بررسی ضرورت پیاده‌سازی روش‌های نوین رهگیری واگن و تعیین روش مناسب با رویکرد تحلیل همایی برای واگن‌های شبکه راه آهن ج.ا.ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

واگن‌ها به عنوان یکی از دارایی‌های پرارزش شبکه ریلی محسوب می گردند. رهگیری موقعیت دقیق این دارایی با افزایش سرعت بازرگانی، از یک طرف به بهبود رضایت مشتریان زنجیره تامین و از طرف دیگر به کاهش خواب سرمایه و افزایش بهره‌وری شبکه ریلی منجر می‌گردد و سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی را اقتصادی می‌نماید. در این پژوهش قصد داریم ضمن معرفی فرآیند موجود در زمینه شناسایی آلات ناقله ریلی و بیان مزایا و معایب روش‌ها، به ارائه برآوردی از هزینه و خطای انسانی وضع موجود و همچنین ضرورت به کارگیری روش‌های نوین پرداخته و در نهایت به کمک رویکرد تحلیل همایی، روش مناسبی برای شناسایی و ردیابی واگن‌های شبکه ریلی کشور را تعیین نماییم. لازم به ذکر است که تا کنون در کشور چنین پژوهشی بر روی روش‌های شناسایی آلات ناقله ریلی صورت نگرفته و پژوهش اخیر بدیع می‌باشد. نتایج بررسی‌های به عمل آمده با ارزیابی 5 گزینه در 12 شاخص، بیان گر آن است که روش نصب GPS بر روی واگن‌ها بهترین روش برای رهگیری واگن‌های شبکه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Necessity of Implementing Wagon Automatic Tracking Systems and Determination of Best one by Concordance Analysis

نویسندگان [English]

