بررسی شدت تصادفات بر اساس جذب انرژی در فرآیند برخورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

افزایش روزافزون سوانح ترافیکی و خسارات و متوفیان آن، ایمنی ترافیک را تبدیل به یک چالش جهانی کرده است. هرکدام از شاخص‌های موجود بررسی کننده شدت تصادفات دارای فرضیاتی هستند که آن‌ها را از تداخلات واقعی دور می‌کند. در این پژوهش با بررسی تصادفات شبیه‌سازی‌شده و تحلیل نتایج آن، ایمنی موردبررسی قرار می‌گیرد. برای بررسی دقیق‌تر تصادفات و موشکافی فرآیند تصادف از روش‌های عددی المان محدود استفاده است. با استفاده از مدل‌های المان محدود و اجرای مدل‌های المان محدود تصادفات در نرم‌افزار Ls-Dyna باتوجه به زوایا و سرعت‌های نسبی در حالت‌های مختلف (محل برخورد دو خودرو) شبیه‌سازی شده-اند. به عبارتی، تحلیل اجزاء محدود دینامیکی الاستیک-پلاستیک چند جسمی مورد شبیه سازی قرار گرفته است. با تحلیل نتایج و بررسی شرایط خودروها بعد از برخورد و با توجه به قانون پایستگی انرژی جنبشی، با بررسی انرژی جنبشی قبل از برخورد و بعد از برخورد، انرژی تلف‌شده در فرآیند برخورد محاسبه شده است. انرژی تلف‌شده در برخورد به‌صورت تغییر شکل در نواحی برخورد-خودرو- نمایان می‌شود. به‌این‌ترتیب برای هر حالت از برخورد با توجه به شرایط آن مقدار انرژی تلف‌شده قابل‌محاسبه است و به‌صورت گراف‌هایی برای هر حالت ارائه‌شده است. در شبیه‌سازی‌های انجام‌شده حالت‌های (مودهای) مختلف تغییر شکل (جهندگی، پارگی، کشیدگی و...) در قطعات خودروها مشاهده شده است و در بررسی آثار تصادف مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به انرژی جذب‌شده در طول فرآیند برخورد، شدت برخورد قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Estimation of Road Crash Severity Based on Energy Absorption

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sanginabadi 1
  • Mohsen Fallah Zavareh 2
  • Hadi Sabouri 3
1 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

An ever-increasing number of fatal and severe injury road crashes have made road safety a long-lasting worldwide challenge. Behind any traffic conflict indicators are assumptions that take them away from the real road crashes. To relax the inelastic assumption, we conducted road crash analysis using multi-body elastoplastic dynamic finite element simulations in Ls-Dyna. We considered different crash scenarios defined by collision angle, relative velocities of vehicles involved, and the area of impact on vehicle bodies. Analyzing vehicle crashes using the law of conservation of energy, we calculated the amount of dissipated energy during a crash. The dissipated energy is revealed as the extent of damage to vehicle bodies during a crash. For each crash scenario, the amount of absorbed energy was calculated, and different modes of failure were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic safety
  • Traffic conflict
  • Crash simulation
  • Finite Element
  • Ls-Dyna
-آیین نامه ایمنی راه­های کشور (1396).
-Administration(NHTSA) Traffic Safte Facts (2018). National Highway Traffic Safety.
-Aliaksei Laurshyn and Andras Varhelyi (2018). The Swedish Traffic Conflict, Observers Manuals. LUND University.
-Aliaksei laurshyn, Tim De Cenynck, Christoffer Karlsson, and Ase Svensson (2017). In Search of the Severity Dimension of Traffic Events: Extended Delta-V as a Traffic Conflict Indicator. Accident Analysis & Prevention 98, 46–56.
-Bhardawaj, Sono, Rakesh Chandmal Sharma, and Sunil Kumar Sharma (2020). Analysis of Frontal Car Crash Characteristics Using ANSYS. Materials Today: Proceedings, 2nd International Conference on Computational and Experimental Methods in Mechanical Engineering, 25 (January), 898–902.
-Cheng, Wentao  (2005). In-Plane Shrinkage Strains and Their Effects on Welding Distortion in Thin-Wall Structures, 289.
-Davies, Huw C., and Christophe Bastien. (2021). An Approach for the Crash Safety Assessment of Smaller and Lightweight Vehicles. Transport Policy 105 (May), 12–21.
-Global Status Report On Road Safety (2018). Global Status Report On Road Safety.
-Halliday, David, Robert Resnick, and jearl walker (2013). Fundamentals of Physics, Extended, 10th Edition. Wiley.Com.
-Paul, Madhumita, and Indrajit Ghosh (2021). Development of Conflict Severity Index for Safety Evaluation of Severe Crash Types at Unsignalized Intersections under Mixed Traffic. Safety Science 144, (December): 105432.
-peng, young, helai Huang, and Xinghua Wang (2021). In-Depth Crash Analysis and Accident Investigation.
In International Encyclopedia of Transportation, 346–50.
-Rai, Shyamkumar, and A K Dubey (2013). Elasto-Plastic Strain Rate Dependent Material Characterization of Steel Grade for Crash Simulation, 4 (3): 6.
-Wang, Ying, Huizhao Tu, N. N. Sze, Hao Li, and Xin Ruan, (­2021). A Novel Traffic Conflict Risk Measure Considering the Effect of Vehicle Weight. Journal of Safety Research, September.