ارائه مدل خستگی آزمایشگاهی برای مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET)

نویسنده

صنعتی نوشیروانی بابل، مهندسی عمران

چکیده

ترک‌های خستگی یکی از مهم‌ترین خرابی‌ها در روسازی‌های آسفالتی هستند. از اینرو، آگاهی از خصوصیات خستگی می‌تواند نقش مهمی در طراحی روسازی جاده‌ها ایفا کند. اطلاعات کافی در ارتباط با خصوصیات خستگی مخلوط اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) وجود ندارد. در این تحقیق، آزمایش‌های مدول برجهندگی و خستگی در دماهای 5 و 20 درجه سانتیگراد انجام شد. ضایعات PETدر مقادیر 2 تا 10 درصد (نسبت به وزن قیر) با روش خشک به مخلوط اضافه شد. برنامه اصلی این تحقیق توسعه مدل خستگی مخلوط اصلاح شده با PET می‌باشد. نتایج نشان داد که عمر خستگی مخلوط آسفالتی وابسته به کرنش اولیه بوده و با کاهش دما شیب نمودارهای خستگی کاهش می‌یابد. در کرنش‌های بیشتر از 210 میکرو، با افزایش مدول برجهندگی عمر خستگی کاهش می‌یابد، ولی در کرنش‌های کمتر از 210 میکرو نتیجه برعکس است. نهایتا طبق نتایج آزمایشگاهی بهترین مدل خستگی طبق کرنش‌ حد مرزی 210 میکرو محاسبه شد. مدل خستگی نهایی وابسته به مقدار کرنش اولیه و سختی مخلوط اصلاح‌شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory fatigue models for hot mix asphalt modified with waste plastic bottles

چکیده [English]

Fatigue cracks are considered as the main failures in bituminous layers of pavement. Hence, knowledge about the fatigue characteristics of these layers is important in design and evaluation of pavement. There is not enough information regarding to the fatigue properties of modified mixes with waste plastic bottles (PET). Indirect tensile stiffness and fatigue tests were performed at 5 and 20 °C. Different amounts of PET (2 to10% by weight of bitumen) were added to asphalt mixture in dry method. In this research in order to develope fatigue models for PET modified mixes. Based on obtained results the slope of correlated fatigue curves reduced upon reducing the testing temperature. At 210 microstrain level and above, the increasing in resilient modulus caused a reduction in fatigue life, whereas below 210 microstrain the reverse was true. Finally based on laborator y testing results distinct models were established for different boundary strain levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PET
  • Fatigue model
  • initial strain
  • Resilient Modulus
  • Fatigue life