تخمین و پیش بینی ترافیک هوایی در کل دنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، ایران

چکیده

حمل و نقل نقطه اتصال چرخه محصولات تولیدی به مصرف و بازمانده مصرف به تولید می‌باشد. توسعه و گسترش این بخش زمینه ساز رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود .آمار نیز حاکی از  رشد سریع بخش حمل ونقل، پیشرفت‌های تکنولوژی و سهم  بالای آن در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد.خدمات این بخش به گونه‌های مختلفی از قبیل جاده ای، ریلی، هوایی، راه آهن، دریایی و خط لوله ارایه می‌گردد که هر یک از این بخش‌ها به دو دسته بار و مسافر تقسیم می‌گردند. ترکیب استفاده از هرکدام از گونه‌های مختلف این خدمت در هر کشور و نیز بهره بردن از ارزش افزوده ناشی از آن‌ها بستگی به ساختار آن کشور دارد. تحولات این بازار به دلیل تاثیر وسیع بر بازار تقاضای انرژی  و نیز رشد و توسعه اقتصادی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در این مطالعه به تخمین و پیش بینی ترافیک هوایی برای کل دنیا و 12 منطقه تا 2030 پرداخته می‌شود. متدولوژی اصلی مورد استفاده در این پژوهش تخمین ترافیک هوایی برای مناطق مختلف دنیا توسط روش اقتصاد سنجی-پانل دیتای مقطعی- می‌باشد. در این بخش بر اساس سناریوهای مختلف پیش بینی از تعداد مسافرت‌ها  تا 2030 برای کل دنیا و 12 منطقه انجام می‌گردد. دادهای مورد استفاده برای حمل و نقل هوایی از سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) [i]
به دلیل دارا بودن کامل­ترین پایگاه داده حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی، مسافر و بار (اعم از برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده) برای سال‌های 1980 الی 2013 جمع­آوری شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimates and Forecasts of World Air Traffic

نویسنده [English]

  • M Keshavarzian
چکیده [English]

Transportation is linkage between production cycles to consumption and remaining production to consumption. The development of this sector is Predisposing economic growth of any country. Statistics also show that the rapid growth of the transport sector advances in technology and high share in economic activities. In this section the services include road, rail, air, rail, marine and pipeline that each of these sections are divided into two categories of cargo and passengers. The Combination of any of these services in each country and Utilization of the added value of it depends on the structure of the country. Due to the great impact on energy demand and economic growth Market developments in this market is important.in this study estimates and forecasts for the entire world and 12 regional by 2030 will be discussed. The main methodology used in this study is panel cross section panel data. In this study prediction of the air traffic demand are based on different scenarios by 2030 for the world and the region is 12. Due to the most complete database of domestic and international, passenger and freight (both planned and unplanned) air transportation we use International Civil Aviation Organization (ICAO) data.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Traffic
  • oil demand
  • cross section panel data
  • Jjet Fuel Prices
  • the gross domestic product
-       Abed Seraj, Y., Ba-Fail, A.O., Jasimuddin, S.M. 2001. An econometric analysis of international air travel demand in Saudi Arabia. Journal of Air Transport Management 7,
pp.143-148.
 
-       Airbus. 2007. Flying by Nature: Global Market Forecast 2007–2026. Report.
 
-       Airbus, France. Alderighi, M., Cento, A. 2004. European airlines conduct after september11. Journal of Air Transport Management 10(2),
pp. 97-107.
 
-       Alperovich, G. and Machnes, Y. 1994. The role of wealth in the demand for international air travel. Journal of Transport Economics and Policy 28 (2), pp.163-173.
 
-       Anderson, T.W. and Hsiao, C. 1981. Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association,
pp.589-606.
 
-       Arellano, M. and Bond, S. 1991. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies 58,
pp. 277-297.
 
-       Battersby, B. and Oczkowski, E. 2001. An Econometric Analysis of the Demand for Domestic Air Travel in Australia. International Journal of Transport Economics 28(2), pp.193-204.
 
-       Becken, S. 2002. Analysing International Tourist Flows to Estimate Energy Use Associated with Air Travel. Journal of Sustainable Tourism 10(2), pp.114-131.
 
-       Bhadra, D. 2003. Demand for air travel in the United States: bottom-up econometric estimation and implications for forecasts by origin and destination pairs. Journal of Air Transportation 8(2), pp.19-56.
 
