ارزیابی ویژگی‌های قطار حومه‌ای در برابر سایر وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه ملایر،ملایر،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک، ملایر، ایران

چکیده

پیشرفت و صنعتی شدن جوامع و به تبع آن زایش و توسعه حومه­های شهری، افزایش شدید تقاضای سفر را به­همراه آورده است.  این افزایش تقاضا در کنار جهش رشد درصد مالکیت خودرو  منجر به پدیدآوری مسائل و مشکلات متعددی مانند افزایش بی رویه مصرف انرژی، انواع آلودگی زیست محیطی، تاخیر و تراکم ترافیک و مسائل روحی و روانی ناشی از اختلال ترافیک شده است. چالش‌ اصلی پیش روی سیاست گذاران حمل و نقل در کنار عرضه­ سیستمی‌ کارآمد جهت پاسخ به حجم انبوه سفرها، تمهید اقداماتی
در راستای کاهش خسارات فوق است. قطار حومه­ای یک سیستم حمل و نقل عمومی ‌ریلی است با هدف پاسخگویی به سفرهای رفت و برگشتی روزانه با موضوعاتی مانند کار، آموزش، تحصیل و تجارت است. این سیستم  می­تواند با استفاده از ظرفیت­های خود
در بهبود مشکلات ناشی از حمل و نقل نقشی اساسی ایفا کند و حتی در طولانی مدت منجر به بهره­وری اقتصادی گردد. در این پژوهش معین می­شود که تا چه اندازه قطار حومه­ای می­تواند به نیاز­های حمل و نقلی این خطوط پاسخ دهد و افزایش خدمات به­ کارگیری این سیستم در مقایسه با سایر شیوه­ها دارای چه مزایایی است. هدف این پژوهش تحلیل و ارزیابی توانایی‌ها و عملکرد قطار حومه‌ای از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی است تا با برجسته­سازی خصوصیات این سیستم گامی موثر در بسط عرصه­ علمی و پژوهشی ورود این سیستم به چرخه رقابت پایدار برداشته شود تحلیل همزمان دو خط با خصوصیات مختلف مناطق حومه­ای، تبیین معیارهایی مطابق با توسعه­های نوین شهری، افزایش سهم مطلوبیت­های شخصی کاربران در سایر معیارها از جنبه­های نوآوری این پژوهش هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل اماری چند شاخصه اینگونه استدلال می­شود که بر اساس معیار­های تعیین شده قطار حومه­ای با کسب اکثریت امتیازات حد ایده­آل تعریف شده دارای رتبه نخست و دارای بالاترین حد مطلوبیت نسبت به سایر شیوه­های حمل و نقلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Characteristics of the Suburban Train against Other Public and Private Transportation Vehicles

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Goharpour 1
  • Farshid Tavan 2
1 Faculty of Civil Engineering and Architecture, Malayer University, Malayer, Iran.
2 M.Sc., Grad., Islamic Azad University of Malayer Electronic Branch, Malayer, Iran.
چکیده [English]

The development and industrialization of communities, and consequently the birth and development of urban suburbs, has led to a sharp increase in travel demand. This increase in demand, along with the jump in the growth rate of car ownership, has led to the emergence of several problems, such as excessive energy consumption, environmental pollution, traffic delays , and psychological problems caused by traffic The main challenge for transportation policy makers, in addition to providing to respond to the large volume of travel, is to take measures to reduce the above losses. The suburban train is a rail's public transportation system that runs between the distances of a metropolis with topics such as work, education, and business. This system can to play a key role in improving transportation problems and even lead to economic efficiency in the long run. This study determines the extent to which suburban trains can meet the transportation needs and what are the benefits of increasing the services of using this system compared to other methods. The purpose of this study is to evaluate the performance of suburban trains from various economic, social and traffic aspects to highlight the characteristics of this system to take an effective step in expanding the scientific field of this system into enter the cycle of sustainable competition in the transportation of suburban areas. Simultaneous analysis of two lines with different characteristics of suburban areas, explanation of criteria in TOD, increasing the share of personal preferences of users in other criteria are aspects of innovation in this study In this research, using the research method of multi-criteria statistical ,it is argued that according to the set criteria, suburban train By gaining the majority of points defined as the ideal limit, it has the first rank and has the highest level of desirability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Public Transportation
  • Suburban Train
-امین طهماسبی، ح. نیکجو ز.، (1399)، "رتبه­بندی شرکت­های مسافربری اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چند شاخه"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره سوم، شماره 68، ص. 275-259.
 
