بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.303062.2943

چکیده

یکی از مهمترین محصولات جانبی صنعت فولاد سازی، سرباره فولاد است. استفاده سرباره فولاد به عنوان ضایعات این صنعت، در پروژه‌های ژئوتکنیکی می‌تواند از یک طرف در کاهش حجم دپوهای این محصول نقش داشته باشد و از طرف دیگر باعث کاهش اثرات زیست محیطی برداشت مصالح از طبیعت شود. در این مقاله، خصوصیات مقامت برشی سرباره‌های فولاد مورد مطالعه قرار گرفت. دو نوع سرباره‌ی کوره‌ی فولادسازی اکسیژنی (BOF) و کوره‌ی قوس الکتریکی (EAF) حاصل از کارخانه‌ی ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان مورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه آزمایشات برش مستقیم بر روی دو نوع دانه بندی تحت چهار تنش قائم 25، 50، 100 و 150 کیلوپاسکال در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب انجام شد. براساس نتایج بدست آمده سرباره‌های فوق دارای مقدار زاویه اصطکاک داخلی بین 28 تا 68 درجه هستند و چسبندگی این مصالح در محدوده 0 تا 32 کیلوپاسکال قرار گرفت. این نتایج نشان دادند که سرباره فولاد نسبت به خاک طبیعی دارای مقاومت برشی بسیار بالاتری هستند و با توجه نتایج آزمایش‌های انجام شده می توان به عنوان مصالح در خاکریزهای مهندسی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of Shear strength of BOF and EAF steel slag aggregates in dry, submerged and dry-submerged conditions

نویسندگان [English]

  • Iraj Rahmani 1
  • Mohamad Afshari 2
  • Ata Aghaei Araei 3
1 Assistant Professor, Road, Housing & Urban Development, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Geotechnical Engineering, Faculty of Engineering, Azad University, Tehran Branch Center, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Road, Housing & Urban Development, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important by-products of steelmaking and refining processes is steel slag. It is necessary to determine the geotechnical engineering properties of steel slag and assess their potential use in road and railways embankment constrictions. In this paper, the shear strength properties of steel slag were studied. Two types of steel slag, Blast Oxygen Furnace (BOF) and Electric Arc Furnace (EAF) slags that generated in Esfahan Steel Company and Mobarakeh Steel Company are used in this paper. The grain size distributions range of the test specimens have been selected under the characteristics of the road pavement and the existing laboratory facilities. In this study, two slags (BOF, EAF) with two grain size distribution and two difference compaction energy (standard and modified compaction) and the effect of saturation in California bearing ratio were evaluated. The results of the atterberg limits test showed that the material is none plasticity. The results of the compactions tests showed that dry unit weight varied between 1.94 to 2.74 gr/cm3 and optimum moisture content varied between 8% and 12.5%. Based on the California Bearing Capacity (CBR) tests, the CBR varied between 88 to 199 for BOF slags and 185 to 490 for EAF slags in socked and unsoaked conditions. In this study, direct shear experiments were performed on two types of granulation under four vertical stresses of 25, 50, 100 and 150 kPa in dry, submerged and dry-submerged. Based on the results, the above slags have an internal friction angle between 28 and 68 degrees and the adhesion of these materials was between 0 to 32 kPa. These results showed that steel slag has a much higher shear strength than natural soil and, according to the results of experiments, can be used as a material in engineering embankments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel slag application
  • slag properties
  • shear strength
  • submerged
  • dry-submerged