  • Ramin Razani 1
  • Reza Mohammad Hasany 2
1 M.Sc., Grad., School of Rail Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, School of Rail Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Wagons are one of The Valuables Assets in Railway Networks. Boosting Trade Speed which caused by Exact Wagon Tracking, In One Hand Acquire Customer Satisfaction in Supply Chain and in Other Hand Result in Decreasing Capital Cost and Increasing Productivity then Finally Make Railways Investment justified. We Aim to introducing The Current Procedure in Fleet Tracing, Advantage and Disadvantage of Each Methods, Calculate the Cost and Effect of Humane Errors, Necessity of Implementing Modern Methods for Wagon Tracking and Eventually Determine the Best System of Wagon Tracing in IRI Railway Network by means of Concordance Analysis Approach. For This Purpose, We measured Five Options in Twelve Criteria’s. It is Necessary to Mention that This Research in Context of Automatic Wagon Identification is Novel in the Country and yet not to be done. The Output of The Study Show That Installing the GPS Module on Each Wagon is the Best Method for Wagon Automatic Identification in Iran Railway Network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rail Transport
  • Wagon Tracing
  • Cycle Time
  • Concordance Analysis
-شفیع نادری، ع. و  سیف نیا، ف. و  کامیاب، م. و کلانتری، ه. و اسماعیلی، م. و اسد بیگی، ا. و جعفرپور، ا. و علیقارداشی، و. و  نصیریان، ع. و  درودیان، خ.، (1395)، "تعیین مقدار کمی شاخص منفعت اقتصادی جامعه ناشی از حمل کالاهای مناسب سیستم ریلی"، معاونت بازرگانی و بهره‌برداری شرکت راه آهن ج.ا.ا.
-عبدالوند، ن. و مقدم چرکری، ن. و البدوی، ا. و سپهری، م.، (۱۳۸۶)، "بهبود عملیات حمل‌ونقل ریلی با استفاده از AVI/Tag  و سیستم‌های اطلاعاتی"­، دومین کنفرانس
بین المللی ­RFID، تهران.
-دفتر هوشمندسازی و داده کاوی، (1397)، "سالنامه آماری"، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
-دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، (1397)، "سالنامه آماری"، سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده­ای.
-اداره کل بازرگانی داخلی، (1394)، "نگاهی به روابط بین راه آهن ج.ا.ا و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی"، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، معاونت بازرگانی و بهره برداری.
-اداره کل سیر و حرکت، (1396 و 1397)، "سامانه گراف نفیس"، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، معاونت بازرگانی و بهره برداری.
-اداره کل بازرگانی داخلی، (1396 و 1397)، "سیستم صورت حساب شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی"، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، معاونت بازرگانی و بهره برداری.
-"مصاحبه‌های تخصصی با کارشناسان صنعت حمل‌ونقل ریلی در بخش‌های بهره­برداری، علائم و ارتباطات، فناوری اطلاعات و مرکز تحقیقات"، (1398)، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی.
-اداره کل بازرگانی خارجی، (1397)، "سیستم درآمد
بین المللی"، شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران، معاونت بازرگانی و بهره برداری.
-الهویرنلو، م.­، (1394)، "کاربرد روش‌های تصمیم­گیری چندمعیاره در انتخاب بهترین گزینه جانمایی مو­جشکن بندر انزلی"، نشریه صنعت حمل‌ونقل دریایی، سال اول، شماره3.
-افصحی، ا. و  پورخرسند، ه. و خشایی پور، م. و وثوقی، ر.، (۱۳۹۱)، "بکارگیری روش تحلیل همایی برای تعیین شبکه مناسب قطار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
-پوررضا، م.، (1385)، "به کارگیری سیستم مرکب از فناوری‌های RFID و GPS جهت‌ ردیابی کانتینرها در زنجیره حمل‌ونقل ترکیبی"، شرکت مهندسین مشاور مترا.
-رستمی، ح. و عیسایی، م. و پوررضا، م.، (۱۳۸۶)، "مدیریت ناوگان ریلی راه آهن با استفاده از فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی مطالعه موردی: از ارزیابی گزینه‌ها تا اجرای طرح آزمایشی"، دومین کنفرانس بین المللی RFID، تهران.
-حبیب پور، ح. و نیک­زاد، (1396)، ­"شناسایی و ردیابی واگن‌ها مبتنی بر فن آوری RFID"، مرکز آموزش و تحقیقت راه آهن ج.ا.ا.
-اداره کل علائم و ارتباطات، (1388)، "شرح خدمات پروژه نصب GPS بر روی لکوموتیوهای شبکه ریلی کشور"، شرکت راه آهن ج.ا.ا.، معاونت فنی و زیربنایی.
-International Lgistics Performance Index Report, (2018), “the World Bank”, www.lpi.worldbank.org.
-Accenture Company Report, (2018), Transforming modern retail: Findings of the 2018 RFID in Retail Study.
-NSW government, (2018, June), “Principles and Guidelines for Economic Appraisal of Transport Investment and Initiatives”.
-Giuliano, G., (1985), “A multicriteria method for transportation investment planning”, Transportation Research Part A: General, 19(1), pp.29-41.
-JADAC Company Report, (2018), “Building a Smarter World: Ho RFID Can Transform the Rail Industry”, RFID Journal Whitepapers.
-Ballis, A., & Dimitriou, L., (2010), “Issues on railway wagon asset management using advanced information systems”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 18(5), pp.807-820.
-Wang, Y., & Potter, A., (2007), “The application of real time tracking technologies in freight transport”, In 2007 Third International IEEE Conference on
Signal-Image Technologies and Internet-Based System, IEEE., pp. 298-304.
-Kandel, C., & Klumpp, M., (2012), “Development of Tracking Technologies and its Benefits for Purchasing”, In 17th International Working Seminar on Production Economics, pp. 20-24.
-Malakar, B., & Roy, B. K., (2014), “Survey of RFID applications in railway industry”, In 2014 First International Conference on Automation, Control, Energy and Systems (ACES), IEEE. pp. 1-6.
-Rosova, A., Balog, M., & Simeková, Z., (2013), “The use of the RFID in rail freight transport in the world as one of the new technologies of identification and communication”, Acta Montanistica Slovaca, 18(1), pp.26-32.
-Masek, J., Kolarovszki, P., & Camaj, J. (2016), “Application of RFID technology in railway transport services and logistics chains”, Procedia Engineering, 134,
pp.231-236.
-Mounika, T., & Ravichandra, K., (2017), “Implementation of RFID Based Train Localization”, International Journal of Professional Engineering Studies, Vol. 9,
Issue 3.
-Hricova R., (2016), “RFID as a Tool of Competitiveness Increase of Rail Freight”, International Scientific Journal about Technologies, Vol. 2, Issue 1, pp.11-14.
-Ushakov, A., & Łukasik, Z., (2017), “Modern container tracking systems on russian railroads: technologies and prospects”, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 18.
-Srivastava, S. C., Mathur, S. S., & Teo, T. S. (2008), “Tracking Freight Railcars in Indian Railways: Technology Options and Stakeholder Interests”, ICIS 2008 Proceedings, 125.