-       Bhadra, D., Kee, J. 2008. Structure and dynamics of the core US air travel markets: A basic empirical analysis of domestic passenger demand. Journal of Air Transport Management 14,
pp. 27-39.
 
-       Boeing. 2007. Current Market Outlook 2007. Report. Boeing, United States.
 
-       BTE. 1986. Demand for Australian Domestic Aviation Services Forecasts by Market Segment. Bureau of Transport Economics Occasional Paper 79, Austalian Government Publishing Service, Canberra, Australia.
 
-       Button, K. 2008. The impacts of Globalisation on International Air Transport Activity. Past trends and future prospectives. Global Forum on Transport and Environment in a Globalising World, 10-12 November 2008, Guadalajara, Mexico.
 
-       Gately, D. 1988. Taking off: the US demand for air travel and jet fuel, The Energy Journal 9(2),
pp. 93-108.
 
-       Gillen, D. and Lall, A. 2003. International transmission of shocks in the airline industry. Journal of Air Transport Management 9(1),
pp. 37-49.
 
-       Graham, B. 1999. Airport-specific traffic forecasts: a critical perspective. Journal of Transport Geography 7, pp. 285-289.
 
-       Greene, D.L. 1992. Energy-efficiency improvement of commercial aircraft. Annual Review of Energy and the Environment 17,
pp. 537-573.
 
-       Grosche, T., Rothlauf, F., and Heinzl, A. 2007. Gravity models for airline passenger volume estimation. Journal of Air Transport Management 13, pp.175- 183.
 
-       Guzhva, V.S., Pagiavlas, N. 2004. US Commercial airline performance after September 11, 2001: decomposing the effect of the terrorist attack from macroeconomic influences. Journal of Air Transport Management 10, pp. 327 332.
 
-       ICAO. 2007. Outlook for Air Transport to the Year 2015. International Civil Aviation Organization, AT/134, 1-50.
 
-       IEA. 2009a. CO2 Emissions from Fuel Combustion. International Energy Agency, Paris.
 
-       IEA. 2009b. Transport, Energy and CO2: Moving Towards Sustainability. International Energy Agency, Paris.
 
-       IEA. 2009c. World Energy Outlook. International Energy Agency, Paris.
 
-       Ito, H. and Lee, D. 2005. Assessing the impact of the September 11 terrorist attacks on U.S. airline industry. Journal of Economics and Business 57(1), pp.75-95.
 
-       Jorge-Calderon, J.D. 1997. A demand model for scheduled air services on international European routes. Journal of Air Transport Management 3,
pp. 23-35.
 
-       Jovicic, G. and Hansen, C.O. 2003. A passenger travel demand model for Copenhagen, Transportation Research Part A 37, pp. 333-349.
 
-       Kasarda, J.D., Green, J.D. 2005. Air cargo as an economic development engine: A note on opportunities and constraints. Journal of Air Transport Management 11, pp. 458-462.
 
-       Koetse, M.J. and Rietveld, P. 2009. The impact of climate change.
 
-       Lai, S.L. and Lu, W.L. 2005. Impact analysis of September 11 on air travel demand in the USA. Journal of Air Transport Management 11,
pp.455-458.
 
-       Lee, J.J. 2010. Can we accelerate the improvement of energy efficiency in aircraft systems? Energy Conversion and Management 51, pp.189-196.
 
-       Lee, J.J., Lukachko, S.P., Waitz, I.A. and Schafer, A. 2001. Historical and Future Trends in Aircraft Performance, Cost, and Emissions. Annual Review of Energy and the Environment 26, pp.167-200.
 
-       Lee, J.J., Lukachko, S.P., Waitz, I.A. 2004. Aircraft and energy use. Encyclopedia of Energy 1,
pp.29-38.
 
-       Lim, C. and McAleer, M. 2002. Time series forecasts of international travel demand for Australia. Tourism Management 23,  pp. 389-396.
-       Macintosh, A. and Wallace, L. 2009. International aviation emissions to 2025: Can emissions be stabilised without restricting demand? Energy Policy 37, pp. 264-273.
 
-       Mason, K.J. 2005. Observations of fundamental changes in the demand for aviation services. Journal of Air Transport Management 11,
pp.19-25.