندسی بر ایمنی در قوس­ها"، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، تبریز، کانون ملی
انجمن­های صنفی مهندسان معمار ایران.
 
-واحدی، ج.ر. و ذاکر، ن.، (1391)­، "اولویت بندی عوامل موثر در تصادفات محل قوس‌های افقی واقع درراه‌های دو خطه دو طرفه بر اساس روش تصمیم­گیری گروهی"، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
-شمسی، ح.، (2015)، "مدل سازی تعیین حداکثر سرعت طرح وسیله نقلیه درقوس‌های افقی"، کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران و معماری و زیرساخت‌های شهری، تبریز.
 
 -Bella, F., (2015), “Coordination of horizontal and sag vertical curves on two-lane rural roads: Driving simulator study”, IATSS research, 39(1), pp.51-57.
 
-Donald I., Sinclair, M., & Roodt, L. D. V., (2012), “Assessing vertical curve design for safety: case study on the N1/R300 Stellenberg Interchange”, Western Cape, SATC.
 
-Elvik, R., (2013), “International transferability of accident modification functions for horizontal curves”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 59, October, pp. 487-496.
 
-Hirofumi, y, Hideyuki, K., (2017), "A car-accident rate index for curved roads: A speed choice–based approach", World Conference on Transport Research, Vol. 25.
 
-Hirofumi, y, Hideyuki, K., (2014), “Accident-preventive Measure Selection Method Based on the Speed Cognition of Lead-vehicle Driver in Curved Roadway”, (2014), “The 9th International Conference on Traffic & Transportation Studies (ICTTS’2014)”, Social and Behavioral Sciences 138, pp.592 – 601.
 
-Othman S, Thomson R, Lannér G., (2010), “Are driving and overtaking on right curves more dangerous than on left curves?” Ann Adv Automot Med. 54, pp.253-64.
PubMed PMID: 21050608; PubMed Central PMCID: PMC3242547.
 
-World Health Organization, (2018), “World Report on Road Traffic Injury Prevention”.