-پایدار، ع. عاملی، ع. طهرانی، ه.، (1399)،  "ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل مترو با استفاده از تکنیک­های اقتصاد مهندسی و تحلیل پوششی داده با رویکرد توسعه حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره دوم، شماره 63، ص. 1-20.
 
-توان، ف. و گهرپور، ع.، (1398)، "مزیت­های رقابت پذیری قطار حومه ای"، تهران، انتشارات ریرا.
 
-طالبی، س. پایدار، ح.، (1396)، "تحلیل تقاضا و مطالعات امکان سنجی راه اندازی قطارهای حومه ای در استان یزد"، پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت­های اخیر در مهندسی راه­­آهن، تهران: 24-26 اردیبهشت.
 
-عمادی، م. و احدی، ح.،  (1396)، "ارایه مدل جدید ارزیابی اقتصادی احداث و توسعه­ی خطوط حومه­ای مطالعه­ی موردی مسیر تهران شهریار"، پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت­های اخیر در مهندسی راه­آهن، تهران، 24-26 اردیبهشت.
 
-فروهید، ا. کیوانپور، علی.، (1398)، "تحلیل رقابت­پذیری قطار حومه­ای با وسایل حمل و نقل عمومی غیر­ریلی و شخصی"، فصلنامه علمی جاده، سال هفدهم، دوره چهارم، ص.80-71.
 
-قهرمانی، ح. و منعمی، م.، (1394)، "روند مطالعات امکان سنجی قطارهای حومه­ای به همراه مطالعه موردی تهران –شهریار"، چهاردهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 5-6 اسفند.
 
-ماهپور، ع. شاه­ابراهیمی ا.، (1398)، "ارایه یک مدل انتخاب وسیله برای دانش آموزان در شهرهای میانی بزرگ (مطالعه موردی: شهر اردبیل)"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره اول، شماره 6، ص. 185-194.
 
-نوری، ش. ناظمی، ع. افشاری، م. اژدر، ر.، (1397)، "شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی از دید گروه‌های مختلف اجتماعی (مطالعه‌ی موردی: قطار تهران-مشهد)"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، دوره پانزدهم، شماره سوم، شماره 56، ص.223-238.
 
-Abhyankar,A. Narayanmorthy, A. Ramachandran, V., (2012), “Survey on Mumbai Suburban Local Train Travelers”, Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 1 , Issue 1, pp. 292-303.
 
-Demircan, M. L. and Tunc, S., (2019),
“A proposed service level improvement methodology for public transportation using Interval Type-2 Fuzzy EDAS based on customer satisfaction data”, In International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, Springer, Cham, pp. 1351-1359.
 
-Kettell, B., (2002), “Applying The Porter Model To The Valuation Of Internet And Technology Stocks”, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 
-Litman, T., “Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning”, Transportation Research Record, Vol. 2017, No.1, Jan. 2007, pp. 10–15,
 
-Ma, X. Chen, X. Li, X. Ding, C. and Wang, Y., (2018) “Sustainable station level planning: An integrated transport and land use design model for transit oriented development”, Journal of Cleaner Production, Vol. 170, pp.1052-1063.
 
-Meyer, M D .Miller, E J., (2001), “Urban Transportation Planning 2nd edition”, New York: McGraw-Hill.
 
-Tuzkaya, U.R., (2009), “Evaluating theenvironmental effects of transportation modes usin an integrated methodology and an application”, International Journal of Environmental Science and Technology,
Vol. 6, No. 2, January, pp. 277-290.
-Seidenglanz, D. Chvátal, F. Nedvedová, K., (2014), “Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic”, Reviev of   Economice Perspectives Nardohspodarsky Obzar, Vol. 14, Issue 2,
pp. 165–194.
 
-Peng, L. Wang, C. WuStudy, J., (2019), “Study on the operation mode of suburban railway at home and abroad and the inspiration to Beijing”, Journal of Physics: Conference Series; Bristol Vol. 1187, Iss. 5.